• Nie Znaleziono Wyników

Jak wyznacza się wysokości normalne punktów pomierzonych metodą GNSS oraz jak się je oznacza w państwowym systemie odniesień przestrzennych?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Jak wyznacza się wysokości normalne punktów pomierzonych metodą GNSS oraz jak się je oznacza w państwowym systemie odniesień przestrzennych?"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

1 Co stanowi podstawową bazową osnowę grawimetryczną, jakie warunki należy zachować przy projektowaniu lokalizacji tych osnów oraz kto zatwierdza ich projekt?

2. Proszę opisać sieć osnów, która została utworzona na terenie naszego kraju, a jej punkty stanowią podstawową osnowę poziomą jak i wysokościową. Proszę opisać zasady pomiaru podstawowych poziomych osnów geodezyjnych metodą GNSS oraz opracowania wyników tych pomiarów. Kto zakłada podstawowe osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne i prowadzi bazy danych tych osnów.

3. Jakie wysokości tworzą geodezyjny układ wysokościowy PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH? Proszę zdefiniować rodzaje wysokości wyznaczanych na punkcie osnowy tj. wysokość normalną, geodezyjną i ortometryczną. Jak wyznacza się wysokości normalne punktów pomierzonych metodą GNSS oraz jak się je oznacza w państwowym systemie odniesień przestrzennych?

Cytaty

Powiązane dokumenty

 Piętro koron drzew jest najwyższą warstwą lasu..  Następne piętro

Niektórym kojarzy się ono za pewne z trudem, wysiłkiem i poświęceniem, innym – z dobrocią, ciepłem, czułością, poczuciem bezpieczeństwa?. A z czym kojarzy

Co stanowi podstawową bazową osnowę grawimetryczną, jakie warunki należy zachować przy projektowaniu lokalizacji tych osnów oraz kto zatwierdza ich projekt?. Proszę opisać

i chcę się podzielić swoją pracą, proszę o wykonanie zdjęcia i przesłanie na adres mailowy – jerzysowa.jr@gmail.com a być może znajdą się na facebook'owej stronie szkoły

Jeśli będziesz je powtarzać kilkakrotnie, w odstępach czasu – parę dni czy nawet miesięcy, przekonasz się, że dostarczy Ci nowych wrażeń i przeżyć, a życie Twoje stanie

Jak zmienia się język modlitwy — Psałterz puławski oraz Psalmy Czesława Miłosza.. 1. Cele lekcji

Nauczyciel dokonuje wyboru i nagrywa krótkie scenki z filmów, telewizyjnych spektakli teatralnych, programów publicystycznych, opracowuje karty pracy dla uczniów,

słownictwa. Uczniowie zamieniają się opisami. Zadaniem kolegi lub koleżanki z ławki jest narysowanie opisanej przestrzeni. Porównanie przestrzeni odtworzonej z opisu i