• Nie Znaleziono Wyników

Zaliczenie z kursu "Podstawy biologii komórki" termin "1"

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zaliczenie z kursu "Podstawy biologii komórki" termin "1""

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Zaliczenie z kursu "Podstawy biologii komórki"

termin "1"

punkty L.p. nr indeksu

wykłady egzamin razem ocena z kursu 1

1004381 62 62 db (4,0)

2

1027285 46 46 dst (3,0)

3

1039381 47 47 dst (3,0)

4

1039593 67 67 +db (4,5)

5

1040182 73 73 +db (4,5)

6

1040200 51 51 dst (3,0)

7

1040398 53 53 +dst (3,5)

8

1040934 57 57 +dst (3,5)

9

1041072 2 54 56 +dst (3,5)

10

1041645 50 50 dst (3,0)

11

1041957 78 78 bdb (5,0)

12

1042080 58 58 +dst (3,5)

13

1042223 56 56 +dst (3,5)

14

1042263 52 52 dst (3,0)

15

1042446 46 46 dst (3,0)

16

1042540 61 61 db (4,0)

17

1042906 51 51 dst (3,0)

18

1044487 1 45 46 dst (3,0)

19

1044987 2 30 32 ndst (2,0)

20

1045196 61 61 db (4,0)

21

1045652 1 44 45 ndst (2,0)

22

1046432 61 61 db (4,0)

23

1046596 58 58 +dst (3,5)

24

1046974 55 55 +dst (3,5)

25

1047016 49 49 dst (3,0)

26

1047017 46 46 dst (3,0)

27

1047498 33 33 ndst (2,0)

28

1047603 1 28 29 ndst (2,0)

29

1047874 33 33 ndst (2,0)

30

1049034 38 38 ndst (2,0)

31

1049629 1 49 50 dst (3,0)

Punktacja:

do 45 pkt - niedostateczny od 46 do 52 - dostateczny od 53 do 59 - plus dostateczny od 60 do 66 - dobry

od 67 do 73 - plus dobry od 74 - bardzo dobry

(2)

Uwaga!

1. Osoby, które nie zgłosiły się na egzamin w terminie „1”, a w terminie „0”

otrzymały z kursu ocenę niedostateczną (2,0), będą miały tę ocenę wpisaną jako zaliczenie w terminie „1”!

2. Prace egzaminacyjne będą do wglądu 29 czerwca 2009, w poniedziałek , między godziną 10.00 a 13.00, w pokoju C118.

3. Indeksy do wpisu można składać (również odbierać następnego dnia) w pokoju C137, u pani E. Sater, od 29.06 do 3.07.2009.

Kraków, 26.06.2009

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykaz stosowanych skrótów: ALDH (ang. Aldehyde Dehydrogenase) – dehydrogenaza aldehydo- wa; α-SMA (ang. alpha –Smooth Muscle Actin) – aktyna alfa mięśni gładkich; bFGF (ang.

(w sytuacji gdy wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych podmiotów trzecich). Strony niniejszym upoważniają osoby wskazane w ust. 1 do podpisania protokołu

a) od dnia 1 grudnia do dnia 15 lutego – w przypadku materiału siewnego zbóż ozimych kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego

Informacja genetyczna nie jest gotowym opisem, jest przepisem.. Zasadnicze

• Gdy organizm posiada dwa warianty (allele) danego genu, w fenotypie ujawnia się tylko jeden z nich - dominacja. Gregor Mendel

• Gdy organizm posiada dwa warianty (allele) danego genu, w fenotypie ujawnia się tylko jeden z nich - dominacja. Gregor Mendel

• Organizmy żywe są spokrewnione i połączone relacjami wspólnego pochodzenia (drzewo życia)..

• Gdy organizm posiada dwa warianty (allele) danego genu, w fenotypie ujawnia się tylko jeden z nich - dominacja. Gregor Mendel

• Gdy organizm posiada dwa warianty (allele) danego genu, w fenotypie ujawnia się tylko jeden z nich - dominacja. Gregor Mendel

Podaj jaki rodzaj hemoglobiny występuje w życiu płodowym i czym różni się od hemoglobiny osób

O ile w drugim przypadku metodyka hodowli sprowadza się do izolacji specyficznej tkankowo i jednolitej fenotypowo populacji komórek i umiejętnej jej inkubacji in vitro, o

W celu oceny kondycji komórek, zarówno przed procesem bankowania, jak i po rozmrożeniu komórek, wskazana jest ocena ich żywotności przy użyciu wybranych testów.. Każda komórka

Indeksy z wpisanymi ocenami będą do odbioru w

Wszelkie informację dotyczące egzaminu można będzie uzyskać w

[r]

Wyniki kolokwium zaliczeniowego z kursu Praktikum z biologii komórki dla

Podpisane indeksy będą do odbioru

A – umożliwia poruszanie się niektórych gatunków owadów po powierzchni wody, ponieważ „powierzchnia wody tworzy błonkę, na której porusza się

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnicy, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu najpóźniej w 15 dniu przed dniem

Z uczestnictwa w programie wyłączeni są Wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na cele

Pierwszym kro- kiem do diagnostyki i leczenia w ramach szybkiej terapii on- kologicznej jest zgłoszenie się pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który