Z rozpaczy, że nie mógł się ożenić

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kurjer Lubelski 1932-02-16, Nr 47, s. 4

Z rozpaczy, że nie mógł się ożenić

We wsi Łukówka, pow. chełmskiego mieszkał 27 letni Jakób Demczuk, który w ostatnich czasach zapałał gorącą miłością do jednej z wiejskich piękności. Młodzi kochali się wzajemnie, i postanowili zawrzeć małżeństwo. Tymczasem na przeszkodzie stanął ojciec Demczuka, który kategorycznie sprzeciwił się zawarciu małżeństwa przez syna. Nie pomogły prośby i zaklęcia, stary Demczuk był nieubłagany. Wówczas syn wpadł w rozpacz i postanowił odebrać sobie życie. Straszny swój zamiar wykonał w ub. sobotę, gdy korzystając z nieobecności domowników – strzelił do siebie w okolicę serca z fuzji, ponosząc śmierć na miejscu.

Tragedja miłosna Demczuka wstrząsnęła do głębi całą wioskę, która na temat jego samobójstwa snuje przeróżne komentarze.

Figure

Updating...

References

Related subjects :