19. Kupisiewicz Cz. O efektywności nauczania problemowego

Pełen tekst

(1)

L.p Nazwisko i imię autora, tytuł 1. Just Jan – Higiena osiedli

2. Higiena w zakładach żywienia zbiorowego – Red. Rusicki Wł.

3. Toporow – Choroby zakaźne

4. Szabuniewicz – Zarys fizjologii człowieka t. 1 5. Guillaume P. – Podręcznik psychologii

6. Guillaume P. - Podręcznik psychologii 7. Toporow – Choroby zakaźne

8. Szabuniewicz – Zarys fizjologii człowieka II 9. Ruszczewski - Anatomia patologiczna 10. Ruszczewski - Anatomia patologiczna 11. Ruszczewski - Anatomia patologiczna 12. Ruszczewski - Anatomia patologiczna 13. Ruszczewski - Anatomia patologiczna 14. Rutkowski – Nauka o opatrunkach 15. Rutkowski – Nauka o opatrunkach 16. Rutkowski – Nauka o opatrunkach 17. Rutkowski – Nauka o opatrunkach 18. Rutkowski – Nauka o opatrunkach

19. Kupisiewicz Cz. – O efektywności nauczania problemowego 20. Hawthorne N. – Mity greckie

21. Parandowski J. – Mitologia 22. Sarnowska H. – Szyję sama

23. Lilley S. – Ludzie, maszyny i historia 24. Konstytucja Polskiej Republiki Ludowej

25. Koberdowa Irena – Watykan a powstanie styczniowe 26. Koberdowa Irena – Watykan a powstanie styczniowe 27. Świątkowski H. – Państwo a kościół

28. Kotarbiński Tadeusz- Przykład indywidualny Religia 29. Kotarbiński Tadeusz- Przykład indywidualny Religia

(2)

30. Kotarbiński Tadeusz- Przykład indywidualny Religia 31. Kotarbiński – Sprawy sumienia

32. Kozłowski – Wł. Pochodzenie świąt chrześnijańskich 33. Baley Stefan – Wprowadzenie

34. Guillaume P. - Podręcznik psychologii 35. Szulkin Michał – 400 lat walki o szkołę 36. Rowan Dawid – Głosne procesy 1944-1955 37. Mała Encyklopedia Zdrowia

38. Russel Bertrand – Dlaczego nie jestem chrześcijaninem 39. Russel Bertrand - Dlaczego nie jestem chrześcijaninem 40. Russel Bertrand - Dlaczego nie jestem chrześcijaninem 41. Russel Bertrand - Dlaczego nie jestem chrześcijaninem 42. Pyszkowska K. – Drób w naszej kuchni

43. Szenic St. – Pitaval warszawski T. 2 44. Bogdanikowska – Klinika białek krwi

45. Stępniewski T. – O chorobach wenerycznych 46. Stępniewski T. – O chorobach wenerycznych 47. Stępniewski T. – O chorobach wenerycznych 48. Stępniewski T. – O chorobach wenerycznych 49. Stępniewski T. – O chorobach wenerycznych 50. Stępniewski T. – O chorobach wenerycznych 51. Stępniewski T. – O chorobach wenerycznych 52. Kocznorowscy H. H. – Uroda i zdrowie 53. Kurdybacha Ł. – Z dziejów laicyzacji oświaty 54. Okoń J. – Analiza czynnikowa

55. Makowski K. – Bezpieczeństwo, higiena i ochrona pracy w szkolnictwie

56. Hawthorne M. – Mity grecki

57. Dąbrowski Z. - Czas wolny dzieci i młodzieży 58. Kozakiewicz – O światopoglądzie

i wychowaniu

(3)

59. Hyman Ray – Badania naukowe w psychologii

60. Pasierbiński T.- Afryka niepodległa

61. Konstytucja I PRL. Podstawowe akty ustawodawcze 62. Poprawka z historii w sprawie orędzia

63. Konstytucja PRL

64. Ossowska M. – Socjologia moralności 65. Konstytucja PRL

66. Garczyński St. – Potrzeby psychiczne 67. Zajączkowska – Gruźlica

68. Zajączkowska – Gruźlica 69. Zajączkowska – Gruźlica

70. Towpik J. – Choroby weneryczne 71. Mautenffel – O ruchu krwi

72. Towpik – Współczesne rozpoznawanie 73. Frołow J. – Człowiek pracuje umysłowo 74. Karwowski A. – Sierpiński – Mała chirurgia 75. Koveywo M. – Medycyna dzisiejsza

76. Dziak A. – Części zamienne człowieka 77. Motak A. – Choroby zakaźne

78. Fonberg Elżbieta – Nerwice. Przesądy a nauka 79. Kupisiewicz Cz. – Niepowodzenia dydaktyczne 80. Popielski B. – O uświadamianiu i wychowaniu 81. Popielski B. – O uświadamianiu i wychowaniu 82. Mazurkiewicz B. – Nauczanie pielęgniarstwa 83. Stępniewski T. – O chorobach wenerycznych

84. Krasuski J. – Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji 85. Barcikowski W. – Konflikty popędowe i indywidualne 86. Marciniak Z. – O kształcenie twórcze

87. Boguszewska M. – Vademecum higieny

(4)

88. Broń CB. Rozważania na tle

89. Żebrowska – Psychologia rozwojowa dzieci 90. Okoń – System dydaktyczny

91. Zborowski – Nauka domowa ucznia w szkole średniej 92. Łopuski J. – Od najmłodszych lat

93. Putkowski St. – Zarys dziejów polskiego szkolnictwa 94. Polski problem nr 1

95. Banaszczyk E. – Pierwsze skrzydła

96. Rymaszewska T. – Meblowanie to także sztuka 97. Brockington Fr.- Zdrowie świata

98. Brockington Fr.- Zdrowie świata 99. Frołow J. – Człowiek pracuje umysłowo

100. Suchodolski -Studia pedagoga XXII – Oświata i pedagogika w Polsce 101. Gliszczy ska X. – Psychologiczne badanie motywacji

102. Ziółkowski J. – Socjologia i planowanie społeczne 103. Łoś Maria – Aspiracje a środowisko

104. Mysłakowski Z. – Pisma wybrane 105. Nagel E. – Struktura nauki

106. Kowalczuk R. – Podstawy psychologii socjologii 107. Kozielecki J. – Zagadnienia psychologii

108. Tyszka Andrzej – Uczestnictwo w kulturze

109. Izdebska Helena – Przygotowanie do życia w rodzinie 110. Wypoczynek dzieci i młodzieży

111. Michałkiewicz W. – Podręcznik ginekologii dla studentów 112. Ślopek - Immunologia praktyczna

113. Askanasz Z.- Choroba niedokrwienna serca 114. Prusiński A. – Bóle głowy i ich przyczyny

i leczenie.

115. Jaroszyński J. – Alkohol a zdrowie człowieka 116. Okręglak – Hoty M. – Pielęgniarstwo przemysłowe

(5)

117. Chęciński K. – Jesteś kobietą 118. Małe dziecko

119. Tyszkowa M. – Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych

120. Toporkow F. M. – Choroby zakaźne 121. Pierwsza pomoc

122. Malewska H. – Kulturalne i psychospołeczne determinanty zycia seksualnego

123. Pszczołowski T. – Zasady sprawnego działania 124. Winogradow S. Kuźmin A. – Logika

125. Bazanow A. – Pedagogika

126. Bromley D. B. – Psychologia starzenia się 127. Malewski A. – ABC porządnego myślenia 128. Hyman Ray – Badania naukowe w psychologii

129. Maruszewski M. – Psychologia jako nauka o człowieku 130. Fuks B. – Psychologia Pawłowska

131. Osterloff W. – Rozwój umysłu i uczuć dziecka 132. Leontiew A. N. – O rozwoju psychiki

133. Pietrosiński Z. – Psychologia sprawnego myślenia 134. Zaborowski Z. – Psychologia społeczna a wychowanie 135. Kurdybacha Ł. – Z dziejów laicyzacji oświaty I Niemcy 136. Zdzienicki S. – Zarys zakażeń wewnątrzszpitalnych 137. Chełstowska J. – Twój zastęp

138. Nowak S. – Propedeutyka pediatrii 139. Markiewicz K. – Papierosy a zdrowie 140. Markiewicz K. – Papierosy a zdrowie 141. Markiewicz K. – Papierosy a zdrowie

142. Kupisiewicz Cz. – O zapobieganiu drugoroczności 143. Klinika i leczenie skaz krwotocznych

144. Anusz Z. - Podstawy epidemiologii i kliniki chorób 145. Oświata i wychowanie w PRL Dorobek 30-lecia

(6)

146. Buczkowski J. – Stosunki służbowe pracowników szkolnictwa 147. Popielski B. – O uświadamianiu dzieci i młodzieży

148. Muszyński H. – Ideał i cele wychowania

149. Żabczyńska E. – Przestępczość dzieci a szkoła i dom 150. Kodeks ucznia

151. Kodeks ucznia

152. Masłowski J. – Pielęgniarki w II wojnie światowej 153. Franus E. – Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 154. Leck K. – System nauczania

155. Suchanek A. – Podstawy radiotechniki i telewizji 156. Konstytucja PRL

157. Malawski S. – Gruźlica kości i stawów 158. Hansen A. – O sztuce wypoczynku 159. Bartkowiak Z. – Higiena zabaw zajęć

i żywienia w przedszkolu

160. Międzynarodowy ruch robotniczy t.1 161. Międzynarodowy ruch robotniczy t.2

162. Kornatowska I. – Dziecko w wieku przedszkolnym 163. Kornatowska I. – Dziecko w wieku przedszkolnym 164. Anatomia i fizjologia - Kucharczyk

165. Suchodolski B. – Kim jest człowiek

166. Zebrowska Maria – Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży 167. Zebrowska M. – Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży 168. Kowalski S. – Socjologia wychowania w zarysie

169. Tyszka Z. – Socjologia rodziny

170. Zdzienicki S. – Zarys zakażeń wewnątrzszpitalnych 171. Towpik J. – Choroby zakaźne przenoszone drogą płciową 172. Anusz Zb. – Podstawy epidemiologii

173. Anusz Zb. - Podstawy epidemiologii

174. Gorzkowski P. – Technika ważniejszych zabiegów w medycynie wewnętrznej

(7)

175. Dziak A. – Pierwsza pomoc 176. Dziak A. – Pierwsza pomoc

177. Majewski W. – Służba zdrowia Armii Wojska Polskiego 178. Radwiłowicz R.-Treść nauczania a rozwijanie samodzielności 179. Kostrowicka I. – Historia gospodarcza Polski XIX i XX w.

180. Kobyłecka – O dziewczętach dla dziewcząt 181. Kobyłecka – O dziewczętach dla dziewcząt 182. Kobyłecka – O dziewczętach dla dziewcząt 183. Janowski A. – Poznawanie uczniów

184. Maksymowicz A. – Zagadnienia zawodu pielęgniarstwa na tle historycznym

185. Maksymowicz A. – Zagadnienia zawodu pielęgniarki na tle historycznym

186. Maksymowicz A. – Zagadnienia zawodu pielęgniarki na tle historycznym

187. Stosunki międzyludzkie w wychowaniu

188. Krawcewicz S. – Z teorii i praktyki kształcenia ustawicznego nauczyciela

189. Kelma A. – Odzyskanie domu rodzinne

190. Kawecki K. – Przestrzenne pomoce dydaktyczne 191. Zaczyński W. – Praca badawcza nauczyciela

192. Żebrowska – Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży

193. Kołaczkowski B. – Społeczna służba zdrowia w obronie cywilnej 194. Kiciński J. – Położnictwo i ginekologia

195. Seyda B. – Dzieje medycyny w zarysie 196. Wiatr J. J. – Społeczeństwo

197. Kiciński J. – Położnictwo i ginekologia 198. Kiciński J. – Położnictwo i ginekologia

199. Pytel L. – Co należy wiedzieć o ciąży, porodzie i połogu 200. Pytel L. – Co należy wiedzieć o ciąży, porodzie i połogu 201. Nowak S. – Propedeutyka pediatrii

(8)

202. Pytel L. – Co należy wiedzieć o ciąży, porodzie i połogu 203. Pytel L. – Co należy wiedzieć o ciąży, porodzie i połogu 204. Kuberski J. – Szkoła i społeczeństwo

205. Sylwanowicz W. – Anatomia człowieka 206. Nowak S. – Propedeutyka pediatrii 207. Rytlowa W. – Wszystko o zębach 208. Konstytucja PRL

209. Konstytucja PRL 210. Konstytucja PRL 211. Konstytucja PRL 212. Konstytucja PRL 213. Konstytucja PRL 214. Konstytucja PRL 215. Konstytucja PRL

216. Krawcewicz S. – Kształcenie ustawiczne nauczycieli 217. 35 lat gospodarczej Polski Ludowej

218. Dison N. – Techniki zabiegów pielęgniarskich

219. Bartkowiak Z. – Higiena dziecka w wieku przedszkolnym 220. Resich Z. – Polska w obronie praw człowieka

221. Szymański S. – Wycieczki szkolne do zabytków kultury 222. Gliwa B. – Sterowanie kontrola

223. Radzikowski W. – Informatyka w gosp. Narodowej 224. Kracewicz S. – Kształcenie ustawiczne nauczycieli 225. Nowacki T. – Przygotowanie pedagogiczne nauczycieli

przedmiotów zawodowych

226. Poradnik organizatora obozów harcerskich 227. Wolański N. – Rozwój biologiczny człowieka 228. Imieliński K. – Seksuologia biologiczna 229. Piotrowski J.- Pielęgniarstwo w położnictwie

i ginekologii

(9)

230. Piotrowski J.- Pielęgniarstwo w położnictwie i ginekologii

231. Piotrowski J.- Pielęgniarstwo w położnictwie i ginekologii

232. Piotrowski J.- Pielęgniarstwo w położnictwie i ginekologii

233. Piotrowski J.- Pielęgniarstwo w położnictwie i ginekologii

234. Retinger- Grzesiuk – Neurologia i pielęgniarstwo 235. Retinger- Grzesiuk – Neurologia i pielęgniarstwo 236. Retinger- Grzesiuk – Neurologia i pielęgniarstwo 237. Retinger- Grzesiuk – Neurologia i pielęgniarstwo 238. Nowak S. – Propedeutyka pediatrii

239. Nowak S. – Propedeutyka pediatrii 240. Nowak S. – Propedeutyka pediatrii 241. Dudzikowa M. – Wychowanie w toku…

242. Zborowski J. – Nauka domowa ucznia w szkole średniej 243. Wallias A. – Informacja i gwar

244. Wolański N. - Rozwój biologiczny człowieka 245. Wolański N. - Rozwój biologiczny człowieka 246. Hasik J. – Zapotrzebowanie na białko 247. Mika T. – Fizykoterapia

248. Filipowicz F. Rata. M. – Vademecum młodego nauczyciela 249. Filipowicz F. Rata. M. – Vademecum młodego nauczyciela 250. Filipowicz F. Rata. M. – Vademecum młodego nauczyciela 251. Krawcewicz S. – Współczesne problemu zawodu nauczyciela 252. Aebli H. – Dydaktyka psychologiczna

253. Turski Wł. – Nie samą informatyką…..

254. Vogel A. – Pielęgnowanie w domu chorego 255. Vogel A. – Pielęgnowanie w domu chorego 256. Vogel A. – Pielęgnowanie w domu chorego

(10)

257. Vogel A. – Pielęgnowanie w domu chorego 258. Vogel A. – Pielęgnowanie w domu chorego

259. Bartnicka K. – Działalność edukacyjna Jana Śniadeckiego 260. W kręgu socjologii literatury t. 1

261. W kręgu socjologii literatury t. 2

262. Towpik J. – Choroby skóry i weneryczne 263. Mika S. – Psychologia społeczna

264. Abłamowicz A. – Podstawy aerodynamiki i mechaniki lotu 265. Andrejew – Polskie prawo karne

266. Prawna ochrona pracy

267. Buchało K. – Prawo karne materialne 268. Danysz A. – Farmakologia

269. Jakubowicz K. – Kosmetyka dla panów 270. Witczak J. – Kłopoty z miłością 271. Witczak J. – Kłopoty z miłością

272. Gołąb T. – Anatomia i fizjologia człowieka 273. Gołąb T. – Anatomia i fizjologia człowieka 274. Rutkowski J. - Desmurgia

275. Rutkowski J. - Desmurgia

276. Pomykało W. – Demokratyczny ideał wychowawczy 277. 100 lat polskiego ruchu robotniczego

278. Haas P. – Rok na działce 279. Głombik Cz.- Oblicza szczęścia

280. Dobrowolska D. – Praca w życiu człowieka 281. Sztumski - Socjologia pracy w zarysie 282. Witczak J. – Kłopoty z miłością

283. Kargulowa A. – Praca poradni wychowawczo…

284. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 285. Encyklopedia dla pielęgniarek

286. Encyklopedia dla pielęgniarek

(11)

287. Encyklopedia dla pielęgniarek

288. Prokopczuk J. – Z metodologii badań nad trzecim…

289. Wiatr J. – Marksistowska teoria rozwoju społeczeństwa 290. Nowikowa – Pedagogika kolektywu dziecięcego 291. Pietrasiński Z. – Sam sięgaj do psychologii 292. Mackiewicz S. – Immunologia w zarysie 293. Wróblewski – Patologia

294. Wróblewski – Patologia 295. Wróblewski – Patologia 296. Wróblewski – Patologia 297. Wróblewski – Patologia 298. Wróblewski – Patologia

299. L. Butarewicz - Ochrona zdrowia kobiety pracującej 300. Guilbert J. J. – Zarys pedagogiki medycznej

301. Dobrowolska B. – Problematyka pracy pielęgniarki środowiskowej 302. Dobrowolska B. – Problematyka pracy pielęgniarki środowiskowej 303. Dobrowolska B. – Problematyka pracy pielęgniarki środowiskowej 304. Dobrowolska B. – Problematyka pracy pielęgniarki środowiskowej 305. Dobrowolska B. – Problematyka pracy pielęgniarki środowiskowej 306. Dobrowolska B. – Problematyka pracy pielęgniarki środowiskowej 307. Dobrowolska B. – Problematyka pracy pielęgniarki środowiskowej 308. Dobrowolska B. – Problematyka pracy pielęgniarki środowiskowej 309. Dobrowolska B. – Problematyka pracy pielęgniarki środowiskowej 310. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska

311. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 312. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 313. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 314. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 315. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 316. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska

(12)

317. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 318. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 319. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 320. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 321. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 322. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 323. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 324. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 325. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 326. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 327. Koźmińska A. – Pielęgnowanie zdrowia i urody 328. Rutkowski - Desmurgia

329. Internistyczna internistyczna terapia 330. Wołynka S. – Pielęgniarstwo ogólne

331. Clearay A. – Instrumentalizacja badań psychiatrycznych 332. Towpik – Dermatologia i wenerologia

333. Towpik – Dermatologia i wenerologia

334. Deloach J. E. – Pielęgniarstwo w chirurgii ogólnej 335. Deloach J. E. Pielęgnowanie w chirurgii ogólnej 336. Deloach J. E. Pielęgnowanie w chirurgii ogólnej 337. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 338. Staroń B. – Zasiłek opiekuńczy

339. Sylwanowicz - Anatomia i fizjologia człowieka 340. Korsak A. – Dziś przestaje palić

341. Korsak A. – Dziś przestaje palić 342. Korsak A. – Dziś przestaje palić 343. Korsak A. – Dziś przestaje palić 344. Po tej stronie granicy

345. Po tej stronie granicy

346. Nadzór sanitarny nad żywnością

(13)

347. Położnictwo i ginekologia 348. Położnictwo i ginekologia 349. Położnictwo i ginekologia 350. Danysz A. – Farmakologia 351. Danysz – Farmakologia 352. Danysz – Farmakologia 353. Danysz – Farmakologia 354. Danysz – Farmakologia 355. Danysz – Farmakologia 356. Danysz – Farmakologia 357. Danysz – Farmakologia 358. Choroby wieku rozwojowego 359. Choroby wieku rozwojowego 360. Choroby wieku rozwojowego

361. Kozakiewicz M. – Młodzież wobec seksu, małżeństwa 362. Strzembosz T. – Szare szeregi jako…

363. Celmer Z. – Człowiek na całe życie 364. Jaczewski - i Rozój i zdrowie ucznia 365. Polska: informator encyklopedyczny 366. Medycyna pracy

367. M. Ossowska – Ethos rycerski

368. Skrzypczak – Organizacja i metody samokształcenia 369. Fidel i religia

370. Jaczewski A. – Wychowanie i seksualność 371. Lew- Starowicz- Seks dla każdego

372. Buczkowski – Stosunki służbowe pracowników szkolnictwa t.1 373. Wołynka S. – Pielęgniarstwo ogólne cz.2

374. Wołynka S. – Pielęgniarstwo ogólne cz. 1 375. Wołynka S. – Pielęgniarstwo ogólne cz. 1 376. Wołynka S. – Pielęgniarstwo ogólne cz. 2

(14)

377. Wołynka S. – Pielęgniarstwo ogólne cz. 1 378. Wołynka S. – Pielęgniarstwo ogólne cz. 2 379. Ostre stany zagrożenia życia….

380. Celmer Z. – Człowiek na całe życie

381. Michałowski R. – Syndromatologia dermatologiczna 382. Witkowska S. – Odżywianie niemowląt i …

383. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 384. Towpik J. – Choroby skóry i weneryczne

385. Dębiec B. – in. – Metodyka pracy higienistki szkolnej 386. Aleksandrow D – Postępowanie w nagłych wypadkach

internistycznych

387. Dunajewski H. – Mikołaj Kopernik 388. Podgórecki A. – Socjologia prawa 389. Socjotechnika

390. Maksymowicz A. – Zagadnienia zawodowe pielęgniarstwa na tle historycznym

391. Ziółkowska Maria – Skąd my to mamy?

392. Niemierko – O powodzeniu nauczyciela 393. Balcerek M. – Prawa dziecka

394. Smolarek F. – Pierwsza pomoc…

395. Kępiński A. – Lęk 396. Kępiński A. – Lęk

397. Podlewski J. K – Leki współczesnej terapii 398. Dziak A. – Pierwsza pomoc

399. Zarys pedagogiki T. 2 -System 400. Konstytucja PRL

401. Od Mojżesza do Mahometa

402. Wieczorek – Chełmińska – Zasady żywienia i dietetyka stosowana 403. Wieczorek – Chełmińska – Zasady żywienia i dietetyka stosowana 404. Wieczorek – Chełmińska – Zasady żywienia i dietetyka stosowana 405. Wieczorek – Chełmińska – Zasady żywienia i dietetyka stosowana

(15)

406. Wieczorek – Chełmińska – Zasady żywienia i dietetyka stosowana 407. Wieczorek – Chełmińska – Zasady żywienia i dietetyka stosowana 408. Wieczorek – Chełmińska – Zasady żywienia i dietetyka stosowana 409. Wieczorek – Chełmińska – Zasady żywienia i dietetyka stosowana 410. Wieczorek – Chełmińska – Zasady żywienia i dietetyka stosowana 411. Wieczorek – Chełmińska – Zasady żywienia i dietetyka stosowana 412. Wieczorek – Chełmińska – Zasady żywienia i dietetyka stosowana 413. Wieczorek – Chełmińska – Zasady żywienia i dietetyka stosowana 414. Wieczorek – Chełmińska – Zasady żywienia i dietetyka stosowana 415. Wieczorek – Chełmińska – Zasady żywienia i dietetyka stosowana 416. Wieczorek – Chełmińska – Zasady żywienia i dietetyka stosowana 417. Wieczorek – Chełmińska – Zasady żywienia i dietetyka stosowana 418. Wieczorek – Chełmińska – Zasady żywienia i dietetyka stosowana 419. Nowak S. – Propedeutyka pediatrii

420. Tatoń J. – Praktyczna insulinoterapia…

421. Tatoń J. – Praktyczna insulinoterapia…

422. Tatoń J. – Praktyczna insulinoterapia…

423. Wieczorek – Chełmińska – Zasady żywienia i dietetyka stosowana 424. Tatoń J. – Praktyczna insulinoterapia…

425. Tatoń J. – Praktyczna insulinoterapia…

426. Ugniewska C. – Pielęgniarstwo psychiatryczne 427. Ugniewska C. - Pielęgniarstwo psychiatryczne 428. Ugniewska C. - Pielęgniarstwo psychiatryczne 429. Ugniewska C. - Pielęgniarstwo psychiatryczne 430. Ugniewska C. - Pielęgniarstwo psychiatryczne 431. Ugniewska C. - Pielęgniarstwo psychiatryczne 432. Gerontologia dla pracowników socjalnych 433. Dobosiewicz Z. – Geografia ekonomiczna świata 434. Dzieje gospodarcze świata do roku

435. W kręgu życiu i śmierci

(16)

436. W kręgu życiu i śmierci 437. W kręgu życiu i śmierci 438. W kręgu życiu i śmierci 439. W kręgu życiu i śmierci

440. Górski S. – Uwaga rodzice – narkomania

441. Jaroszewski M. G. – Historia myśli psychologicznej t. 2 442. Ossowska M. – Socjologia moralności

443. Koślacz A. – Psychiatria kliniczna i pielęgniarstwo psychiatryczne 444. Koślacz A. – Psychiatria kliniczna i pielęgniarstwo psychiatryczne 445. Parandowski J. – Mitologia

446. Parandowski J. – Mitologia 447. Parandowski J. – Mitologia

448. Kobyłecka W. – O dziewczętach dla dziewcząt 449. Kobyłecka W. – O dziewczętach dla dziewcząt 450. Kobyłecka W. – O dziewczętach dla dziewcząt 451. Położnictwo i ginekologia. Podręcznik

452. Położnictwo i ginekologia. Podręcznik 453. Położnictwo i ginekologia. Podręcznik 454. Położnictwo i ginekologia – Podręcznik 455. Położnictwo i ginekologia – Podręcznik 456. Położnictwo i ginekologia – Podręcznik 457. Położnictwo i ginekologia – Podręcznik 458. Położnictwo i ginekologia – Podręcznik 459. Położnictwo i ginekologia – Podręcznik 460. Położnictwo i ginekologia – Podręcznik

461. Wojeński T. – Walka o szkołę polską w okresie…

462. Dudzikowska M. – Wychowanie w toku procesu lek…

463. Retinger – Grzesiułkowa – Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

464. Gerontologia dla pracowników socjalnych

(17)

465. Anusz Z. – Podstawy epidemiologii

466. Wołynka S. – Technika zabiegów pielęgniarskich 467. Higiena – ochrona zdrowia

468. Gerontologia dla pracowników socjalnych 469. Gerontologia dla pracowników socjalnych 470. Winiarz J. – Prawo rodzinne

471. Gerontologia dla pracowników socjalnych 472. Gerontologia dla pracowników socjalnych 473. Gerontologia dla pracowników socjalnych 474. Gerontologia dla pracowników socjalnych 475. Gerontologia dla pracowników socjalnych 476. Gerontologia dla pracowników socjalnych 477. Winiarz J. – Prawo rodzinne

478. Marynowicz – Hetka- Dziecko w rodzinie problemowej 479. Przysposobienie do życia w rodzinie

480. Przysposobienie do życia w rodzinie

481. Ossowska M. – Ethos rycerski i jego odmiany 482. Imieliński K. – Medycyna i seks

483. Kaniewska- Iłż. J. – Rozwój i pielęgniarstwo w Polsce cz. 1 484. Marurkiewicz E. A – Sprawność działania

w pracy – T. 1

485. Marurkiewicz E. A – Sprawność działania w pracy – T. 2

486. Kwaczyńska M. Pielęgniarstwo chirurgiczne 487. Kwaczyńska M. Pielęgniarstwo chirurgiczne 488. Kwaczyńska M. Pielęgniarstwo chirurgiczne 489. Maj . S. - Hematologia

490. Maj . S. - Hematologia 491. Maj . S. - Hematologia 492. Maj . S. - Hematologia 493. Maj . S. - Hematologia

(18)

494. ABC alkoholu

495. Łańcucki J. – Pielęgniarstwo dermatologiczne 496. Nasze dziecko

497. Poznańska S. – Pielęgniarstwo wczoraj i dziś 498. Poznańska S. – Pielęgniarstwo wczoraj i dziś 499. Poznańska S. – Pielęgniarstwo wczoraj i dziś 500. Poznańska S. – Pielęgniarstwo wczoraj i dziś 501. Poznańska S. – Pielęgniarstwo wczoraj i dziś 502. Poznańska S. – Pielęgniarstwo wczoraj i dziś 503. Poznańska S. – Pielęgniarstwo wczoraj i dziś 504. Wilson I. – Życie po śmierci

505. Merkel M. – Wybrane zagadnienia z bakteriologii 506. Merkel M. – Wybrane zagadnienia z bakteriologii 507. Wilson - Życie po śmierci

508. Zdzienicki J. – Karmimy małe dziecko 509. Programy szkół ponadpodstawowych Cz, 1 510. Programy szkół ponadpodstawowych Cz, 2 511. Programy szkół ponadpodstawowych Cz, 3 512. Programy szkół ponadpodstawowych Cz, 4 513. Programy szkół ponadpodstawowych Cz, 5 514. Programy szkół ponadpodstawowych Cz, 6 515. Propedeutyka pielęgniarstwa

516. Propedeutyka pielęgniarstwa 517. Choroby wewnętrzne – podręcznik 518. Choroby wewnętrzne – podręcznik 519. Choroby wewnętrzne – podręcznik 520. Choroby wewnętrzne – podręcznik

521. Kaniewska- Iżycka – Rozwój pielęgniarstwa w Polsce do 1950 cz.2

522. Kaniewska- Iżycka – Rozwój pielęgniarstwa w Polsce do 1950 cz.3

(19)

523. Sylwanowicz W. – Anatomia i fizjologia człowieka 524. Ortega y Gasset J. – Szkice o miłości

525. Poradnik BHP dla oświaty i wychowania Cz. A zesz. 2 526. Poradnik BHP dla oświaty i wychowania Cz. B

527. Jezierska M. B. – Powstanie i rozwój pielęgniarstwa społecznego 528. Propedeutyka pielęgniarstwa położniczego i ginekologii

529. Propedeutyka pielęgniarstwa położniczego i ginekologii 530. Szewczyński J. – Higiena żywienia

531. Proces pielęgnowania

532. Butrym Z. – Diagnoza pielęgniarska

533. Aleksandrowicz J. – U progu medycyny jutra 534. Aleksandrowicz J. – U progu medycyny jutra 535. Rudowska I. – Jak być piękną na co dzień 536. Rudowska I. – Jak być piękną na co dzień 537. Konwicki T. - Rojsty

538. Szczepański J. – Zapytaj samego siebie 539. Kotarbiński T. – Żyć zacnie

540. Anusz Z.- Podstawy epidemiologii 541. Anusz Z.- Podstawy epidemiologii 542. Anusz Z.- Podstawy epidemiologii 543. Anusz Z.- Podstawy epidemiologii 544. Anusz Z.- Podstawy epidemiologii 545. Anusz Z.- Podstawy epidemiologii 546. Anusz Z.- Podstawy epidemiologii 547. Przegląd Lekarski Nr 1

548. Szewczyński J. – Higiena żywienia 549. Szewczyński J. – Higiena żywienia

550. Internistyczna intensywna terapia i opieka pielęgniarska 551. Internistyczna intensywna terapia i opieka pielęgniarska

552. Tweedle D. E. F – Postępowanie w zaburzeniach metabolicznych

(20)

553. Tweedle D. E. F – Postępowanie w zaburzeniach metabolicznych 554. Tweedle D. E. F – Postępowanie w zaburzeniach metabolicznych 555. Tweedle D. E. F – Postępowanie w zaburzeniach metabolicznych 556. Tweedle D. E. F – Postępowanie w zaburzeniach metabolicznych 557. Badanie układu krążenia

558. Puślecki W. – Optymalizowanie aktywności…

559. Danysz A. – Farmakologia 560. Danysz A. – Farmakologia 561. Danysz A. – Farmakologia 562. Danysz A. – Farmakologia 563. Danysz A. – Farmakologia 564. Wróblewski T. – Patologia

565. Musiał W. – Zarys chorób wewnętrznych 566. Szewczyński J. – Higiena żywienia 567. Szewczyński J. – Higiena żywienia

568. Retinger – Grzesiułkowa -Neurologia i pielęgniarstwo 569. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży

M. Żebrowskiej

570. Ałapin B. – Alkoholizm i toksykomanie

571. Gorzkowski – Technika zabiegów w medycynie wewnętrznej 572. Gorzkowski – Technika zabiegów w medycynie wewnętrznej 573. Szewczyński J. – Higiena żywienia

574. Szewczyński J. – Higiena żywienia 575. Szewczyński J. – Higiena żywienia 576. Szewczyński J. – Higiena żywienia 577. Szewczyński J. – Higiena żywienia 578. Szewczyński J. – Higiena żywienia

579. Ocena oraz ocenianie ucznia i nauczyciela 580. Mika T. – Fizykoterapia

581. Freed A. – Być przyjacielem i mieć przyjaciół

(21)

582. Mika T. – Fizykoterapia

583. Pisarski T. – Położnictwo i ginekologia 584. Mika T. – Fizykoterapia

585. Mika T. – Fizykoterapia 586. Badanie układu krążenia 587. Badanie układu krążenia 588. Badanie układu krążenia 589. Badanie układu krążenia

590. Brzozowska I. – Pediatria i noworodek 591. Gietko – Choroby wieku dziecięcego 592. Szewczyński J. – Higiena żywienia 593. Szewczyński J. – Higiena żywienia 594. Szewczyński J. – Higiena żywienia 595. Szewczyński J. – Higiena żywienia 596. Dziecko w wieku przedszkolnym 597. Dziecko w wieku przedszkolnym 598. Mika T. – Fizykoterapia

599. Mika T. – Fizykoterapia 600. Mika T. – Fizykoterapia 601. Mika T. – Fizykoterapia 602. Mika T. – Fizykoterapia

603. Higiena, ochrona zdrowia -Red. Korczak 604. Wróblewski T. – Patologia

605. Wróblewski T. – Patologia 606. Wróblewski T. – Patologia 607. Wróblewski T. – Patologia 608. Wróblewski T. – Patologia 609. Wróblewski T. – Patologia 610. Wróblewski T. – Patologia 611. Wróblewski T. – Patologia

(22)

612. Wróblewski T. – Patologia 613. Wróblewski T. – Patologia 614. Wróblewski T. – Patologia 615. Wróblewski T. – Patologia 616. Wróblewski T. – Patologia 617. Wróblewski T. – Patologia 618. Wróblewski T. – Patologia 619. Wróblewski T. – Patologia 620. Wróblewski T. – Patologia 621. Wróblewski T. – Patologia 622. Wróblewski T. – Patologia

623. Położnictwo i ginekologia pod red. Pisarskiego 624. Położnictwo i ginekologia pod red. Pisarskiego

625. Piotrowski J. – Pielęgniarstwo w położnictwie i ginekologii 626. Wróblewski T. – Patologia

627. Wróblewski T. – Patologia 628. Wróblewski T. – Patologia 629. Wróblewski T. – Patologia 630. Wróblewski T. – Patologia 631. Wróblewski T. – Patologia 632. Wróblewski T. – Patologia 633. Wróblewski T. – Patologia 634. Wróblewski T. – Patologia

635. Położnictwo i ginekologia pod red. Pisarskiego 636. Kiciński J. – Położnictwo i ginekologia

637. Kiciński J. – Położnictwo i ginekologia 638. Kiciński J. – Położnictwo i ginekologia 639. Kiciński J. – Położnictwo i ginekologia 640. Kiciński J. – Położnictwo i ginekologia 641. Kiciński J. – Położnictwo i ginekologia

(23)

642. Kiciński J. – Położnictwo i ginekologia 643. Kiciński J. – Położnictwo i ginekologia 644. Kiciński J. – Położnictwo i ginekologia

645. Piotrowski J. – Pielęgniarstwo w położnictwie i ginekologii 646. Piotrowski J. – Pielęgniarstwo w położnictwie i ginekologii 647. Piotrowski J. – Pielęgniarstwo w położnictwie i ginekologii 648. Piotrowski J. – Pielęgniarstwo w położnictwie i ginekologii 649. Piotrowski J. – Pielęgniarstwo w położnictwie i ginekologii 650. Piotrowski J. – Pielęgniarstwo w położnictwie i ginekologii 651. Ostrowski K. – Embriologia ogólna

652. Ostrowski K. – Embriologia ogólna 653. Chirurgia dla pielęgniarek – Bogusz 654. Chirurgia dla pielęgniarek – Bogusz 655. Nowak St. – Propedeutyka pediatrii 656. Nowak St. – Propedeutyka pediatrii 657. Encyklopedia dla pielęgniarek 658. Encyklopedia dla pielęgniarek 659. Encyklopedia dla pielęgniarek

660. Koślarz A – Psychiatria kliniczna i pielęgniarstw psychiatryczne 661. Chlebińska J. – Anatomia i fizjologia człowieka

662. Chirurgia dla pielęgniarek pod red. Bogusza 663. Bóle krzyża pod red. Breiteufelda

664. Koślacz A. – Psychiatra i kliniczna i pielęgniarstwo psychiatryczne 665. Miętkowski E. – Zarys fizjologii lekarskiej

666. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży pod red. Żebrowskiej 667. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży pod red. Żebrowskiej 668. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży pod red. Żebrowskiej 669. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży pod red. Żebrowskiej 670. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży pod red. Żebrowskiej 671. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży pod red. Żebrowskiej

(24)

672. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży pod red. Żebrowskiej 673. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży pod red. Żebrowskiej 674. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska

675. Musiał M. – Zarys chorób wewnętrznych 676. Musiał M. – Zarys chorób wewnętrznych 677. Musiał M. – Zarys chorób wewnętrznych 678. Musiał M. – Zarys chorób wewnętrznych 679. Blicharski J. – Zarys chorób wewnętrznych 680. Blicharski J. – Zarys chorób wewnętrznych 681. Blicharski J. – Zarys chorób wewnętrznych 682. Blicharski J. – Zarys chorób wewnętrznych 683. Blicharski J. – Zarys chorób wewnętrznych 684. Anusz Z.- Podstawy epidemiologii

685. Anusz Z.- Podstawy epidemiologii 686. Anusz Z.- Podstawy epidemiologii

687. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 688. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 689. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 690. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 691. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 692. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 693. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 694. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 695. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 696. Anusz Z. – Mikrobiologia i parazytologia lekarska 697. Poznańska S. – Pielęgniarstwo wczoraj i dziś 698. Gorzkowski T. – Technika ważniejszych zabiegów 699. Gorzkowski T. – Technika ważniejszych zabiegów 700. Gorzkowski T. – Technika ważniejszych zabiegów 701. Gorzkowski T. – Technika ważniejszych zabiegów

(25)

702. Gorzkowski T. – Technika ważniejszych zabiegów 703. Gorzkowski T. – Technika ważniejszych zabiegów 704. Gorzkowski T. – Technika ważniejszych zabiegów 705. Gorzkowski T. – Technika ważniejszych zabiegów 706. Gorzkowski T. – Technika ważniejszych zabiegów 707. Aleksandorw D. – Postępowanie w nagłych wypadkach 708. Zoll F. – Wybrane zagadnienia z organizacji…

709. Zoll F. – Wybrane zagadnienia z organizacji…

710. Kierebiński Cz.- Otyli żyją krócej 711. Delmas A – Drogi i ośrodki nerwowe

712. Wychowanie seksualne…- pod red. Jaczewskiego 713. Walewski W…- Towaroznawstwo zielarskie 714. Szewczyński J. – Higiena żywienia

715. Szewczyński J. – Higiena żywienia 716. Szewczyński J. – Higiena żywienia 717. Szewczyński J. – Higiena żywienia 718. Szewczyński J. – Higiena żywienia 719. Szewczyński J. – Higiena żywienia 720. Szewczyński J. – Higiena żywienia

721. Choroby wieku rozwojowego pod red. Papierkowskiego 722. Intensywna terapia pod red. Jurczyka

723. Intensywna terapia pod red. Jurczyka

724. Retinger – Grzesiułkowa – Neurologia i pielęgniarstwo 725. Retinger – Grzesiułkowa – Neurologia i pielęgniarstwo 726. Retinger – Grzesiułkowa – Neurologia i pielęgniarstwo 727. Retinger – Grzesiułkowa – Neurologia i pielęgniarstwo 728. Retinger – Grzesiułkowa – Neurologia i pielęgniarstwo 729. Retinger – Grzesiułkowa – Neurologia i pielęgniarstwo 730. Kliniczna farmakologia

731. Gutt R. – Propedeutyka medycyny

(26)

732. Bowszyc J. – Rentgenoterapia dermatologiczna 733. Bowszyc J. – Rentgenoterapia dermatologiczna 734. Zdzienicki S. Zarys zakażeń wewnątrzszpitalnych 735. Ostrowski K. – Embriologia ogólna

736. Ostrowski K. – Embriologia ogólna 737. Imunopatologia kliniczna i doświadczalna 738. Guilbert J. – Zarys pedagogiki medycznej 739. Guilbert J. – Zarys pedagogiki medycznej 740. Kliniczna farmakologia ubocznych działań leków 741. Aleksandrow D. – Diagnostyka elektrokardiograficzna 742. Aleksandrow D. – Diagnostyka elektrokardiograficzna 743. Problemy współczesnej medycyny wewnętrznej 744. Anestezjologia i reanimacja pod red. Kamińskiego 745. Immunologia pod red. Mackiewicza

746. Immunologia pod red. Mackiewicza 747. Masters W. H. – Szczęśliwy związek 748. Jaczewski A. – Wychowanie seksualne 749. Jaczewski A. – Wychowanie seksualne

750. Heflich – Piątkowska – Problemy psychologiczne 751. Łuvia A. – Problemy neuropsychologii

752. Słowik S. – Biologiczne podstawy psychiatrii 753. Słowik S. – Biologiczne podstawy psychiatrii 754. Kępiński A.- Psychopatie

755. Beck L. F. – O dojrzewaniu seksualnym 756. Felstein – Ivor - Gastroseksualogia 757. Falicki Z. – Zespoły psychopatyczne 758. Markiewicz K. – Papierosy a zdrowie

Pozycje od nr 1 do 110 wydane są w latach 1960- 1972 Pozycje od nr 111 do 758 wydane są w latach 1973- 1985.

(27)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :