• Nie Znaleziono Wyników

1 B1_Bg_masz rol_Smolen_sr Temat: Kombajn do buraków. Zapoznaj się oraz przerysuj, opisz do zeszytu schemat oraz układ napędowy kombajn do buraków.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1 B1_Bg_masz rol_Smolen_sr Temat: Kombajn do buraków. Zapoznaj się oraz przerysuj, opisz do zeszytu schemat oraz układ napędowy kombajn do buraków."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

1 B1_Bg_masz rol_Smolen_sr Temat: Kombajn do buraków.

Zapoznaj się oraz przerysuj, opisz do zeszytu schemat oraz układ napędowy kombajn do buraków.

(2)

Literatura:

Materiały zaczerpnięte z podręcznika:

Cz. Waszkiewicz, J Kuczewski, „Maszyny rolnicze” cz. 1, Podręcznik dla technikum mechanizacji rolnictwa, Wydawnictwo WSiP

Notatkę w dowolnej formie proszę wysłać na adres; jsmolen1977@gmail.com W temacie e-maila proszę podać nazwisko imię oraz klasę.

Termin wysyłania prac do 03.04.2020

Cytaty

Powiązane dokumenty

Notatkę w formie pliku tekstowego, proszę wysłać na adres; jsmolen1977@gmail.com W temacie e-maila proszę podać nazwisko imię oraz klasę przedmiot oraz datę

Wyjaśnij pojęcia: konfederacja warszawska, Polska nazywana krajem tolerancji religijnej str.. Reformacja na

Notatkę w formie pliku tekstowego, proszę wysłać na adres; jsmolen1977@gmail.com W temacie e-maila proszę podać nazwisko i imię, klasę, przedmiot oraz datę

Ugotować pierwszą partię (połowę) klusek w następujący sposób: zmniejszyć ogień pod garnkiem do minimum i włożyć kluski.. Trzymać je w gorącej wodzie na minimalnym

Aby tego dokonać, należy szybko dwukrotnie kliknąć myszką na nasz napis (tak jak otwieramy jakiś plik), wtedy pojawi nam się taki sam napis, ale malutki:.. Po kliknięciu na

Zaproszenie możemy edytować, klikając na poszczególne elementy znajdujące się na zaproszeniu:. Proszę o przećwiczenie sobie w domu tworzenie szablonów w

Teraz moi kochani w programie Paint trzeba wykonać rysunek kuchni (pamiętajcie o odpowiednich wymiarach obrazu w Paint) i to Wy decydujecie jak będzie Wasza

Aby narysować głowę należy wybrać okrąg i klikając na czerwoną kropkę tułowia, rysujemy głowę (po narysowaniu głowy należy kliknąć myszką, aby jej kolor zmienił się