• Nie Znaleziono Wyników

Lekcja online na platformie Microsoft Teams – 13.05.2020 o godz. 15.00-15.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lekcja online na platformie Microsoft Teams – 13.05.2020 o godz. 15.00-15.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Marzena Mrzygłód Przedmiot: matematyka Klasa: 2 A

1. Data lekcji: 13.05.2020

Temat lekcji: Rozkład wielomianu na czynniki

Lekcja online na platformie Microsoft Teams – 13.05.2020 o godz. 15.00-15.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

2. Data lekcji: 15.05.2020

Temat lekcji: Rozwiązywanie równań wielomianowych

Lekcja online na platformie Microsoft Teams – 15.05.2020 o godz. 10.00-10.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

3. Data lekcji: 15.05.2020

Temat lekcji: Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań wielomianowych

Konsultacje na platformie Microsoft Teams – 15.05.2020 o godz. 11.00-11.45

Rozwiązane zadania, wszelkie pytania i wątpliwości do tematu proszę przesyłać na adres:

matmaxmm121@gmail.com

Marzena Mrzygłód

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zaliczenie nieobecności następuje w formie pisemnej albo odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których student był

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2018.tia.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

przedmiotu będzie odbywać się on-line na platformie Microsoft Teams, wtedy sprawdzana będzie obecność, pozostałe lekcje to będą

Rozwiązania zadań, w szelkie pytania i wątpliwości proszę przesyłać na

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2017.tib.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

[r]

Ocenie podlega przygotowanie studenta do wykonania ćwiczenia, sposób prowadzenia pomiarów oraz pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego doświadczenia, o ile jest

[r]