Faktura VAT

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Nr 34/2011

Sprzedawca:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 X 0,00 0,00

0,00 X

0,00 0,00

RABAT 0,00 23 0,00 0,00

0,00 8 0,00 0,00

0,00 5 0,00 0,00

0,00 0 0,00 0,00

0,00 zw 0,00 0,00

* niepotrzebne skreślić

słownie złotych:

** wypełnia się,gdy stawka podatku jest niższa niż 23 %

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury

oraz pieczęć firmowa sprzedawcy

RAZEM

Ilość

Cena bez podatku VAT (netto)

Wartość bez podatku VAT (netto)

Podatek VAT

Lp. Nazwa towaru lub usługi

Symbol statystyczny

towaru lub usługi**

Jm.

REGON

Wartość sprzedaży z

podatkiem VAT (brutto) stawka

podatku VAT w %

kwota

nr.konta Nr konta

REGON NIP

Środek transportu:

NIP Nabywca:

RAZEM PO RABACIE

Sposób zapłaty:

Bank Bank:

Faktura VAT

M-ce i data wyst. fakturyOpole, 01.03.2012 ORYGINAŁ Data sprzedaży:

Figure

Updating...

References

Related subjects :