Czy odżywiamy się prawidłowo?

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Czy odżywiamy się prawidłowo?

KARTA PRACY

Czy odżywiamy się prawidłowo?

Zespół

Imię i nazwisko Przydział obowiązków 1

2 3 4

Instrukcja:

Wypisz znane Ci zasady prawidłowego odżywiania

Zasady prawidłowego odżywiania 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Na podstawie powyższych zasad przygotuj pytania testowe oraz po trzy odpowiedzi do każdego z nich (jedna z nich powinna być prawdziwa).

Uwagi nauczyciela:

(2)

Czy odżywiamy się prawidłowo?

Pytania do ankiety 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ankietę przeprowadź na grupie 10 osób. Na podstawie wyników sformułuj wnioski dotyczące sposobu odżywiania się ankietowanych.

Wnioski:

Przykład:

Ostatni posiłek zjadaj nie później niż dwie godziny przed snem.

Uwagi nauczyciela:

(3)

Czy odżywiamy się prawidłowo?

Pytanie:

Ostatni posiłek zjadasz:

ٱ Tuż przed snem

ٱ Dwie godziny przed snem ٱ Jedną godzinę przed snem

Analiza ankiety:

Ankietę przeprowadzono wśród 10 osób. Uzyskano następujące odpowiedzi.

Tuż przed snem

Dwie godziny przed snem Jedną godzinę przed snem

4 2 4

40%

20%

40%

Uwagi nauczyciela:

(4)

Czy odżywiamy się prawidłowo?

Karta pracy

1) Jest przeznaczona do pracy metodą projektu.

2) Powiązana jest ze scenariuszem lekcji: „Czy odżywiamy się prawidłowo?”

3) Dotyczy przedmiotu technika na poziomie gimnazjum.

4) Karta wspiera rozwijanie następujących umiejętności oraz postaw:

a. Zwracanie uwagi na jakość sposobu odżywiania się w swoim otoczeniu.

b. Kształtowanie prawidłowych postaw podczas pracy w zespole.

c. Analizowanie i wyciąganie wniosków.

d. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce .

Uwagi nauczyciela:

Figure

Updating...

References

Related subjects :