• Nie Znaleziono Wyników

Proszę lekcje wydrukować i wkleić bądź przepisać do zeszytu.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Proszę lekcje wydrukować i wkleić bądź przepisać do zeszytu."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

FIZYKA – KLASA VIII

Proszę lekcje wydrukować i wkleić bądź przepisać do zeszytu.

26.05.2020r.

Lekcja Temat: Zjawisko załamania światła.

W materiałach poznamy zjawisko załamania światła.

Zapewne nie raz zdarzyło Wam się zaobserwować przedmioty zanurzone w cieczy, np. słomkę w szklance z wodą, czy wiosło zanurzone w wodzie.

Wydają się one wygięte lub złamane w miejscu zetknięcia z powierzchnią wody:

Aby wyjaśnić powyższe zjawisko, przeanalizujmy lub sami wykonajcie poniższe doświadczenie:

Podczas przeprowadzania doświadczenia można zaobserwować, że światło na granicy dwóch ośrodków (powietrza i wody) ulega załamaniu, tzn. promień świetlny zmienia kierunek. Dla promienia załamanego można zmierzyć kąt, jaki tworzy on z prostą prostopadłą do powierzchni załamującej. Ten kąt nazywamy kątem załamania.

Można również zauważyć, że jeżeli światło przechodzi z powietrza do wody, to kąt padania α jest zawsze większy od kąta załamania β, niezależnie od ułożenia wskaźnika laserowego.

Gdy promień lasera przechodzi z wody do powietrza, kąt załamania β jest większy od kąta padania α.

Gdy promień lasera jest skierowany prostopadle do powierzchni wody (kąt padania α = 0), światło nie ulega załamaniu (kąt załamania β = 0).

PRAWO ZAŁAMANIA ŚWIATŁA: Kąt załamania zależy od kąta padania promienia światła na granicę ośrodków oraz od prędkości rozchodzenia się światła w każdym z ośrodków. Promień padający na granicę dwóch ośrodków, normalna oraz promień załamany leżą w jednej płaszczyźnie.

Z tej lekcji nie ma żadnego zadania do odesłania.

Cytaty

Powiązane dokumenty

A: I’m not sure when I will be coming back, so I want a single ticket.. We also have discounts

ROZPROSZENIE ŚWIATŁA to zjawisko polegające na ty, że światło rozchodzi się w różnych kierunkach w wyniku odbicia od chropowatej powierzchni albo gdy przechodzi

Podobnie się dzieje w przypadku zaćmienia Księżyca, ale promienie słoneczne przesłania wtedy Ziemia i nie docierają one do Księżyca – Księżyc znajduje się w cieniu Ziemi.. Do

Z poniższych materiałów dowiecie się jakie są podstawowe właściwości światła oraz jak rozchodzi się światło.. Nauką zajmującą się światłem i jego

a) Fala mechaniczna, podobnie jak fala na sznurze i fala na powierzchni wody. c) Fala, której źródłem mogą być drgające ładunki elektryczne lub prąd, którego natężenie

[r]

bogate w białko–głównie rośliny strączkowe, zaczęto staranniej nawozić pola. c) skutki: zwiększyła się produkcja żywności dzięki czemu poprawiło się zdrowie ludzi

– nałożenie przez króla podatku na kler i wstrzymanie opłat na rzecz kurii rzymskiej – Bonifacy III dążył do narzucenia zwierzchności papieskiej władzy świeckiej –