• Nie Znaleziono Wyników

Mnożenie i dzielenie przez 10, 100, 1000…

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mnożenie i dzielenie przez 10, 100, 1000…"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

133

Mnożenie i dzielenie przez 10, 100, 1000…

VI.6

Postaw przecinek w odpowiednim miejscu i zaznacz, o ile miejsc się przesunął.

Przepisz liczbę bez niepotrzebnych zer.

73,4 ∙ 100 = 7 3 4 0 , 0 = 7340 18,2 : 10 = 0 0 1 8 2 = 8,03 ∙ 1000 = 8 0 3 0 0 = 30,8 : 100 = 0 0 3 0 8 = 2,73 ∙ 10 = 2 7 3 0 0 0 = 17 : 1000 = 0 0 1 7 = 1,04 ∙ 1000 = 1 0 4 0 0 = 0,2 : 100 = 0 0 0 2 = 53,2 ∙ 1000 = 5 3 2 0 0 0 = 15,2 : 1000 = 0 0 1 5 2 = 32,4 ∙ 100 = 3 2 4 0 0 0 = 17,1 : 100 = 0 0 1 7 1 = 1

Oblicz.

2,05 ∙ 10 = 12,3 : 10 = 4 : 10 =

2,05 ∙ 100 = 12,3 : 100 = 4 : 100 =

2,05 ∙ 1000 = 12,3 : 1000 = 4 : 1000 =

2

Na podstawie informacji o cenie 100 euro uzupełnij podpisy.

3

zł zł

423 zł zł

Rozgrzewka

dwa zera

Trening

8030 0,308

1,82

27,3 0,017

1040 0,002

53200 0,0152

3240

20,5 1,23 0,4

205 0,123 0,04

2050

4,23

42,3 4230

0,0123 0,004

0,171

(2)

VI.6. Mnożenie i dzielenie przez 10, 100, 1000…

134

Uzupełnij działania.

∙ 4,5 = 4500 : 10 = 2,3 8 : = 0,08

∙ 0,017 = 17 : 100 = 0,15 14 : = 0,014

∙ 10 = 3,4 : 1000 = 1,9 32,5 : = 0,0325

∙ 100 = 20,07 : 100 = 0,072 174 : = 1,74

∙ 1000 = 3709,8 : 10 = 20,059 4,56 : = 0,00456 4

Uzupełnij schemat.

5

200,5 1905

19 050 1,905

19,05 180,05

290,5 90,5

o 10 więcej 10 razy więcej

10 razy mniej o 10 mniej

100 razy mniej

190,5

Na pierwszym rysunku zapoznaj się z działaniem maszyny liczącej. Na drugim – uzupełnij brakujące liczby. Na trzecim – wrzuć do maszyny liczby 0,36, 0,53 i 41,3 w takiej kolejności, aby otrzymać podany wynik.

6

0,005 0,024 0,004 13,2 2,05 0,7

. 10 . 100 . 1000 . 10 . 100 . 1000 . 10 . 100 . 1000

0,050 2,4 4 132 205 700 413 53 360

+ + +

6,45 1037 826

Dla dociekliwych

1000 23 100

1000 15 1000

0,34 1900 1000

0,2007 7,2 100

3,7098 200,59 1000

100 razy więcej

o 100 więcej o 100 mniej

41,3 0,53 0,36

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Po prawej stronie podanej liczby zapisz liczbę dwukrotnie większą, a po lewej stronie podanej liczby zapisz liczbę dwukrotnie mniejszą.. Po prawej stronie liczby zapisz

Andrzej ma dwa razy więcej pieniędzy niż Wojtek.. Wykonaj obliczenia i

Chce go rozmienić w sklepie, ale w taki sposób, by mieć jednako- we banknoty lub jednakowe monety.. Chce kupić 4 ołówki po 2 zł oraz kredki, które są 9 razy droższe niż

Karta pracy

Jeśli mnożymy 9 · 6, to zginamy szósty palec licząc od lewej strony (czyli kciuk prawej dłoni).. Wyprostowane palce znajdujące się po lewej stronie od zgiętego palca

- opierając się na poznanych prawach działań, potrafi zastosować poznane reguły w ćwiczeniach, - potrafi odróżnić wyrażenie algebraiczne od arytmetycznego,4. - potrafi

Uczniowie zauważają, że: Iloczyn potęg o tym samym wykładniku równa się potędze iloczynu.. Uczniowie formułują wniosek i zapisują powyższe przykłady oraz wniosek