• Nie Znaleziono Wyników

KLUCZ ODPOWIEDZI Inne poprawne odpowiedzi nie ujęte w kluczu należy uznać

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KLUCZ ODPOWIEDZI Inne poprawne odpowiedzi nie ujęte w kluczu należy uznać"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

1

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ROK SZKOLNY 2019/2020 ETAP MIEJSKI/GMINNY

KLUCZ ODPOWIEDZI

Inne poprawne odpowiedzi nie ujęte w kluczu należy uznać i opisać ten fakt w protokole z podanym uzasadnieniem.

ZADANIE 1 (15 pkt.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C B B A A B C A C A A A B A C

ZADANIE 2 (5 pkt.)

16 17 18 19 20

B A E D G

ZADANIE 3 (10 pkt.)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

K A L B I M C F J E

ZADANIE 4 (10 pkt.)

31 OUT 36 OFF

32 UP 37 FOR

33 ON 38 INTO

34 DOWN 39 WITH

35 AWAY 40 AFTER

ZADANIE 5 (5 pkt.)

41 42 43 44 45

H G F B D

ZADANIE 6 (10 pkt.)

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

A C A C A C B A C B

(2)

2 ZADANIE 7 (5 pkt.)

56 57 58 59 60

B C B A A

ZADANIE 8 (5 pkt.)

61 Kate and John like 62 the silliest story 63 suggested going 64 reminded me to take 65 is not big enough

ZADANIE 9 (5 pkt.) 66 UNHAPPY 67 FURNISH

68 UNIMAGINATIVELY 69 CITIZEN

70 RECEIPT

ZADANIE 10 (5 pkt.)

71 72 73 74 75

QUEUE PROUD IDENTITY BROUGHT DIVIDE

ZADANIE 11 (5 pkt.)

76 77 78 79 80

WRIST FLAT MIX LOCK SUFFERING

ZADANIE 12 (5 pkt.)

81 82 83 84 85

D B A C E

ZADANIE 13 (8 pkt.)

86 87 88 89 90 91 92 93

F F F T F T F F

ZADANIE 14 (7 pkt.)

94 95 96 97 98 99 100

F A G B D H C

(3)

3

Cytaty

Powiązane dokumenty

Należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale zgodne merytorycznie oraz inne poprawne odpowiedzi nieprzewidziane w kluczu.. Prawidłowa odpowiedź

TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU (możliwych do zdobycia 35 p.) Zadania za 1 p. (Uwaga: za wskazanie poprawnej odpowiedzi +1 p., a błędnej

XXI WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2020/2021..

Jeżeli 3 odpowiedzi do zadania będą poprawne, przyznajemy2

Dziewiątego dnia tego miesiąca była

Generał Józef Sowiński 1 punkt za poprawne wskazanie imienia i

punktów 1. W Eton odbywają się igrzyska olimpijskie. Zaszczepianie uczniom w Eton poczucia własnej wartości. zwrócenie uwagi, że Eton to małe miasto; nieduże miasto, bardzo

Należy uznać każdą poprawną odpowiedź, nawet jeśli nie ma jej w