Afisz. William Wharton : Ptasiek

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

William Wharton

Ptasiek

PRZEKŁAD

JOLANTA KOZAK

A D A PTA C JA , R EŻ YSE RIA , W Y K O N A N IE

JANUSZ STOLARSKI

WALDEMAR SZCZEPANIAK

(GOŚCINNIE Z TEATRU NOWEGO W POZNANIU)

O PIEKA A R T Y S T Y C Z N A

LECH RACZAK

T E A T R Z I E M I R Y B N I C K I E J

30 WRZŚNIA 1996 - PONIEDZIAŁEK - GODZ. 10.00 i 12.00 C E N A B I L E T U : 4 , 0 0 ( 4 0 . 0 0 0 z ł )

Dyrektor:

ZBIGNIEW JAŚKIEW ICZ

Dyrektor artystyczny:

JERZY STASIUK

T E A T R P O L S K I W P O Z N A N I U

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :