• Nie Znaleziono Wyników

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA"

Copied!
8
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaliszu, ul. Augustyna Kordeckiego 19

SZKOLNY ZESTAW

PROGRAMÓW NAUCZANIA

Na rok szkolny 2007/ 2008

(obowiązuje przez trzy lata szkolne)

Szkolny zestaw programów nauczania obowiązuje w SOSW Szkole Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących, SOSW Gimnazjum Specjalnym dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących oraz SOSW Liceum Profilowanym Specjalnym dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Kaliszu. Został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców i przyjęty w drodze uchwały przez Radę Pedagogiczną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu, ul. Augustyna Kordeckiego 19,w dniu 30 maja 2007 r.

(2)

str. 2

SOSW SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

DLA DZIECI SŁABO SŁYSZĄCYCH I NIESŁYSZĄCYCH W KALISZU

OP/ „0”

Zajęcia edukacyjne Nr programu nauczania Kształcenie zintegrowane DKO-4013-1/01

Rytmika DKO-4013-1/01

Religia AZ-1-01/1

Klasa I

Zajęcia edukacyjne Nr programu nauczania Kształcenie zintegrowane DKW-4014-312/99

Rytmika DKW-4014-154/99

Religia AZ-1-02/9

Klasa II

Zajęcia edukacyjne Nr programu nauczania Kształcenie zintegrowane DKW-4014-312/99

Rytmika DKW-4014-154/99

Religia AZ-1-02/9

Klasa III

Zajęcia edukacyjne Nr programu nauczania Kształcenie zintegrowane DKW-4014-312/99

Rytmika DKW-4014-154/99

Religia AZ-1-02/9

Klasa IV

Zajęcia edukacyjne Nr programu nauczania

Język polski DKW-4014-313/99

Historia i społeczeństwo DKOS-4014-35/02

Język angielski DKW-4014-43/00

Matematyka DKW-4014-314/99

Przyroda DKW-4014-181/99

Muzyka DKW-4014-155/99

Plastyka DKW-4014-157/99

Technika DKW-4014-221/99

Informatyka DKW-4014-5/99

(3)

str. 3

Wychowanie fizyczne DKW-4014-14/01

Religia AZ-2-03/6

Klasa V

Zajęcia edukacyjne Nr programu nauczania

Język polski DKW-4014-313/99

Historia i społeczeństwo DKOS-4014-175/99

Język angielski DKW-4014-43/00

Matematyka DKW-4014-314/99

Przyroda DKW-4014-181/99

Muzyka DKW-4014-155/99

Plastyka DKW-4014-157/99

Technika DKW-4014-221/99

Informatyka DKW-4014-5/99

Wychowanie fizyczne DKW-4014-14/01

Religia AZ-2-03/6

Klasa VI

Zajęcia edukacyjne Nr programu nauczania

Język polski DKW-4014-313/99

Historia i społeczeństwo DKOS-4014-175/99

Język angielski DKW-4014-43/00

Matematyka DKW-4014-314/99

Przyroda DKW-4014-181/99

Muzyka DKW-4014-155/99

Technika DKW-4014-221/99

Informatyka DKW-4014-5/99

Wychowanie fizyczne DKW-4014-14/01

Religia AZ-2-03/6

Ścieżki edukacyjne

Zajęcia edukacyjne Nr programu nauczania Edukacja czytelnicza i medialna DKW-4014-260/99

Edukacja ekologiczna DKW-4014-34/00

Edukacja prozdrowotna DKW-4014-40/99 Wychowanie do życia w rodzinie DKW-4014-253/99

(4)

str. 4

Edukacja regionalna – dziedzictwo

kulturowe w regionie DKW-4014-69/99

SOSW GIMNAZJUM SPECJALNE

DLA DZIECI SŁABO SŁYSZĄCYCH I NIESŁYSZĄCYCH W KALISZU

Klasa I

Zajęcia edukacyjne Nr programu nauczania

Język polski DKW-4014-25/00

Historia DKW-4014-255/99

Wiedza o społeczeństwie DKW-4014-26/02

Język angielski DKW-4014-45/00

Matematyka DKW-4014-87/99

Fizyka i astronomia DKW-4014-12/01

Chemia DKW-4014-95/99

Biologia DKW-4014-78/99

Geografia DKW-4014-128/99

Plastyka DKW-4014-153/99

Technika DKW-4014-224/99

Informatyka DKW-4014-80/99

Wychowanie fizyczne DKW-4014-290/99

Religia AZ-3-02/9

Klasa II (oddziały a, b)

Zajęcia edukacyjne Nr programu nauczania

Język polski DKW-4014-25/00

Historia DKW-4014-255/99

Wiedza o społeczeństwie DKW-4014-26/02

Język angielski DKW-4014-45/00

Matematyka DKW-4014-87/99

Fizyka i astronomia DKW-4014-12/01

Chemia DKW-4014-95/99

Biologia DKW-4014-78/99

Geografia DKW-4014-147/99

Muzyka DKW-4014-174/99

Technika DKW-4014-224/99

(5)

str. 5

Informatyka DKW-4014-80/99

Wychowanie fizyczne DKW-4014-290/99

Religia AZ-3-02/9

Klasa II/ III (oddział dla dzieci niesłyszących i upośledzonych umysłowo w st. umiarkowanym)

Zajęcia edukacyjne Nr programu nauczania Funkcjonowanie w środowisku DOW-4014-S-2/97

Plastyka DOW-4014-S-2/97

Technika DOW-4014-S-2/97

Muzyka z rytmiką DOW-4014-S-2/97

Wychowanie fizyczne DKW-4014-301/99

Religia AZ-2-03/6

W oparciu o podstawę programową i ww. programy nauczyciel opracował indywidualne programy dla uczniów.

Klasa III (oddziały a, b, c)

Zajęcia edukacyjne Nr programu nauczania

Język polski DKW-4014-25/00

Historia DKW-4014-255/99

Wiedza o społeczeństwie DKW-4014-26/02

Język angielski DKW-4014-45/00

Matematyka DKW-4014-87/99

Fizyka i astronomia DKW-4014-12/01

Chemia DKW-4014-95/99

Biologia DKW-4014-78/99

Geografia DKW-4014-147/99

Plastyka DKW-4014-153/99

Muzyka DKW-4014-174/99

Informatyka DKW-4014-80/99

Wychowanie fizyczne DKW-4014-290/99

Religia AZ-3-02/9

Ścieżki edukacyjne

Zajęcia edukacyjne Nr programu nauczania Edukacja czytelnicza i medialna DKW-4014-260/99

Edukacja ekologiczna DKW-4014-58/00

Edukacja europejska DKW-4014-45/01

(6)

str. 6

Edukacja filozoficzna DKW-4014-79/00 Edukacja prozdrowotna DKW-4014-40/99 Edukacja regionalna – dziedzictwo

kulturowe w regionie DKW-4014-69/99 Kultura polska na tle tradycji

śródziemnomorskiej DKW-4014-210/99

Edukacja obronna DKW-4014-121/99

Wychowanie do życia w rodzinie DKW-4014-253/99

SOSW LICEUM PROFILOWANE SPECJALNE

DLA MŁODZIEŻY SŁABO SŁYSZĄCEJ I NIESŁYSZĄCEJ W KALISZU

Klasa I

Zajęcia edukacyjne Nr programu nauczania

Język polski DKOS-4015-143/02

Język angielski DKOS-4015-230/02

Historia DKOS-4015-90/02

Wiedza o społeczeństwie DKOS-5002-4/04

Matematyka DKW-4015-37/01

Fizyka i astronomia DKOS-5002-38/07

Chemia DKOS-4015-33/02

Biologia DKOS-4015-5/02

Geografia DKW-4015-41/01

Technologia informacyjna DKOS-5002-65/03

Wychowanie fizyczne DKW-4014-283/99

Przysposobienie obronne DKOS-5002-97/03 Zarządzenie informacją – Wyszukiwanie,

selekcjonowanie, gromadzenie informacji LP-ZI/MENiS/2002.08.19

Religia AZ-4-04/2

Klasa II

Zajęcia edukacyjne Nr programu nauczania

Język polski DKOS-4015-143/02

Język angielski DKOS-4015-230/02

Historia DKOS-4015-90/02

Wiedza o społeczeństwie DKOS-5002-4/04

Matematyka DKW-4015-37/01

Fizyka i astronomia DKOS-5002-38/07

(7)

str. 7

Chemia DKOS-4015-33/02

Biologia DKOS-4015-5/02

Geografia DKW-4015-41/01

Podstawy przedsiębiorczości DKOS-4015-26/02 Technologia informacyjna DKOS-5002-65/03

Wychowanie fizyczne DKW-4014-283/99

Przysposobienie obronne DKOS-5002-97/03 Zarządzenie informacją –

Przetwarzanie informacji LP-ZI/MENiS/2002.08.19 Zarządzenie informacją –

Upowszechnianie informacji LP-ZI/MENiS/2002.08.19

Religia AZ-4-04/2

Klasa III

Zajęcia edukacyjne Nr programu nauczania

Język polski DKOS-4015-143/02

Język angielski DKOS-4015-230/02

Historia DKOS-4015-90/02

Wiedza o społeczeństwie DKOS-5002-4/04

Wiedza o kulturze DKOS-4015-207/02

Matematyka DKW-4015-37/01

Fizyka i astronomia DKOS-5002-38/07

Chemia DKOS-4015-33/02

Biologia DKOS-4015-5/02

Geografia DKW-4015-41/01

Podstawy przedsiębiorczości DKOS-4015-26/02 Technologia informacyjna DKOS-5002-65/03

Wychowanie fizyczne DKW-4014-283/99

Zarządzenie informacją –

Upowszechnianie informacji LP-ZI/MENiS/2002.08.19

Religia AZ-4-04/2

Ścieżki edukacyjne

Zajęcia edukacyjne Nr programu nauczania Edukacja czytelnicza i medialna DKW-4015-35/01

Edukacja ekologiczna DKOS-5002-54/03 Edukacja europejska DKOS-4015-220/02

(8)

str. 8

Edukacja filozoficzna DKOS-5002-02/07 Edukacja regionalna – dziedzictwo

kulturowe w regionie DKOS-4015-169/02 Wychowanie do życia w rodzinie DKW-4015-22/01

Cytaty

Powiązane dokumenty

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM SALOMON W WARSZAWIE KLASA I ROK SZKOLNY 2013/2014 /nowa podstawa

„NOWE SŁOWA NA START!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz

Program nauczania języka angielskiego, IV etap edukacyjny, poziom IV.1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu

9/BIOL/T/2012/2013 Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych „Biologia na czasie”.. Nowa Era

wychowanie fizyczne Piotr Karwacki Program Własny Nauczania Wychowania Fizycznego dla czwartego etapu edukacyjnego trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej -technikum, liceum

Geografia Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii. Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym

Język angielski zawodowy Bezpieczeństwo i higiena pracy Rezerwacja usług hotelarskich Obsługa gości w recepcji Marketing w hotelarstwie Kultura zawodu. Przedmioty w

Program nauczania języka polskiego w gimnazjum dla niesłyszących klasy I – III.. Zespół nauczycieli ze szkół

Francuz-Ornat 11 -GimKlim/chem/11/09 Chemia Program nauczania chemii w gimnazjum.. Chemia

Program nauczania języka niemieckiego w klasach 1-3 gimnazjum w kursie podstawowym WSzPWN I.Szulczewska G2b, G3b, G3c. O.Karolczyk

„Matematyka- podręcznik dla liceów i techników”, Pazdro, K.Kłaczkow, M.Kurczeb, E.Świda. „Matematyka

Program doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej opracowany przez nauczyciela prowadzącego.. Szkolny Zestaw Programów Nauczania – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

„Odkryć fizykę 3” Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy. Marcin Braun, Weronika Śliwa

Sikora- Banasik Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego klasy I-III szkoły podstawowej/ NOWA

To jest chemia 1 Zakres rozszerzony Maturalne karty pracy 1.. Fizyka Grzegorz Kornaś Ciekawi

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa. Wydawnictwa Szkolne i

Technika klasa IV 295/1/2017 „Jak to działa” Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Technika klasa V 295/2/2018 „Jak to działa” Podręcznik

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum - Oblicza geografii.

Chemia Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – to jest chemia,

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej.Wyd. Sagnowska Program nauczania fizyki

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV - VIII

T12/46/ 2 /19 Damian Wójcik Program nauczania dla zawodu technik logistyk 33317 o strukturze przedmiotowej. Przechowywanie

język polski ,,Nowe słowa na start!’’ Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.. Marlena Derlukiewicz