Legenda o demonach - Mira Shuval - fragment relacji świadka historii [TEKST]

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MIRA SHUVAL

ur. 1914; Lublin

Miejsce i czas wydarzeń Lublin, dwudziestolecie międzywojenne Słowa kluczowe projekt W poszukiwaniu Lubliniaków, projekt W

poszukiwaniu Lubliniaków. Izrael 2006, Żydzi, mezuza, demony, legendy żydowskie

Legenda o demonach

Legendy... To jest jedna taka legenda. Są jeszcze różne, ja wspomniałam. Dziadek [mi je opowiadał], że to jest prawda, że są ludzie, którzy jeszcze to pamiętają. Były różne [legendy], były różne. Tak. Mówili, że przyszły dzieci ze szkoły i powiedziały, że były tam szejdim [hebr. demony]. Że są dobrzy aniołowie i są źli. Że widzieli w szkołach... a to ludzie religijni Żydzi, to były żydowskie dzieci, ale to była Polska, że nie było... Na każdych drzwiach u nas jest mezuza i dlatego, że tam nie były mezuzot, to były tam szejdim. Szejdim to jest angel, anioł. I to jest kontrast, bardzo złe, że w tych szkołach były te szejdim. To nie może być [prawda], ale to jest legenda. To przyszli i zrobili te mezuzot [w szkole] i to przeszło. Ja tego nie widziałam, inne dzieci mówiły, że widziały.

Data i miejsce nagrania 2006-12-21, Bahan

Rozmawiał/a Tomasz Czajkowski

Transkrypcja Magdalena Ładziak

Redakcja Maria Radek

Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Figure

Updating...

References

Related subjects :