• Nie Znaleziono Wyników

Opisz oraz omów w kilku zdaniach zasadę działania przyrządów do pomiaru promieniowania UV oraz ozonu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Opisz oraz omów w kilku zdaniach zasadę działania przyrządów do pomiaru promieniowania UV oraz ozonu"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zagadnienia do Egzaminu z Badań Atmosfery

1. Omów budowę atmosfery ziemskiej oraz zmiany temperatury powietrza z wysokością 2. Opisz ogólna zasadę działania przyrządów pomiarowych oraz wielkość

charakteryzujących dokładność pomiarów 3. Przyczyny zmian klimatu ziemi

4. Omów bilans promieniowania

5. Opisz oraz omów w kilku zdaniach zasadę działania przyrządów do pomiaru promieniowania UV oraz ozonu.

6. Podaj definicję stałej słonecznej oraz omów przyczyny jej zmian

7. Jakie wielkość związane z atmosferą oraz ocenami można mierzyć używając satelitarnych metod teledetekcyjnych.

8. Jakie znasz typy termometrów używanych w pomiarach atmosferycznych i jakie są ich stałe czasowe.

9. Omów wielkości związane z wilgotnością powietrza 10. Wpływ aerozolu na zmiany klimatu

11. Techniki pomiarowe cyrkulacji powietrza na powierzchni ziemi i w swobodnej atmosferze.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zasada działania barometru rtęciowego opiera się na zależności wysokości słupa rtęci od ciśnienia atmosferycznego.. Ciśnienie wyraża się w mm Hg, a następnie przelicza

Albedo planetarne – część promieniowania, która jest część promieniowania, która jest odbijana przez atmosferę.. odbijana

Fotostarzenie skóry jest wynikiem i skutkiem przewlekłej i intensywnej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe, głównie UV-A, emitowane nie tylko przez słońce, ale również

współczesnemu, borykali się bohaterowie literaccy różnych epok (na wybranych przykładach). Literatura wobec problemów politycznych, społecznych i moralnych XX wieku. Omów

Jaki jest zakres skal przepływów obecnych w atmosferze, jakie zjawiska są z nimi

Analiza mikrobiologiczna powierzchni skorup jaj wizualnie czystych, przeprowa- dzona bezpośrednio po naświetlaniu jaj promieniowaniem UV-C 254 nm przez 30 s, nie wykazała

Wzniesienie się tego latawca w górę następuje, w taki sam sposób, w jaki odbywa się wzniesienie w górę poprzednio opisanego latawca, Bleriota. Gdy motor zacznie

Przykładowe obliczenia ( pokaż krok po kroku, jak wyliczyć adres sieci, adres rozgłoszeniowy, host minimalny, host maksymalny , suma hostów możliwych do uzyskania) do należy zrobić