• Nie Znaleziono Wyników

If + Podmiot + Present Simple, Podmiot + will+ czasownik If

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "If + Podmiot + Present Simple, Podmiot + will+ czasownik If"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

KLASA 7D 11-05-2020 Subject: First Conditional.

Aim: I can use the First Conditional to talk about probability.

Key words:

Study/revise for the test/ an exam-uczyć się/powtarzać przed testem/egzaminem Get the results of the test- otrzymać wyniki testu

Have/take a test/ an exam- mieć/ podejść do testu/ egzaminu Pass/fail a test- zdać/oblać test

Cheat in a test- ściągać na teście

Get a good mark/bad mark- dostać dobrą/ złą ocenę It’s as simple as that!-To naprawdę proste!

I get the message!- Rozumiem, co chcesz powiedzieć!

First Conditional

Zastosowanie

Pierwszego trybu warunkowego używamy mówiąc o możliwości, prawdopodobieństwie wykonania pewnej czynności w teraźniejszości lub przyszłości. Używając tego trybu warunkowego wyrażamy duże prawdopodobieństwo, że może się wydarzyć.

Wzór zdania

If + Podmiot + Present Simple, Podmiot + will+ czasownik

If she visits me, I will be happy. – Jeśli mnie odwiedzi, będę szczęśliwy.

lub

Podmiot + will + czasownik + If + Podmiot + Present Simple

I will be happy if she visits me – Będę szczęśliwy jeśli mnie odwiedzi.

Zamiast if (jeżeli, jeśli), można użyć: providing (pod warunkiem), as soon as ( jak tylko), unless = if not (jeśli nie), on condition (pod warunkiem).

***Future Simple możemy zastąpić Future Continuous, Future Perfect i

czasownikami modalnymi (can, may, must). Może to również być prośba lub

polecenie. Natomiast Present Continuous i Present Perfect może zastapić Present

Simple.

(2)

Pytania tworzymy zawsze w zdaniu nadrzędnym, tak jak tworzymy pytania w danym czasie:

If she visits me, will I be happy? – Jeśli mnie odwiedzi, będę szczęśliwy?

Will I be happy if she visits me? – Czy będę szczęśliwy, jeśli mnie odwiedzi?

Przeczenia możemy tworzyć zarówno w zdaniu nadrzędnym jak i podrzędnym w zależności od kontekstu, tak jak tworzymy przeczenia w danym czasie.

I will not (won't) be happy if she visits me. – Nie będę szczęśliwy, jeśli mnie odwiedzi.

I will be happy if she does not (doesn't) visits me. – Będę szczęśliwy, jeśli mnie nie odwiedzi.

!!!! Należy pamiętać, że po if zawsze występuje czas Present Simple, nigdy will

!!!!

Jeśli zdanie zaczyna się od if, to zdanie drugie (nadrzędne) poprzedza przecinek.

Jeśli zdnie zaczyna się od Future Simple (lub innym czasem/czasownikem modalnym), to drugiego zdania NIE poprzedza przecinek.

Podręcznik: p. 98/ ex. 1,6,7 Ćwiczenia: p. 92/1,2,3,4,5

Cytaty

Powiązane dokumenty

Strukturę „used to” używamy gdy mówimy o czynnościach, stanach i uczuciach, które miały miejsce w przeszłości, a teraz już NIE wystepują, lub nie są prawdziwe.. Odnosi się

Konstrukcja takich zdań jest identyczna jak w zdaniach warunkowych typu 1(1st. conditional), ale poznamy więcej możliwości ich zastosowania.. Proszę otworzyć podręcznik FOCUS 3

np.. She is from Uganda. She gets u pat half past five and has breakfast. She doesn’t have a shower because they haven’t got water. Televisions cost a lot of oney. In the evening

Niech każdy odszuka swój znak zodiaku i przeczyta dla siebie horoskop  Następnie proszę w każdym opisie odszukać i podkreślić przykłady czasu przyszłego Future Simple..

Natomiast w tej części zdania, w której NIE WIDZICIE ‘’IF’’ czasownik piszecie w czasie FUTURE SIMPLE (czyli will+ czasownik, albo zaprzeczenie won’t + czasownik)..

Przyjrzyj się ciekawostkom dotyczącym życia ludzkiego, a następnie uzupełnij zdania wstawiając w luki will lub won’t.. They ……… have

Czasu przyszłego Future Simple używamy, kiedy przewidujemy co się może zdarzyć lub kiedy mówimy o swoich decyzjach na przyszłość..

Wpisz brakującą część zdania używając wyrazów podanych w nawiasie w. odpowiedniej formie wraz z