Śpiew i zabawa Śpiew i zabawa w realizacji treści kształcenia w realizacji treści kształcenia religijnego religijnego

11  Download (0)

Full text

(1)

Śpiew i zabawa Śpiew i zabawa

w realizacji treści kształcenia w realizacji treści kształcenia

religijnego

religijnego

(2)

Śpiew Śpiew

- wspaniałe narzędzie nauczania.

- wspaniałe narzędzie nauczania.

DLACZEGO?

DLACZEGO?

(3)

Piosenka - wspaniałe narzędzie nauczania.

Piosenka - wspaniałe narzędzie nauczania.

DLACZEGO?

DLACZEGO?

Bogu należy się

Bogu należy się (Ps 47,7–8; Ef 5,19; Ps 98 1,5-6; Kol 3,16)(Ps 47,7–8; Ef 5,19; Ps 98 1,5-6; Kol 3,16)

Skuteczna forma Skuteczna forma

Dobra pieśń nakierowuje Dobra pieśń nakierowuje

Angażuje Angażuje

Dzieci lubią Dzieci lubią

Pieśni stanowią wypełnienie przebiegu spotkania Pieśni stanowią wypełnienie przebiegu spotkania

(4)

Funkcje śpiewu religijnego Funkcje śpiewu religijnego Funkcja dydaktyczna

Funkcja dydaktyczna Funkcja wychowawcza Funkcja wychowawcza

Funkcja przeżyciowa Funkcja przeżyciowa

Funkcja estetyczna Funkcja estetyczna

(5)

DOBÓR PIEŚNI DOBÓR PIEŚNI

By uczyła, By uczyła,

By była odpowiednia, By była odpowiednia,

By nawiązywała, By nawiązywała,

By zawierała, By zawierała, By była „łatwa By była „łatwa”.”.

(6)

UCZENIE PIEŚNI UCZENIE PIEŚNI

Uwaga: nie zapomnij nauczyć się sam!

Uwaga: nie zapomnij nauczyć się sam!

1. Wprowadzenie 1. Wprowadzenie

2. Przedstawienie

2. Przedstawienie (podanie tekstu)(podanie tekstu)

3. Zaprezentowanie 3. Zaprezentowanie

4. Powtórzenie

4. Powtórzenie (2,3-krotne; uczenie (2,3-krotne; uczenie partiami, przejście do szczegółów)

partiami, przejście do szczegółów)

5. Śpiew bez uczącego 5. Śpiew bez uczącego

(7)

Przy nauce pieśni lub piosenki Przy nauce pieśni lub piosenki Bardzo ważny jest pierwszy kontakt,

Bardzo ważny jest pierwszy kontakt,

Podczas nauki nie należy akompaniować Podczas nauki nie należy akompaniować

na instrumencie, na instrumencie,

Pracując z dziećmi zwracamy uwagę Pracując z dziećmi zwracamy uwagę

na ochronę głosów.

na ochronę głosów.

(8)

ODKURZANIE PRZEBOJÓW”ODKURZANIE PRZEBOJÓW”

PIOSENKI OPARTE NA WERSETACH PIOSENKI OPARTE NA WERSETACH BIBLIJNYCH,

BIBLIJNYCH,

PIOSENKI, KTÓRE ZAWIERAJĄ OBIETNICE,PIOSENKI, KTÓRE ZAWIERAJĄ OBIETNICE,

PIOSENKI WYBRANE NA ZASADZIE PIOSENKI WYBRANE NA ZASADZIE SKOJARZEŃ,

SKOJARZEŃ,

PIOSENKI ZAWIERAJĄCE OKREŚLONE PIOSENKI ZAWIERAJĄCE OKREŚLONE SŁOWO.

SŁOWO.

(9)

Zabawa - forma pracy

Zabawa - forma pracy

(10)

Dziecko nie bawi się Dziecko nie bawi się dlatego, że jest dzieckiem, dlatego, że jest dzieckiem,

ale bawi się dlatego, ale bawi się dlatego, by stać się dorosłym”

by stać się dorosłym”

(11)

Rodzaje zabaw Rodzaje zabaw Zabawy ruchowe,

Zabawy ruchowe,

Zabawy tematyczne, Zabawy tematyczne,

Zabawy konstrukcyjne, Zabawy konstrukcyjne,

Zabawy dydaktyczne, Zabawy dydaktyczne,

Zabawy badawcze, Zabawy badawcze,

Figure

Updating...

References

Related subjects :