Krzysztof Kasprzak Dębniałki Kaliskie 24B. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kasprzak DATA OPRACOWANIA : lipiec 2011 r.

Pełen tekst

(1)

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Wieruszów ul. 19-go Stycznia 6-10 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA : Wieruszów ul. 19-go Stycznia 6-10 BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kasprzak DATA OPRACOWANIA : lipiec 2011 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania lipiec 2011 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

(2)

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wieruszów ul. 19 - ego Stycznia 6-10.kstKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Wieruszowie ul. 19 Stycznia 6-10 1 Demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich

1 d.1

KNR 4-01 0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

50.74*2 m 101.48

RAZEM 101.48

2 d.1

KNR 4-01 0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

15.40*8 m 123.20

RAZEM 123.20

3 d.1

KNR 4-01 0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - pas nadrynnowy m2

0.35*50.74*2 m2 35.52

RAZEM 35.52

4 d.1

KNR 4-01 0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - pas podrynnowy ( obróbka gzymsu) m2

0.55*50.74*2 m2 55.81

RAZEM 55.81

5 d.1

KNR 4-01 0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich na styku dachu z kominami m2

(0.84+1.88)*2*0.20 m2 1.09

(0.84+3.44)*2*0.20 m2 1.71

(0.58+3.44)*2*0.20 m2 1.61

(0.58+3.96)*2*0.20 m2 1.82

(0.58+1.10)*2*0.20 m2 0.67

(0.84+2.01)*2*0.20 m2 1.14

(0.58+1.10)*2*0.20 m2 0.67

(0.58+3.96)*2*0.20 m2 1.82

(0.58+3.44)*2*0.20 m2 1.61

(0.58+3.96)*2*0.20 m2 1.82

(0.58+1.10)*2*0.20 m2 0.67

(0.84+2.01)*2*0.20 m2 1.14

(0.58+1.10)*2*0.20 m2 0.67

(0.58+3.96)*2*0.20 m2 1.82

(0.58+3.44)*2*0.20 m2 1.61

(0.84+3.44)*2*0.20 m2 1.71

(0.84+1.88)*2*0.20 m2 1.09

RAZEM 22.67

6 d.1

KNR 4-01 0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murków szczytowych m2

10.70*2*0.20 m2 4.28

RAZEM 4.28

7 d.1

KNR 4-01 0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich na styku dachu ze ścianami szczytowymi m2

10.70*2*0.20 m2 4.28

RAZEM 4.28

8 d.1

KNR 4-01 0354-06 analogia

Wykucie z muru wyłazów dachowych szt.

0.80*0.80 szt. 0.64

RAZEM 0.64

9 d.1

KNR 2-02 1215-04

Montaż nowych wyłazów dachowych po wykonaniu docieplenia stropu szt.

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00

10 d.1

KNR 4-01 0526-05

Wymiana haków rynnowych szt

50.70*2/0.50 szt 202.80

RAZEM 202.80

11 d.1

KNR 4-01 0535-08

Rozebranie parapetów z blachy m2

1.20*0.15*75 m2 13.50

1.20*0.15*15 m2 2.70

1.80*0.15*80 m2 21.60

RAZEM 37.80

2 Wykonanie nowych obróbek blacharskich 12

d.2

KNR 4-01 0530-02

Wykonanie obróbek blacharskich na czapkach kominów z blachy ocynkowanej m2

0.94*1.98 m2 1.86

0.94*3.54 m2 3.33

0.68*3.54 m2 2.41

0.68*4.06 m2 2.76

0.68*1.20 m2 0.82

0.94*2.01 m2 1.89

0.68*1.20 m2 0.82

(3)

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

0.68*4.06 m2 2.76

0.68*3.54 m2 2.41

0.68*4.06 m2 2.76

0.68*1.20 m2 0.82

0.94*2.01 m2 1.89

0.68*1.20 m2 0.82

0.68*4.06 m2 2.76

0.68*3.54 m2 2.41

0.94*3.54 m2 3.33

0.94*1.98 m2 1.86

RAZEM 35.71

13 d.2

KNR 4-01 0530-03

Wykonanie obróbek blacharskich pasów nadrynnowych z blachy z cynku o szer.do 25 cm

m2

0.51*50.70*2 m2 51.71

RAZEM 51.71

14 d.2

KNR 4-01 0530-06

Uzupełnienie obróbek blacharskich pasów podrynnowych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm

m2

0.55*50.70*2 m2 55.77

RAZEM 55.77

15 d.2

KNR 2-02 0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm z blachy ocynkowanej - styk kominów z do- cieplonym dachem

m2

(0.84+1.88)*2*0.20 m2 1.09

(0.84+3.44)*2*0.20 m2 1.71

(0.58+3.44)*2*0.20 m2 1.61

(0.58+3.96)*2*0.20 m2 1.82

(0.58+1.10)*2*0.20 m2 0.67

(0.84+2.01)*2*0.20 m2 1.14

(0.58+1.10)*2*0.20 m2 0.67

(0.58+3.96)*2*0.20 m2 1.82

(0.58+3.44)*2*0.20 m2 1.61

(0.58+3.96)*2*0.20 m2 1.82

(0.58+1.10)*2*0.20 m2 0.67

(0.84+2.01)*2*0.20 m2 1.14

(0.58+1.10)*2*0.20 m2 0.67

(0.58+3.96)*2*0.20 m2 1.82

(0.58+3.44)*2*0.20 m2 1.61

(0.84+3.44)*2*0.20 m2 1.71

(0.84+1.88)*2*0.20 m2 1.09

RAZEM 22.67

16 d.2

KNR 4-01 0530-06

Uzupełnienie obróbek blacharskich na styku dachu z murami szczytowymi m2

10.70*2*0.20 m2 4.28

RAZEM 4.28

17 d.2

KNR 4-01 0530-02

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z blachy ocynkowanej

m2

10.70*2*0.25 m2 5.35

RAZEM 5.35

18 d.2

NNRNKB 202 0517-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrąg- łych o śr. 18 cm

m

50.70*2 m 101.40

RAZEM 101.40

19 d.2

NNRNKB 202 0519-03

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm

m

15.40*8 m 123.20

RAZEM 123.20

20 d.2

KNR-W 2-02 0519-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.

8 szt. 8.00

RAZEM 8.00

21 d.2

NNRNKB 202 0521-03

(z.I) montaż prefabrykowanych prefabrykowanych parapetów z blachy ocynkowa- nej powlekanej

m2

1.20*0.30*75 m2 27.00

1.20*0.30*15 m2 5.40

1.80*0.30*80 m2 43.20

RAZEM 75.60

22 d.2

NNRNKB 202 0521-09

(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek wywiewek kanalizacyjnych z blachy ocyn- kowanej w dachach krytych papą lub dachówką

szt.

11 szt. 11.00

RAZEM 11.00

3 Roboty murarskie 23

d.3

KNR 4-01 0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach ponad da- chem

m2

(0.64+1.68)*0.30*2 m2 1.39

(0.64+3.24)*0.30*2 m2 2.33

(0.38+3.24)*0.30*2 m2 2.17

(4)

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wieruszów ul. 19 - ego Stycznia 6-10.kstKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(0.38+3.76)*0.30*2 m2 2.48

(0.38+0.90)*0.30*2 m2 0.77

(0.64+1.91)*0.30*2 m2 1.53

(0.38+0.90)*0.30*2 m2 0.77

(0.38+3.76)*0.30*2 m2 2.48

(0.38+3.24)*0.30*2 m2 2.17

(0.38+3.76)*0.30*2 m2 2.48

(0.38+0.90)*0.30*2 m2 0.77

(0.64+1.91)*0.30*2 m2 1.53

(0.38+0.90)*0.30*2 m2 0.77

(0.38+3.76)*0.30*2 m2 2.48

(0.38+3.24)*0.30*2 m2 2.17

(0.64+3.24)*0.30*2 m2 2.33

(0.64+1.68)*0.30*2 m2 1.39

RAZEM 30.01

24 d.3

KNR 4-01 0350-01

Rozebranie kominów nad dachem m3

(0.64*1.68)*0.22 m3 0.24

(0.64*3.24)*0.22 m3 0.46

(0.38*3.24)*0.22 m3 0.27

(0.38*3.76)*0.22 m3 0.31

(0.38*0.90)*0.22 m3 0.08

(0.64*1.91)*0.22 m3 0.27

(0.38*0.90)*0.22 m3 0.08

(0.38*3.76)*0.22 m3 0.31

(0.38*3.24)*0.22 m3 0.27

(0.38*3.76)*0.22 m3 0.31

(0.38*0.90)*0.22 m3 0.08

(0.64*1.91)*0.22 m3 0.27

(0.38*0.90)*0.22 m3 0.08

(0.38*3.76)*0.22 m3 0.31

(0.38*3.24)*0.22 m3 0.27

(0.64*3.24)*0.22 m3 0.46

(0.64*1.68)*0.22 m3 0.24

RAZEM 4.31

25 d.3

KNR 4-01 0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

0.74*1.78 m2 1.32

0.74*3.34 m2 2.47

0.48*3.34 m2 1.60

0.48*3.86 m2 1.85

0.48*1.00 m2 0.48

0.74*1.91 m2 1.41

0.48*1.00 m2 0.48

0.48*3.86 m2 1.85

0.48*3.34 m2 1.60

0.48*3.86 m2 1.85

0.48*1.00 m2 0.48

0.74*1.91 m2 1.41

0.48*1.00 m2 0.48

0.48*3.86 m2 1.85

0.48*3.34 m2 1.60

0.74*3.34 m2 2.47

0.74*1.78 m2 1.32

RAZEM 24.52

26 d.3

KNR 4-01 0106-04

Usunięcie z dachu budynku gruzu m3

4.31 m3 4.31

24.52*0.07 m3 1.72

RAZEM 6.03

27 d.3

KNR 4-01 0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3

4.31 m3 4.31

24.52*0.07 m3 1.72

RAZEM 6.03

28 d.3

KNR 4-01 0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast.

1 km Krotność = 10

m3

4.31 m3 4.31

24.52*0.07 m3 1.72

RAZEM 6.03

29 d.3

KNR 2-02 0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. nad dachem m3

(0.64*1.68)*0.45 m3 0.48

(0.64*3.24)*0.45 m3 0.93

(5)

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(0.38*3.24)*0.45 m3 0.55

(0.38*3.76)*0.45 m3 0.64

(0.38*0.90)*0.45 m3 0.15

(0.64*1.91)*0.45 m3 0.55

(0.38*0.90)*0.45 m3 0.15

(0.38*3.76)*0.45 m3 0.64

(0.38*3.24)*0.45 m3 0.55

(0.38*3.76)*0.45 m3 0.64

(0.38*0.90)*0.45 m3 0.15

(0.64*1.91)*0.45 m3 0.55

(0.38*0.90)*0.45 m3 0.15

(0.38*3.76)*0.45 m3 0.64

(0.38*3.24)*0.45 m3 0.55

(0.64*3.24)*0.45 m3 0.93

(0.64*1.68)*0.45 m3 0.48

RAZEM 8.73

30 d.3

KNR 4-01 0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem m2

(0.64+1.68)*0.30*2 m2 1.39

(0.64+3.24)*0.30*2 m2 2.33

(0.38+3.24)*0.30*2 m2 2.17

(0.38+3.76)*0.30*2 m2 2.48

(0.38+0.90)*0.30*2 m2 0.77

(0.64+1.91)*0.30*2 m2 1.53

(0.38+0.90)*0.30*2 m2 0.77

(0.38+3.76)*0.30*2 m2 2.48

(0.38+3.24)*0.30*2 m2 2.17

(0.38+3.76)*0.30*2 m2 2.48

(0.38+0.90)*0.30*2 m2 0.77

(0.64+1.91)*0.30*2 m2 1.53

(0.38+0.90)*0.30*2 m2 0.77

(0.38+3.76)*0.30*2 m2 2.48

(0.38+3.24)*0.30*2 m2 2.17

(0.64+3.24)*0.30*2 m2 2.33

(0.64+1.68)*0.30*2 m2 1.39

RAZEM 30.01

31 d.3

KNR 2-02 0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

0.74*1.78 m2 1.32

0.74*3.34 m2 2.47

0.48*3.34 m2 1.60

0.48*3.86 m2 1.85

0.48*1.00 m2 0.48

0.74*1.91 m2 1.41

0.48*1.00 m2 0.48

0.48*3.86 m2 1.85

0.48*3.34 m2 1.60

0.48*3.86 m2 1.85

0.48*1.00 m2 0.48

0.74*1.91 m2 1.41

0.48*1.00 m2 0.48

0.48*3.86 m2 1.85

0.48*3.34 m2 1.60

0.74*3.34 m2 2.47

0.74*1.78 m2 1.32

RAZEM 24.52

32 d.3

KNR 4-01 1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków kominów- tynki gładkie m2

(0.64+1.68)*0.30*2 m2 1.39

(0.64+3.24)*0.30*2 m2 2.33

(0.38+3.24)*0.30*2 m2 2.17

(0.38+3.76)*0.30*2 m2 2.48

(0.38+0.90)*0.30*2 m2 0.77

(0.64+1.91)*0.30*2 m2 1.53

(0.38+0.90)*0.30*2 m2 0.77

(0.38+3.76)*0.30*2 m2 2.48

(0.38+3.24)*0.30*2 m2 2.17

(0.38+3.76)*0.30*2 m2 2.48

(0.38+0.90)*0.30*2 m2 0.77

(0.64+1.91)*0.30*2 m2 1.53

(0.38+0.90)*0.30*2 m2 0.77

(0.38+3.76)*0.30*2 m2 2.48

(0.38+3.24)*0.30*2 m2 2.17

(0.64+3.24)*0.30*2 m2 2.33

(0.64+1.68)*0.30*2 m2 1.39

RAZEM 30.01

(6)

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wieruszów ul. 19 - ego Stycznia 6-10.kstKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

33 d.3

KNR 4-01 1204-06

Trzecie malowanie farbami emulsyjnymi tynków kominów- tynki gładkie m2

(0.64+1.68)*0.30*2 m2 1.39

(0.64+3.24)*0.30*2 m2 2.33

(0.38+3.24)*0.30*2 m2 2.17

(0.38+3.76)*0.30*2 m2 2.48

(0.38+0.90)*0.30*2 m2 0.77

(0.64+1.91)*0.30*2 m2 1.53

(0.38+0.90)*0.30*2 m2 0.77

(0.38+3.76)*0.30*2 m2 2.48

(0.38+3.24)*0.30*2 m2 2.17

(0.38+3.76)*0.30*2 m2 2.48

(0.38+0.90)*0.30*2 m2 0.77

(0.64+1.91)*0.30*2 m2 1.53

(0.38+0.90)*0.30*2 m2 0.77

(0.38+3.76)*0.30*2 m2 2.48

(0.38+3.24)*0.30*2 m2 2.17

(0.64+3.24)*0.30*2 m2 2.33

(0.64+1.68)*0.30*2 m2 1.39

RAZEM 30.01

34 d.3

KNR 4-01 0311-01

Podmurowanie ścianek szczytowych m3

10.70*0.25*0.25*2 m3 1.34

RAZEM 1.34

35 d.3

KNR 4-01 0705-03

Uzupełnienie tynków ścian szczytowych od strony dachu m

10.70*2 m 21.40

RAZEM 21.40

36 d.3

KNR 4-01 1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian szczytowych od strony dachu- tynki gładkie

m2

21.40*0.40 m2 8.56

RAZEM 8.56

37 d.3

KNR 4-01 1204-06

Trzecie malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian szczytowych od strony da- chu- tynki gładkie

m2

21.40*0.40 m2 8.56

RAZEM 8.56

38 d.3

KNR 2-02 0923-04

Spadki pod parapety z zaprawy klejowej m2

1.20*0.27*75 m2 24.30

1.20*0.27*15 m2 4.86

1.80*0.27*80 m2 38.88

RAZEM 68.04

4 Remont daszków nad wejściami do budynku 39

d.4

KNR 4-01 0701-11

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,bel- kach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

1.93*0.90*3 m2 5.21

RAZEM 5.21

40 d.4

KNR 4-01 0702-01

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15 cm m

(1.93+0.90*2)*3 m 11.19

RAZEM 11.19

41 d.4

KNR 4-01 0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nadającej się do użytku

m2

(1.93+0.90*2)*0.25*3 m2 2.80

RAZEM 2.80

42 d.4

KNR 4-01 0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

1.93*0.90*3 m2 5.21

RAZEM 5.21

43 d.4

KNR 4-01 0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2

m2

1.93*0.90*3 m2 5.21

RAZEM 5.21

44 d.4

KNR-W 2-02 0514-03

Krawędzie daszków - z blachy stalowej ocynkowanej m2

(1.93+0.90*2)*0.30*3 m2 3.36

RAZEM 3.36

45 d.4

KNNR 2 0507-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

1.93*0.90*3 m2 5.21

RAZEM 5.21

46 d.4

KNR 4-01 0726-06

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z betonów żwiro- wych,bloczków ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

1.93*0.90*3 m2 5.21

RAZEM 5.21

(7)

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 47

d.4

KNR 4-01 0705-04

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm m

(1.93+0.90*2)*3 m 11.19

RAZEM 11.19

48 d.4

KNR-W 4-01 1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

1.93*0.90*3 m2 5.21

RAZEM 5.21

5 Izolacja termiczna, docieplenie ścian z kolorystyką elewacji 49

d.5

KNR 4-01 0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego szt.

20 szt. 20.00

RAZEM 20.00

50 d.5

KNR 0-23 2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze- nie mechaniczne i zmycie

m2

(50.70-0.90)*14.70*2 m2 1464.12

10.70*14.80 m2 158.36

-1.20*1.51*75 m2 -135.90

-1.80*1.50*80 m2 -216.00

-1.20*0.80*15 m2 -14.40

-1.00*2.30*3 m2 -6.90

-1.20*1.51*10 m2 -18.12

RAZEM 1231.16

51 d.5

KNR 0-23 2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

(50.70-0.90)*14.70*2 m2 1464.12

10.70*14.80 m2 158.36

-1.20*1.51*75 m2 -135.90

-1.80*1.50*80 m2 -216.00

-1.20*0.80*15 m2 -14.40

-1.00*2.30*3 m2 -6.90

-1.20*1.51*10 m2 -18.12

(1.20+1.51*2)*75*0.12 m2 37.98

(1.80+1.50*2)*80*0.12 m2 46.08

(1.20+0.80*2)*15*0.12 m2 5.04

(1.00+2.30*2)*3*0.12 m2 2.02

(1.20+1.51*2)*10*0.12 m2 5.06

RAZEM 1327.34

52 d.5

KNR 0-23 2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- jenie płyt styropianowych do ścian

m2

(50.85-0.90)*14.70*2 m2 1468.53

11.00*15.00 m2 165.00

-1.20*1.51*75 m2 -135.90

-1.80*1.50*80 m2 -216.00

-1.20*0.80*15 m2 -14.40

-1.00*2.30*3 m2 -6.90

-1.20*1.51*10 m2 -18.12

RAZEM 1242.21

53 d.5

KNR 0-23 2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- jenie płyt styropianowych do ościeży

m2

(1.20+1.51*2)*75*0.27 m2 85.46

(1.80+1.50*2)*80*0.27 m2 103.68

(1.20+0.80*2)*15*0.27 m2 11.34

(1.00+2.30*2)*3*0.27 m2 4.54

(1.20+1.51*2)*10*0.27 m2 11.39

RAZEM 216.41

54 d.5

KNR 0-23 2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymo- cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

1242.21*5 szt 6211.05

RAZEM 6211.05

55 d.5

KNR 0-23 2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- jenie warstwy siatki na ścianach

m2

(50.85-0.90)*14.70*2 m2 1468.53

11.00*15.00 m2 165.00

-1.20*1.51*75 m2 -135.90

-1.80*1.50*80 m2 -216.00

-1.20*0.80*15 m2 -14.40

-1.00*2.30*3 m2 -6.90

-1.20*1.51*10 m2 -18.12

RAZEM 1242.21

56 d.5

KNR 0-23 2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- jenie dodatkowej warstwy siatki w narożach otworów

m2

180*2*0.50*0.25 m2 45.00

RAZEM 45.00

(8)

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wieruszów ul. 19 - ego Stycznia 6-10.kstKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

57 d.5

KNR 0-23 2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymo- cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ościeży

szt

216.41*4 szt 865.64

RAZEM 865.64

58 d.5

KNR 0-23 2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- jenie warstwy siatki na ościeżach

m2

(1.20+1.51*2)*75*0.27 m2 85.46

(1.80+1.50*2)*80*0.27 m2 103.68

(1.20+0.80*2)*15*0.27 m2 11.34

(1.00+2.30*2)*3*0.27 m2 4.54

(1.20+1.51*2)*10*0.27 m2 11.39

RAZEM 216.41

59 d.5

KNR 0-23 2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- jenie warstwy siatki na bokach pilastrów

m2

14.70*33*2*0.13 m2 126.13

RAZEM 126.13

60 d.5

KNR 0-23 2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- jenie płyt styropianowych do ścian - bonie

m2

(1.93*17*2-3*1.00)*(0.10+0.20) m2 18.79

RAZEM 18.79

61 d.5

KNR 0-23 2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- jenie warstwy siatki - bonie boczne krawędzie

m2

(1.93*17*2-3*1.00)*2*0.05*2 m2 12.52

RAZEM 12.52

62 d.5

KNR 0-23 2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - krawędzie boni

m

(1.93*17*2-3*1.00)*4 m 250.48

RAZEM 250.48

63 d.5

KNR 0-23 2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - ościeża okienne i drzwiowe, inne krawędzie pionowe i poziome styropianu

m

(1.20+1.51*2)*75 m 316.50

(1.80+1.50*2)*80 m 384.00

(1.20+0.80*2)*15 m 42.00

(1.00+2.30*2)*3 m 16.80

(1.20+1.51*2)*10 m 42.20

14.70*33*2 m 970.20

50.70*2*2 m 202.80

11.00*2 m 22.00

RAZEM 1996.50

64 d.5

KNR 0-23 2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamo- cowanie listwy cokołowej / startowej /

m

(50.70-0.90)*2+11.00 m 110.60

RAZEM 110.60

65 d.5

KNR 0-23 0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podło- żu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

ściany

(50.85-0.90)*14.70*2 m2 1468.53

11.00*15.00 m2 165.00

-1.20*1.51*75 m2 -135.90

-1.80*1.50*80 m2 -216.00

-1.20*0.80*15 m2 -14.40

-1.00*2.30*3 m2 -6.90

-1.20*1.51*10 m2 -18.12

ościeża otworów

(1.20+1.51*2)*75*0.27 m2 85.46

(1.80+1.50*2)*80*0.27 m2 103.68

(1.20+0.80*2)*15*0.27 m2 11.34

(1.00+2.30*2)*3*0.27 m2 4.54

(1.20+1.51*2)*10*0.27 m2 11.39

boczne płaszczyzny pilastrów

14.70*33*2*0.13 m2 126.13

boczne płaszczyzny daszków nad wejściami do budyku

(1.93+0.90*2)*3*0.15 m2 1.68

RAZEM 1586.43

66 d.5

KNR 0-23 0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

(50.85-0.90)*14.70*2 m2 1468.53

11.00*15.00 m2 165.00

-1.20*1.51*75 m2 -135.90

-1.80*1.50*80 m2 -216.00

-1.20*0.80*15 m2 -14.40

-1.00*2.30*3 m2 -6.90

(9)

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

-1.20*1.51*10 m2 -18.12

RAZEM 1242.21

67 d.5

KNR-W 4-01 1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie spody daszków nad wejściami do budynku

m2

1.93*0.90*3 m2 5.21

RAZEM 5.21

68 d.5

KNR 0-23 0932-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm

m2

(1.20+1.51*2)*75*0.27 m2 85.46

(1.80+1.50*2)*80*0.27 m2 103.68

(1.20+0.80*2)*15*0.27 m2 11.34

(1.00+2.30*2)*3*0.27 m2 4.54

(1.20+1.51*2)*10*0.27 m2 11.39

RAZEM 216.41

69 d.5

KNR 0-23 0932-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - boczne płaszczyzny pilastrów o szer. do 15 cm

m2

14.70*33*2*0.13 m2 126.13

RAZEM 126.13

70 d.5

KNR 0-23 0932-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - boczne płaszczyzny daszków nad wejściami do budynki o szer. do 15 cm

m2

(1.93+0.90*2)*0.15*3 m2 1.68

RAZEM 1.68

6 Ocieplenie dachu 71

d.6

KNR 0-23 2611-01

Przygotowanie pokrycia dachowego pod przyklejenie styropianu m2

50.24*10.70 m2 537.57

-0.64*1.68 m2 -1.08

-0.64*3.24 m2 -2.07

-0.38*3.24 m2 -1.23

-0.38*3.76 m2 -1.43

-0.38*0.90 m2 -0.34

-0.64*1.91 m2 -1.22

-0.38*0.90 m2 -0.34

-0.38*3.76 m2 -1.43

-0.38*3.24 m2 -1.23

-0.38*3.76 m2 -1.43

-0.38*0.90 m2 -0.34

-0.64*1.91 m2 -1.22

-0.38*0.90 m2 -0.34

-0.38*3.76 m2 -1.43

-0.38*3.24 m2 -1.23

-0.64*3.24 m2 -2.07

-0.64*1.68 m2 -1.08

RAZEM 518.06

72 d.6

KNR 2-02 0609-01

Izolacje cieplne dachu z płyt styropianowych pokrytych papą asfaltową poziome na wierzchu konstr.na lepiku

m2

518.06 m2 518.06

RAZEM 518.06

73 d.6

KNNR-W 3 0506-01

Uzupełnienie pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchn.po- krycia po wyrównaniu istn.pokrycia papy)

m2

518.06 m2 518.06

RAZEM 518.06

7 Rusztowania 74

d.7

KNR 2-02 1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2

50.74*14.00 m2 710.36

RAZEM 710.36

75 d.7

Czas pracy rusztowań grupy 1 r-g

RAZEM 0.00

76 d.7

Czas pracy rusztowań grupy 2 r-g

RAZEM 0.00

8 Roboty zabezpieczeniowe 77

d.8

KNR 2-02 0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

1.20*1.51*75 m2 135.90

1.80*1.50*80 m2 216.00

1.20*0.80*15 m2 14.40

1.00*2.30*3 m2 6.90

1.20*1.51*10 m2 18.12

(10)

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wieruszów ul. 19 - ego Stycznia 6-10.kstKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 391.32

9 Remont cokołu budynku 78

d.9

KNR 4-01 0701-05

Odbicie zniszczonych tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej m2

(50.74-0.90)*2*0.80 m2 79.74

10.70*0.80 m2 8.56

RAZEM 88.30

79 d.9

KNR 4-01 0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3

88.30*0.025 m3 2.21

RAZEM 2.21

80 d.9

KNR 4-01 0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast.

1 km Krotność = 10

m3

88.30*0.025 m3 2.21

RAZEM 2.21

81 d.9

KNR 2-02 0903-01

Tynki zewn.zwykłe doborowe kat.IV na ścianach płaskich m2

(50.74-0.90)*2*0.80 m2 79.74

10.70*0.80 m2 8.56

RAZEM 88.30

82 d.9

KNR 0-23 2611-02

Gruntowanie ściany pod malowanie m2

(50.74-0.90)*2*0.80 m2 79.74

10.70*0.80 m2 8.56

RAZEM 88.30

83 d.9

KNR-W 2-02 1510-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

(50.74-0.90)*2*0.80 m2 79.74

10.70*0.80 m2 8.56

RAZEM 88.30

(11)

L p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Wieruszowie ul. 19 Stycznia 6-10 1 Demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich

1 d.1

KNR 4-01 0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

obmiar = 101.48m

m

-- R --

1* robocizna

0.15r-g/m

r-g 15.2220 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

2 d.1

KNR 4-01 0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają- cej się do użytku

obmiar = 123.2m

m

-- R --

1* robocizna

0.11r-g/m

r-g 13.5520 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

3 d.1

KNR 4-01 0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - pas nadrynno- wy

obmiar = 35.52m2

m2

-- R --

1* robocizna

0.3r-g/m2

r-g 10.6560 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

4 d.1

KNR 4-01 0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - pas podrynno- wy ( obróbka gzymsu)

obmiar = 55.81m2

m2

-- R --

1* robocizna

0.3r-g/m2

r-g 16.7430 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

5 d.1

KNR 4-01 0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich na styku dachu z kominami

obmiar = 22.67m2

m2

-- R --

1* robocizna

0.3r-g/m2

r-g 6.8010 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

6 d.1

KNR 4-01 0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murków szczy- towych

obmiar = 4.28m2

m2

-- R --

1* robocizna

0.3r-g/m2

r-g 1.2840 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

7 d.1

KNR 4-01 0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich na styku dachu ze ścianami szczytowymi

obmiar = 4.28m2

m2

-- R --

1* robocizna

0.3r-g/m2

r-g 1.2840 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

8 d.1

KNR 4-01 0354-06 analogia

Wykucie z muru wyłazów dachowych obmiar = 0.64szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

1.05r-g/szt.

r-g 0.6720 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

(12)

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wieruszów ul. 19 - ego Stycznia 6-10.kst

L p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

9 d.1

KNR 2-02 1215-04

Montaż nowych wyłazów dachowych po wykona- niu docieplenia stropu

obmiar = 1szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

3.4744r-g/szt.

r-g 3.4744 0.0000 0.00

-- M --

2* wyłaz dachowy 70*80

1szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80

0.009m3/szt.

m3 0.0090 0.0000 0.00

4* farba olejna do gruntowania 0.079dm3/szt.

dm3 0.0790 0.0000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa 0.074dm3/szt.

dm3 0.0740 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

7* środek transportowy

0.0152m-g/szt.

m-g 0.0152 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

10 d.1

KNR 4-01 0526-05

Wymiana haków rynnowych obmiar = 202.8szt

szt

-- R --

1* robocizna

0.1726r-g/szt

r-g 35.0033 0.0000 0.00

-- M --

2* haki do muru (surowe)

1szt/szt

szt 202.8000 0.0000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.02kg/szt

kg 4.0560 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze

2%

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

11 d.1

KNR 4-01 0535-08

Rozebranie parapetów z blachy obmiar = 37.8m2

m2

-- R --

1* robocizna

0.3r-g/m2

r-g 11.3400 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 63% od (R, S) RAZEM Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) RAZEM Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

(13)

L p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

2 Wykonanie nowych obróbek blacharskich 12

d.2

KNR 4-01 0530-02

Wykonanie obróbek blacharskich na czapkach kominów z blachy ocynkowanej

obmiar = 35.71m2

m2

-- R --

1* robocizna

1.6r-g/m2

r-g 57.1360 0.0000 0.00

-- M --

2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm

5.01kg/m2

kg 178.9071 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) 0.028kg/m2

kg 0.9999 0.0000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.06kg/m2

kg 2.1426 0.0000 0.00

5* kwas solny techniczny

0.013kg/m2

kg 0.4642 0.0000 0.00

6* drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5- 0.55 mm

0.012kg/m2

kg 0.4285 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze

2%

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

13 d.2

KNR 4-01 0530-03

Wykonanie obróbek blacharskich pasów nadryn- nowych z blachy z cynku o szer.do 25 cm obmiar = 51.71m2

m2

-- R --

1* robocizna

1.51r-g/m2

r-g 78.0821 0.0000 0.00

-- M --

2* blacha z cynku ogólnego przeznaczenia 4.86kg/m2

kg 251.3106 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) 0.055kg/m2

kg 2.8441 0.0000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.06kg/m2

kg 3.1026 0.0000 0.00

5* kwas solny techniczny

0.022kg/m2

kg 1.1376 0.0000 0.00

6* drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5- 0.55 mm

0.012kg/m2

kg 0.6205 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze

2%

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

14 d.2

KNR 4-01 0530-06

Uzupełnienie obróbek blacharskich pasów pod- rynnowych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm

obmiar = 55.77m2

m2

-- R --

1* robocizna

1.34r-g/m2

r-g 74.7318 0.0000 0.00

-- M --

2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm'

5.01kg/m2

kg 279.4077 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) 0.028kg/m2

kg 1.5616 0.0000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.06kg/m2

kg 3.3462 0.0000 0.00

5* kwas solny techniczny

0.013kg/m2

kg 0.7250 0.0000 0.00

6* drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5- 0.55 mm

0.012kg/m2

kg 0.6692 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze

2%

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

(14)

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wieruszów ul. 19 - ego Stycznia 6-10.kst

L p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

15 d.2

KNR 2-02 0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm z blachy ocynkowanej - styk kominów z docieplonym da- chem

obmiar = 22.67m2

m2

-- R --

1* robocizna

1.9437r-g/m2

r-g 44.0637 0.0000 0.00

-- M --

2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm 5.03kg/m2

kg 114.0301 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 0.029kg/m2

kg 0.6574 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80

0.001m3/m2

m3 0.0227 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

6* środek transportowy

0.0069m-g/m2

m-g 0.1564 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

16 d.2

KNR 4-01 0530-06

Uzupełnienie obróbek blacharskich na styku da- chu z murami szczytowymi

obmiar = 4.28m2

m2

-- R --

1* robocizna

1.34r-g/m2

r-g 5.7352 0.0000 0.00

-- M --

2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm''

5.01kg/m2

kg 21.4428 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) 0.028kg/m2

kg 0.1198 0.0000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.06kg/m2

kg 0.2568 0.0000 0.00

5* kwas solny techniczny

0.013kg/m2

kg 0.0556 0.0000 0.00

6* drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5- 0.55 mm

0.012kg/m2

kg 0.0514 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze

2%

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

17 d.2

KNR 4-01 0530-02

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ognio- wych,koszów i okapów z blachy ocynkowanej obmiar = 5.35m2

m2

-- R --

1* robocizna

1.6r-g/m2

r-g 8.5600 0.0000 0.00

-- M --

2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm

5.01kg/m2

kg 26.8035 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) 0.028kg/m2

kg 0.1498 0.0000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.06kg/m2

kg 0.3210 0.0000 0.00

5* kwas solny techniczny

0.013kg/m2

kg 0.0696 0.0000 0.00

6* drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5- 0.55 mm

0.012kg/m2

kg 0.0642 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze

2%

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

(15)

L p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

18 d.2

NNRNKB 202 0517-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 18 cm obmiar = 101.4m

m

-- R --

1* robocizna

0.4879r-g/m

r-g 49.4731 0.0000 0.00

-- M --

2* rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0.55 mm

1.05m/m

m 106.4700 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 0.021kg/m

kg 2.1294 0.0000 0.00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane po- wlekane

2kpl/m

kpl 202.8000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

6* środek transportowy

0.0035m-g/m

m-g 0.3549 0.0000 0.00

7* wyciąg

0.0019m-g/m

m-g 0.1927 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

19 d.2

NNRNKB 202 0519-03

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm obmiar = 123.2m

m

-- R --

1* robocizna

0.6066r-g/m

r-g 74.7331 0.0000 0.00

-- M --

2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn- kowanej gr. 0.50 mm'

1.82kg/m

kg 224.2240 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 0.021kg/m

kg 2.5872 0.0000 0.00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane 0.33kpl/m

kpl 40.6560 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

6* środek transportowy

0.0027m-g/m

m-g 0.3326 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

20 d.2

KNR-W 2-02 0519-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocyn- kowanej

obmiar = 8szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.991r-g/szt.

r-g 7.9280 0.0000 0.00

-- M --

2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm 3.19kg/szt.

kg 25.5200 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 0.08kg/szt.

kg 0.6400 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

5* środek transportowy

0.0038m-g/szt.

m-g 0.0304 0.0000 0.00

6* wyciąg

0.0021m-g/szt.

m-g 0.0168 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

(16)

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wieruszów ul. 19 - ego Stycznia 6-10.kst

L p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

21 d.2

NNRNKB 202 0521-03

(z.I) montaż prefabrykowanych prefabrykowanych parapetów z blachy ocynkowanej powlekanej obmiar = 75.6m2

m2

-- R --

1* robocizna

1.7381r-g/m2

r-g 131.4004 0.0000 0.00

-- M --

2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn- kowanej powlekanej gr. 0.50 mm - parapety 7.90kg/m2

kg 597.2400 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 0.025kg/m2

kg 1.8900 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80

0.004m3/m2

m3 0.3024 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

6* środek transportowy

0.0067m-g/m2

m-g 0.5065 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

22 d.2

NNRNKB 202 0521-09

(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek wywie- wek kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej w da- chach krytych papą lub dachówką

obmiar = 11szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.6015r-g/szt.

r-g 6.6165 0.0000 0.00

-- M --

2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn- kowanej gr. 0.50 mm

1.32kg/szt.

kg 14.5200 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 0.039kg/szt.

kg 0.4290 0.0000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.014kg/szt.

kg 0.1540 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

6* środek transportowy

0.0012m-g/szt.

m-g 0.0132 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Wykonanie nowych obróbek blacharskich RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 63% od (R, S) RAZEM Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) RAZEM Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

(17)

L p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

3 Roboty murarskie 23

d.3

KNR 4-01 0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wa- piennej na kominach ponad dachem

obmiar = 30.01m2

m2

-- R --

1* robocizna

0.33r-g/m2

r-g 9.9033 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

24 d.3

KNR 4-01 0350-01

Rozebranie kominów nad dachem obmiar = 4.31m3

m3

-- R --

1* robocizna

7.35r-g/m3

r-g 31.6785 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

25 d.3

KNR 4-01 0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych obmiar = 24.52m2

m2

-- R --

1* robocizna

1.42r-g/m2

r-g 34.8184 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

26 d.3

KNR 4-01 0106-04

Usunięcie z dachu budynku gruzu obmiar = 6.03m3

m3

-- R --

1* robocizna

4.54r-g/m3

r-g 27.3762 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

27 d.3

KNR 4-01 0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- mi skrzyniowymi na odl.do 1 km

obmiar = 6.03m3

m3

-- R --

1* robocizna

1.39r-g/m3

r-g 8.3817 0.0000 0.00

-- S --

2* samochód skrzyniowy do 5 t 0.72m-g/m3

m-g 4.3416 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

28 d.3

KNR 4-01 0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- mi skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 10 obmiar = 6.03m3

m3

-- S --

1* samochód skrzyniowy do 5 t 0.02*10=0.2m-g/m3

m-g 1.2060 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

29 d.3

KNR 2-02 0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. nad dachem

obmiar = 8.73m3

m3

-- R --

1* robocizna

13.68r-g/m3

r-g 119.4264 0.0000 0.00

-- M --

2* cegła budowlana pełna

388szt/m3

szt 3387.2400 0.0000 0.00

3* zaprawa

0.261m3/m3

m3 2.2785 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

(18)

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wieruszów ul. 19 - ego Stycznia 6-10.kst

L p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

5* wyciąg

1.58m-g/m3

m-g 13.7934 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

30 d.3

KNR 4-01 0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem

obmiar = 30.01m2

m2

-- R --

1* robocizna

0.84r-g/m2

r-g 25.2084 0.0000 0.00

-- M --

2* cement portlandzki z dodatkami 25 0.0052t/m2

t 0.1561 0.0000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048m3/m2

m3 0.1440 0.0000 0.00

4* piasek do zapraw

0.0266m3/m2

m3 0.7983 0.0000 0.00

5* woda z rurociągu

0.0067m3/m2

m3 0.2011 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0.04m-g/m2

m-g 1.2004 0.0000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m2

m-g 1.2004 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

31 d.3

KNR 2-02 0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm obmiar = 24.52m2

m2

-- R --

1* robocizna

3.24r-g/m2

r-g 79.4448 0.0000 0.00

-- M --

2* beton zwykły z kruszywa naturalnego 0.071m3/m2

m3 1.7409 0.0000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0.014m3/m2

m3 0.3433 0.0000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.6kg/m2

kg 14.7120 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

6* wyciąg

0.15m-g/m2

m-g 3.6780 0.0000 0.00

7* środek transportowy

0.01m-g/m2

m-g 0.2452 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

32 d.3

KNR 4-01 1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tyn- ków kominów- tynki gładkie

obmiar = 30.01m2

m2

-- R --

1* robocizna

0.147r-g/m2

r-g 4.4115 0.0000 0.00

-- M --

2* farby emulsyjne nawierzchniowe elewacyjne 0.303dm3/m2

dm3 9.0930 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

2%

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

33 d.3

KNR 4-01 1204-06

Trzecie malowanie farbami emulsyjnymi tynków kominów- tynki gładkie

obmiar = 30.01m2

m2

(19)

L p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

-- R --

1* robocizna

0.084r-g/m2

r-g 2.5208 0.0000 0.00

-- M --

2* farby emulsyjne nawierzchniowe elewacyjne 0.168dm3/m2

dm3 5.0417 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

2%

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

34 d.3

KNR 4-01 0311-01

Podmurowanie ścianek szczytowych obmiar = 1.34m3

m3

-- R --

1* robocizna

14.28r-g/m3

r-g 19.1352 0.0000 0.00

-- M --

2* cegła budowlana pełna

370szt/m3

szt 495.8000 0.0000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków 59kg/m3

kg 79.0600 0.0000 0.00

4* piasek do zapraw

0.311m3/m3

m3 0.4167 0.0000 0.00

5* wapno suchogaszone

33.4kg/m3

kg 44.7560 0.0000 0.00

6* woda z rurociągu

0.19m3/m3

m3 0.2546 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.43m-g/m3

m-g 0.5762 0.0000 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

2.1m-g/m3

m-g 2.8140 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

35 d.3

KNR 4-01 0705-03

Uzupełnienie tynków ścian szczytowych od strony dachu

obmiar = 21.4m

m

-- R --

1* robocizna

0.54r-g/m

r-g 11.5560 0.0000 0.00

-- M --

2* cement portlandzki z dodatkami 25 0.0026t/m

t 0.0556 0.0000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0024m3/m

m3 0.0514 0.0000 0.00

4* piasek do zapraw

0.0133m3/m

m3 0.2846 0.0000 0.00

5* woda z rurociągu

0.0034m3/m

m3 0.0728 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0.03m-g/m

m-g 0.6420 0.0000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.03m-g/m

m-g 0.6420 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

36 d.3

KNR 4-01 1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tyn- ków ścian szczytowych od strony dachu- tynki gładkie

obmiar = 8.56m2

m2

-- R --

(20)

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wieruszów ul. 19 - ego Stycznia 6-10.kst

L p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

1* robocizna

0.147r-g/m2

r-g 1.2583 0.0000 0.00

-- M --

2* farby emulsyjne nawierzchniowe elewacyjne 0.303dm3/m2

dm3 2.5937 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

2%

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

37 d.3

KNR 4-01 1204-06

Trzecie malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian szczytowych od strony dachu- tynki gładkie obmiar = 8.56m2

m2

-- R --

1* robocizna

0.084r-g/m2

r-g 0.7190 0.0000 0.00

-- M --

2* farby emulsyjne nawierzchniowe elewacyjne 0.168dm3/m2

dm3 1.4381 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

2%

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

38 d.3

KNR 2-02 0923-04

Spadki pod parapety z zaprawy klejowej obmiar = 68.04m2

m2

-- R --

1* robocizna

1.1681r-g/m2

r-g 79.4775 0.0000 0.00

-- M --

2* zaprawa cementowa M 80

0.028m3/m2

m3 1.9051 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

4* żuraw okienny przenośny 0.1427m-g/m2

m-g 9.7093 0.0000 0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty murarskie RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 63% od (R, S) RAZEM Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) RAZEM Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :