• Nie Znaleziono Wyników

(1)Zadanie Przedsięwzięcie składa się z 9 czynności

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(1)Zadanie Przedsięwzięcie składa się z 9 czynności"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zadanie

Przedsięwzięcie składa się z 9 czynności. Określono, ile czasu trwają poszczególne czynności oraz jakie zasoby i koszty są z nimi związane. Informacje dotyczące przedsięwzięcia zestawiono w tabeli.

Ustalono też zależności między czynnościami.

Na podstawie zależności technologicznych narysować sieć.

Tabela 1. Zestawienie danych dla przykładowego przedsięwzięcia

Czynność Czas trwania dni

Czynność poprzedzająca

Pracownicy inżynierowie liczba

Pracownicy specjaliści liczba

Koszty całkowite tys. zł

Koszty dzienne tys. zł

A 2 - 2 2 1

B 1 - 2 2 2

C 8 A 3 8 1

D 2 A 2 2 4 2

E 4 D, F 2 8 2

F 1 B 2 4 4

G 14 B 3 14 1

H 4 D, F 2 8 2

K 6 C, E 1 6 1

Wyznaczyć ścieżkę krytyczną.

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy VI korzystających z

Przenoszenie zakażenia COVID-19 z matki na dziecko rzadkie Wieczna zmarzlina może zacząć uwalniać cieplarniane gazy Ćwiczenia fizyczne pomocne w leczeniu efektów długiego

Według obecnej definicji dokument może, ale nie musi, mieć formy pisemnej, dokumentem będzie także nośnik, na którym treść oświadczenia woli utrwalona została

Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej,

Projekt jest to przedsięwzięcie, na które składa się zespół czynności, które charakteryzują się tym, że mają:.. 

Już bowiem na gruncie poprzednio obowiązującego prawa telekomunikacyjnego wśród spoczywających na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych obciążeń związanych

Pewien układ gospodarczy składa się z trzech gałęzi. Gałąź I zużywa w procesie produkcji swoje własne wyroby o wartości 20 mln zł, produkty gałęzi II o wartości 40 mln zł