• Nie Znaleziono Wyników

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości mniejszej od kwot określonych na podst. art. 11 ust 8 ustawy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości mniejszej od kwot określonych na podst. art. 11 ust 8 ustawy"

Copied!
38
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Numer sprawy: ZP 2401.28.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

o wartości mniejszej od kwot określonych na podst. art. 11 ust 8 ustawy

Nazwa zamówienia

Zakup chromatografu wraz z szafą chłodzącą do Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

Zamówienie podzielone jest na części.

Rodzaj zamówienia

Dostawa

(2)

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa zamawiającego

Instytut Chemii Fizycznej PAN

01 - 224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52 NIP: 525-000-87-55 REGON: 000326049 http:\\ichf.edu.pl/przetargi/przetargi.htm E-Mail przetargi@ichf.edu.pl

Telefon: (022) 343 30 69 Fax: (022) 343 33 33

Godziny urzędowania 7:15-15:15.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy prowadzone jest w trybie:

przetarg nieograniczony

Podstawa prawna przygotowania dokumentacji przetargowej:

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz.

1843 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Chromatograf jest system oczyszczania białek i będzie wykorzystywany do oczyszczania białek i kompleksów białkowych, do późniejszej charakteryzacji metodami biochemicznymi i biofizycznymi.

Komora chłodnicza pomieści system oczyszczania białek i będzie wykorzystywana również do przechowywania próbek, które będą wymagały niskiej temperatury.

Zamówienie na powyższy przedmiot zamówienia podzielony jest na części, w sposób następujący

Część 1

1. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku 2. Roboczy zakres przepływu od 0,001 do 25 ml/min w trybie gradientowym.

3. Przepływ przy płukaniu systemu nie mniejszy niż 50 ml/min.

4. Urządzenie musi być wyposażone w całkowicie nieobojętne kanały przepływu, które nie wchodzą w reakcję z próbką.

5. Kontrolowane programowo podawanie próbki w zakresie 10 µl – 150 ml przy użyciu super pętli lub w nieograniczonych ilościach przy użyciu pompy próbki.

6. Monitor UV z zafiksowanym pomiarem przy długości fali 280nm, z zastosowaniem

zaawansowanej technologii światłowodów oraz światła LED, które zapobiega nagrzewaniu się kapilary przepływowej monitora UV. Celka przepływowa w detektorze UV powinna mieć długość nie większą niż 2 mm, co gwarantuje precyzyjność pomiaru.

7. Źródło światła gotowe do użycia zaraz po włączeniu i nie powodujące podgrzewania próbek.

8. Pomiar przewodności w zakresie od 0.01 mS/cm do 999.99 mS/cm.

9. Urządzenie posiada czujnik przepływu ciśnienia, który automatycznie redukuje przepływ w przypadku przekroczenia zadanego limitu ciśnienia, pozwalający na bezobsługowe

przeprowadzanie długotrwałych aplikacji z zastosowaniem dużej ilości próbki

(3)

10. Urządzenie musi być wyposażone w zawór kolumny zawierający wewnętrzne obejście

wbudowane w zawór kolumny, które pozwala na szybką zamianę buforów lub przemycie systemu w celu ochrony kolumny przed zbyt wysokim ciśnieniem bez jej odłączania. Rozwiązanie musi także umożliwić zmianę kierunku przepływu (góra-dół, dół-góra) przez kolumnę co umożliwia załadowanie kolumny od góry i zbieranie próbki z dołu kolumny dla zwiększenia koncentracji białek.

11. Urządzenie musi być wyposażone w zawór wyjściowy umożliwiający przełączenie wyjścia próbki pomiędzy kolektorem frakcji, ściekami a pojedynczym wyjściem.

12. Urządzenie posiada system ciągłego mycia pomp, który pozwala na ciągłą pracę z roztworami o wysokim zasoleniu (>1 M soli).

13. Urządzenie posiada wbudowany czujnik temperatury korygujący zmiany w przewodności.

14. Urządzenie posiada mieszadło dynamiczne zapewniające najwyższą dokładność oraz precyzję w formowaniu gradientów; a także w komorę mieszania (nie mniejsza niż 1,4 ml), która optymalizuje formowanie gradientów.

15. Urządzenie posiada możliwość skalowania kolumn (w górę i w dół) przeprowadzonego za pomocą jednego kliknięcia, które adoptuje cały program zdeterminowany czasowo, przepływowo lub względem pojemności kolumny.

16. Parametr ECO. Zużycie energii elektrycznej na poziomie 0,025 kWh przy włączonej opcji oszczędzania energii (ECO) w stanie czuwania

17. Wymiary (wys. × szer. × gł.) 630 × 535 × 470 mm – z uwagi na wymiary szafy Masa Do 53 kg

18. Do urządzenia musi być podłączony kolektor frakcji pozwalający na zebranie co najmniej 175 frakcji, wyposażony w funkcję synchronizacji kropel. Ponadto, kolektor powinien być dostosowany do różnych objętości probówek do zbierania frakcji (3, 8, 15 i 50 ml), a ilość kolekcjonowanych frakcji powinna się mieścić w przedziale 0,1–50 ml według ustawienia z oprogramowania.

19. Urządzenie posiada zestaw akcesoriów zawierający:

• uchwyt kolumn 10–50 mm,

• zestaw do odgazowania wężyków,

• zaciski kolumn 10–21 mm,

• zestaw elementów do codziennej pracy (łączniki, końcówki, kapilary, wężyki, zapasowe filtry, gilotynę do wężyków).

• pętle próbek: 0.5 1, 2, 5 ml oraz, 100 µl

• port nastrzyku do zaworu nastrzykowego dla małych próbek.

20. Urządzenie posiada funkcję obserwacji:

• zbieranie piku frakcji w zależności od punktu odcięcia krzywej lub od kąta nachylenia (lub kombinacji obu parametrów).

21. Programowalna objętość opóźnienia pomiędzy monitorem UV a wyjściem kolektora frakcji pozwala na płynną korelację piku do frakcji w zależności od użytych wężyków i kolumn frakcji.

(4)

22. Urządzenie posiada:

• komputer do obsługi systemu i analizy danych o parametrach nie gorszych niż: procesor klasy i3 generacji ivy bridge (lub lepszy), pamięć min. ram 4 GB, praca w środowisku systemu Windows; dysk twardy minimum 250 GB, czytnik płyt DVD +/-RW, karta sieciowa.

• Oprogramowanie pozwalające uzyskiwać szybkie wyniki oraz wbudowaną bazę używanych faz, kolumn i technik oczyszczania białek. System przechowywania danych oparty o bazę danych SQL.

• Rozbudowane śledzenie parametrów z zastosowaniem do 99 przebiegów zamiennych w jednej metodzie zdefiniowanych przez użytkownika.

• Łączenie oraz rozdzielanie technik oczyszczania za pomocą „kolejkowania metod”

• Możliwość instalacji w sieci; zapisywanie, drukowanie oraz praca w środowisku sieciowym umożliwiająca także bezpośredni dostęp do analizatora z każdego komputera w sieci.

• Funkcja przeprowadzania pomiarów, programowania nowych pomiarów oraz analizowania zakończonych w tym samym czasie.

• Standardowe oprogramowanie zawiera narzędzia do profesjonalnej analizy chromatogramu włączając detekcję piku, integrację, nakładki chromatogramów itp.

Zarówno system jak i oprogramowanie spełniają wymogi GLP/GMP, opcjonalnie IQ/OQ (lub równoważne) - na potwierdzenie powyższego Wykonawca załączy do oferty stosowne certyfikaty stanowiące dokumenty, które nie podlegają uzupełnieniu i stanowią integralną część oferty.

23. Urządzenie ma możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe zawory, pompy i czujniki:

• zawór pH z zaworem umożliwiającym ujęcie lub pominięcie w ścieżce przepływu próbki czujnika pH bez zmiany samej ścieżki (bez przełączania wężyków); port strzykawki umożliwia kalibrację elektrody pH,

• pompa próbki umożliwiająca ładowanie próbek o dużych objętościach,

• zawór próbkowy umożliwiający bezobsługowe załadowanie do 5 oddzielnych próbek,

• zawór miksera pozwalający na obejście miksera oraz filtra przy podawaniu przez pompę próbki w celu ochrony wrażliwych białek przed działaniem sił zewnętrznych,

• 4 czujniki pęcherzy powietrza umieszczone w liniach buforów oraz próbki, które mają zapobiegać pojawianiu się pęcherzy powietrza w liniach lub pracy ‘na sucho’.

• 4 czujniki ciśnienia chroniące system oraz kolumny przed zniszczeniem,

• możliwość współpracy z dwoma kolektorami frakcji.

• Czytnik UV z jednoczesnym pomiarem w co najmniej w trzech długościach fal z zakresu 190–700 nm

Zakryty kolektor frakcji zdolny do zebrania co najmniej 576 frakcji

24. Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące.

Część 2

1. Szafa chłodnicza o wymiarach wewnątrz – szerokość 1300mm, głębokość 640mm, wysokość 1400mm

2. Zakres temperatur +1 …. +10 [ºC], otoczenie +16…+25 [ºC] i 60 %HR

(5)

3. Pojemność 1200 [dm3]

4. Min. 10 półek metalowych plastyfikowanych, zamontowanych wewnątrz, maksymalne obciążenie półki 30 kg

5. 2 szt. drzwi szklanych, przesuwnych samozamykających 6. Moc znamionowa 550[W]

7. Moc chłodnicza 620 [W]

8. Nominalne zużycie energii max. 14 [kWh/24h]

9. Zasilanie 230 V/50 Hz

10. Czynnik chłodniczy R-134a lub R-404a

11. Korpus z zewnątrz biały, lakierowany proszkowo 12. Wnętrze wykonane z blachy aluminowej

13. Izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej

14. Elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatur

15. Automatyczne odszranianie, pojemnik na skropliny

16. Oświetlenie wnętrza komory 17. Gniazdo zasilania w środku

18. Na obu bocznych ścianach otwory , aby umożliwić przejście kabli połączeniowych

19. Gwarancja min. 12 miesięcy.

Konieczna jest dokładna i jednoznaczna specyfikacja oferowanych produktów wraz z podaniem producenta i symbolu, by z treści oferty w sposób jednoznaczny wynikało co jest oferowane przez Wykonawcę i czy dany produkt spełnia wszystkie parametry podane przez Zamawiającego.

Oferta musi zawierać dokładną informację o wszystkich parametrach wymaganych przez zamawiającego (należy dokładnie wypunktować każdy wymagany przez zamawiającego parametr) oferowanego produktu, co stanowić będzie oświadczenie wykonawcy o spełnieniu przez oferowany sprzęt wymagań opisanych przez Zamawiającego, tak żeby można było jednoznacznie określić spełnienie warunków wymaganych przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający w ramach opisu poszczególnych elementów zamówienia żąda przedstawienia szczegółowych dokumentów potwierdzających parametry oferowanych produktów, dokumenty te stanowią dokumenty, żądane w trybie art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Szczegółowa specyfikacja oferowanych produktów wskazująca na spełnianie wszystkich parametrów musi być załączona do oferty, podobnie jak wskazane wyżej certyfikaty. Brak załączenia szczegółowej specyfikacji lub niepotwierdzenie spełniania wszystkich

(6)

parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia będzie podstawą do odrzucenia oferty w zakresie każdej z części, bez kierowania dodatkowych wezwań do Wykonawcy.

Wymagania odnośnie dostarczonego sprzętu:

• Każdy dostarczony produkt musi posiadać dokumentację w języku polskim lub angielskim oraz gwarancję sprzedającego lub producenta, minimum 1 rok, chyba, że specyfikacja sprzętu podana przez Zamawiającego w opisach poszczególnych części wymaga inaczej. Gwarancja na produkt obejmuje odbiór i dostawę serwisowanego sprzętu w siedzibie zamawiającego oraz inne elementy opisane w tabelach powyżej lub we wzorze umowy.

• Naprawa gwarancyjna powinna być wykonywana na miejscu u użytkownika lub w ciągu max. 10 dni roboczych w serwisie, chyba, że specyfikacja sprzętu podana przez Zamawiającego wymaga inaczej.

• Podane w obydwu częściach parametry są wartościami progowymi (tzn. minimalnymi), każdy sprzęt o parametrach lepszych od wyspecyfikowanych spełnia tą specyfikację.

IV. OPIS WYMAGAŃ DODATKOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM OFERTY

1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

2. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie kryteriów wskazanych w rozdziale XVII SIWZ.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zastrzeżenie Zamawiającego, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej, oraz inni wykonawcy, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup marginalizowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy

zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia

6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

7.

Wykonawca poda w ofercie wymagania jakie muszą być spełnione do prawidłowej instalacji przedmiotu zamówienia – w zakresie każdej z części. Brak wskazania wymagań oznacza, że pomieszczenie nie wymaga dostosowania.

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH NA DODATKOWE DOSTAWY Przewiduje się udzielenie zamówień na dodatkowe dostawy NIE TAK

zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy;

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy wykonać w maksymalnym terminie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

VII. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANI 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;

b) Zamawiający wskazuje, że niezależnie od obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wskazanych w art. 24 ustawy PZP wykluczy z postępowania wykonawcę w oparciu o art.

24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, tj. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane

(7)

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późna. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

c) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

2. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wskazanie szczególnego obiektywnie uzasadnionego sposobu spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu

zamawiający nie wprowadza wymogów szczególnych

5. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy.

7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.

9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ WYMAGANIA ODNOŚNIE TYCH DOKUMENTÓW

1. Do oferty Wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 i nr 4 do niniejszej specyfikacji tj.

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,

Oświadczenie powyższe stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:

a) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1 a) 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień

(8)

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, o ile takie wymagania są postawione.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów dotyczących Wykonawcy oraz podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu;

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów

6. Dokumenty żądane przez zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa

w punkcie 4 (przesłanki fakultatywne) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Wskazane wyżej dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierają- cym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują:

pisemnie, na poniższy adres:

(9)

Ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa LUB

w formie mailowej na adres:

przetargi@ichf.edu.pl

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Aleksandra Kapuścińska-Bernatek: przetargi@ichf.edu.pl 2. Miejsce i czas kontaktowania się z osobami uprawnionymi:

Pisemnie lub mailem na adres przetargi@ichf.edu.pl

XI. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

I. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

a. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

b. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

c. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni,

d. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu nie powoduje utraty wadium.

e. Przedłużenie okresu związania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

a. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności:

w formie pisemnej Lub

w formie elektronicznej (do skutecznego złożenia oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wymagany jest podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem).

b. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do SIWZ;

c. Jeżeli ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik, pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez wykonawcę.

d. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

e. Ofertę należy złożyć w języku polskim.

f. Informacje zastrzeżone w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca powinien w trwały sposób wydzielić i oznaczyć jako część niejawną oferty. Wykonawca wraz z ofertą powinien

(10)

zastrzec, że informacje stanowiące tajemnicę nie mogą być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

g. Karty oferty należy opakować w następujący sposób: każda strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń musi być ponumerowana kolejnymi numerami, wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie. Nie dotyczy to oferty składanej w formie elektronicznej, do której zastosowanie mają wymagania zgodne z instrukcją korzystania z platformy

h. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

i. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. W przypadku cofania oferty złożonej w formie papierowej odpowiednio podpisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.

j. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. W przypadku oferty złożonej w formie papierowej odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

XIV. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, tj., jeżeli

a) jest niezgodna z ustawą;

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie złożył wyjaśnień rażąco niskiej ceny lub kosztu na wezwanie Zamawiającego;

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;

h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy na przedłużenie terminu związania ofertą;

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium;

j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymogów określonych przez Zamawiającego;

k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT a. Oferty należy składać:

a.) W Instytucie Chemii Fizycznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, pok. 38 w terminie do dnia 26.11.2020 r. godz. 11:00

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta oraz z informacją której części oferta dotyczy.

Lub

(11)

b.) Elektronicznie za pomocą platformy (link do platformy znajduje się na stronie http://ichf.edu.pl/przetargi/przetargi.htm, Instrukcja dla Wykonawcy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) w terminie do dnia 26.11.2020 r. godz. 11:00. Do skutecznego złożenia oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wymagany jest podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem

b. Oferty zostaną otwarte w Instytut Chemii Fizycznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, pok. 38a w dniu upływu terminu składania ofert o godzinie 11:15.

c. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

d. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I KOSZTU

a. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia, w tym również dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego zgodnie z umową.

b. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.

c. Cena oferty stanowić będzie:

cenę całkowitą podaną w ofercie w PLN, d. Cenę oferty należy rozumieć jako wynagrodzenie:

umowne.

XVII. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY – dotyczy każdej części

Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe – dotyczy każdej części oferty.

cena – 60 %,

termin realizacji – 20 %,

długość gwarancji – 20 %,

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta – 100 pkt.

Punkty liczone będą wg wzoru: CENA (punktacja przyznana ofercie) + TERMIN (punktacja przyznana ofercie) + GWARANCJA (punktacja przyznana ofercie) = punktacja oferty

Przy czym punkty w poszczególnych kryteriach będą przyznawane w następujący sposób:

CENA – maksymalnie można uzyskać 60 punktów:

(12)

najniższa cena brutto

____________________________________ X 60% X 100 cena brutto badanej oferty

przy czym podana w ofercie cena brutto musi być większa od 0

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Maksymalnie można uzyskać 20 punktów Wykaz punktowanych parametrów:

Opis parametru Pkt.

1.

Termin realizacji 55 – 60 dni kalendarzowych 0

2.

Termin realizacji 45-54 dni kalendarzowe 10 punktów

3.

Termin realizacji 35-44 dni kalendarzowe

20 punktów

Wykonawca deklarując termin dostawy urządzenia musi uwzględniać obecną sytuację związaną z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2

DŁUGOŚĆ GWARANCJI

Maksymalnie można uzyskać 20 punktów

Minimalny okres gwarancji wskazany jest w opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części

Opis parametru Pkt.

1. Gwarancja minimalna 0

2. Gwarancja min. podwyższona o 3 miesiące 5 3. Gwarancja min. podwyższona o 6 miesięcy 10 4. Gwarancja min. podwyższona o 9 miesięcy 15 5. Gwarancja min. podwyższona o 12 miesięcy 20

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

(13)

d) unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

e) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, informacja, o której mowa w ust.

1 b) powyżej, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające;

f) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

g) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o których mowa w ust. 2 , jeżeli zachodzą przypadki wskazane w art. 94 ust. 2 ustawy.

XIX. WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

a) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

XX. INFORMACJE O ZABEZPIECZENIU NALEŻYTEO WYKONANIA UMOWY 1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający nie wymaga

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we:

wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

2. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

TAK NIE

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

a) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia, jak również zmiana poszczególnych terminów dostaw, w stosunku do pierwotnie zakładanych w ofercie.

b) zmiany terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność wprowadzenia zmiany jest korzystna dla Zamawiającego lub:

• wynika z zaistnienia siły wyższej;

• wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

• wpłynie na jakość/parametry oferowanych elementów przedmiotu zamówienia;

c) W zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w przypadku zmniejszenia ilościowej realizacji zamówienia dopuszczalne jest zmniejszenie wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy;

(14)

d) wydłużenie terminu gwarancji, o której mowa w § 8 ust. 2 umowy, bez konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 umowy,

e) Zmianę elementów przedmiotu zamówienia, w stosunku do tych wskazanych w ofercie, jeśli zmiana doprowadzi do uzyskania lepszych parametrów od pierwotnie zakładanych i zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego.

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

a) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

b) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

c) Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga;

d) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

e) Szczegółowe zasady, podstawy, terminy i tryb wnoszenia środków ochrony prawnej określa ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Warszawa, dnia 17.11.2020r. ………

(podpis Zamawiającego)

Załączniki do niniejszej SIWZ:

1. formularz oferty 2. wzór umowy;

3. wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

4. wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

5. wzór oświadczenia o grupie kapitałowej;

6. instrukcja dla Wykonawcy.

(15)

numer sprawy ZP 2401.28.2020

Załącznik nr 1 Data………..………

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa...

Siedziba...

Nr telefonu/faks...

Adres mailowy: ...

nr NIP/ REGON...

Dane dotyczące zamawiającego Instytut Chemii Fizycznej PAN ul. Kasprzaka 44/52

01 – 224 Warszawa

Zobowiązania wykonawcy:

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym na zakup chromatografu wraz z szafą chłodzącą do Instytutu Chemii Fizycznej PAN przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie składamy niniejszą ofertę:

2. Oferujemy realizację zamówienia określonego w specyfikacji zgodnie z dokumentacją za szacunkową cenę:

dla części 1

Netto... PLN+ 23% VAT, słownie ...

Brutto... PLN, słownie ...

dla części 2

Netto... PLN+ 23% VAT, słownie ...

Brutto... PLN, słownie ...

3. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie (nie więcej niż terminy maksymalne podane w opisie poszczególnych części zamówienia lub w treści samej SIWZ):

dla części 1………. dni kalendarzowych.

dla części 2………. dni kalendarzowych.

4. Na zakupiony sprzęt udzielamy gwarancji (brak podania okresu gwarancji oznacza przyjęcie minimalnego terminu gwarancji podanego przez Zamawiającego w treści SIWZ):

dla części 1………. miesięcy.

dla części 2………. miesięcy.

5. Termin płatności: min. 21 dni kalendarzowych .

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;

7. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone wart. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.);

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

(16)

10. Niepodpisanie przez nas umowy w terminie 3 dni od wyznaczanego terminu traktowane jest jako rezygnacja z realizacji zamówienia.

11. Oferta została złożona na …...… stronach.

12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

• Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

• Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

• Szczegółowa specyfikacja oferowanych produktów.

• Wymagane certyfikaty

_____________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy ..., dnia ...

(17)

Załącznik Nr 2 Umowa ZP 2401.28.2020 (Projekt)

Umowa zawarta w dniu ………. roku w Warszawie z oferentem wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:

KUPUJĄCYM:

Instytutem Chemii Fizycznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01 – 224 Warszawa reprezentowanym przez: prof. dr hab. Marcina Opałło – Dyrektora Instytutu

a SPRZEDAWCĄ:

………

reprezentowaną przez: ………

§ 1 Przedmiot umowy

1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) zwaną dalej ustawą.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest

a) Realizacja części I - dostawa chromatografu – model/seria …………..

Lub

b) Realizacja części II – dostawa szafy chłodniczej – model/seria ……….

do Instytutu Chemii Fizycznej PAN Szczegółowy opis sprzętu, będącego przedmiotem niniejszej umowy określony jest w ofercie sprzedawcy z dnia

………., która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz wymaganiami wskazanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

c) Dostawa jest realizowana w ramach projektu:

………

§ 2

Szczegółowe warunki realizacji

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt o którym mowa w § 1 w terminie ………..

tygodni do siedziby Kupującego, zgodnie ze złożoną ofertą. Instalacja urządzenia oraz szkolenie z obsługi urządzenia (w zakresie części I) dla użytkowników odbędzie się w przeciągu …….. dni od daty prawidłowo zrealizowanej dostawy. Szkolenie zostanie przeprowadzone bezpośrednio po instalacji sprzętu (w zakresie części I) i wykonaniu testów, potwierdzających parametry zgodnie z § 6 ust. 2 umowy.

2. Wydanie przedmiotu umowy Kupującemu nastąpi w siedzibie Kupującego w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym niż wskazany w ofercie jako termin realizacji zamówienia. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie dostawy. Termin planowany dostawy musi się mieścić w terminie wskazanym w ofercie jako termin realizacji zamówienia.

3. Termin wykonania dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Sprzedawca dostarczy przedmiot umowy na miejsce przeznaczenia w stanie kompletnym, zainstaluje go, uruchomi, przeprowadzi jego testy oraz w ciągu maksymalnie………….od daty dostawy przeprowadzi szkolenie (w zakresie części I) pracowników Kupującego.

(18)

4. Po dokonaniu wszystkich czynności opisanych w ust. 3 strony przygotują protokół odbioru, który podpisany bez zastrzeżeń będzie podstawą do wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT i zapłaty wynagrodzenia przez Kupującego.

§3

Obowiązki kupującego 1. Do obowiązków Kupującego należy:

a) przystąpienie do komisyjnego odbioru końcowego zakupionego sprzętu w terminie 5 dni, licząc od daty zgłoszenia gotowości przez Sprzedawcę.

b) terminowe dokonanie zapłaty za wykonanie umowy, zgodnie z zasadami określonymi w § 6 umowy.

c) Kupujący stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające: dostęp pracownikom Sprzedawcy do sprzętu i personelu Kupującego - w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.

2. Kupujący zobowiązuje się do przygotowania pomieszczenia, w którym zainstalowany zostanie zakupiony sprzęt zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez Sprzedającego, o ile takie wymagania zostaną przekazane. Brak ich wskazania powoduje, że Sprzedający nie może powoływać się na brak właściwego przygotowania pomieszczenia przez Kupującego.

§ 4

Obowiązki i oświadczenia Sprzedawcy 1. Do obowiązków Sprzedawcy należy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i z obowiązującymi normami.

2) przeprowadzenie szkolenia pracowników Kupującego z obsługi sprzętu i udzielenie wszelkich wyjaśnień dotyczących zakupionego sprzętu nie później niż w terminie 7 dni od dnia zrealizowania dostawy i uruchomienia sprzętu oraz wydanie wszelkich niezbędnych do korzystania z urządzenia dokumentów - w szczególności gwarancji/instrukcji użytkowania – nie później niż w terminie dostarczenia sprzętu.

3) dokonywanie napraw i przeglądów gwarancyjnych zakupionego sprzętu zgodnie z warunkami nie gorszymi niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

4) zapewnienie bieżących konsultacji z obsługą serwisową drogą telefoniczną i internetową przez okres objęty gwarancją i okresem pogwarancyjnym pod numerem:

+48 ………. oraz pod adresem mailowym:

……….

2. Sprzedawca oświadcza, że posiada pełne prawo do sprzedaży urządzeń i ich elementów objętych przedmiotem zamówienia.

3. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, znaków ochronnych itp. odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, przedmiotu zamówienia, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy.

§ 5 Cena

1. Strony ustalają cenę brutto za przedmiot umowy szczegółowo określony w § 1 na łączną kwotę ……….. PLN słownie (………..) brutto, w tym należny podatek VAT, w tym

część I - ………..

część II - ……….

(19)

2. Cena określona w ust. 1 obowiązuje strony bez względu na ewentualne zmiany kursów walut i jest stała i niezależna od jakichkolwiek dodatkowych kosztów, jakie w związku z realizacją musi ponieść Sprzedawca, a których nie przewidział on przy formułowaniu oferty. Zmiany wynagrodzenia możliwe są jedynie w przypadkach przewidzianych w umowie lub jeśli zmiana jest możliwa zgodnie z przepisami prawa

3. Cena obejmuje całkowitą należność jaką Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zakupiony sprzęt i jego dostarczenie na miejsce wskazane przez Kupującego a także za zainstalowanie, uruchomienie aparatury, przeprowadzenie testów i przeszkolenie pracowników (w zakresie części I).

4. Cena obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia, tj. opłaty za transport, ubezpieczenie, załadunek, wyładunek, instalację i uruchomienie, dokumentację niezbędną do normalnego użytkowania, konserwacji i naprawy przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami gwarancji ustalonymi w opisie przedmiotu zamówienia i niniejszej umowie.

5. Wynagrodzenie należne Sprzedawcy ustalone w umowie będzie podlegało automatycznej zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, do wysokości stawki tego podatku obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

§ 6 Warunki płatności

1. Kwota określona w § 5 ust. 1 umowy zostanie zapłacona przelewem bankowym na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze i zgłoszone do właściwego Urzędu Skarbowego, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia u Kupującego przedmiotu umowy, przeprowadzenia szkolenia i zaakceptowaniu przez Kupującego faktury VAT.

2. Faktura VAT może być sporządzona przez Sprzedawcę dopiero po pisemnym, protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy przez Kupującego i po pozytywnych wynikach testów przedmiotu zamówienia tj. wykazaniu spełnienia minimalnych warunków z ofert potwierdzonych stosownym protokołem odbioru przez Kupującego, a także po przeprowadzeniu szkolenia pracowników.

3. Faktura może zostać dostarczona Zamawiającemu w formie papierowej bądź przekazana w formie elektronicznej na adres e-mail: faktury@ichf.edu.pl, a także za pośrednictwem platformy PEFEXPERT.

4. Odbiór sprzętu nastąpi w siedzibie Kupującego.

§ 7 Kary umowne

1. Sprzedawca będzie zobowiązany do zapłacenia Kupującemu kar umownych:

a) za opóźnienie dostawy zakupionego sprzętu cena określona w § 5 ust. 1 ulega obniżeniu o 1% za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia.

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,1 % ceny określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) z tytułu odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn występujących po stronie Sprzedawcy w wysokości 10% ceny określonej w § 5 pkt.1.

2. Kupujący ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

3. Kary mogą być potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

§ 8

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji

(20)

1. Kupującemu przysługują prawa i roszczenia wynikające z rękojmi za wady zakupionego sprzętu, będącego przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

2. Niezależnie od uprawnień z rękojmi, Sprzedawca udziela gwarancji na zakupiony sprzęt na warunkach określonych w dokumentach gwarancyjnych dostarczonych wraz z przedmiotem umowy, opisujących warunki gwarancyjne nie gorsze niż wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej umowie tj na: ……….………… miesięcy.

3. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę będzie nie dłuższy niż 24 godzin od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego lub drogą elektroniczną) z wyłączeniem dni wolnych od pracy celem ustalenia terminu naprawy.

4. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia usterki przez serwis (telefon, fax, e-mail).

5. Maksymalny czas przywrócenia prawidłowego funkcjonowania urządzeń w okresie gwarancji nie może przekraczać 10 dni roboczych. W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 10 dni roboczych, okres trwania gwarancji automatycznie przedłuży się o czas naprawy.

6. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczyć będzie podmiot:

………...

7. Oświadczamy, że serwis w okresie gwarancji realizowany jest bez dodatkowych kosztów, w tym kosztów związanych z dojazdem i pobytem serwisantów w siedzibie Kupującego.

§ 9 Wady sprzętu

1. W przypadku stwierdzenia wady zakupionego sprzętu, której nie można usunąć lub której usunięcie zajmie dłużej niż 4 tygodnie Kupujący może od umowy odstąpić lub żądać obniżenia ceny, niezależnie od naliczonych przez Zamawiającego kar umownych.

Trzykrotna naprawa tej samej wady/tego samego elementu powoduje po stronie Sprzedawcy obowiązek wymiany urządzenia na nowy.

2. Jeżeli Kupujący odstępuje od umowy z powodu wady, strony zobowiązane są zwrócić sobie nawzajem otrzymane świadczenia. Niezależnie od tego Kupujący ma prawo nałożyć na Sprzedającego kary umowne określone niniejszą umową.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Niezależnie od okoliczności wskazanych w umowie, związanych z możliwością odstąpienia od umowy przez Kupującego, Kupujący może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Kupujący może odstąpić od umowy z winy Sprzedawcy w przypadku gdy:

1) wszczęto w stosunku do Sprzedawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne,

2) Oferowany sprzęt nie będzie spełniał wymagań zawartych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zadeklarowanych przez Sprzedającego w złożonej ofercie.

3. Sprzedawca może odstąpić od umowy, w przypadku gdy Kupujący bez uzasadnionej na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru działającej aparatury.

4. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności.

5. Skutki odstąpienia następują na przyszłość, chyba że co innego wynika z umowy.

§ 11 Zmiany umowy

(21)

2. W związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Kupujący zastrzega sobie możliwość dokonania następujących zmian w umowie w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub w sytuacji, gdy zmiana jest korzystna dla Kupującego, 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

f) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia, jak również zmiana poszczególnych terminów dostaw, w stosunku do pierwotnie zakładanych w ofercie.

g) zmiany terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność wprowadzenia zmiany jest korzystna dla Zamawiającego lub:

• wynika z zaistnienia siły wyższej;

• wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

• wpłynie na jakość/parametry oferowanych elementów przedmiotu zamówienia;

h) W zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w przypadku zmniejszenia ilościowej realizacji zamówienia dopuszczalne jest zmniejszenie wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy;

i) wydłużenie

terminu gwarancji, o której mowa w § 8 ust. 2 umowy, bez konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 umowy,

j) Zmianę elementów przedmiotu zamówienia, w stosunku do tych wskazanych w ofercie, jeśli zmiana doprowadzi do uzyskania lepszych parametrów od pierwotnie zakładanych i zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego.

4. Wniosek o dokonanie zmiany zostanie złożony przez Sprzedającego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności powodujących jego złożenie, ze wskazaniem tych okoliczności i określeniem zakresu wnioskowanej zmiany. Decyzja co do zmian umowy leży po stronie Zamawiającego i bez wyrażenia przez niego zgody, zmiana nie zostanie dokonana. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę umowy nie wymaga uzasadnienia.

§ 12 Osoby do kontaktu Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Kupującego jest:

- ……….

Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Sprzedawcy jest:

- ………..

Zmiana osób do kontaktu nie wymaga podpisania aneksu do umowy.

§13

Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe - udostępnione na podstawie odpowiednich zgód lub innych podstaw prawnych - zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, stosując przy tym środki techniczne i organizacyjne wskazane w art. 32 RODO, zapewniające właściwą ochronę danych osobowych oraz zapewniając dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym.

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji podlegających ochronie.

(22)

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Spory pomiędzy stronami powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie według regulaminu tego Sądu.

2. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Kupującymi z roszczeniami z tytułu naruszenia praw do znaku towarowego lub praw patentowych lub innych dotyczących przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Sprzedawca.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem tych zmian, dla których zgodnie z postanowieniami umowy nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy.

5. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach; 1 dla Kupującego i 1 dla Sprzedawcy.

Sprzedawca Kupujący

(23)

………, dnia ...

Załącznik nr 3 Zamawiający:

Instytut Chemii Fizycznej PAN Ul. Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa Wykonawca:

………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:

……….

(imię, nazwisko, stanowisko)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakup chromatografu wraz z szafą chłodzącą do Instytutu Chemii Fizycznej PAN, prowadzonego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN (ZP 2401.28.2020), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ust. t. 1 ustawy Pzp .

……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.

…………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.

24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (tzw. self- cleaning):

………

………..………...

……….……. (miejscowość), dnia ………. r.

………

(podpis) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……….……. (miejscowość), dnia ………. r.

………

(podpis)

(24)

Załącznik nr 4 Zamawiający:

Instytut Chemii Fizycznej PAN Ul. Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa Wykonawca:

………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………

(imię, nazwisko, stanowisko)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakup chromatografu wraz z szafą chłodzącą do Instytutu Chemii Fizycznej PAN (ZP 2401.28.2020), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdział VII. SIWZ - INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANI

……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………

(podpis) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………

(podpis)

(25)

Załącznik 5 Wykonawca:

………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:

………

(imię, nazwisko, stanowisko)

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZP-2401.28.2020 – zakup chromatografu wraz z szafą chłodzącą do Instytutu Chemii Fizycznej PAN

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych.

Imię/ Nazwisko/ Nazwa wykonawcy ...

Adres wykonawcy ...

1*. Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuję, iż nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.

U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.)

2*. Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuję, że należę do grupy kapitałowej i przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.).

a)………..

b)……….….

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – potwierdzamy własnoręcznymi podpisami świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego Miejscowość..., Data...

...

Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

(26)

Załącznik nr 6

Instrukcja obsługi dla wykonawcy

(w przypadku składania oferty w postaci elektronicznej) WYMAGANIA TECHNICZNE

1) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy.

a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:

− Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,

− Google Chrome 31

− Mozilla Firefox 26

− Opera 18

2) Pozostałe wymagania techniczne:

a) dostęp do sieci internet;

b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;

c) włączona obsługa JavaScript;

d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;

e) zainstalowany Acrobat Reader;

f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.

3) Zamawiający wskazuje na format przesyłanych przez Wykonawcę środkiem komunikacji elektronicznej oświadczeń lub dokumentów: .pdf. Jednak Wykonawca może przygotować oświadczenia lub dokumenty w każdym innym formacie określonym treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320).

SKŁADANIE WNIOSKÓW O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

1) W celu złożenia wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ należy wejść na stronę platformy zakupowej.

2) Po wyświetleniu strony logowania należy przejść w zakładkę „Strona główna”. W przeglądarce internetowej wyświetli się poniższy widok (fragment górnej części widoku)

3) Należy kliknąć w zakładkę „Ogłoszenia”, w wyniku czego zostanie rozwinięta następująca belka:

(27)

4) W dalszej kolejności należy kliknąć na zakładkę „Zamówienia publiczne”

5) W efekcie powyższego działania rozwiną się wszystkie postępowania prowadzone przez Zamawiającego. Należy odnaleźć interesujące Wykonawcę postępowanie oraz kliknąć jednokrotnie lewym przyciskiem myszy na kolumnę „Nazwa ogłoszenia” w wierszu odpowiadającym nazwie właściwego postępowania.

6) W efekcie wykonania operacji wyżej opisanej zostanie otwarta zakładka dotycząca danego postępowania.

7) W celu zadania pytania należy przejść na dolną część wyświetlonej strony internetowej do momentu ukazania się następującego widoku:

8) Aby złożyć wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ należy kliknąć na przycisk „Zadaj pytanie do postępowania”

9) Po wykonaniu powyższej operacji uruchomione zostanie następujące okno:

10) Należy wypełnić wszystkie pola. Jednocześnie Zamawiający sugeruje, aby treść wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ załączyć, jako odrębny plik wykorzystując ikonę „Dodaj plik”. Po

(28)

wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć ikonę „Wyślij”. Po tej czynności zostanie wyświetlony następujący widok

11) Następnie należy nacisnąć ikonę „Potwierdź”, po czym zostanie wyświetlony następujący komunikat:

12) Należy kliknąć ikonę „OK”. UWAGA: powyższa operacja nie skutkuje przekazaniem zapytania do Zamawiającego. Aby Zamawiający otrzymał zapytanie należy się zalogować na skrzyknę poczty elektronicznej wskazanej w widoku zawartym w pkt. 9. Po zalogowaniu się na skrzynce mailowej, Wykonawca winien otrzymać wiadomość o następującej treści:

13) Aby zakończyć proces składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ należy kliknąć

„Potwierdzam”. Po wykonaniu tej czynności automatycznie zostanie wyświetlona nowa zakładka w przeglądarce internetowej z następującym widokiem:

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.iich.gliwice.pl

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o konkursie, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminu konkursu, czynności podjętych przez

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz

2) Kserokopii aktualnej decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki udzielającej Wykonawcy koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w

1) Umowa o podwykonawstwo jest to umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

h) przedstawi na każde wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające utrzymanie zatrudnienia ponad 50 % osób niepełnosprawnych, o których mowa w lit. Umowa zawierana jest na

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał

żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac oraz określenie zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych,

2) wykaz wykonanych głównych usług (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty winni złożyć oświadczenie, że istniejące między nimi powiązania nie

1. Przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca lub podwykonawca chcący powierzyć część prac

l) umieszczanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych (w tym również typu overnight). Oprocentowanie środków oparte będzie na stawce WIBID dla 1- miesięcznych

przez Wykonawcę. Poświadczenie za „zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub

4) dowody (dokumenty potwierdzające), czy dostawy przedstawione w powyższym wykazie (wzór Załącznik Nr 7 do SIWZ) zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeśli

Prawo bankowe (Dz. ustawy Prawa Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. ustawy Prawo

„co do dnia” tj. za faktyczny okres ochrony oraz przy jednoczesnym braku zastosowania składki minimalnej z polisy.. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Prawo o ruchu drogowym są wpisani do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, prowadzonego przez

3) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz uprawnioną do

Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 4a oraz ust. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów

3. Jeżeli ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik, pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez

a) Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24aa) ustawy Prawo zamówień publicznych najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca,