• Nie Znaleziono Wyników

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!"

Copied!
2
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Witam Was na kolejnej katechezie. Dziękuję za przesłane zdjęć na „6”.

Dziś mamy do omówienia następujący temat: Otrzymałem wyjątkowe dary i ja też tworzę

kulturę – zapiszcie go w zeszycie.

Jest to nawiązanie do poprzedniego tematu, który mówił nam o tym, że Bóg stworzył świat.

1.

Przeczytajcie jeszcze raz fragment dotyczący stworzenia człowieka z Księgi Rodzaju:

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz,

podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»

27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył:

stworzył mężczyznę i niewiastę.

28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną;

abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». 29 I rzekł Bóg:

«Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. 30 A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla

wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I stało się tak. 31 A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Rdz 1, 26 - 31

2. Zwróćcie uwagę, że

a) Człowiek sam nie dał sobie życia ale je otrzymał od Boga

b) Człowiek został wyróżniony pośród innych stworzeń tym, że otrzymał dar wolności, który umożliwia człowiekowi poznanie świata, kochania Boga i ludzi oraz możliwość podejmowania decyzji.

c) Wyróżnienie to daje człowiekowi prawo do panowania nad innymi stworzeniami.

3. Oznacza to, że Pan Bóg obdarzył człowieka godnością.

4.

Zapiszcie w zeszycie cały pkt 4:

JESTEM STWORZONY NA OBRAZ I PODOBIEŃSTWO BOGA GODNOŚĆ CZŁOWIEKA

Otrzymanie daru wolności

Stworzenie na obraz Boży

(2)

DAR WOLNOŚCI umożliwia człowiekowi:

a) poznanie świata, b) kochania Boga i ludzi

c) podejmowanie decyzji czyli wybierania dobra lub zła.

d) prawo do panowania nad innymi stworzeniami.

e) troskę o innych

f) tworzenie kultury, czyli ciągłe odkrywanie i rozwijanie świata NIECH PANUJE = NIECH BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY

Każdy z nas jest odpowiedzialny za otrzymane od Pana Boga dary. Pan Bóg chce abyśmy te dary rozwijali i z nich korzystali. Panowanie nad światem wymaga szacunku dla wszystkich istot i dobrego gospodarowania dobrami, które znajdujemy w świecie.

5. Teraz przeczytajcie dekalog św. Franciszka, który słynął z miłości do Boga i przyrody.

6. Jako zadanie domowe napiszcie 5 przykładów jak należy żyć odpowiedzialnie w dzisiejszym świecie.

(podaję przykład wykonania zadania):

JESTEM ODPOWIEDZIALNY GDY:

- oszczędzam wodę

- troszczę się o mojego psa itp.

Treść tego zadania możecie mi przesłać albo przez pocztę albo przez dziennik

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Pozdrawiam Was - katechetka

Ekologiczny dekalog św. Franciszka z Asyżu

Ekologiczny dekalog św. Franciszka z Asyżu oparty na jego pismach i wczesnych źródłach franciszkańskich.

1. Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi.

2. Traktuj wszystkie rzeczy stworzone z miłością i czcią.

3. Tobie została powierzona Ziemia jak ogród; rządź nią z mądrością.

4. Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona.

5. Używaj rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma przyszłości.

6. Tobie jest zadana misja odkrycia misterium posiłku: aby życie napełniało się życiem.

7. Przerwij węzeł przemocy, aby zrozumieć, jakie są prawa istnienia.

8. Pamiętaj, że świat nie jest jedynie odbiciem twego obrazu, lecz nosi w sobie wyobrażenie Boga Najwyższego.

9. Kiedy ścinasz drzewo zostaw choć jeden pęd, aby jego życie nie zostało przerwane.

10. Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda rzecz posiada swoja wartość.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Czy wiesz, które z tych sakramentów Pan Jezus ustanowił na Ostatniej Wieczerzy.. Podpowiedź:

• Posłuchaj piosenki (Nie zastąpi Ciebie nikt - Moś, Osińska, Rubiś, Cugowski, Piekarczyk, Ziółko [Lipko,

Przez Ducha Świętego miłość Boga jest pośród nas, aż do końca świata.. Wykonaj ćwiczenie 1

Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili.. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i

Od chwili Zesłania Ducha Świętego Kościół stał się znakiem , dzięki któremu ludzie mogą spotkać się z Chrystusem.. Duch Święty czyni znakiem Chrystusa ludzi ,

po słowach mówiących o śmierci Jezusa wszyscy klękają i przez chwilę modlą się w milczeniu, dziękując Jezusowi za Jego Mękę i Śmierć.. Załącznik;

Świadomi naszej odpowiedzialności za to królestwo, powinniśmy być zawsze gotowi świadczyć o Chrystusie swoim postępowaniem oraz czujnie wyczekiwać na Jego powtórne przyjście

Możesz to zrobić w pliku tekstowym lub zrobić wyraźnie (czytelne) zdjęcie notatki

Wraz z rozprzestrzenieniem się chrześcijaństwa wartości duchowe, które ono niosło, przeniknęły nie tylko do życia codziennego, ale i do kultury oraz sztuki, którą

Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili.. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i

Kościół to wspólnota ludzi wierzących, których łączy jeden chrzest i jedna wiara w Jezusa.. Link do tematu

Powinni pamiętać oraz uczyć, że pierwszym powołaniem chrześcijanina jest pójście za Jezusem2. Na czym polega

Jako dzieci Boga jesteśmy dziedzicami Ojca, dziedzicami skarbu, jakim jest królestwo Boże zapoczątkowane przez Chrystusa.. „(…) aby wejść do królestwa Bożego,

Świadectwo zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został

Na wakacjach trzeba pamiętać o modlitwie rano i wieczorem, niedzielnej Mszy świętej oraz pomaganiu innym.. Drugi temat to:

We wtorek 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca – przygotujcie dla taty jakąś niespodziankę: może to będzie laurka, może wierszyk, może spacer z tatą lub inny

Drugą sytuacją jest Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, kiedy kapłan niesie Pana Jezusa w monstrancji... Taką wędrówkę z Panem Jezusem ukrytym pod postacią

Drugą sytuacją jest Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, kiedy kapłan niesie Pana Jezusa w monstrancji... Taką wędrówkę z Panem Jezusem ukrytym pod postacią

niech On przynosi radość i pokój serca, w tym trudnym czasie, daje poczucie sensu w codziennym pełnieniu obowiązków. Z modlitwą Katechetka Na dziś już

Zwróćcie uwagę, że najważniejszy jest tam ŻYWY PAN JEZUS ukryty pod postacią Chleba w monstrancji (czyli takim złotym słoneczku) nakrytym białym welonem. To do Niego modlimy

Czasami oprócz chleba i wina (które jest zawsze) podczas sprawowania uroczystej Mszy św. uroczystość I Komunii św.) przynosimy i składamy Panu Bogu inne dary:

Każdy człowiek, który pragnie przyjąć Pana Jezusa do swojego serca powinien się do tego przygotować.. Porozmawiajcie z Rodzicami (lub starszym rodzeństwem) w jaki sposób

Wtedy, gdy kościół jest już zbudowany, są osoby, które troszczą się o jego wygląd, np.: osoby.. sprzątające czyszczą podłogę i wszystkie sprzęty znajdujące się we