• Nie Znaleziono Wyników

W dwóch zbiornikach znajduje się 420 litrów mleka

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "W dwóch zbiornikach znajduje się 420 litrów mleka"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

LISTA 6 Zadanie 1.

Pozbywając się w odpowiedni sposób przedrostków, zamień na podstawowe jednostki układu SI:

a) 1,6 𝜇𝐶 b) 21,03 𝐺𝐻𝑧 c) 17,8 𝑑𝑎𝑃𝑎 d) 237,48 𝑐𝑊

Zadanie 2.

Oblicz 15% liczby: [(

31

8−7,2)+((1

4)213

8)∙(9

8)−1]+(13

8+(−2)−2)

√(8

39

2)(16

6+18

4)

Zadanie 3.

Korzystając z tego, że 1232= 15129 powiedz ile wynosi √1,5129 i krótko uzasadnij swój tok myślenia.

Zadanie 4.

W dwóch zbiornikach znajduje się 420 litrów mleka. Jeśli z pierwszego przelejemy do drugiego

1

6 jego zawartości, to w obu zbiornikach będzie znajdowała się ta sama ilość mleka. Ile litrów mleka jest w każdym ze zbiorników?

Zadanie 5.

Rozwiąż układ równań czterema różnymi sposobami: {𝑥 + 𝑦 = 15 2𝑥 − 𝑦 = 6 Zadanie 6.

Przekątne prostokąta przecinają się pod kątem 60°. Naprzeciwko kąta znajduje się bok o długości 12 𝑐𝑚. Oblicz pole i obwód tego czworokąta.

Zadanie 7.

Sześciokąt foremny o boku długości 3 𝑐𝑚 został podzielony na dwa trapezy równoramienne wzdłuż najdłuższej przekątnej. Jaką długość ma wysokość trapezu?

Zadanie 8.

Graficznie i algebraicznie oblicz sumę wektorów 𝑎⃗ = [4, −3], 𝑏⃗⃗ = [5,6] i 𝑐⃗ = [−7,1].

Zadanie 9.

Uprość wyrażenie algebraiczne: (𝑥𝑦 + 𝑥)2− 2𝑥2𝑦 + 3𝑥2 Zadanie 10.

Zakładając, że wszystkie zmienne są różne od zera, wyznacz z osobna każdą z nich (oprócz 𝑡):

𝑠 = 𝑠0+ 𝑉0∙ 𝑡 +1 2𝑎𝑡2

Cytaty

Powiązane dokumenty

Warstwy są przyklejone do siebie oraz do odpowiedniej płytki (jakikolwiek wpływ własności kleju można pominąć), a ich przenikalność elektryczna jest równa (w

MUZEUM TECHNIKI ( STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH. ANDRZEJ

ZAINTERESOWANIA USŁUGOWE – przydatne do pracy z ludźmi i techniką, w zawodach, w których świadczy się różne usługi ludziom, głównie w zakresie żywienia, opieki osobistej,

Możliwość regulacji przez technologa obrotów na pierwszym i drugim biegu Cicha praca maszyny dzięki zastosowaniu przekładni pasowych. Możliwość przygotowania wszystkich

Wydaje się, że to jest właśnie granica, wzdłuż której przede wszystkim tworzyła się Europa Wschodnia, lub raczej wschodnia wersja „europejskości”: jest to

policzyć pole nowego kwadratu.. policzyć pole

Kasia potrzebuje 3 litrów wody, żeby podlać kwiaty na balkonie.. Ile wody zostało

Wiemy, że każdy student, który nie zapisał się na żaden z pozostałych przedmiotów, musi zostać zapisany na przedmiot 1; zaś każdy, który zapisał się na jakiś inny