• Nie Znaleziono Wyników

Temat 7 (04-08.05.2020) Lekcja 26. Muzyka i przyroda. Muzyka ilustracyjna i muzyka programowa.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Temat 7 (04-08.05.2020) Lekcja 26. Muzyka i przyroda. Muzyka ilustracyjna i muzyka programowa."

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Temat 7 (04-08.05.2020)

Lekcja 26. Muzyka i przyroda. Muzyka ilustracyjna i muzyka programowa.

• Przeczytaj i zaśpiewaj piosenkę “Mokro” śpiew “Mokro” akompaniament

(2)
(3)

• Posłuchaj i wykonaj polecenia ze strony 138

🎧 Edward Grieg Poranek z suity “Per Gynt”

🎧 Nikołaj Rimski-Korsakow Lot trzmiela z opery Bajka o carze Sałtanie

(4)

• Przeczytaj i posłuchaj fragmentów muzycznych

🎧 Luis-Claude Daquin Kukułka

🎧 Modest Musorgski Noc na Łysej Górze (fragment)

🎧 Camille Sait-Saëns Słoń z cyklu Karnawał zwierząt

OCENIANIE

• śpiew piosenki z akompaniamentem (w miarę możliwości wysłanie nagranego filmiku lub linku do niego na darglo12be@gmail.com)

• DODATKOWY SPOSÓB KOMUNIKACJ Messenger: Dariusz Głowacki Muzyka

W treści wiadomości KONIECZNE PODAJ: Nazwisko i Imię, klasa, nr w dzienniku

Cytaty

Powiązane dokumenty

Chciał śpiewać Tomek pięknie jak ptaki lecz głos miał jakiś taki – nijaki.. Mówili ludzie: ,,mruczysz pod nosem”, a on chciał śpiewać

jęciu „słowo”, do którego odnosi się chrześcijańska liturgia, nie chodzi najpierw o jakiś tam tekst, lecz o żywą rzeczywistość, o Boga, który jest objawiającym się Sensem

Już z tych dwu przesłanek wywnioskować można, że muzyka wiąże się jakoś (jak?) z Dobrem, choć nie jest to związek prosty i jednoznaczny.. Jakie to

Istnieją różne typologie muzyki mającej związek z sakralnością; od tych najpopularniejszych i najprostszych (dzielących ją na: liturgiczną, kościelną pozaliturgiczną oraz

Zarówno w przeprowadzonych badaniach, jak i w wynikach badań monitoringowych, zauważalne jest zanieczyszczenie miedzią poziomów wierz- chnich gleb w okolicy centrum miasta

Dwa tygodnie temu mówiliśmy o muzyce programowej która jest ściśle związana z muzyką ilustracyjną. Poczytajcie i posłuchajcie muzyki na stronie e podręczniki w temacie który już

Domyślnie aktywne są wszystkie ustawienia wyszukiwania (ikonki w prawej części paska zadań: teksty, zdjęcia, rysunki, nagrania, tabele, osie czasu), możemy jednak

ROS_K1_W09 Absolwent zna i rozumie cechy charakterystyczne rosyjskiej mentalności ROS_K1_W08 Absolwent zna i rozumie rolę instytucji politycznych w Rosji. ROS_K1_W07 Absolwent zna

Cyfrowe dane przestrzenne, stanowi¹ce Ÿród³o informacji fizjograficznych i œrodowi- skowych, mog³yby zostaæ u¿yte do wsparcia prac zarówno na etapie opracowania koncepcji

rocznicy urodzin Ada- ma Mickiewicza, 1995 (organizator — Katedra Języków Słowiańskich); kon- ferencja poświęcona życiu i twórczości pisarzy polskich, urodzonych na

Metodą pogadanki, wyjaśnienie pojęcia muzyka jednogłosowa na przykładzie muzyki ludowej.. Wskazanie cech charakterystycznych dla muzyki jednogłosowej i

Chciałam Wam pokazać jak wiele regionów ludowych można odnaleźć w naszym pięknym kraju.. Zwróćcie uwagę, jak kiedyś ubierano się na ważne

Mazur wywodzi się z dawnego tańca gonionego, który z wiejskich zabaw zawędrował na szlacheckie dwory.. Żywiołowy charakter tego tańca najpełniej oddał Stanisław Moniuszko

Na dzisiejszej lekcji kontynuujemy temat związany z muzyką ludową.. Wpiszcie do zeszytu temat, przepiszcie dwie

W rozumowaniu Ajdukiewicza na temat prawdy jest coś z ducha teorii redundancji (co nie oznacza, by filozof opowiadał się za tego typu koncepcją.) Podobieństwo polega na tym, że

Przez dwie kadencje, do roku 1985 roku pełniła funkcję członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Kielcach.. Alicja Siurek -

• Uprawniony geodeta określa termin rozpoczęcia czynności ustalenia przebiegu linii granicznej i wzywa strony uczestniczące w postępowaniu rozgraniczeniowym, czyli

In the area of re­ search, this resulted in a “division of labour”, primarily in the territorial sense: problems concerning the entire nation, the state, and common history became

Пильняк говорит о себе как об одном из

До сих пор этим аппликациям уделялось очень мало внимания в глоттодидактическом ош иб ко вед ен

Pracując kiedyś nad twórczością Józefa Koffl era, wśród krytyk, które złożyły się na recepcję jego muzyki, trafi łem na głos Kisielewskiego 6.. Szymanow- ski nie

Zesłanie Ducha Św iętego jako uko­ ronow anie tego dzieła m usiało rów nież w ypełnić się w Jeruzalem.. Haenchen czasownik aunic^ripoucSai z Rdz 25, 24 (LXX)