Przedmiar. Wartość kosztorysowa Słownie:

Pełen tekst

(1)

Przedmiar

Obiekt Przyłącz elektroenergetyczny FORT II Nysa ul.Orląt Lwowskich Budowa Nysa dz.1/23

Inwestor UM Nysa

Wykonawca Pracownia Projektowa ZWES Nysa

Sporządził J.Bułdys

Nysa wrzesień 2013 r.

(2)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt ORGANIZACJA RUCHU

1 KNNR 6 0702/01 Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych

2 szt Robocizna

Robotnicy r-g 0,753 1,506

Materiały pomocnicze % 0,2

2 KNNR 6 0702/04 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2

6 szt Robocizna

Robotnicy r-g 0,824 4,944

Materiały pomocnicze % 0,2

3 KNNR 6 0808/08 Rozebranie słupków do znaków 2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,419 0,838

4 KNNR 6 0702/08 Zdjęcie pionowych znaków lub drogowskazów

6 szt Robocizna

Robotnicy r-g 0,783 4,698

5 Kalkulacja indywidualna - Projekt organizacji ruchu wraz z opłatami związanymi

1 kpl

Razem pozycja RAZEM: ORGANIZACJA RUCHU

Razem k.b.

Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Pozycje uproszczone Razem element LINIA KABLOWA

Montaż kabli

6 KNNR 6 0802/01 Rozebranie ręczne nawierzchni z tłucznia grubości 15cm

23 m2 Robocizna

Robotnicy r-g 0,552 12,696

7 KNNR 6 0801/01 Rozbiórka ręczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm

7 m2 Robocizna

Robotnicy r-g 0,517 3,619

8 KNNR 6 0803/08 Rozebranie ręczne nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej

7 m2 Robocizna

Robotnicy r-g 0,742 5,194

9 KNR 2-01 0701/03 Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii IV o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m

46 m Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,269 58,374

10 KNR 2-01 0702/06 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,8m i głębokości do 0,8m w gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3

456 m Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0613 27,953

Sprzęt

Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,1493 68,081 11 KNNR 5 0706/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu

kablowego o szerokości do 0,4m 788 m Robocizna R=1,07

Robotnicy r-g 0,0126 10,624

(3)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt Materiały

Piasek m3 0,056 44,128

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,008 6,304

12 KNNR 5 0705/01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm

108 m Robocizna

Robotnicy r-g 0,128 13,824

Materiały

AROT-osłona rurowa z PCW SRS 160 m 1,04 112,320

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,014 1,512

Żuraw samochodowy 5t-6t m-g 0,007 0,756

13 KNNR 5 0707/04 Ręczne układanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną

394 m Robocizna

Robotnicy r-g 0,177 69,738

Materiały

Kabel YAKXS 4x240 mm2 m 1,04 409,760

Opaski kablowe OKi szt 0,1 39,400

Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42 165,480

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0149 5,871

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 1,773

Ciągnik kołowy m-g 0,0045 1,773

Żuraw samochodowy 5t-6t m-g 0,0045 1,773

14 KNNR 5 0714/05 Układanie kabli o masie do 5,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania

8 m Robocizna

Robotnicy r-g 0,382 3,056

Materiały

Kabel YAKXS 4x240 mm2 m 1,04 8,320

Opaski kablowe OKi szt 0,05 0,400

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0067 0,054

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0046 0,037

Ciągnik kołowy m-g 0,0046 0,037

Żuraw samochodowy 5t-6t m-g 0,0046 0,037

15 KNNR 5 0713/04 Układanie kabli o masie do 5,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

108 m Robocizna

Robotnicy r-g 0,445 48,060

Materiały

Kabel YAKXS 4x240 mm2 m 1,04 112,320

Opaski kablowe OKi szt 0,08 8,640

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0067 0,724

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0046 0,497

Ciągnik kołowy m-g 0,0046 0,497

Żuraw samochodowy 5t-6t m-g 0,0046 0,497

16 KNNR 5 0713/03 Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

5 m Robocizna

Robotnicy r-g 0,212 1,060

Materiały

Kabel YAKXS 4x120 mm2 m 1,04 5,200

Opaski kablowe OKi szt 0,08 0,400

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0067 0,034

(4)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,023

Ciągnik kołowy m-g 0,0045 0,023

Żuraw samochodowy 5t-6t m-g 0,0045 0,023

17 KNNR 5 0715/03 Układanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem

25 m Robocizna

Robotnicy r-g 0,204 5,100

Materiały

Kabel YKXS 1x120 mm2 m 1,04 26,000

Opaski kablowe OKi szt 0,05 1,250

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0067 0,168

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,112

Ciągnik kołowy m-g 0,0045 0,112

Żuraw samochodowy 5t-6t m-g 0,0045 0,112

18 KNNR 5 0713/03 Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Analogia: w schronie

5 m Robocizna

Robotnicy r-g 0,212 1,060

Materiały

Kabel YAKXS 4x70 mm2 m 1,04 5,200

Opaski kablowe OKi szt 0,08 0,400

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0067 0,034

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,023

Ciągnik kołowy m-g 0,0045 0,023

Żuraw samochodowy 5t-6t m-g 0,0045 0,023

19 KNP 18-13 1329/03 Badania uzupełniające linii kablowej - lokalizacja jednego miejsca uszkodzenia kabla o długości do 500m

1 szt Robocizna

Elektromonterzy gr.IV r-g 29,9 29,900

20 KSNR 9 0801/04 Przekładanie kabla 3kg/m w gruncie kat.

III-IV

5 m Robocizna

Robotnicy r-g 1,7 8,500

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0458 0,229

Ciągnik kołowy m-g 0,009 0,045

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,009 0,045

Żuraw samochodowy 5t-6t m-g 0,009 0,045

21 KNR 2-01 0706/01 Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem długości do 3m w gruncie kategorii III

3 m3 Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 8,61 25,830

22 KNR 5-10 0508/07 Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych wielożyłowych, aluminiowych na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, o przekroju żył do 120mm2

1 szt Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 7,75 7,750

Materiały

Zestawy montażowe do muf na kablach 4-żyłowych JLP CX4-120

kpl 1 1,000

Opaski kablowe OKi szt 2 2,000

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,4 0,400

Piasek m3 0,09 0,090

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,44 0,440

Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,38 0,380

(5)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt 23 KNR 2-01 0704/03 Ręczne zasypywanie rowów kablowych w

gruncie kategorii IV o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m

46 m Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,5274 24,260

24 KNR 2-01 0705/06 Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości dna do 0,8m i głębokości do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego

456 m Sprzęt

Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,0403 18,377 25 KNNR 1 0408/03 Zagęszczanie zagęszczarkami nasypów w

gruncie sypkim kategorii I-II 120,48 m3 Robocizna

Robotnicy r-g 0,09 10,843

Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 0,025 3,012 26 KNR 5-10 0603/10 Obróbka na sucho kabli energetycznych

aluminiowych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 4-żyłowych o przekroju żyły do 240mm2

2 szt Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 4,76 9,520

Materiały

Końcówki kablowe AL 2kA szt 4 8,000

Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1 2,000

Opaski kablowe OKi szt 1 2,000

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,4 0,800

Materiały pomocnicze % 2

27 KNR 5-10 0603/08 Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 4-żyłowych o przekroju żyły do 120mm2

2 szt Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 2,93 5,860

Materiały

Końcówki kablowe AL 2kA szt 4 8,000

Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1 2,000

Opaski kablowe OKi szt 1 2,000

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,4 0,800

Materiały pomocnicze % 2

28 KNR 5-10 0603/08 Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 4-żyłowych o przekroju żyły do 120mm2

1 szt Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 2,93 2,930

Materiały

Kapturek termokurczliwy 95-300 szt 1 1,000

Opaski kablowe OKi szt 1 1,000

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,4 0,400

Materiały pomocnicze % 2

29 KNNR 5 1302/03 Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia

4 odcinek Robocizna

Robotnicy r-g 1,8 7,200

RAZEM: Montaż kabli

Razem k.b.

Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element Montaż uziomów

30 KNR 5-08 0608/07 Układanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych

60 m

(6)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,1036 6,216

Materiały

Bednarka ocynkowana m 1,04 62,400

Materiały pomocnicze % 2,5

31 KNNR 5 0907/05 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III

21 m Robocizna

Robotnicy r-g 0,46 9,660

Materiały

Pręt stalowy miedziowany 5/8"- 1,5m GALMAR 108 12 szt 0,66666 14,000

Złączka 5/8" GALMAR 104 02 szt 0,57144 12,000

Głowica 5/8" GALMAR 108 02 szt 0,09523 2,000

Grot 5/8" GALMAR 106 02 szt 0,09523 2,000

Uchwyt krzyżowy 5/8" GALMAR 103 32 szt 0,09523 2,000

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,1 2,100

Wibromłot m-g 0,21 4,410

32 KNNR 5 1304/01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar

2 szt Robocizna

Robotnicy r-g 1,24 2,480

RAZEM: Montaż uziomów

Razem k.b.

Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element Montaż złącza kablowego

33 KNR 2-01 0707/03 Wykopy ręczne w gruncie kategorii IV o głębokości do 1,5m wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych NN

0,15 m3 Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 3,6957 0,554

34 KNNR 5 0412/08 Montaż fundamentu z żywic poliestrowych o objętości do 0,15m3 w wykopie, w gruncie kategorii IV pod ZK

1 szt Robocizna

Robotnicy r-g 0,93 0,930

35 KNNR 5 0401/04 Montaż złącza kablowego ZK-1-PP przygotowanie pod przekładniki prądowe n/n, listwę SK-P1, licznikiem Landis, zegarem synchronizacyjnym, modułem komunikacyjnym GSM/GPRS

1 kpl Robocizna

Robotnicy r-g 10,2 10,200

Materiały

Złącze kablowe ZK-1-PP kompletnie wyposażone kpl 1 1,000 36 KNNR 6 0801/05 Rozbiórka ręczna podbudowy z betonu

grubości 15cm

3 m2 Robocizna

Robotnicy r-g 1,46 4,380

37 KNNR 5 0412/08 Montaż fundamentu z żywic poliestrowych o objętości do 0,15m3 w wykopie, w gruncie kategorii IV, pod rozdzielnice

1 szt Robocizna

Robotnicy r-g 0,93 0,930

38 KNNR 5 0401/04 Montaż złącza kablowego SK-2/2R2+5LO 1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 10,2 10,200

Materiały

Złącze kablowe SK-2/2R2+5LO szt 1 1,000

(7)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt 39 KNR 4-03 0302/03 Uzupełnienie wkładek topikowych dużej

mocy

12 szt Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,126 1,512

Materiały

Wkładka bezpiecznikowa WT-1 BM-200A g/F szt 3,000

Wkładka bezpiecznikowa WT-1 BM-160A g/F szt 3,000

Wkładka bezpiecznikowa WTN-00 160 A g/F szt 3,000

Wkładka bezpiecznikowa WTN-00 80 A g/F szt 3,000

Materiały pomocnicze % 4

40 KNNR 6 0204/03 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po uwałowaniu 20cm

23 m2 Robocizna

Robotnicy r-g 0,188 4,324

Materiały

Tłuczeń kamienny sortowany t 0,464 10,672

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0423 0,973

41 KSNR 6 0113/01 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

7 m2 Robocizna

Robotnicy r-g 0,0266 0,186

Materiały

Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,318 2,226

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0027 0,019

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0387 0,271

42 KSNR 6 0113/05 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm

7 m2 Robocizna

Robotnicy r-g 0,0261 0,183

Materiały

Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,212 1,484

Miał kamienny t 0,0143 0,100

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0029 0,020

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0282 0,197

43 KSNR 6 0306/01 Nawierzchnia z klinkieru drogowego układanego na rąb na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

7 m2 Robocizna

Robotnicy r-g 1,02 7,140

Materiały

Piasek m3 0,0697 0,488

Materiały pomocnicze % 0,2

44 KNR 2-01 0415/02 Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kategorii III

31,52 m3 Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,3572 11,259

45 Kalkulacja indywidualna. Wytyczenie i pomiar geodezyjny tras kablowych

1 kpl

Razem pozycja 46 Koszt rzeczywisty. Wyłączenie stacji tr. S-760

1 kpl

Razem pozycja RAZEM: Montaż złącza kablowego

Razem k.b.

Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk

(8)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt Razem

Pozycje uproszczone Razem element OGÓŁEM

Razem k.b.

Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Pozycje uproszczone Ogółem

(9)

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 AROT-osłona rurowa z PCW SRS 160 m 112,320

2 Bednarka ocynkowana m 62,400

3 Benzyna do ekstrakcji dm3 2,400

4 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 165,480

5 Głowica 5/8" GALMAR 108 02 szt 2,000

6 Grot 5/8" GALMAR 106 02 szt 2,000

7 Kabel YAKXS 4x120 mm2 m 5,200

8 Kabel YAKXS 4x240 mm2 m 530,400

9 Kabel YAKXS 4x70 mm2 m 5,200

10 Kabel YKXS 1x120 mm2 m 26,000

11 Kapturek termokurczliwy 95-300 szt 1,000

12 Końcówki kablowe AL 2kA szt 16,000

13 Miał kamienny t 0,100

14 Opaski kablowe OKi szt 57,490

15 Piasek m3 44,706

16 Pręt stalowy miedziowany 5/8"- 1,5m GALMAR 108 12 szt 14,000

17 Tłuczeń kamienny niesortowany t 3,710

18 Tłuczeń kamienny sortowany t 10,672

19 Uchwyt krzyżowy 5/8" GALMAR 103 32 szt 2,000

20 Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 4,000

21 Wkładka bezpiecznikowa WT-1 BM-160A g/F szt 3,000

22 Wkładka bezpiecznikowa WT-1 BM-200A g/F szt 3,000

23 Wkładka bezpiecznikowa WTN-00 160 A g/F szt 3,000

24 Wkładka bezpiecznikowa WTN-00 80 A g/F szt 3,000

25 Zestawy montażowe do muf na kablach 4-żyłowych JLP CX4-120 kpl 1,000

26 Złącze kablowe SK-2/2R2+5LO szt 1,000

27 Złącze kablowe ZK-1-PP kompletnie wyposażone kpl 1,000

28 Złączka 5/8" GALMAR 104 02 szt 12,000

Razem Materiały pomocnicze Razem

(10)

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik kołowy m-g 2,509

2 Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 86,458

3 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 2,509

4 Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,039

5 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 11,163

6 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,380

7 Samochód samowyładowczy 5t m-g 6,304

8 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,973

9 Walec statyczny samojezdny m-g 0,468

10 Wibromłot m-g 4,410

11 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 3,012

12 Żuraw samochodowy 5t-6t m-g 3,265

Razem 121,491

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :