• Nie Znaleziono Wyników

KARTKÓWKA nr 10TEMAT: DZIAŁANIA NA UŁAMKACH DZIESIĘTNYCH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KARTKÓWKA nr 10TEMAT: DZIAŁANIA NA UŁAMKACH DZIESIĘTNYCH"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja A

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

1

KARTKÓWKA nr 10

TEMAT: DZIAŁANIA NA UŁAMKACH DZIESIĘTNYCH

1.

1 p. Które liczby są kolejno sumą i ilorazem liczb 217,15 i 4,3? Sumę oblicz w pamięci, a iloraz oszacuj.

A. 221,45; 5,5 B. 221,45; 50,5 C. 231,45; 50,5 D. 220,45; 505

2.

2 p. Oblicz wartość wyrażenia (47,09 + 16,51) : 0,12.

3.

4 p. W dużej skrzyni było 28,8 kg jabłek, a w małej skrzynce 4,5 razy mniej.

Oceń prawdziwość zdań. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, zaznacz P, jeżeli fałszywe – F.

a) W małej skrzynce było 6,4 kg jabłek. P / F

b) W małej skrzynce było 640 g jabłek. P / F

c) W obu skrzynkach razem było 35,2 kg jabłek. P / F

d) W dużej skrzynce było o 23,4 kg więcej jabłek niż w małej skrzynce. P / F

4.

3 p. Rozwiąż równanie 0,5a – 21,6 = 9,86 i sprawdź rozwiązanie.

(2)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja B

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

2

KARTKÓWKA nr 10

TEMAT: DZIAŁANIA NA UŁAMKACH DZIESIĘTNYCH

1.

1 p. Które liczby są kolejno różnicą i iloczynem liczb 40,6 i 7,5? Różnicę oblicz w pamięci, a iloczyn oszacuj.

A. 33,1; 34,5 B. 303,1; 304,5 C. 33,1; 304,5 D. 32,1; 314,5

2.

2 p. Oblicz wartość wyrażenia 2,5 · (109,1 – 17,06).

3.

4 p. Jola jednego dnia zebrała na działce 6,15 kg truskawek, a drugiego dnia o 2,46 kg więcej.

Oceń prawdziwość zdań. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, zaznacz P, jeżeli fałszywe – F.

a) Drugiego dnia zebrała 8,61 kg truskawek. P / F

b) Drugiego dnia zebrała 8610 g truskawek. P / F

c) Łącznie w czasie dwóch dni zebrała 14,86 kg truskawek. P / F

d) Drugiego dnia zebrała 1,4 razy więcej truskawek niż pierwszego dnia. P / F

4.

3 p. Rozwiąż równanie 0,5a + 29,06 = 50,7 i sprawdź rozwiązanie.

(3)

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

3

ODPOWIEDZI

WERSJA A 1 B 2 530

3 a) P b) F c) P d) F

4 a = 62,92 WERSJA B 1 C 2 230,1

3 a) P b) P c) F d) P 4 a = 43,28

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dowód nierówności Jensena.

Zaznacz poprawną odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie I lub II.. Ile ki- logramów, a ile dekagramów owoców zużyła mama

Мама не верила своим глазам, но не могло быть ошибки- это была она, её Клара!. Мама обрадовалась и позвала

Metoda: ……….. 7 Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli zdanie jest fałszywe. Bory to lasy, w których dominują

Zadanie 13. Oba gazy przereagowały całkowicie. Napisz równanie reakcji i oblicz liczbę cząsteczek otrzymanego produktu z dokładnością do drugiego miejsca po

Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe... A. Okres drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie jest dwa razy

Jeżeli jakieś dane em ­ piryczne przemawiają przeciw jednej lub drugiej teorii, powstały konflikt traktuje się jako dowód na to, że teoria nie stosuje się do sytuacji,

- ściśle rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy jej pochodna jest nieujemna oraz między każdymi dwoma punktami przedziału P znajduje się punkt, w którym pochodna ' f jest dodatnia, -