• Nie Znaleziono Wyników

CO SEGREGUJEMY I W JAKI SPOSÓB:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "CO SEGREGUJEMY I W JAKI SPOSÓB:"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Informacja dla gmin (i ich mieszkańców) należących do Komunalnego Związku Gmin

„Dolina Redy i Chylonki”

(miasta: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo i gminy wiejskie: Wejherowo, Kosakowo i Szemud)

CO SEGREGUJEMY I W JAKI SPOSÓB:

Użyte skróty: ZM – odpady zmieszane (resztkowe), WG – wielkogabarytowe, N – niebezpieczne, OB – odpady budowlane, Z – odpady zielone, P – tworzywa sztuczne i metale (plastik), BIO – bioodpady, PZON - Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, OZON –

objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych (wykaz na www.kzg.pl), PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez gminę lub przez EKO DOLINĘ w Łężycach (informacje w urzędzie właściwym do miejsca zamieszkania)

I. System obsługiwany przez firmy odbierające odpady z nieruchomości zamieszkałych (wyłonione przez gminę w drodze przetargu lub zlecenia „in house”)

RODZAJ

ODPADU CO WRZUCAMY CZEGO NIE WRZUCAMY DODATKOWE ZALECENIA

SELEKTYWNA ZBIÓRKA

PAPIER

− każdy rodzaj papieru: gazetowego, pakowego, kredowego - tekturę, karton,

− książki, katalogi, prospekty, zeszyty, papierowe torby i worki, ulotki,

− opakowania z papieru i tektury,

− wyroby papierowe (tacki, puzzle),

− zaolejoną, zatłuszczoną makulaturę,

− opakowania po maśle, margarynie, twarogu, wędlinach i innych artykułach powodujących zatłuszczenie (ZM),

− papier termiczny i faksowy, woskowy (ZM),

− opakowania wielomateriałowe: kartoniki po napojach i mleku (P),

− usunięte tapety (OB),

− papier zalaminowany (P),

− opakowania wielomateriałowe: kartoniki po napojach (P),

− worki po cemencie, suchych zaprawach i klejach (OB).

− złożyć kartony

− plastikowe okładki z zeszytów oderwać i wyrzucać do

pojemnika z plastikiem.

(2)

SELEKTYWNA ZBIÓRKA

SZKŁO

− opakowania szklane po napojach, żywności i kosmetykach, np.: butelki, słoiki, itp. (bez względu na kolor).

− szyby okienne (ZM),

− szyby samochodowe – odpłatnie w stacji demontażu aut,

− lustra (ZM),

− szklanki, kubki, talerze, porcelana, fajans (ZM),

− szkło żaroodporne, duralex (ZM),

− żarówki tradycyjne (ZM),

− żarówki energooszczędne, świetlówki (N) .

− opakowania szklane MUSZĄ BYĆ PUSTE,

− opakowania nie muszą być czyste,

− nie segregujemy szkła na bezbarwne i kolorowe,

siatki, w których przynosimy szkło

wrzucamy do pojemnika z tworzywami sztucznymi.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA METALE I TWORZYWA

SZTUCZNE

− worki foliowe,

− folia opakowaniowa (w tym stretch, bąbelkowa),

− folia aluminiowa: opakowania po chipsach, kawie, wieczka po jogurtach i serkach,

− plastikowe opakowania po środkach czystości, kosmetykach, chemii gospodarczej,

− nakrętki,

− plastikowe opakowania po produktach spożywczych np.

napojach, jogurtach, serkach, margarynie, wędlinach i owocach,

− doniczki i wiaderka plastikowe, metalowe,

− plastikowe pojemniki (skrzynki, koszyki, pudełka),

− drobne, plastikowe art. gosp. dom. (deski, sita, konewki),

− plastikowe wanienki,

− plastikowe opakowania i walizki od (elektro)narzędzi,

− zabawki plastikowe bez elektroniki,

− styropian opakowaniowy,

− płyty CD,

− opakowania wielomateriałowe: kartoniki po napojach i mleku, (typu tetra-pak),

− drobny złom stalowy i metali kolorowych np.: zakrętki od słoików i butelek, kapsle,

− puszki po napojach i konserwach (aluminiowe i stalowe),

− puste opakowania po aerozolach,

− garnki, blachy do pieczenia

− opakowania biodegradowalne (ZM),

− opakowania kompostowalne (BIO)

− wyroby z PCV, np. ramy okienne, panele podłogowe, siding, rynny, rury (OB),

− wyroby z gumy (ZM),

− styropian budowlany (OB.)

− przestrzenne odpady metalowe, m. in.

suszarki do ubrań rozkładane (WG),

− metalowe wózki dziecięce, rowerki (WG),

− zabawki z elektroniką, na baterie (N),

− artykuły higieniczne: patyczki, waciki, pieluchy (ZM),

− plastiki samochodowe (zderzaki, deski rozdzielcze, reflektory i inne elementy) – przekazuje się odpłatnie we własnym zakresie do stacji demontażu pojazdów, Opakowania zawierające resztki:

− olejów silnikowych i smarów (N),

− farb (N),

− środków chwastobójczych i owadobójczych (N).

− opakowania MUSZĄ BYĆ PUSTE,

− opakowania nie muszą być czyste,

− etykiety papierowe można zostawić,

− etykiety termokurczliwe usunąć,

− butelki zgnieść,

− przestrzenne odpady plastikowe, m. in. meble ogrodowe, wanienki, bujaki, można wystawiać również na wystawki (WG),

− nie ma potrzeby łamania większych przedmiotów (np.

wanienek), można postawić luzem przy worku lub pojemniku,

− nakrętki plastikowe można przekazać do placówek oświatowych, większość prowadzi zbiórkę na cel charytatywny lub w ramach konkursów ekologicznych.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADY ZIELONE

− skoszona trawa,

− liście,

− resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,

− gałęzie krzewów i konary drzew,

− drzewka świąteczne/choinki w okresie poświątecznym.

− odpady kuchenne (BIO),

− ziemi, piasku, kamieni, popiołu (ZM)

− żwirku, sorbentów, trocin

zanieczyszczonych odchodami zwierząt (ZM)

− liście i trawę zaleca się gromadzić w kontenerach i dostarczać luzem lub w workach

kompostowalnych,

(3)

− zaleca się pocięcie większych gałęzi na drobne.

ZMIESZANE (RESZTKOWE)

ODPADY KOMUNALNE

Wrzucamy wszystko to, czego nie możemy wrzucić do pojemników na selektywną zbiórkę, m.in.:

− zatłuszczoną makulaturę,

− papier termiczny i faksowy, kalkę techniczną i maszynową,

− siatki biodegradowalne,

− opakowania po maśle, margarynie i twarogu,

− artykuły higieniczne: waciki, podpaski, pieluchy,

− zabawki (pluszowe, gumowe, drewniane),

− obuwie, odzież i tkaniny,

− wyroby skórzane i skóropodobne,

− wyroby gumowe,

− szklanki, duralex,

− szkło żaroodporne, talerze, porcelana, fajans,

− szyby, lustra

− kasety magnetofonowe i magnetowidowe,

− żarówki wolframowe (zwykłe),

− odchody zwierząt

− znicze z zawartością wosku, świece,

− sorbent, trociny, żwirek z kuwety i inne zanieczyszczone odchodami zwierzęcymi

− ziemia z kwiatów doniczkowych

− mięso, wędliny, kości,

− ryby,

− oleje i tłuszcze jadalne,

− papierowe ręczniki kuchenne,

− nabiał i jego przetwory.

− odpady, które można poddać segregacji

− odpady niebezpieczne (N)

− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV, AGD (N)

− odpady wielkogabarytowe: stoły, szafki, łóżka (WG)

− odpady budowlane i remontowe (w tym materiały izolacyjne) (OB)

− części samochodowe (w tym plastiki samochodowe) – stacje demontażu,

− opony (WG)

− odpady zielone: liście, trawa (Z)

− roślinne odpady kuchenne (BIO)

− tekstylia wyrzucać do pojemnika na odzieżą używaną, jeśli taki znajduje się w okolicy, lub w ramach cyklicznych zbiórek w workach odzieży używanej np. Caritas.

- oleje spożywcze najlepiej przelać do pojemnika/butelki i wrzucić do kosza na odpady zmieszane.

ODPADY WIELKOGABARY

- TOWE

− meble np. krzesła, fotele, kanapy, stoły, szafy, itp.

− dywany, wykładziny,

− materace,

− meble ogrodowe,

− deski do prasowania, suszarki rozkładane, itp.

− drzwi i deski drewniane,

− wózki dziecięce, rowerki,

− duże zabawki bez elektroniki,

− rowery,

− karnisze

− wanienki, miski,

− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV i AGD (N)

− części samochodowe – odpłatnie we własnym zakresie do stacji demontażu pojazdów,

− gałęzie (Z).

− odpady budowlane i remontowe (OB)

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić w określonych przez gminę miejscach ( przy pergoli śmietnikowej lub przed posesję) i terminach. Można też dostarczyć je we własnym zakresie do PSZOK.

(4)

− lustra, obrazy,

− pojedyncze okna z szybami lub bez,

− pojedyncze panele: podłogowe,

− armatura sanitarna –pojedyncze sztuki: umywalki, brodziki, kabiny prysznicowe, muszle klozetowe,

− europalety,

− opony 4 szt./rok na gospodarstwo domowe.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA

POPIÓŁ

− popiół z pieców grzewczych z gospodarstw domowych. – ziemia, piasek, żwir Jeśli gmina prowadzi osobną zbiórkę popiołu.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KUCHENNYCH

BIOODPADY

Odpady żywnościowe pochodzące zarówno z przygotowania posiłków, jak i resztek pokonsumpcyjnych:

− resztki żywności pochodzenia roślinnego,

− przetwory mączne: pizza, makaron, pierogi, pieczywo,

− przeterminowane słodycze,

− skorupki jaj,

− fusy po kawie i herbacie,

− części roślin domowych wraz z bryłą korzeniową bez ziemi

− liście, trawa (Z)

− mięso, wędliny, ryby, kości (ZM)

− oleje i tłuszcze jadalne (najlepiej

przelane do plastikowych butelek) (ZM)

− odchody zwierzęce (ZM)

− sorbent, trociny, żwirek z kuwety i inne zanieczyszczone odchodami

zwierzęcymi, (ZM)

− drewno, płyty wiórowe, (duże,

pojedyncze sztuki WG, małe ilości ZM).

Jeżeli mamy wątpliwości, to wrzućmy odpady do pojemnika ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

Odpady kuchenne wrzucaj do pojemnika luzem lub w workach papierowych lub kompostowalnych

(oznaczonych symbolami)

Z odpadów kuchennych można uzyskać bardzo dobry nawóz.

Jeśli mamy przydomowy

ogródek możemy indywidualnie kompostować odpady

zielone/kuchenne.

II. System zbiórki odpadów budowlanych – przez PSZOK, firmę odbierającą odpady komunalne w gminie w ramach ustalonych limitów lub przez firmy komercyjne.

(5)

ODPADY BUDOWLANE,

REMONTOWE

− cegły, gruz, beton,

− płytki, kafelki

− stolarka budowlana z PCV lub drewna (z szybami lub bez),

− armatura sanitarna

− płyty gipsowe, materiały izolacyjne i dociepleniowe,

− styropian budowlany,

− usunięte tynki, tapety

− panele podłogowe, ścienne, siding,

− kable z instalacji elektrycznych,

− worki z wapnem, cementem, kleje,

− tynki, impregnaty

− wiadra z tynkami, zaprawami, lepikiem itp.

− papa,

− rynny, poręcze

Odpady zawierające azbest (powinny być odebrane przez specjalistyczną firmę)

Zaleca się rozdzielenie gruzu (ceglany, betonowy,

ceramiczny, tynki,) od innych odpadów budowlanych Cena przyjęcia w EKO DOLINIE czystego gruzu i posegregowanych odpadów budowlanych jest dużo niższa od ceny za zmieszane odpady z budowy, remontów i

demontażu.

Pojedyncze sztuki drzwi, okien, armatury można wystawić w ramach

„wystawek (WG).

W przypadku remontu i wytworzenia większej ilości odpadów ceramicznych lub stolarki należy zamówić odpłatny worek typu big-bag lub kontener u firmy

świadczącej usługi wywozu odpadów budowlanych..

III. System zbiórki sprzętu RTV/AGD i odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych obsługiwany przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w ramach objazdowej zbiórki (OZON), w 13 punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) oraz bezpośrednio z domów w przypadku sprzętu o wadze powyżej 20 kg. www.kzg.pl

ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZBIECZ-

NYCH (PZON, OZON)

− zużyte baterie i akumulatory,

− lekarstwa bez ulotek i opakowań handlowych

− igły, strzykawki z injekcji prowadzonych w domach,

− żarówki energooszczędne, świetlówki (do 1,5 m długości),

− artykuły zawierające rtęć,

− termometry rtęciowe,

− niewykorzystane farby, lakiery, chemikalia,

− oleje samochodowe i opakowania po nich,

− środki ochrony roślin, chwastobójcze i owadobójcze,

− tonery z drukarek domowych (bez kartonów),

− odpady niebezpieczne pochodzące z działalności gospodarczej, w tym świetlówek z solarium

Leki wrzucamy również do pojemników zlokalizowanych w aptekach - bez ulotek i

opakowań handlowych.

Baterie możemy również wrzucać do pojemników stojących w szkołach, przedszkolach, urzędach i sklepach.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

− wielkogabarytowe AGD np.: lodówki, zmywarki, pralki, kuchenki gazowo-elektryczne, bojlery na prąd, grzejniki elektryczne,

− sprzęt niekompletny tj.:

• pralka bez silnika/programatora,

ZSEE przyjmowany jest:

− w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie

(6)

ZSEE (PZON, OZON, odbiory domowe)

− małogabarytowe AGD: odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, wagi, zegarki, mikrofalówki,

− sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: komputery, drukarki, kalkulatory, faksy, telefony, laptopy, monitory,

− sprzęt hi-fi: radia, telewizory, kamery, DVD

− elektronarzędzia: wiertarki, piły, kosiarki,

− zabawki z elektroniką, gry video,

− wszelkie inne urządzenia posiadające symbol przekreślonego kosza.

• lodówka bez agregatu,

• TV bez cewki/podzespołów,

− sprzęt pochodzący z działalności gospodarczej.

sprzętu tego samego rodzaju ( 1 za 1) lub bez konieczności zakupu nowego, jeśli jego wymiar nie przekracza 25 cm,

− w miejscu dostawy nowego sprzętu na zasadzie 1:1 po zgłoszeniu w momencie zakupu nowego (również przez internet),

− w punkcie serwisowym, jeśli naprawa jest niemożliwa.

Cytaty

Powiązane dokumenty

„referendum śmieciowego”, czyli referendum w sprawie odpłatnego przejęcia przez gminę Pszczyna od właścicieli nieruchomości położonych na jej terenie,

Various aspects need further investigation, such as stability during onboard pallet handhng, lashing of pallets and the construction of the cargo roof.. Mechanisation and

Opakowania po kosmetykach szklane worek/pojemnik zielony na szkło lub PSZOK Opakowania po kosmetykach plastikowe worek/pojemnik żółty na plastik i metal

Niedroga i łatwa w obsłudze koparka podciśnieniowa MV800, wyposażona w wytrzymałe, sprawdzone w terenie podzespoły, dzięki którym maszyny Ditch Witch pracują bezawaryjnie przez

w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod

leki przeterminowane przeterminowane leki odpady medyczne, strzykawki,.

In the encyclical Laudato si’, Father Francis said that as believers we need an “ecological conversion” which, becoming the fruit of the encounter with Jesus, will change our

Materiał do badań stanowiły kliniczne szczepy grzybów pleśniowych z rodzaju Aspergillus, będące czynnikami etio- logicznymi inwazyjnej aspergilozy płuc, zdiagnozowanej

MIESIĘCZNE RAPORTY ZE ZBIÓRKI ODPADÓW. Rodzaj odebranych

nieodebrania odpadów przez firmę oraz zapotrzebowania większej ilości worków do segregacji (maksymalnie 3 worki na jedną frakcję przy odbiorze): Zakład Usługowy WINPOL

Polędwiczki wieprzowe z sosem chrzanowym, serwowane z puree ziemniaczanym oraz warzywami. Knedle ze śliwką w

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI

budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, o którym mowa w §2 ust. Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK jest udokumentowane przez obsługę PSZOK. Odpady w

Jeśli zostanie odkręcony, podczas jednego mycia zębów możemy wpuścić do rury nawet 15 litrów czystej, dobrej wody.. Dla zapominalskich możemy zrobić naklejkę, która

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych.. lub nimi

Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego

MIESIĘCZNE RAPORTY ZE ZBIÓRKI ODPADÓW. Rodzaj odebranych

W Krajowym planie gospodarki odpadami zwraca się szczególną uwagę na za- pobieganie powstawaniu odpadów na poszczególnych etapach cyklu życia produk- tu (Krajowy plan

Również budownictwo mieszkaniowe jest sferą szczególnej troski ze strony rządu, który jednak sam nie jest w stanie rozwiązać tego proble- mu.. Będziemy tworzyli warunki

The Sarmatian is heJ;'e represented by the zone with Anomatinoides dividens, indicative of the lower parts of the Volynian substage, and by the zone with

- długim czasem użytkowania tj. 1 pkt 17 tej ustawy) to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego

3.25 Wykonawca w ramach usługi zapewni ochronę fizyczną na terenie stacji (ochrona mienia Zamawiającego w miejscu) w dni robocze od godz. 7:00 oraz całodobowo w