Klasy objęte badaniem IA IB IC ID IE IA IB IC ID IE II A II B II C II D II E III A III B IIIC IIID IIIE III A III B IIIC IIID IIIE

Pełen tekst

(1)

Harmonogram badań umiejętności i wiadomości uczniów w Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Międzyrzeczu Rok szkolny 2011/2012

Cel: Diagnozowanie efektów kształcenia bądź realizacji podstawy programowej w przedmiotach realizowanych w cyklu jednorocznym

Wrzesień 2011 r.

Lp. Cel przeprowadzonego badania Badany

przedmiot Klasy objęte

badaniem Nauczyciele

uczący Termin

badania Czas trwania testu

Osoba odpowiedzialna za sprawy techniczne

1. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości uczniów testem kompetencji absolwenta szkoły podstawowej.

Język polski

IA IB IC ID IE

E. Franków G. Korowacka

E. Franków G. Korowacka

Z. Dębicki

19-23.09.2011 90 minut

Ewa Franków

2.

Diagnozowanie umiejętności uczniów testem kompetencji przygotowanym przez GWO

Matematyka ( sesja z plusem

nr 1 )

IA IB IC ID IE

K. Brodzińska K. Brodzińska E. Ostrowska K. Brodzińska K. Brodzińska

12-13.09.2011 45 minut

Edyta Ostrowska

3. Matematyka

( sesja z plusem nr 1)

II A II B II C II D II E

E. Ostrowska M. Antonowicz

A. Hofmann M. Antonowicz

A. Hofmann

12-13.09.2011 45 minut

Edyta Ostrowska

4. Matematyka

( sesja z plusem nr 1)

III A III B IIIC IIID IIIE

E. Ostrowska A. Hofmann A. Hofmann E. Ostrowska E. Ostrowska

12-13.09.2011 45 minut

Edyta Ostrowska

5. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości uczniów testem kompetencji po klasie drugiej

Chemia III A

III B IIIC IIID IIIE

J. Nowak J. Nowak J. Nowak J. Nowak J. Nowak

26-30.09.2011

45 minut Joanna

Nowak

(2)

6. Diagnoza wstępna z języka obcego

nowożytnego. Język angielski

Język niemiecki

IA IB IC ID IE

Nauczyciele języków obcych

nowożytnych

do 9.09.2011

45 minut M. Kuczejko J. Kozakiewicz

7. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości uczniów testem

kompetencji po klasie pierwszej. Język angielski Język niemiecki

IIA IIB IIC IID IIE

Nauczyciele języków obcych

nowożytnych

do 9.09.2011

45 minut M. Kuczejko J. Kozakiewicz

8. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości uczniów testem

kompetencji po klasie drugiej. Język angielski Język niemiecki

IIIA IIIB IIIC IIID IIIE

Nauczyciele języków obcych

nowożytnych

do 9.09.2011

45 minut M. Kuczejko J. Kozakiewicz

Październik 2011r.

9. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości uczniów testem kompetencji po klasie drugiej..

Geografia III A

III B IIIC IIID IIIE

J. Polak J. Polak J. Polak J. Polak J. Polak

3-7.10.2011 45 minut

Janusz Polak

10. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości uczniów testem kompetencji absolwenta klasy pierwszej gimnazjum.

Fizyka II A

II B II C II D II E

M. Skrzypczak M. Skrzypczak M. Skrzypczak M. Skrzypczak M. Skrzypczak

17-21.10.2011

45minut Marcin

Skrzypczak

Biologia II A

II B II C II D II E

D. Taborek D. Taborek D. Taborek D. Taborek D. Taborek

24-28.10.2011

45 minut Danuta

Taborek

11. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości uczniów testem

kompetencji po klasie drugiej. Biologia

III A III B III C III D III E

D. Taborek D. Taborek D. Taborek D. Taborek D. Taborek

17-21.10.2011

45 minut Danuta

Taborek

(3)

Fizyka III A III B III C III D III E

M. Skrzypczak M. Skrzypczak M. Skrzypczak M. Skrzypczak M. Skrzypczak

24-28.10.2011

45 minut Marcin

Skrzypczak

Listopad 2011r.

12. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości uczniów testem kompetencji po klasie pierwszej.

Geografia

II A II B II C II D II E

J. Polak J. Polak J. Polak J. Polak J. Polak

14-18.11.2011

45 minut Janusz

Polak

Chemia II A

II B II C II D II E

J. Nowak J. Nowak J. Nowak J. Nowak J. Nowak

21-25.11.2011

45 minut Joanna

Nowak

Styczeń 2012r.

13. Badanie umiejętności uczniów klas trzecich z przedmiotów

humanistycznych, matematyczno- przyrodniczych i języka obcego nowożytnego.( próbny egzamin gimnazjalny)

Przedmioty humanistyczne, matematyczno- przyrodnicze, język obcy nowożytny

IIIA IIIB IIIC IIID IIIE

Wszyscy nauczyciele

Wg harmonogramu (test GWO lub

OPERON lub OKE)

60+90 minut ( cz.h.) 60+90 minut (cz.

m.-p.) 90 minut (j. obcy)

G. Korowacka, A. Hofmann, J. Kozakiewicz

M. Kuczejko

Luty 2012 r.

14. Matematyka

( sesja z plusem nr 2 )

IA IB IC ID IE

K. Brodzińska K. Brodzińska E. Ostrowska K. Brodzińska K. Brodzińska

6-7.02.2012

45 minut Karolina

Brodzińska

(4)

Diagnozowanie umiejętności uczniów testem kompetencji przygotowanym przez GWO

15. Matematyka

( sesja z plusem nr 2)

II A II B II C II D II E

E. Ostrowska M. Antonowicz

A. Hofmann M. Antonowicz

A. Hofmann

6-7.02.2012 45 minut

Karolina Brodzińska

16. Matematyka

( sesja z plusem nr 2)

III A III B IIIC IIID IIIE

E. Ostrowska A. Hofmann A. Hofmann E. Ostrowska E. Ostrowska

6-7.02.2012 45 minut

Karolina Brodzińska

Maj 2012r.

17. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości uczniów testem kompetencji po klasie drugiej gimnazjum.

Język polski II A II B II C II D II E

M. Matczak G. Korowacka G. Korowacka G. Korowacka E. Franków

14-18.05.2012

120 minut Grażyna

Korowacka

18. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości uczniów testem kompetencji po klasie pierwszej gimnazjum.

Historia

I A I B I C I D I E

P. Kruk P. Kruk P. Kruk P. Kruk P. Kruk

14-18.05.2012

45minut Piotr

Kruk

19. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości uczniów testem kompetencji po klasie pierwszej gimnazjum.

Muzyka IA

IB IC ID IE

B. E. Kowalczyk B. E. Kowalczyk B. E. Kowalczyk B. E. Kowalczyk B. E. Kowalczyk

14-18.05.2012

45 minut Barbara

Elżbieta Kowalczyk 20. Diagnozowanie umiejętności

i wiadomości uczniów testem kompetencji po klasie drugiej gimnazjum.

Plastyka IIA

IIB IIC IID IIE

B. E. Kowalczyk B. E. Kowalczyk B. E. Kowalczyk B. E. Kowalczyk B. E. Kowalczyk

28.05.-1.06.2012

45 minut Barbara

Elżbieta Kowalczyk

(5)

21. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości uczniów testem kompetencji po klasie pierwszej gimnazjum.

Technika IA

IB IC ID IE

T. Bączkowski T. Bączkowski T. Bączkowski T. Bączkowski T. Bączkowski

28.05.-1.06.2012

45 minut Tomasz

Bączkowski

22. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości uczniów testem kompetencji po klasie drugiej gimnazjum.

Historia II A

II B II C II D II E

P. Kruk K. Marzec B. Sieczka K. Marzec P. Kruk

28.05.-1.06.2012 45 minut

Piotr Kruk

Czerwiec 2012 r.

23. Diagnozowanie umiejętności uczniów testem kompetencji

przygotowanym przez GWO Matematyka ( sesja z plusem

nr 3 )

IA IB IC ID IE

K. Brodzińska K. Brodzińska E. Ostrowska K. Brodzińska K. Brodzińska

4-5.06.2012

45 minut Agata

Hofmann

24. Matematyka

( sesja z plusem nr 3)

II A II B II C II D II E

E. Ostrowska M. Antonowicz

A. Hofmann M. Antonowicz

A. Hofmann

4-5.06.2012 45 minut

Agata Hofmann

25. Diagnozowanie umiejętności uczniów testem kompetencji przygotowanym przez GWO

Matematyka ( sesja z plusem

nr 3)

III A III B IIIC IIID IIIE

E. Ostrowska A. Hofmann A. Hofmann E. Ostrowska E. Ostrowska

4-5.06.2012 45 minut

Agata Hofmann

Informacje dla nauczycieli :

1. Wzór testu wraz z kartoteką i wzorami odpowiedzi nauczyciel składa u dyrektora szkoły nie później niż na 7 dni przed planowanym badaniem.

(6)

2. Po przeprowadzonym badaniu testy znosimy do gabinetu dyrektora szkoły.

3 .Nauczyciele w/w przedmiotów odbierają testy do sprawdzania od dyrektora szkoły.

4. Nauczyciele sprawdzają i opracowują wyniki w terminie do dwóch tygodni.

5. Wyniki punktowe ( zbiorówki) oraz komentarz do wyników diagnozy dla poszczególnych klas opracowują nauczyciele uczący w danej klasie.

6.Zestawienie zbiorcze wszystkich klas i wnioski końcowe oraz plan naprawczy opracowuje zespół nauczycieli danego przedmiotu.

7. Szczegółowy termin przeprowadzania diagnozy w danym poziomie klas ustala dyrektor na miesiąc przed planowanym badaniem umiejętności.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :