• Nie Znaleziono Wyników

Poprawna odpowiedź B C C A A B C C A C C B B A D D D B B A Przykładowe poprawne odpowiedzi i schemat punktowania – zadania otwarte

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share " Poprawna odpowiedź B C C A A B C C A C C B B A D D D B B A Przykładowe poprawne odpowiedzi i schemat punktowania – zadania otwarte"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2017/2018 GIMNAZJUM STOPIEŃ REJONOWY

1

WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

Nie przyznaje się połówek punktów.

Schemat punktowania – zadania zamknięte.

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.

Nr zad. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poprawna

odpowiedź B C C A A B C C A C C B B A D D D B B A Przykładowe poprawne odpowiedzi i schemat punktowania – zadania otwarte.

- Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, nawet, jeśli nie została uwzględniona w schemacie.

- Wymagana jest pełna poprawność zapisu pod względem merytorycznym.

Numer

zadania Rozwiązania Liczba

punktów

21.

Za cztery poprawne oznaczenia – 2 p.

Za trzy lub dwa poprawne oznaczenia - 1 p.

Za jedno poprawne oznaczenie – 0 p.

Poprawna odpowiedź:

F, P, P, F

2 p.

22.

Za poprawne dopasowanie właściwych chorób do odpowiednich kształtów komórek bakteryjnych – 1 p.

Poprawna odpowiedź:

laseczka prątek dwoinka krętek tężec gruźlica rzeżączka kiła

1 p.

23.

Za poprawne wpisanie do tabeli czterech nazw stawonogów – 2 p.

Za poprawne wpisanie do tabeli trzech lub dwóch nazw stawonogów – 1 p.

Za poprawne wpisanie do tabeli jednej nazwy stawonoga – 0 p.

Poprawna odpowiedź:

Nazwa stawonoga Cechy charakterystyczne stawonoga

konik polny Posiada dwie pary skrzydeł oraz rozwój złożony z przeobrażeniem niezupełnym. Ciało pokrywa chitynowy pancerzyk.

pająk krzyżak Posiada dwie pary odnóży gębowych: parę szczękoczułek i parę nogogłaszczek. W odnóżach występują stawy, a na głowie oczy proste.

pszczoła miodna Do wymiany gazowej wykorzystuje system biegnących po całym ciele rurek.

W rozwoju występuje stadium poczwarki.

stonoga murowa Żyje na lądzie. Ma czułki na głowie, ale nie posiada skrzydeł.

Dwubocznie symetryczne ciało składa się z kilku podobnych do siebie części.

2 p.

24.

Za poprawne wpisanie 9 cyfr we właściwe miejsca tabeli - 3 p.

Za poprawne wpisanie 6-8 cyfr we właściwe miejsce tabeli - 2 p.

Za poprawne wpisanie 3-5 cyfr we właściwe miejsce tabeli - 1 p.

Za poprawne wpisanie 0-2 cyfr we właściwe miejsce tabeli - 0 p.

3 p.

(2)

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2017/2018 GIMNAZJUM STOPIEŃ REJONOWY

2

Poprawna odpowiedź:

Parzydełkowce Pajęczaki Mięczaki

2 4 1 6 8 3 5 7 9

25.

I) Poprawna odpowiedź:

A. zębina – 1 p.

II) Za podanie poprawnej nazwy i symbolu części zęba – 1 p.

Poprawna odpowiedź:

miazga, C / miazga zębowa, C

2 p.

26.

I. Za poprawne nazwanie stadiów rozwojowych oznaczonych na schemacie literami: A i B – 1 p.

Poprawna odpowiedź:

A – skrzek/ niezapłodnione jaja/ komórka jajowa/jaja B – kijanka/ larwa

II. Za wskazanie poprawnej odpowiedzi – 1 p.

Poprawna odpowiedź:

D

2 p.

27.

Za poprawne wpisanie do tabeli czterech wyrażeń – 2 p.

Za poprawne wpisanie do tabeli trzech lub dwóch wyrażeń – 1 p.

Za poprawne wpisanie do tabeli jednego wyrażenia – 0 p.

Poprawna odpowiedź:

1. Z zarodni wysypują się dojrzałe zarodniki.

2. Zarodnik kiełkuje w nitkowaty splątek.

3. Na gametoficie tworzą się rodnie lub plemnie.

4. Zachodzi zapłodnienie przy udziale wody.

5. Z zygoty rozwija się młody sporofit.

2 p.

28.

Za cztery poprawne oznaczenia – 2 p.

Za trzy lub dwa poprawne oznaczenia - 1 p.

Za jedno poprawne oznaczenie – 0 p.

Poprawna odpowiedź:

F, F, P, P

2 p.

29.

I. Za poprawne podanie nazw wad postawy – 1 p.

Poprawna odpowiedź:

A – nadmierna kifoza B – skolioza

C - nadmierna lordoza

II. Za wskazanie poprawnej odpowiedzi - 1 p.

Poprawna odpowiedź:

B

2 p.

30.

I) Za poprawne wskazanie miesiąca, w którym pylenie u leszczyny jest najniższe, a brzozy najwyższe – 1 p.

Poprawna odpowiedź:

kwiecień

Uwaga: Jeżeli podano więcej niż jedną nazwę miesiąca (np. kwiecień, luty), uczeń otrzymuje 0 p.

2 p.

(3)

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2017/2018 GIMNAZJUM STOPIEŃ REJONOWY

3

II) Za poprawne wskazanie nazw dwóch roślin, których pyłek w wysokim stężeniu utrzymuje się przez trzy miesiące – 1 p.

Poprawna odpowiedź:

trawy, pokrzywa Uwaga:

Jeżeli podano więcej niż dwie nazwy roślin (np. trawy, pokrzywa, bylica), uczeń otrzymuje 0 p.

31.

Za cztery poprawne oznaczenia – 2 p.

Za trzy lub dwa poprawne oznaczenia - 1 p.

Za jedno poprawne oznaczenie – 0 p.

Poprawna odpowiedź:

F, F, F, P

2 p.

32.

Za poprawne połączenie 6-ciu gruczołów dokrewnych z właściwymi opisami – 2 p.

Za poprawne połączenie 3-5 gruczołów dokrewnych z właściwymi opisami – 1 p.

Za poprawne połączenie 1-2 gruczołów dokrewnych z właściwymi opisami – 0 p.

Poprawna odpowiedź:

1E, 2F, 3B, 4C, 5G, 6A

2 p.

33.

I) Za podanie poprawnych nazw tkanek roślinnych oznaczonych jako A i B – 1 p.

Poprawna odpowiedź:

A – korek/ tkanka okrywająca wtórna/ felem/ fellem B – skórka/ epiderma/ tkanka okrywająca pierwotna

II) Za dopasowanie właściwego opisu do oznaczenia tkanki – 1 p.

Poprawna odpowiedź:

A - 5 B - 3 Uwaga:

Jeżeli podano więcej niż jeden opis (np. A- 5, 1), uczeń otrzymuje 0 p.

III) Za podanie poprawnej nazwy struktury oznaczonej symbolem X – 1 p.

Poprawna odpowiedź:

aparat szparkowy/ szparka

3 p.

34.

I) Za właściwe przyporządkowanie częściom owocu lub nasienia odpowiednich części kwiatu (czyli za cztery poprawne wpisy) - 2 p.

Za trzy lub dwa poprawne wpisy - 1 p.

Za jeden poprawny wpis – 0 p.

Poprawna odpowiedź:

Części owocu lub nasienia Części kwiatu

zarodek zapłodniona komórka jajowa

owocnia zalążnia

łupina nasienna osłonka zalążka

nasienie zalążek

II) Za poprawne podanie nazwy grupy roślin – 1 p.

Poprawna odpowiedź:

rośliny okrytonasienne/ rośliny okrytozalążkowe/ okrytonasienne/ okrytozalążkowe

3 p.

Razem: 50 p.

Cytaty

Powiązane dokumenty

- Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, nawet, jeśli nie została uwzględniona w schemacie.. - Wymagana jest pełna poprawność zapisu

Jeżeli podano więcej niż trzy odpowiedzi, ocenie podlegają tylko trzy kolejne, pierwsze odpowiedzi...

Wyjaśnij, czym był wielki kryzys gospodarczy i jakie były

1) Dla relacji binarnej w zbiorze X={a,b,c,d,e,f,g} opisanej zadaną tablicą zbudować diagram Hassego i za jego pomocą wyznaczyć zbiór ograniczeń górnych i zbór ograniczeń

A group of 30 children are surveyed to find out which of the three sports cricket (C), basketball (B) or volleyball (V) they play.. The results are

- Budowla wielonawowa o nawie środkowej wyższej od bocznych, (oświetlonej oknami ponad dachami naw bocznych) ; bazylika rzymska, bazylika chrześcijańska.. -

Dwa układy korali uważamy za równoważne, jeśli jeden można uzyskać z drugiego przez obrót okręgu..

(1) Organami Państwa, pozostającymi pod zwierzchnictwem Prezydenta Rzeczpospolitej, są Rząd, Sejm, Senat, Siły Zbrojne, Sądy ,