Raz, dwa, trzy znajdź i Ty!

Download (0)

Full text

(1)

Raz, dwa, trzy znajdź i Ty!

TEMATYKA ZAGADNIENIA Dodawanie i odejmowanie do 12.

OBSZAR EDUKACJI I KLASA

uczymy się bawimy się współpracujemy odkrywamy rozmawiamy

CELE  Utrwalanie z uczniami i uczennicami dodawania i odejmowania do 12.

CELE W JĘZYKU UCZNIA

Po zajęciach:

będziesz potrafił/a sprawnie dodawać

i odejmować w pamięci do 12;

będziesz umiał/a przestrzegać reguł gry.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE  karty pracy nr 1, 2 i 3;

 ołówki.

KOMENTARZ METODYCZNY Gra nie tylko sprawdza umiejętność rachowania w pamięci, ale też two- rzy możliwość zaobserwowania odporności emocjonalnej dzieci (w jaki sposób radzą sobie z wygraną lub przegraną, czy też z presją czasu).

Warto pamiętać, że odporność emocjonalną u dzieci można kształtować stwarzając dzieciom kolejne, potrzebne doświadczenia.

(2)

ORGANIZACJA PRACY UCZNIÓW

1

W tej aktywności dzieci siedzą w swoich ławkach. Rozdaj każdemu dziecku kartę pracy nr 1 z wpisanymi wynikami. Zadaniem dziecka jest jak najszybsze skreślenie tego wyniku, który da działanie zapisane przez nauczyciela na tablicy. Osoba, która jako pierwsza skreśli poprawnie 3 pola w pionie, poziomie lub po skosie – wygrywa.

Wspólnie sprawdzacie skreślone wyniki.

2

Rozdaj dzieciom kartę pracy nr 2, na której w polach są przedstawione działania. Na tablicy wypisujesz 9 wyników, które odpowiadają działaniom na rozdanych kartkach. Osoba, która jako pierwsza skreśli poprawnie 3 pola w pionie, poziomie lub po skosie wygrywa.

Wspólnie sprawdzacie poprawność wykonania zadania.

3

Rozdaj dzieciom kartę pracy nr 3 z pustymi polami. Na tablicy zapisz 20 liczb. Tym razem zadanie dzieci polega na wybraniu 9 z zapisanych na tablicy liczb i zaprezentowaniu ich w formie działań (dodawanie i odejmowanie).

(3)

Raz, dwa, trzy znajdź i Ty!

Karta pracy nr 1

1 12 0

7 5 1

3 9 11

(4)

Raz, dwa, trzy znajdź i Ty!

Karta pracy nr 2

10+2 9-6 7-3

5+3 12+0 7+1

4+4 3+6 8-3

(5)

Raz, dwa, trzy znajdź i Ty!

Karta pracy nr 3

Figure

Updating...

References

Related subjects :