• Nie Znaleziono Wyników

Język polski. Wielki sprawdzian. Klasa V. Test 4. Wersja A Rozdział Twórca i dzieło. Instrukcja

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Język polski. Wielki sprawdzian. Klasa V. Test 4. Wersja A Rozdział Twórca i dzieło. Instrukcja"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

JP V/4A

symbol testu

Język polski. Wielki sprawdzian

Klasa V. Test 4. Wersja A Rozdział Twórca i dzieło

Imię i nazwisko

. . . .

Numer ucznia w dzienniku

. . .

Klasa

. . . .

Instrukcja

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 40 minut.

2. Przeczytaj uważnie tekst i wszystkie polecenia.

3. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem.

4. W zadaniach, w których masz do wyboru odpowiedzi A, B, C, D, wybierz jedną i w umieszczo- nym obok niej kwadracie postaw znak X.

A.

B.

C.

D.

5. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem, a poprawną odpowiedź zaznacz znakiem X.

A.

B.

C.

D.

6. W zadaniach, w których należy zapisać odpowiedzi, pisz starannie i czytelnie. Pomyłki prze- kreślaj.

7. W pozostałych zadaniach postępuj zgodnie z informacją podaną w poleceniu.

Powodzenia!

JP V/4A symbol testu

(2)

JP V/4A

Tekst do zadań od 1. do 5.

Mama przeczytała to, co nasza pani napisała w moim dzienniczku: „Mikołaj był w tym mie- siącu dosyć spokojny”.

– Trzeba go nagrodzić – powiedziała mama. […]

Bardzo się ucieszyłem, bo w naszym kinie grano właśnie sześć kreskówek i fi lm kowbojski

1

pod tytułem Tajemnica opuszczonej kopalni, a na plakatach pisali, że to bardzo dobre. […]

Obaj z tatą włożyliśmy odświętne ubrania i w końcu dotarliśmy do kina. […]

Tata kupił bilety i weszliśmy do kina. Poprosiłem, żebyśmy usiedli w pierwszym rzędzie, tam gdzie się lepiej słyszy i obrazy wydają się dłuższe. Tata nie chciał i ciągnął mnie za rękę. Ale zgasło światło i bileterka kazała się tacie decydować, bo ma jeszcze do usadzenia innych ludzi.

W pierwszym rzędzie tata był jedynym dorosłym. Obok niego siedział gruby Alcest, ten, co bez przerwy je.

Sześć kreskówek szybko przeleciało. Na przerwie tata skarżył się tylko, że trochę go boli gło- wa i oczy. […]

A potem światło znowu zgasło i zaczęła się Tajemnica opuszczonej kopalni. Naprawdę ekstra!

Był tam człowiek cały ubrany na czarno, z twarzą zasłoniętą czarną chustką, który miał czarnego konia. Człowiek zabijał starego górnika, córka starego górnika płakała, a szeryf, cały ubrany na biało i bez chustki na twarzy, przysięgał, że odkryje, kim jest ten czarny człowiek. Był też zły bankier, który chciał przejąć kopalnię po śmierci starego górnika.

Wtedy właśnie tata odwrócił się do tyłu i poprosił chłopca, który za nim siedział, żeby przestał kopać w jego fotel. […]

Wstając, tata zrzucił sobie na ubranie lody, które Alcest zostawił na poręczy fotela (dwa wani- liowe i dwa truskawkowe).

Ludzie krzyczeli:

– Cisza! […]

Niestety, przyszła bileterka z jakimiś dwoma panami i musieliśmy wyjść.

R. Goscinny, J.J. Sempé, Nowe przygody Mikołajka, Kraków 2005, s. 408–413.

1 Film kowbojski (western) – fi lm, którego bohaterami są kowboje – konni pasterze bydła. Przedstawia wydarzenia

związane m.in. z podbojem ziem Indian. Jest w nim wyraźnie zarysowany konfl ikt dobra ze złem.

Zadanie 1. (0–1 p.)

O wydarzeniach opowiada A. tata.

B. bileterka.

C. dziecko.

D. mama.

Zadanie 2. (0–2 p.)

Zacytuj zdanie, w którym jest mowa o tym, jak byli ubrani Mikołaj i jego tata. Pamiętaj o odpowiedniej interpunkcji.

. . . . . . . .

(3)

3

JP V/4A

symbol testu

Zadanie 3. (0–2 p.)

Ustal, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wpisz znak X w odpowiedniej rubryce.

prawda fałsz

a) Wycieczka do kina była nagrodą za zachowanie w szkole.

b) Tajemnica opuszczonej kopalni to fi lm kowbojski.

c) Osoba opowiadająca uważa, że siedzący w pierwszym rzędzie gorzej słyszą, a obrazy wydają się im dłuższe.

d) Osobą, która chciała przejąć kopalnię po zmarłym górniku, był bankier.

e) W dniu, w którym bohaterowie udali się do kina, wyświetlono siedem fi lmów rysunkowych.

Zadanie 4. (0–2 p.)

Napisz prośbę, z którą ojciec Mikołaja mógłby się zwrócić do chłopca kopiącego w jego fotel.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Zadanie 5. (0–2 p.)

W imieniu wychowawczyni uzupełnij notatkę w dzienniczku Mikołaja. Wyjaśnij w niej, co to znaczy, że chłopiec zachowywał się dość spokojnie. Ułóż trzy zdania pojedyncze.

Mikołaj był w tym miesiącu dosyć spokojny.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4)

JP V/4A

Zadanie 6. (0–1 p.)

Dokończ zdanie, wpisując w wykropkowanym miejscu informację wybraną z ramki.

4 głoski bezdźwięczne tylko głoski ustne 3 spółgłoski 6 samogłosek tylko głoski dźwięczne 3 głoski dźwięczne

Wyraz kreskówka ma

. . .

.

Zadanie 7. (0–2 p.)

Uzupełnij tekst wyrazami z ramki. Pamiętaj o poprawnym zapisie ortografi cznym.

morze/może poczuł/poczół Księrzyc/Księżyc pszyszedł/przyszedł karzdy/każdy przebierze/przebieże

rakietah/rakietach przerwie/pżerwie

Gotfryd lubi na

. . . .

fi lm ubierać się inaczej. Ostatnim razem był fi lm o

. . . .

, które latały na

. . . .

, i Gotfryd

. . . .

ubrany jak Marsjanin z czymś w rodzaju szklanego słoja na gło-

wie. Nie zdjął go nawet na

. . . .

, żeby zjeść loda. Pod koniec źle się

. . . .

w swoim słoju. Ciekaw jestem, za kogo

. . . .

się Gotfryd, kiedy będzie fi lm o Tarzanie –

. . . .

za małpę.

R. Goscinny, J.J. Sempé, Nowe przygody Mikołajka, Kraków 2005, s. 411.

Zadanie 8. (0–1 p.)

W poniższym tekście podkreślono nadużywane wyrazy obcego pochodzenia. Zastąp je sło- wami rodzimymi.

Już wkrótce na ekrany kin wchodzi fi lm Tajemnica opuszczonej kopalni, o którym mówi się, że

jest super

. . . .

. Słyszałem, że sceny przeznaczone dla widzów o moc-

nych nerwach są ekstra

. . . .

, ujęcia mega

. . . .

,

fajna

. . . .

muzyka. To trzeba zobaczyć!

(5)

5

JP V/4A

symbol testu

Zadanie 9. (0–1 p.)

W poniższych wyrazach podkreśl sylabę akcentowaną.

dotarliśmy bileterka aktor tajemnica obejrzelibyśmy

Zadanie 10. (0–1 p.)

Nazwij części mowy w zdaniu Sześć kreskówek szybko przeleciało.

sześć –

. . . .

kreskówek –

. . . .

szybko –

. . . .

przeleciało –

. . . .

Zadanie 11. (0–1 p.)

Widz widoczny na poniższym rysunku, komentując fi lm, użył słowa w niewłaściwej formie.

Popraw jego wypowiedź. Skorzystaj z informacji zawartych w defi nicji słownikowej.

kowboj – m I, DB. -a; lm M. -e, DB. -ów «pasterz bydła i koni w Ameryce Płn.»

Słownik języka polskiego PWN, t. I, Warszawa 2002, s. 966.

Osoba oglądająca fi lm powinna powiedzieć: Konie

. . . .

są już zmęczone.

(6)

JP V/4A

Zadanie 12. (0–4 p.)

Napisz ogłoszenie o sprzedaży lub wymianie poniższego plakatu fi lmowego. Wykorzystaj co najmniej dwie informacje z plakatu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(7)

JP V/4B

symbol testu

Język polski. Wielki sprawdzian

Klasa V. Test 4. Wersja B Rozdział Twórca i dzieło

Imię i nazwisko

. . . .

Numer ucznia w dzienniku

. . .

Klasa

. . . .

Instrukcja

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 40 minut.

2. Przeczytaj uważnie tekst i wszystkie polecenia.

3. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem.

4. W zadaniach, w których masz do wyboru odpowiedzi A, B, C, D, wybierz jedną i w umieszczo- nym obok niej kwadracie postaw znak X.

A.

B.

C.

D.

5. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem, a poprawną odpowiedź zaznacz znakiem X.

A.

B.

C.

D.

6. W zadaniach, w których należy zapisać odpowiedzi, pisz starannie i czytelnie. Pomyłki prze- kreślaj.

7. W pozostałych zadaniach postępuj zgodnie z informacją podaną w poleceniu.

Powodzenia!

JP V/4B symbol testu

(8)

JP V/4B

Tekst do zadań od 1. do 5.

Mama przeczytała to, co nasza pani napisała w moim dzienniczku: „Mikołaj był w tym mie- siącu dosyć spokojny”.

– Trzeba go nagrodzić – powiedziała mama. […]

Bardzo się ucieszyłem, bo w naszym kinie grano właśnie sześć kreskówek i fi lm kowbojski

1

pod tytułem Tajemnica opuszczonej kopalni, a na plakatach pisali, że to bardzo dobre. […]

Obaj z tatą włożyliśmy odświętne ubrania i w końcu dotarliśmy do kina. […]

Tata kupił bilety i weszliśmy do kina. Poprosiłem, żebyśmy usiedli w pierwszym rzędzie, tam gdzie się lepiej słyszy i obrazy wydają się dłuższe. Tata nie chciał i ciągnął mnie za rękę. Ale zgasło światło i bileterka kazała się tacie decydować, bo ma jeszcze do usadzenia innych ludzi.

W pierwszym rzędzie tata był jedynym dorosłym. Obok niego siedział gruby Alcest, ten, co bez przerwy je.

Sześć kreskówek szybko przeleciało. Na przerwie tata skarżył się tylko, że trochę go boli gło- wa i oczy. […]

A potem światło znowu zgasło i zaczęła się Tajemnica opuszczonej kopalni. Naprawdę ekstra!

Był tam człowiek cały ubrany na czarno, z twarzą zasłoniętą czarną chustką, który miał czarnego konia. Człowiek zabijał starego górnika, córka starego górnika płakała, a szeryf, cały ubrany na biało i bez chustki na twarzy, przysięgał, że odkryje, kim jest ten czarny człowiek. Był też zły bankier, który chciał przejąć kopalnię po śmierci starego górnika.

Wtedy właśnie tata odwrócił się do tyłu i poprosił chłopca, który za nim siedział, żeby przestał kopać w jego fotel. […]

Wstając, tata zrzucił sobie na ubranie lody, które Alcest zostawił na poręczy fotela (dwa wani- liowe i dwa truskawkowe).

Ludzie krzyczeli:

– Cisza! […]

Niestety, przyszła bileterka z jakimiś dwoma panami i musieliśmy wyjść.

R. Goscinny, J.J. Sempé, Nowe przygody Mikołajka, Kraków 2005, s. 408–413.

1 Film kowbojski (western) – fi lm, którego bohaterami są kowboje – konni pasterze bydła. Przedstawia wydarzenia

związane m.in. z podbojem ziem Indian. Jest w nim wyraźnie zarysowany konfl ikt dobra ze złem.

Zadanie 1. (0–1 p.)

O wydarzeniach opowiada A. tata.

B. dziecko.

C. bileterka.

D. mama.

Zadanie 2. (0–2 p.)

Zacytuj zdanie, w którym jest mowa o tym, jak byli ubrani Mikołaj i jego tata. Pamiętaj o odpowiedniej interpunkcji.

. . . . . . . .

(9)

3

JP V/4B

symbol testu

Zadanie 3. (0–2 p.)

Ustal, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wpisz znak X w odpowiedniej rubryce.

prawda fałsz

a) Wycieczka do kina była nagrodą za zachowanie w szkole.

b) Osoba opowiadająca uważa, że siedzący w pierwszym rzędzie gorzej słyszą, a obrazy wydają się im dłuższe.

c) Tajemnica opuszczonej kopalni to fi lm kowbojski.

d) W dniu, w którym bohaterowie udali się do kina, wyświetlono siedem fi lmów rysunkowych.

e) Osobą, która chciała przejąć kopalnię po zmarłym górniku, był bankier.

Zadanie 4. (0–2 p.)

Napisz prośbę, z którą ojciec Mikołaja mógłby się zwrócić do chłopca kopiącego w jego fotel.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Zadanie 5. (0–2 p.)

W imieniu wychowawczyni uzupełnij notatkę w dzienniczku Mikołaja. Wyjaśnij w niej, co to znaczy, że chłopiec zachowywał się dość spokojnie. Ułóż trzy zdania pojedyncze.

Mikołaj był w tym miesiącu dosyć spokojny.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(10)

JP V/4B

Zadanie 6. (0–1 p.)

Dokończ zdanie, wpisując w wykropkowanym miejscu informację wybraną z ramki.

4 głoski bezdźwięczne tylko głoski ustne 3 spółgłoski 6 samogłosek tylko głoski dźwięczne 3 głoski dźwięczne

Wyraz kreskówka ma

. . .

.

Zadanie 7. (0–2 p.)

Uzupełnij tekst wyrazami z ramki. Pamiętaj o poprawnym zapisie ortografi cznym.

morze/może poczuł/poczół Księrzyc/Księżyc pszyszedł/przyszedł karzdy/każdy przebierze/przebieże

rakietah/rakietach przerwie/pżerwie

Gotfryd lubi na

. . . .

fi lm ubierać się inaczej. Ostatnim razem był fi lm o

. . . .

, które latały na

. . . .

, i Gotfryd

. . . .

ubrany jak Marsjanin z czymś w rodzaju szklanego słoja na gło-

wie. Nie zdjął go nawet na

. . . .

, żeby zjeść loda. Pod koniec źle się

. . . .

w swoim słoju. Ciekaw jestem, za kogo

. . . .

się Gotfryd, kiedy będzie fi lm o Tarzanie –

. . . .

za małpę.

R. Goscinny, J.J. Sempé, Nowe przygody Mikołajka, Kraków 2005, s. 411.

Zadanie 8. (0–1 p.)

W poniższym tekście podkreślono nadużywane wyrazy obcego pochodzenia. Zastąp je sło- wami rodzimymi.

Już wkrótce na ekrany kin wchodzi fi lm Tajemnica opuszczonej kopalni, o którym mówi się, że

jest super

. . . .

. Słyszałem, że sceny przeznaczone dla widzów o moc-

nych nerwach są ekstra

. . . .

, ujęcia mega

. . . .

,

fajna

. . . .

muzyka. To trzeba zobaczyć!

(11)

5

JP V/4B

symbol testu

Zadanie 9. (0–1 p.)

W poniższych wyrazach podkreśl sylabę akcentowaną.

dotarliśmy bileterka aktor tajemnica obejrzelibyśmy

Zadanie 10. (0–1 p.)

Nazwij części mowy w zdaniu Sześć kreskówek szybko przeleciało.

sześć –

. . . .

kreskówek –

. . . .

szybko –

. . . .

przeleciało –

. . . .

Zadanie 11. (0–1 p.)

Widz widoczny na poniższym rysunku, komentując fi lm, użył słowa w niewłaściwej formie.

Popraw jego wypowiedź. Skorzystaj z informacji zawartych w defi nicji słownikowej.

kowboj – m I, DB. -a; lm M. -e, DB. -ów «pasterz bydła i koni w Ameryce Płn.»

Słownik języka polskiego PWN, t. I, Warszawa 2002, s. 966.

Osoba oglądająca fi lm powinna powiedzieć: Konie

. . . .

są już zmęczone.

(12)

JP V/4B

Zadanie 12. (0–4 p.)

Napisz ogłoszenie o sprzedaży lub wymianie poniższego plakatu fi lmowego. Wykorzystaj co najmniej dwie informacje z plakatu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cytaty

Powiązane dokumenty