• Nie Znaleziono Wyników

Kartkówka nr 6

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kartkówka nr 6"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja A

Matematyka

|

Klasa 5 Szkoła podstawowa

AUTOR: Barbara Dubiecka-Kruk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

1

Kartkówka nr 6

1.

0–3 p. Połącz w pary zadanie z wyrażeniem prowadzącym do jego rozwiązania. Obok każde- go numeru zapisz odpowiednią literę.

I. Ile kosztuje (w złotych) garnitur złożony ze spodni i marynarki, jeśli koszt marynarki to 115 zł, a spodni 46 zł?

II. Ile jest koralików w 46 opakowaniach, jeśli w jednym opakowaniu jest 115 koralików?

III. Ile czasu (w godzinach) potrzeba na pokonanie samochodem trasy długości 115 km, jeśli prędkość średnia samochodu jest równa 46 kmh ?

A. 115 · 46 B. 115 : 46 C. 115 – 46 D. 46 : 115 E. 46 + 115 I – _____ II – _____ III – _____

2.

0–2 p. W piekarni upieczono chleby pszenne i żytnie. Które wyrażenie opisuje, ile łącznie chle- bów upieczono?

W każdym punkcie na podstawie podanej informacji wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

a) Upieczono 63 chleby żytnie i o 4 więcej chlebów pszennych.

oA. 63 · 4 oB. 63 · 5 oC. (63 + 4) · 4 oD. 63 · 2 + 4 b) Upieczono 63 chleby żytnie i 4 razy więcej chlebów pszennych.

oA. 63 · 4 oB. 63 · 5 oC. (63 + 4) · 4 oD. 63 · 2 + 4

3.

0–1 p. Długopis kosztuje tyle samo co 3 ołówki. Za 2 długopisy i 7 ołówków Ala zapłaciła 26 zł.

Ile kosztuje długopis?

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

oA. 2 zł oB. 5 zł oC. 6 zł oD. 19 zł

4.

0–4 p. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

I. Za 4 krzesła po 275 zł każde i za stół po 749 zł zapłacono razem 1749 zł. oP / oF II. Za 6 krzeseł po 275 zł każde i za 2 stoły po 749 zł każdy zapłacono razem 3148 zł. oP / oF III. Samochód, który w ciągu 6 godzin pokonał trasę długości 300 km, poruszał się

z prędkością średnią 50 kmh . oP / oF

IV. Samochód, który jedzie z prędkością średnią 45 kmh , pokona trasę długości 270 km

w czasie 6 godzin. oP / oF

(2)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja B

Matematyka

|

Klasa 5 Szkoła podstawowa

AUTOR: Barbara Dubiecka-Kruk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

1

Kartkówka nr 6

1.

0–3 p. Połącz w pary zadanie z wyrażeniem prowadzącym do jego rozwiązania. Obok każde- go numeru zapisz odpowiednią literę.

I. Ile czasu (w godzinach) potrzeba na pokonanie samochodem trasy długości 105 km, jeśli prędkość średnia samochodu jest równa 42 kmh ?

II. Ile kosztuje (w złotych) garnitur złożony ze spodni i marynarki, jeśli koszt marynarki to 105 zł, a spodni 42 zł?

III. Ile jest koralików w 42 opakowaniach, jeśli w jednym opakowaniu jest 105 koralików?

A. 105 · 42 B. 105 : 42 C. 105 – 42 D. 42 : 105 E. 42 + 105 I – _____ II – _____ III – _____

2.

0–2 p. W piekarni upieczono chleby pszenne i żytnie. Które wyrażenie opisuje, ile łącznie chle- bów upieczono?

W każdym punkcie na podstawie podanej informacji wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

a) Upieczono 57 chlebów żytnich i 4 razy więcej chlebów pszennych.

oA. 57 · 4 oB. 57 · 5 oC. (57 + 4) · 4 oD. 57 · 2 + 4 b) Upieczono 57 chlebów żytnich i o 4 więcej chlebów pszennych.

oA. 57 · 4 oB. 57 · 5 oC. (57 + 4) · 4 oD. 57 · 2 + 4

3.

0–1 p. Długopis kosztuje tyle samo co 3 ołówki. Za 2 długopisy i 5 ołówków Ala zapłaciła 22 zł.

Ile kosztuje długopis?

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

oA. 2 zł oB. 5 zł oC. 6 zł oD. 17 zł

4.

0–4 p. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

I. Samochód, który w ciągu 5 godzin pokonał trasę długości 300 km, poruszał się

z prędkością średnią 60 kmh . oP / oF

II. Samochód, który jedzie z prędkością średnią 45 kmh , pokona trasę długości 360 km

w czasie 8 godzin. oP / oF

III. Za 4 krzesła po 275 zł każde i za stół po 749 zł zapłacono razem 1749 zł. oP / oF IV. Za 6 krzeseł po 275 zł każde i za 2 stoły po 749 zł każdy zapłacono razem 3148 zł. oP / oF

Cytaty

Powiązane dokumenty

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3.

Zaznacz TAK, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub NIE, jeżeli jest fałszywe.. Pan Jacek przejechał samochodem 150 km z prędkością średnią 60

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY PAKIETU ADVANCED Kokpit szerokoekranowy złożony z wyświetlacza multimedialnego oraz w pełni cyfrowego wyświetlacza tablicy wskaźników, każdy o

70 kN/m oraz wydłużeniu przy zerwaniu

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się

Z analizy profilu prędkości MSC wynika, że prędkość miarodajnego samochodu ciężarowego MSC wyznaczona na podstawie profilu prędkości tego pojazdu spada poniżej 60 km/h

Idziemy dalej prosto, droga wije się wśród zabudowań i pól, po 1.4 km dochodzimy do głównej drogi Żurawica-Pruchnik, skrzyżowanie ╦, skręcamy w lewo i zaraz (100 m) w

tyzatorów w obrębie w ózka oraz odizolow anie wózka od pudła grubą w arstw ą gumy, a także zablokow anie zaw ieszenia na czas przechowywania i transportu

Droga skręca w lewo, mostek na potoku Łętowianka, za mostkiem skręcamy w prawo, po lewej stronie zabudowania stadniny koni!. Idziemy drogą szutrową przez las pod

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabez- pieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. Zawarcie Umowy

Po kolejnych 150 m droga skręca lekko w lewo i prowadzi wzdłuż szpaleru brzóz, który mijamy po prawej stronie.. Docieramy do zabudowań wsi

szerokości 3,5 m zaplanowano remont istniejącej mijanki o długości 25,0 m od km 0+097,00 do km 0+126,00. W miejscu planowanej do remontu mijanki powstanie szerokość nawierzchni 5,0

W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

7 wymaga zamówienia podgrzewanych foteli przednich lub podgrzewanych foteli wnęki nadkola oraz haczykiem w bagażniku z lewej strony przednich wraz z zewnętrznymi miejscami

7 wymaga zamówienia podgrzewanych foteli przednich lub podgrzewanych foteli wnęki nadkola oraz haczykiem w bagażniku z lewej strony przednich wraz z zewnętrznymi miejscami

wzmacnianie sygnału GSM, uchwyt na multimedia, Wi-Fi, bezprzewodowa ładowarka do smartfona) PT5 9,26  300 Przygotowanie pod telefon GSM (Bluetooth, z obsługą

1 Wymaga zamówienia radia BOLERO 13 wyklucza zamówienie elektrycznie sterowanego fotela pasażera. 2 wymaga zamówienia bocznych poduszek powietrznych tylnej kanapy 14

11 wymaga zamówienia podgrzewanych foteli oraz lusterka wstecznego z czujnikiem wilgotności lub automatycznie ściemniającego się lusterka wstecznego z czujnikiem wilgotności,

490/2 1 Domaszków Powiat Kłodzki Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku 912/2 8 Domaszków Powiat Kłodzki Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku 338 3 Długopole Górne

b) z lewej strony wpływa do rury płyn zaznaczony na fio- letowo, a na prawym końcu wypływa z niej taka sama ilość płynu, zaznaczona

w „konstru- owaniu” innowacji technologicznych znalazło odzwierciedlenie w nurcie konstruktywi- stycznej oceny technologii CTA (Constructive Technology Assessment) (Rip, Schot,

Na uwagê zas³uguje równie¿ rozwa¿enie koniecznoœci zreformowania edukacji prawniczej w tym kierunku, aby studenci wydzia³ów stosunków miêdzynarodowych nabywali w toku