WDŻ KLASA 7. Tydzień 15 ( )

Download (0)

Full text

(1)

WDŻ KLASA 7

Tydzień 15 (22.06.2020 – 25.06.2020)

Temat: Moje plany na przyszłośd.

Proszę:

- Zastanów się nad tematem lekcji ;

- Zaplanuj, co chcesz robid: za tydzieo, za miesiąc, za rok, za 10 lat….

W przypadku pytao proszę o kontakt mailowy.

Moi drodzy, to nasza ostatnia lekcja. Życzę Wam bardzo miłych i udanych wakacji. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Oby nadchodzące wakacje były spokojne i pełne niezapomnianych wrażeo.

Pozdrawiam serdecznie.

Tydzień 13 (08.06.2020 – 10.06.2020)

Temat: Ludzkie drogowskazy. Autorytet czy idol ? Proszę:

- Zastanów się nad tematem lekcji ; - Wyjaśnij pojęcia: autorytet, idol;

W przypadku pytao proszę o kontakt mailowy.

Tydzień 12 (01.06.2020 – 05.06.2020)

(2)

Temat: Bliskośd uczuciowa w rodzinie.

Proszę:

- Zastanów się nad tematem lekcji i odpowiedz na pytanie:

Jakie sygnały świadczą o bliskości uczuciowej w Twojej rodzinie?

Czas na wykonanie pracy - 7 dni.

Odsyłamy prace na adres – miroslawakur.szkola@wp.pl W przypadku pytao proszę o kontakt mailowy.

Tydzień 11 (25.05.2020 – 29.05.2020)

Temat: Komunikacja w rodzinie . Proszę:

- Zastanów się nad tematem lekcji.

- Jak wygląda komunikacja w Twojej rodzinie?

- Co możesz zrobid, żeby poprawid komunikację z najbliższymi ? Przemyśl powyższe zagadnienia.

W przypadku pytao proszę o kontakt mailowy.

Tydzień 10 (18.05.2020 – 22.05.2020)

Temat: Zakupoholizm – co to jest?

Proszę:

- poszukaj informacji - co to jest zakupoholizm?

- wyjaśnij : Co to jest zakupoholizm i jak możemy zaradzid temu uzależnieniu?

(3)

Czas na wykonanie pracy - 7 dni.

Odsyłamy prace na adres – miroslawakur.szkola@wp.pl W przypadku pytao proszę o kontakt mailowy.

Tydzień 9 (11.05.2020 – 15.05.2020)

Temat: Uzależnienia behawioralne- ty i media.

Przeczytaj jeszcze raz notatkę z wcześniejszego tematu .

Zastanów się i napisz - Co myślisz o mediach? Uzasadnij swoją opinię.

Praca podlega ocenie.

Czas na wykonanie pracy - 7 dni.

Odsyłamy prace na adres – miroslawakur.szkola@wp.pl W przypadku pytao proszę o kontakt mailowy.

Tydzień 8 (04.05.2020 – 08.05.2020)

Temat: Uzależnienia behawioralne.

Uzależnienie od czynności (action addiction, behavioral dependency)1 jest traktowane jako uzależnienie od popędów, jak np. od gier hazardowych czy komputerowych, internetu, jedzenia, pracy, zakupów. Repertuar takich zachowań ciągle się poszerza.

Oprócz wymienionych, wskazuje się także na uzależnienie od seksu, telefonu komórkowego, kart płatniczych, środków masowego przekazu.

Wyróżnia się również tanoreksję (uzależnienie od opalania się, przede wszystkim

w solarium), ortoreksję (nadmierna koncentracja na zdrowym jedzeniu), bigoreksję

(przesadna dbałość o własną sylwetkę, poprzez podejmowanie ćwiczeń fizycznych,

wysokobiałkową dietę, stosowanie sterydów anabolicznych), alkoreksję (zastępowanie

(4)

jedzenia alkoholem w celu utrzymania szczupłej sylwetki). Mówi się także o uzależnieniu od zabiegów medycyny estetycznej (głównie botoksu) czy chirurgii plastycznej.

Tego typu zachowania są traktowane jako zachowania nałogowe (kompulsywne), nad którymi człowiek nie jest w stanie zapanować i które w sposób negatywny wpływają na wiele obszarów jego funkcjonowania. Ich celem jest nie tyle osiągnięcie przyjemności, co zredukowanie złego samopoczucia i wewnętrznego napięcia. Ogólnie, jest to rodzaj uzależnienia psychicznego (niesubstancjalnego), zaś o patologii świadczy przejawianie dużego zapotrzebowania na wykonywanie tych czynności, ich częstotliwość i intensywność. Pomimo że zachowania te mają charakter autodestrukcyjny to wiele z nich, a szczególnie pracoholizm, jest akceptowanych społecznie.

Zastanów się nad tym problemem. Może dotyczy Ciebie lub twoich bliskich. Jeżeli chcesz porozmawiać z kompetentną osobą na ten temat to skorzystaj z bezpłatnego, anonimowego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży- 116 111 lub

801 199 990. – Ogólnopolski Telefon Zaufania.

W przypadku pytao proszę o kontakt mailowy.

Tydzień 7 (27.04.2020 – 30.04.2020)

Temat: Asertywnośd. Prawa asertywnych.

Notatka Masz prawo:

- Sam ustalad swoje cele i samodzielnie podejmowad decyzje.

- Posiadad i wyrażad własne opinie i decyzje.

- Popełniad błędy.

- Zachowywad się asertywnie.

- Zmieniad zdanie.

(5)

- Zastanawiad się.

- Byd samemu.

- Prosid o informacje osoby, które posiadają większą wiedzę.

- Mówid ,,nie wiem” i ,,nie rozumiem”.

- Protestowad przeciwko nieuczciwości i niesprawiedliwości.

Korzystając z wiedzy, którą już masz oraz z dostępnych źródeł dokoocz zdanie i uzasadnij.

Jestem sobą i …

Czas na wykonanie pracy - 7 dni.

Odsyłamy prace na adres – miroslawakur.szkola@wp.pl W przypadku pytao proszę o kontakt mailowy.

Tydzień 6 (20.04.2020 – 24.04.2020)

Temat: Uzależnienia chemiczne.

Uzależnienia chemiczne: alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze.

Korzystając z wiedzy, którą już masz, odpowiedz na pytania. Możesz obejrzed również krótki film - https://www.youtube.com/watch?v=zPo7YU4QrrM

Proszę odpowiedzied na pytania:

1.Coraz większa swoboda, którą dają Wam rodzice zobowiązuje do ……….

2.Rozmowy z rodzicami (dziadkami) są ważne, ponieważ ……….

3. Zniewolony umysł, to znaczy ………..

(6)

Praca podlega ocenie.

Czas na wykonanie pracy - 7 dni.

Odsyłamy prace na adres – miroslawakur.szkola@wp.pl W przypadku pytao proszę o kontakt mailowy.

Tydzień 4 (06.04.2020 – 08.04.2020)

Temat: Utrata wolności. Mogę wszystko?

Jedną z najważniejszych aspiracji współczesnego człowieka jest życie w wolności. Wolnośd

utożsamiana jest z postępem, nowoczesnością, prawami człowieka, samorealizacją. Dla wielu ludzi wydaje się czymś oczywistym, że wolny jest ten, kto robi to, co chce. Dziwią się i protestują, gdy ktoś próbuje stawiad im granice. Jednak utożsamianie wolności ze spontanicznym podążaniem za własnymi pragnieniami może prowadzid do poważnych trudności życiowych, napięd i konfliktów w relacjach międzyludzkich. Nie da się wolności od prawdy, odpowiedzialności i zasad moralnych.

Źle zrozumiana wolnośd może prowadzid do różnych uzależnieo.

Zastanów się, jak Ty rozumiesz wolnośd?

Tydzień 3 (30.03.2020 – 03.04.2020)

Temat: Savoir - vivre, czyli zasady dobrego wychowania.

Zastanów się nad tematem lekcji i odpowiedz pisemnie na pytanie:

Po czym rozpoznasz kulturalnego człowieka?

(7)

Figure

Updating...

References

Related subjects :