WOS klasa 8 ( 5 - 12.05) Zapisz temat w zeszycie

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

WOS klasa 8 ( 5 - 12.05) Zapisz temat w zeszycie

Temat: Organizacje międzynarodowe.

Cele zajęć:

 współpraca międzynarodowa,

 Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ).

 Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (NATO).

Wtorek (5.05)

1. Praca z podręcznikiem – przeczytaj tekst od str.168 – 171( zwroć uwagę na politykę zagraniczną, współpraca międzynarodowa, organizacje międzynarodowe, Organizacja Narodów Zjednoczonych, główne organy ONZ)

2. Obejrzyj film

https://epodreczniki.pl/a/film/D7KaN0Hnp

3. Uzupełnij interaktywne ćwiczenia multimedialne

https://epodreczniki.pl/a/interaktywne-cwiczenia-multimedialne/D18Hmh2ZH

Piątek (8.05)

1. Praca z podręcznikiem przeczytaj tekst od str.170 – 171 (organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Polska w ONZ i NATO

2. Obejrzyj film

https://epodreczniki.pl/a/film/DW0Aazse6

3. Uzupełnij interaktywne ćwiczenia multimedialne

https://epodreczniki.pl/a/interaktywne-cwiczenia-multimedialne/De4PBy11Q 4. Wypelnij ćwiczenia w zeszycie str.172 zad. 1,2 str. 173 zad. 3, 6, 7.

Wtorek ( 12.05)

We wtorek wylosuję uczniów do odesłania zadania z zesztytu ćwiczeń. Informacje będą w dzienniku elektronicznym w zakładce „zadania domowe”.

Figure

Updating...

References

Related subjects :