• Nie Znaleziono Wyników

Dlatego chciałabym byście w tym tygodniu zastanowili się nad zagadnieniem plagiatu.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Dlatego chciałabym byście w tym tygodniu zastanowili się nad zagadnieniem plagiatu."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Temat: Plagiat.

W zeszłym tygodniu zastanawialiście się nad tym, jak odnaleźć się w „szumie informacyjnym” - w świecie pełnym różnorodnych informacji. Mówi się, że „informacja rządzi światem”, bo ma wpływ na nasze wybory. Informacje otaczają nas ze wszystkich stron:

pochodzą przecież od rodziny, znajomych, książek, podręczników, telewizji, Internetu, reklam.

Wy też wciąż z nich korzystacie, również podczas nauki.

Dlatego chciałabym byście w tym tygodniu zastanowili się nad zagadnieniem plagiatu.

W ten sposób chcę zwrócić Waszą uwagę na Waszą pracę związaną ze zbieraniem i przetwarzaniem informacji. Zapewne codziennie przeszukujecie książki i Internet w poszukiwaniu potrzebnych Wam do szkoły informacji. Pytanie jednak, jak ich używacie?

Zadanie 1: Sprawdź znaczenie słowa plagiat. Odpowiednie informacje znajdziesz w słowniku, ale też w tym filmiku: https://youtu.be/awvgpwbeFFU. Po przeanalizowaniu definicji podaj minimum 3 różne przykłady popełnienia plagiatu.

1. …...

…...

2. …...

…...

3. …...

…...

Zadanie 2: Uzupełnij umieszczony poniżej schemat drzewka decyzyjnego. Dlaczego proszę o jego uzupełnienie? Choć plagiat jest czymś negatywnym, a nawet karanym, wciąż wiele ludzi go dokonuje.

Aby zrozumieć dlaczego, warto zastanowić się, między jakimi wartościami wybieramy dokonując

plagiatu lub wykonując jakieś zadanie samodzielnie.

(2)

Instrukcja do zadania:

1. Na samym dole drzewa decyzyjnego widzicie pytanie, które macie rozważyć: przestrzegać praw autorskich, czy nie?

2. Powyżej powinniście wpisać możliwe rozwiązania (np. po prawej przestrzeganie, a po lewej nieprzestrzeganie praw autorskich).

3. Następnie wpisujecie nad możliwymi rozwiązaniami negatywne i pozytywne skutki tej decyzji.

Czyli po prawej: co zyskuję (ja lub inni), gdy przestrzegam praw autorskich i co tracę (pozytywne i negatywne skutki). Analogicznie po lewej.

4. Na koniec – na samej górze drzewka decyzyjnego – należy wpisać wartości lub cele między którymi wybieramy podejmując decyzję (dokonując plagiatu lub nie).

Dla chętnych: Stwórz „kodeks korzystania z materiałów należących do innych”. Powinien on

zawierać informacje o tym, na jakich warunkach można wykorzystywać cudze zdjęcia, prace pisemne,

a nawet wypowiedzi, by postąpić właściwie w stosunku do twórcy. Zapisz minimum 5 zasad.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W Tradycji i talencie indywidualnym Eliot dokonuje krytyki obowiązującego jego zdaniem współcześnie paradygmatu nowości, który w powstających dziełach nakazuje szukać

Dopuszczenie się przez twórcę autoplagiatu nie będzie mogło być kwali- fikowane jako naruszenie autorskich praw osobistych, jak również dóbr osobistych twórcy utworu.. Z tego

Wpływ wielkości cząsteczek na zdolność zastępowania się w sieci krystalicznej tej samej pary atomów lub rodników.. Влияние величины частиц на способность к

Wykonaj zadania : Przeczytaj podręcznik strony 228-229 oraz wykonaj zadanie umieszczone na grupie na Messengerze oraz zbiorek str.. Zadania dla chętnych : zadania umieszczone

That was what frightened him.” Henry was one of many children in special costumes as Charles attended the private school’s Tudor Fair to celebrate the opening

• w wyrazach: cebula, cyfry, Cyganka, cegły, cerata, cukier, cymbałki, cytryna, cena, cyrkiel, cela, cyrk, celnik, celnik, cep, cud, itd.;.. klocek, taca, praca, porcelana,

Układamy obrazki w rzędach obok siebie - wykorzystujemy 3 kartki w

acja staje siê tragiczna. Wszyscy nagle widz¹, ¿e plagiaty uchodz¹ p³azem... Rezultaty takiego dzia³ania w³adz bêd¹ widoczne za dobrych parê lat – tak w³aœnie zaczyna