• Nie Znaleziono Wyników

Język polski zagadnienia do opracowania

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Język polski zagadnienia do opracowania"

Copied!
1
2
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Język polski zagadnienia do opracowania

klasa 3a LO , 16.04-17.04 .2020 r.

4.h

Temat : Powtórzenie wiadomości o literaturze współczesnej (1h)

1. Przypomnij chronologię epoki

2. Wydarzenia historyczne, które miały wpływ na epokę w Europie i w Polsce 3 Przypomnij pojęcia :

 stalinizm

 socrealizm

 odwilż

 pokolenie porażonych śmiercią

 Nowa Fala

 pokolenie brulion

 Jesień Ludów

4. Najważniejsi polscy pisarze i poeci współcześni 5. Główne kierunki w sztuce współczesnej

6. Problematyka poznanych utworów Miłosza, Herberta, Różewicza, Szymborskiej , Grudzińskiego itd.

Temat : Test online ze znajomości Dżumy , Tanga i literatury współczesnej (2h) Temat : Powtórzenie wiadomości przed maturą (1H)

1. Obraz rewolucji społecznej w Nie-Boskiej komedii Z. Krasińskiego 2. Portret artysty w dramacie

3. Wymowa dramatu.

4. Norwid - zapomniany geniusz

Przypomnienie wierszy Fortepian Szopena i WWeronie Wskazanie typowych motywów w obu utworach

(2)

Przypomnienie terminu : aluzja literacka

Cytaty

Powiązane dokumenty

Utrwalisz pojęcia dotyczące składni: wypowiedzenie, rodzaje wypowiedzeń, doskonalisz umiejętność rozpoznawania zdań ze względu na cel wypowiedzi, rozróżniasz

Dany jest kwadrat ABCD o boku cm.. Bok kwadratu na rysunku

Ile centymetrów kwadratowych ma pole trapezu, którego wysokość wynosi dm, jedna z podstaw ma cm, a druga jest dwa razy dłuższa od pierwszej podstawy?.

Uczniowie uzupełniają zadania, po ukończeniu proszę postępować z poniższą instrukcją, aby zadanie zostało automatycznie przesłane do mnie.. Link do zadania --

Dewizą autora oraz bohaterów jego dzieła jest powiedzenie :Czyń, coć się podoba. Przeczytaj fragmenty utworu i odpowiedz na

Dziewiąta sfera zwie się Primum Mobile(pierwsza poruszająca się rzecz).Kresem wędrówki jest Empireum, miejsce gdzie przebywa Bóg, aniołowie i zbawieni.... Przeczytaj

Najwcześniej pojawi się we Włoszech -od 2 połowy XIV wieku do końca wieku XVI. Prekursorem włoskiego renesansu jest poeta Francesco Petrarka... Za wydarzenia rozpoczynające renesans

Realizm, naturalizm na konkretnych przykładach- Młoda Polska 6.. Język ezopowy (

Najwcześniej pojawi się we Włoszech -od 2 połowy XIV wieku do końca wieku XVI. Prekursorem włoskiego renesansu jest poeta Francesco Petrarka... Za wydarzenia rozpoczynające renesans

Szekspir ustalił charakter dramatopisarstwa i wzór teatru, który utrzymał się przez całe czasy nowożytne. Uprawiał komedię, kroniki historyczne i tragedię. Był

to Psałterz należał do dzieł, które – jeśli decydowano się na tłumaczenie pojedynczych części Pisma Świętego – wybierano częściej niż inne.. Liturgie

Będziesz mógł degenerować się i staczać do rzędu zwierząt; i będziesz mógł odradzać się i mocą swego ducha wznosić się do rzędu istot boskich”.. Wyjaśnij znaczenie

Nie da się bowiem ukryć, że jesteśmy społeczeństwem konsumpcyjnym, czyli takim, w którym wyznacznikiem człowieczeństwa stają się posiadane przez nas rzeczy..

Po zapisaniu rozwiązań zadań prześlij zdjęcia zeszytu na podany wyżej adres. Termin przesłania zdjęć -

Dla chętnych: Jeżeli chcesz lepiej opanować dany materiał, proponuję następujący zestaw ćwiczeń:..

W ramach przypomnienia obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=_S9MFPvK_-g Rozwiąż zadanie 1 strona 241 oraz zadanie 3,4,5,6,7c strona 242.. Zrób prezentację na kartce, albo

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się co to jest prostokątny układ współrzędnych , jak zaznaczać punkty w takim układzie i jak odczytywać współrzędne punktów w

Następnie powtórz wzory dotyczące pola powierzchni i objętości graniastosłupów (podręcznik strona 203).. Zapisz pełne rozwiązania

Jeżeli potrzebujesz przypomnieć sobie wiadomości dotyczące danych statystycznych proponuję zapoznać się z informacjami zawartymi w podręczniku (str. 216 – 219) lub

Na tej lekcji utrwalisz wiedzę dotyczącą kreślenia i rozpoznawania siatki ostrosłupa, obliczania pola powierzchi ostrosłupa oraz rozwiązywania zadań tekstowych związanych z

Jeżeli potrzebujesz przypomnieć sobie wiadomości dotyczące danych statystycznych proponuję zapoznać się z informacjami zawartymi w podręczniku (str. 216 – 219)

Pełne rozwiązania należy zapisać w zeszycie, a fotografie zadań otwartych przysłać do 27 marca 2020r.. na

Napisz, stosując wzory półstrukturalne związków organicznych rów- nanie tego procesu.. Podaj wzory półstrukturalne izomerów geometrycznych cis-trans alkenu będącego