• Nie Znaleziono Wyników

Udało się ? Brawo!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Udało się ? Brawo!"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Wykonajcie te ćwiczenia :

1. Czasowniki tylko w formie osobowej występują:

a. robić, myślał, chodzi b. wypisać, czytał, zjadła c. myślę, chodzili, są

2. Czasowniki tylko w formie nieosobowej są:

a. czytać, tłumaczyć, zrobiono b. grać, kup, zrobiono

c. czytać, zrobił, zrobiono

3. Czasowniki dokonane występują:

a. klęknąć, westchnąć, upiec b. klęczeć, wzdychać, upiec c. klęknąć, wzdychać, upiec

4. Odmienne części mowy występują:

a. rzeczownik, czasownik, przysłówek b. rzeczownik, czasownik, przymiotnik c. rzeczownik, czasownik, przyimek 5. Nieodmienne części mowy występują:

a. zaimek, przyimek, spójnik b. zaimek, liczebnik, przyimek c. przyimek, spójnik, przysłówek

6. Czasowniki w trybie rozkazującym występują:

a. myślmy, niech idą, kupimy b. myślmy, niech idą, kupmy c. myślimy, idą, kupmy

7. Czasowniki w trybie przypuszczającym występują;

a. pojechałbym, zjadłbyś, kupiliby b. pojadę, zjadłbyś, kupili

c. pojadę, zjadł, kupili

8. Wskaż rzeczowniki mające tylko liczbę mnogą:

a. nożyce, wrota, dzieci b. nożyce, spodnie, wrota c. nożyce, spodnie, noże

9. Wskaż przymiotniki, które się nie stopniują:

a. ładny,dobry,duży b. zły, dobry, miły

c. żelazny, mleczny,ceglany

10. Które przymiotniki stopniują się nieregularnie:

a. dobry, mały, duży b. dobry, miły, duży c. dobry, miły, zły

11. Które przymiotniki stopniują się opisowo:

a. inteligentny, niebieski, gorzki b. niebieski, gorzki, wysoki c. gorzki, dobry, żółty

12. Gdzie występuje błędnie zastosowany liczebnik:

a. dwoje drzwi b. pięciorgu kobietom c. trojgiem dzieci

13. Gdzie występuje liczebnik porządkowy:

a. pięć, setny, czwarty b. piąty, setny, czwarty c. pięć, sto, cztery

14. Które formy są poprawne:

(2)

a. cytatu, cudzysłowu, cudzysłowie b. cytatu, cudzysłowiu, cudzysłowie c. cytatu, cudzysłowu, cudzysłowiach 15. Zastąp błędnie użyty czasownik:

a. Ubrać palto.

b. Przydzielić ulgi podatkowe.

c. Uczniowie dysponują dobrą kondycją.

16. Podane liczebniki zapisz słownie a. Za (7)... górami.

b. Gdzi (2)... się bije, tam(3)... korzysta.

c. (175). ... rocznica.

Udało się ? Brawo!

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykreśl wyrazy, które nie powinny znaleźć się w zdaniu.. Mama przyniosła do domu

6.Dokonaj analizy treści utworu, wskaż fragmenty odwołujące się do historii Polski(ćw.1 i 2. 8.Jeszcze raz odczytaj głośno ,,Mazurek Dąbrowskiego” .Posłuchaj także nagrania

Policz ile jest budynków współczesnych, zaznacz kolorem właściwą cyfrę.. 10 Ćwiczenie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Połącz w pary wyrazy ZABYTKI i

Wskaż liczbę na owocach – To ćwiczenie pomoże Ci nauczyć się cyferek. W każdym zadaniu musisz wskazać odpowiednią grupę owoców, których jest dokładnie

Niezależnie od tego, czy wasza wyprawa zakończyła się sukcesem, czy klęską, zastanówcie się nad sposobem podejmowania decyzji.. Przedyskutujcie to w grupach, zapiszcie odpowiedzi

Mówię, iż dzisiaj zajmiemy się porównywaniem władzy, jaką sprawowali w Rzymie: Gajusz Juliusz Cezar oraz Oktawian August.. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie zawarte w

Zacytuj fragment, gdzie poeta podejmuje próbę odtworzenia wykładu doktora Tulpa.. Co poeta wyraża przez stwierdzenie:

Dopisz liczbę mnogą podanych rzeczowników:1. Models are very