• Nie Znaleziono Wyników

Język polski. Wielki sprawdzian. Klasa V. Test 4. Wersja A Rozdział Twórca i dzieło. Instrukcja

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Język polski. Wielki sprawdzian. Klasa V. Test 4. Wersja A Rozdział Twórca i dzieło. Instrukcja"

Copied!
12
448
16
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

JP V/4A

symbol testu

Język polski. Wielki sprawdzian

Klasa V. Test 4. Wersja A Rozdział Twórca i dzieło

Imię i nazwisko

. . . .

Numer ucznia w dzienniku

. . .

Klasa

. . . .

Instrukcja

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 40 minut.

2. Przeczytaj uważnie tekst i wszystkie polecenia.

3. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem.

4. W zadaniach, w których masz do wyboru odpowiedzi A, B, C, D, wybierz jedną i w umieszczo- nym obok niej kwadracie postaw znak X.

A.

B.

C.

D.

5. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem, a poprawną odpowiedź zaznacz znakiem X.

A.

B.

C.

D.

6. W zadaniach, w których należy zapisać odpowiedzi, pisz starannie i czytelnie. Pomyłki prze- kreślaj.

7. W pozostałych zadaniach postępuj zgodnie z informacją podaną w poleceniu.

Powodzenia!

JP V/4A symbol testu

(2)

JP V/4A

Tekst do zadań od 1. do 5.

Mama przeczytała to, co nasza pani napisała w moim dzienniczku: „Mikołaj był w tym mie- siącu dosyć spokojny”.

– Trzeba go nagrodzić – powiedziała mama. […]

Bardzo się ucieszyłem, bo w naszym kinie grano właśnie sześć kreskówek i fi lm kowbojski

1

pod tytułem Tajemnica opuszczonej kopalni, a na plakatach pisali, że to bardzo dobre. […]

Obaj z tatą włożyliśmy odświętne ubrania i w końcu dotarliśmy do kina. […]

Tata kupił bilety i weszliśmy do kina. Poprosiłem, żebyśmy usiedli w pierwszym rzędzie, tam gdzie się lepiej słyszy i obrazy wydają się dłuższe. Tata nie chciał i ciągnął mnie za rękę. Ale zgasło światło i bileterka kazała się tacie decydować, bo ma jeszcze do usadzenia innych ludzi.

W pierwszym rzędzie tata był jedynym dorosłym. Obok niego siedział gruby Alcest, ten, co bez przerwy je.

Sześć kreskówek szybko przeleciało. Na przerwie tata skarżył się tylko, że trochę go boli gło- wa i oczy. […]

A potem światło znowu zgasło i zaczęła się Tajemnica opuszczonej kopalni. Naprawdę ekstra!

Był tam człowiek cały ubrany na czarno, z twarzą zasłoniętą czarną chustką, który miał czarnego konia. Człowiek zabijał starego górnika, córka starego górnika płakała, a szeryf, cały ubrany na biało i bez chustki na twarzy, przysięgał, że odkryje, kim jest ten czarny człowiek. Był też zły bankier, który chciał przejąć kopalnię po śmierci starego górnika.

Wtedy właśnie tata odwrócił się do tyłu i poprosił chłopca, który za nim siedział, żeby przestał kopać w jego fotel. […]

Wstając, tata zrzucił sobie na ubranie lody, które Alcest zostawił na poręczy fotela (dwa wani- liowe i dwa truskawkowe).

Ludzie krzyczeli:

– Cisza! […]

Niestety, przyszła bileterka z jakimiś dwoma panami i musieliśmy wyjść.

R. Goscinny, J.J. Sempé, Nowe przygody Mikołajka, Kraków 2005, s. 408–413.

1 Film kowbojski (western) – fi lm, którego bohaterami są kowboje – konni pasterze bydła. Przedstawia wydarzenia

związane m.in. z podbojem ziem Indian. Jest w nim wyraźnie zarysowany konfl ikt dobra ze złem.

Zadanie 1. (0–1 p.)

O wydarzeniach opowiada A. tata.

B. bileterka.

C. dziecko.

D. mama.

Zadanie 2. (0–2 p.)

Zacytuj zdanie, w którym jest mowa o tym, jak byli ubrani Mikołaj i jego tata. Pamiętaj o odpowiedniej interpunkcji.

. . . . . . . .

(3)

3

JP V/4A

symbol testu

Zadanie 3. (0–2 p.)

Ustal, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wpisz znak X w odpowiedniej rubryce.

prawda fałsz

a) Wycieczka do kina była nagrodą za zachowanie w szkole.

b) Tajemnica opuszczonej kopalni to fi lm kowbojski.

c) Osoba opowiadająca uważa, że siedzący w pierwszym rzędzie gorzej słyszą, a obrazy wydają się im dłuższe.

d) Osobą, która chciała przejąć kopalnię po zmarłym górniku, był bankier.

e) W dniu, w którym bohaterowie udali się do kina, wyświetlono siedem fi lmów rysunkowych.

Zadanie 4. (0–2 p.)

Napisz prośbę, z którą ojciec Mikołaja mógłby się zwrócić do chłopca kopiącego w jego fotel.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Zadanie 5. (0–2 p.)

W imieniu wychowawczyni uzupełnij notatkę w dzienniczku Mikołaja. Wyjaśnij w niej, co to znaczy, że chłopiec zachowywał się dość spokojnie. Ułóż trzy zdania pojedyncze.

Mikołaj był w tym miesiącu dosyć spokojny.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4)

JP V/4A

Zadanie 6. (0–1 p.)

Dokończ zdanie, wpisując w wykropkowanym miejscu informację wybraną z ramki.

4 głoski bezdźwięczne tylko głoski ustne 3 spółgłoski 6 samogłosek tylko głoski dźwięczne 3 głoski dźwięczne

Wyraz kreskówka ma

. . .

.

Zadanie 7. (0–2 p.)

Uzupełnij tekst wyrazami z ramki. Pamiętaj o poprawnym zapisie ortografi cznym.

morze/może poczuł/poczół Księrzyc/Księżyc pszyszedł/przyszedł karzdy/każdy przebierze/przebieże

rakietah/rakietach przerwie/pżerwie

Gotfryd lubi na

. . . .

fi lm ubierać się inaczej. Ostatnim razem był fi lm o

. . . .

, które latały na

. . . .

, i Gotfryd

. . . .

ubrany jak Marsjanin z czymś w rodzaju szklanego słoja na gło-

wie. Nie zdjął go nawet na

. . . .

, żeby zjeść loda. Pod koniec źle się

. . . .

w swoim słoju. Ciekaw jestem, za kogo

. . . .

się Gotfryd, kiedy będzie fi lm o Tarzanie –

. . . .

za małpę.

R. Goscinny, J.J. Sempé, Nowe przygody Mikołajka, Kraków 2005, s. 411.

Zadanie 8. (0–1 p.)

W poniższym tekście podkreślono nadużywane wyrazy obcego pochodzenia. Zastąp je sło- wami rodzimymi.

Już wkrótce na ekrany kin wchodzi fi lm Tajemnica opuszczonej kopalni, o którym mówi się, że

jest super

. . . .

. Słyszałem, że sceny przeznaczone dla widzów o moc-

nych nerwach są ekstra

. . . .

, ujęcia mega

. . . .

,

fajna

. . . .

muzyka. To trzeba zobaczyć!

(5)

5

JP V/4A

symbol testu

Zadanie 9. (0–1 p.)

W poniższych wyrazach podkreśl sylabę akcentowaną.

dotarliśmy bileterka aktor tajemnica obejrzelibyśmy

Zadanie 10. (0–1 p.)

Nazwij części mowy w zdaniu Sześć kreskówek szybko przeleciało.

sześć –

. . . .

kreskówek –

. . . .

szybko –

. . . .

przeleciało –

. . . .

Zadanie 11. (0–1 p.)

Widz widoczny na poniższym rysunku, komentując fi lm, użył słowa w niewłaściwej formie.

Popraw jego wypowiedź. Skorzystaj z informacji zawartych w defi nicji słownikowej.

kowboj – m I, DB. -a; lm M. -e, DB. -ów «pasterz bydła i koni w Ameryce Płn.»

Słownik języka polskiego PWN, t. I, Warszawa 2002, s. 966.

Osoba oglądająca fi lm powinna powiedzieć: Konie

. . . .

są już zmęczone.

(6)

JP V/4A

Zadanie 12. (0–4 p.)

Napisz ogłoszenie o sprzedaży lub wymianie poniższego plakatu fi lmowego. Wykorzystaj co najmniej dwie informacje z plakatu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(7)

JP V/4B

symbol testu

Język polski. Wielki sprawdzian

Klasa V. Test 4. Wersja B Rozdział Twórca i dzieło

Imię i nazwisko

. . . .

Numer ucznia w dzienniku

. . .

Klasa

. . . .

Instrukcja

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 40 minut.

2. Przeczytaj uważnie tekst i wszystkie polecenia.

3. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem.

4. W zadaniach, w których masz do wyboru odpowiedzi A, B, C, D, wybierz jedną i w umieszczo- nym obok niej kwadracie postaw znak X.

A.

B.

C.

D.

5. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem, a poprawną odpowiedź zaznacz znakiem X.

A.

B.

C.

D.

6. W zadaniach, w których należy zapisać odpowiedzi, pisz starannie i czytelnie. Pomyłki prze- kreślaj.

7. W pozostałych zadaniach postępuj zgodnie z informacją podaną w poleceniu.

Powodzenia!

JP V/4B symbol testu

(8)

JP V/4B

Tekst do zadań od 1. do 5.

Mama przeczytała to, co nasza pani napisała w moim dzienniczku: „Mikołaj był w tym mie- siącu dosyć spokojny”.

– Trzeba go nagrodzić – powiedziała mama. […]

Bardzo się ucieszyłem, bo w naszym kinie grano właśnie sześć kreskówek i fi lm kowbojski

1

pod tytułem Tajemnica opuszczonej kopalni, a na plakatach pisali, że to bardzo dobre. […]

Obaj z tatą włożyliśmy odświętne ubrania i w końcu dotarliśmy do kina. […]

Tata kupił bilety i weszliśmy do kina. Poprosiłem, żebyśmy usiedli w pierwszym rzędzie, tam gdzie się lepiej słyszy i obrazy wydają się dłuższe. Tata nie chciał i ciągnął mnie za rękę. Ale zgasło światło i bileterka kazała się tacie decydować, bo ma jeszcze do usadzenia innych ludzi.

W pierwszym rzędzie tata był jedynym dorosłym. Obok niego siedział gruby Alcest, ten, co bez przerwy je.

Sześć kreskówek szybko przeleciało. Na przerwie tata skarżył się tylko, że trochę go boli gło- wa i oczy. […]

A potem światło znowu zgasło i zaczęła się Tajemnica opuszczonej kopalni. Naprawdę ekstra!

Był tam człowiek cały ubrany na czarno, z twarzą zasłoniętą czarną chustką, który miał czarnego konia. Człowiek zabijał starego górnika, córka starego górnika płakała, a szeryf, cały ubrany na biało i bez chustki na twarzy, przysięgał, że odkryje, kim jest ten czarny człowiek. Był też zły bankier, który chciał przejąć kopalnię po śmierci starego górnika.

Wtedy właśnie tata odwrócił się do tyłu i poprosił chłopca, który za nim siedział, żeby przestał kopać w jego fotel. […]

Wstając, tata zrzucił sobie na ubranie lody, które Alcest zostawił na poręczy fotela (dwa wani- liowe i dwa truskawkowe).

Ludzie krzyczeli:

– Cisza! […]

Niestety, przyszła bileterka z jakimiś dwoma panami i musieliśmy wyjść.

R. Goscinny, J.J. Sempé, Nowe przygody Mikołajka, Kraków 2005, s. 408–413.

1 Film kowbojski (western) – fi lm, którego bohaterami są kowboje – konni pasterze bydła. Przedstawia wydarzenia

związane m.in. z podbojem ziem Indian. Jest w nim wyraźnie zarysowany konfl ikt dobra ze złem.

Zadanie 1. (0–1 p.)

O wydarzeniach opowiada A. tata.

B. dziecko.

C. bileterka.

D. mama.

Zadanie 2. (0–2 p.)

Zacytuj zdanie, w którym jest mowa o tym, jak byli ubrani Mikołaj i jego tata. Pamiętaj o odpowiedniej interpunkcji.

. . . . . . . .

(9)

3

JP V/4B

symbol testu

Zadanie 3. (0–2 p.)

Ustal, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wpisz znak X w odpowiedniej rubryce.

prawda fałsz

a) Wycieczka do kina była nagrodą za zachowanie w szkole.

b) Osoba opowiadająca uważa, że siedzący w pierwszym rzędzie gorzej słyszą, a obrazy wydają się im dłuższe.

c) Tajemnica opuszczonej kopalni to fi lm kowbojski.

d) W dniu, w którym bohaterowie udali się do kina, wyświetlono siedem fi lmów rysunkowych.

e) Osobą, która chciała przejąć kopalnię po zmarłym górniku, był bankier.

Zadanie 4. (0–2 p.)

Napisz prośbę, z którą ojciec Mikołaja mógłby się zwrócić do chłopca kopiącego w jego fotel.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Zadanie 5. (0–2 p.)

W imieniu wychowawczyni uzupełnij notatkę w dzienniczku Mikołaja. Wyjaśnij w niej, co to znaczy, że chłopiec zachowywał się dość spokojnie. Ułóż trzy zdania pojedyncze.

Mikołaj był w tym miesiącu dosyć spokojny.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(10)

JP V/4B

Zadanie 6. (0–1 p.)

Dokończ zdanie, wpisując w wykropkowanym miejscu informację wybraną z ramki.

4 głoski bezdźwięczne tylko głoski ustne 3 spółgłoski 6 samogłosek tylko głoski dźwięczne 3 głoski dźwięczne

Wyraz kreskówka ma

. . .

.

Zadanie 7. (0–2 p.)

Uzupełnij tekst wyrazami z ramki. Pamiętaj o poprawnym zapisie ortografi cznym.

morze/może poczuł/poczół Księrzyc/Księżyc pszyszedł/przyszedł karzdy/każdy przebierze/przebieże

rakietah/rakietach przerwie/pżerwie

Gotfryd lubi na

. . . .

fi lm ubierać się inaczej. Ostatnim razem był fi lm o

. . . .

, które latały na

. . . .

, i Gotfryd

. . . .

ubrany jak Marsjanin z czymś w rodzaju szklanego słoja na gło-

wie. Nie zdjął go nawet na

. . . .

, żeby zjeść loda. Pod koniec źle się

. . . .

w swoim słoju. Ciekaw jestem, za kogo

. . . .

się Gotfryd, kiedy będzie fi lm o Tarzanie –

. . . .

za małpę.

R. Goscinny, J.J. Sempé, Nowe przygody Mikołajka, Kraków 2005, s. 411.

Zadanie 8. (0–1 p.)

W poniższym tekście podkreślono nadużywane wyrazy obcego pochodzenia. Zastąp je sło- wami rodzimymi.

Już wkrótce na ekrany kin wchodzi fi lm Tajemnica opuszczonej kopalni, o którym mówi się, że

jest super

. . . .

. Słyszałem, że sceny przeznaczone dla widzów o moc-

nych nerwach są ekstra

. . . .

, ujęcia mega

. . . .

,

fajna

. . . .

muzyka. To trzeba zobaczyć!

(11)

5

JP V/4B

symbol testu

Zadanie 9. (0–1 p.)

W poniższych wyrazach podkreśl sylabę akcentowaną.

dotarliśmy bileterka aktor tajemnica obejrzelibyśmy

Zadanie 10. (0–1 p.)

Nazwij części mowy w zdaniu Sześć kreskówek szybko przeleciało.

sześć –

. . . .

kreskówek –

. . . .

szybko –

. . . .

przeleciało –

. . . .

Zadanie 11. (0–1 p.)

Widz widoczny na poniższym rysunku, komentując fi lm, użył słowa w niewłaściwej formie.

Popraw jego wypowiedź. Skorzystaj z informacji zawartych w defi nicji słownikowej.

kowboj – m I, DB. -a; lm M. -e, DB. -ów «pasterz bydła i koni w Ameryce Płn.»

Słownik języka polskiego PWN, t. I, Warszawa 2002, s. 966.

Osoba oglądająca fi lm powinna powiedzieć: Konie

. . . .

są już zmęczone.

(12)

JP V/4B

Zadanie 12. (0–4 p.)

Napisz ogłoszenie o sprzedaży lub wymianie poniższego plakatu fi lmowego. Wykorzystaj co najmniej dwie informacje z plakatu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną

Ani w słownikach, ani w encyklopediach nie znalazłem definicji sztuki życia, równo- cześnie jednak wydaje mi się, że kilka tysięcy książek, które mam pod ręką, o niczym in-

A kiedy jesteśmy przy sytuacji tych kobiet, które już doświadczyły straty, to myślę sobie, że to co jest ich trudnością, co może być ich trudnością, to że one

Przedsiębiorco! Zastanawiasz się, w co najlepiej zainwestować pieniądze, by Twoja firma mogła się rozwijać i zarabiać? Odpowiedź jest banalnie prosta!.. Czytaj dalej, by

Biancardi, 'On a Simplified Mathematical Model 81 -95 for an Onboard Simulator and its Potential Applications.. to

w granicach Polski znajduje się Pomorze, które zostało podbite przez tego władcę.. w granicach Polski znajdują się Milsko i Łu- życe podbite przez

Na miejscu zapędzono nas do sprzątania lasu, to znaczy pozwoliliśmy się zapędzić bez żadnych sprzeciwów, bo las był nawet gęsty i stwarzał świetne okazje do ukrycia się

Ale najpiękniejszym i jednocześnie najbardziej charakterystycznym elementem kamienicy gdańskiej były przedproża, czyli podwyższone tarasy, na które trzeba było wejść po kamiennych

Zaczęła mnie okropnie tarmosić i zanim wstałem, była już piąta

Wskaż to objaśnienie słowa bajka, które odnosi się do utworów Szczur i lew oraz Żółw i

Poznasz fragment Księgi dżungli, kształcisz umiejętność czytania ze zrozumieniem, rozpoznawania środków stylistycznych, wnioskowania, analizy świata przedstawionego

Poznasz pojęcia: zdanie pojedyncze, zdanie złożone, zdania składowe, doskonalisz umiejętności wyodrębniania podmiotu i orzeczenia w zdaniu, wyodrębniania grupy podmiotu i

Grupa Ady odwdzięczyła się przedstawieniem teatralnym dla maluchów o misiu, który trafił do przedszkola i niczego nie potrafił robić samodzielnie: nie umiał sam jeść,

Z poprzednich lekcji wiesz, że pismo, którym opisuje się rysunki, powinno być bardzo wyraźne i łatwe do odczytania.. Ze względu na te wymagania opracowano

- jeśli podczas minionego tygodnia udało Ci się zbudować własny instrument, spróbuj zachęcić kogoś z rodziny do wspólnego muzykowania. Pobawcie się muzyką, wyczarujcie

i chcę się podzielić swoją pracą, proszę o wykonanie zdjęcia i przesłanie na adres mailowy – jerzysowa.jr@gmail.com a być może znajdą się na facebook'owej stronie szkoły

Budowa utworu jest odzwierciedleniem cech kultury średniowiecza: jest numeryczna, symetryczna oraz symboliczna.. Szczególne znaczenie ma liczba 3 (zob.

Nie ma co ukrywać, że Krętacz i wujek Alfi niespecjalnie się polubili.. Aby odreagować stres jaskiniowiec postanowił pospacerować i pogadać z pewną samicą, która mu

Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XVI–XVIII w źródłach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s... 1 prawo sankcji – prawo do zatwierdzania

www.gwo.pl/potwierdzenia. Uczestnik Programu ponosi koszt wysyłki Potwierdzenia. Program ma dwie wersje: płatną i bezpłatną. Testy dla obu wersji są takie same. Każdy Uczestnik

Jak twierdzi archeolog Maciej Szyszka z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, który przyczynił się do odkrycia owej piwnicy, pierwotnie budowla ta była jadalnią i kuchnią, w

Zamiast rozbić się o twardą skałę, chłopiec poczuł, że zanurza się w coś miękkiego, gęstego, a zarazem obrzydliwie lepkiego... Przerażony, wykonywał równocześnie