Sprawdzian odbędzie się 03.06.2020 o godz. 18:00

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Sprawdzian odbędzie się 03.06.2020 o godz. 18:00. Czas trwania 1,5 godz. zegarowej. Będzie miał podobną formę jak poprzedni. Liczba zadao  pięd: równania różniczkowe, liczby zespolone i przykłady z kinetyki chemicznej.

O godzinie 18:00 umieszczę na stronie plik z zadaniami. Następnie studenci będą mieli czas do godz.

19:30 na rozwiązywanie zadao I przesłanie ich na mój email (szyszkin@agh.edu.pl). Ważne aby tytuł listu był następujący:

MetMat2020_Spr_Grupa_Nazwisko_Imię

Zadania można rozwiązywad pisemnie na kartce i zrobid zdjęcie/skan w formacie JPG (lub PNG). Można też pisad w Ms Wordzie i wzory wpisywad używając Microsoft Equation (jest dostępny w każdej wersji edytora), a następnie zapisany plik załączyd do listu.

Proszę też o wyraźne zaznaczanie gdzie się zadanie rozpoczyna i kooczy: wyraźnie piszemy np. Zadanie 1 i oddzielamy poziomą kreską od pozostałych fragmentów.

Nazwa pliku w załączniku powinna byd taka:

MetMat2020_Spr2_Nazwisko_Imię.jpg (lub png, docx, pdf)

Najlepiej jak zadania są w jednym pliku. Jeżeli ktoś ma z tym problem i wysyła kilka plików, to na koocu nazwy pliku dopisujemy informację o numerach zadao, np.

MetMat2020_Spr2_Nazwisko_Imię_Zad1,2.jpg Krzysztof Szyszkiewicz

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :