Sprawdzian II klasa gimnazjum Internet, algorytmy

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

B

Sprawdzian II klasa gimnazjum Internet, algorytmy

...

Imię i nazwisko klasa punkty ocena

1.

Wyjaśnij, co to jest algorytm (2 pkt.)

...

...

...

2.

Wpisz odpowiednie nazwy domen obok wymienionych rodzajów instytucji, które ich używają:

gov, org, int, edu, com, mil (3 pkt.)

instytucja komercyjna... organizacja militarna... inna organizacja...

3.

Podaj rodzaje sieci komputerowych i omów je: (3 pkt.)

a. ...

b. ...

c. ...

4.

Wymień co najmniej trzy korzyści będące skutkiem korzystania z Internetu i omów je (3 pkt.)

...

...

...

...

...

5.

Wpisz w miejsce kropek właściwe określenia z podanych: POP3, IRC, SMTP, e-mail, FTP, LAN, MAN, HTML, baner, bps, domena, SDI, portal, WAN (5 pkt.)

a) protokół wykorzystywany w Internecie do wysyłania e-maili...

b) urządzenie przetwarzające cyfrowe dane na postać analogową i odwrotnie...

c) szybki dostęp do Internetu umożliwia...

d) forma przekazu informacji w postaci listów elektronicznych...

e) element hipertekstowy często o charakterze reklamy na stronach WWW...

Punktacja: 15-16 pkt. – bdb, 12-14 pkt. – db, 8-11 pkt. – dst, 5-7 pkt. – dop, do 4 pkt. - ndst

(2)

Odpowiedzi

Wersja B

Zadanie 1

Algorytm – szczegółowy przepis rozwiązania jakiegoś problemu za pomocą komputera (lub człowieka).

Zadanie 2

komercyjna: com, militarna: mil, inna organizacja: org Zadanie 3

– LAN – sieć o małym zasięgu (np. budynek),

– MAN – sieć o zasięgu większym – miejska (kilka budynków, osiedle), – WAN – rozległa sieć o dużym zasięgu.

Zadanie 4, np.

kontakty ze światem za pomocą Internetu, programy edukacyjne, przetwarzanie informacji (pisanie, wykresy, tabele itp.), komunikatory, korzystanie z gier komputerowych.

Zadanie 5

a) SMTP b) modem c) SDI d) e-mail e) baner

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :