Pełen tekst

(1)

71260A Maxtor 3,5" EIDE

Pojem ność Dysk n iesform a to w an y Forniat (512B na sektor)

ca łko w ita [M B ] 1204,8

p o w ie rzch n i [M B ] cylin d ra [M B ]

ście żki [B ]

Wymiary zew nętrzne i ciężar

wysokość [m m ] 25,4

szerokość [m m ] 101,6

g łę b o ko ść [m m ] 146,1

ciężar [kg] 0,57

Organizacja Fizyczna Logiczna

d yskó w 3 8

c y lin d ró w 3882 2448

g ło w ic danych 5 16

g ło w ic serwo sum a se kto ró w

sekt/ścieżkę 7 7 ... 124 63

Opóźnienia [m s ]

Średnio 12

F M

TRTR 2

Max 25

Latency 6,67

Overhead 0,3

Dop. temp. P racy Spocz.

p c ] 5 ... 55 -4 0 ... 71

Dopuszczalne p r z e c ią i g ra w it [G ]

Dysk zaparkowany 120

Praca bez b łę d ó w

B łę d y korygow ałne 35

W rtpre. Re-wrt cu rr Land, zon e CMOS-typ

n/d n/d auto LBA

Poj. zapas. ZBR 10

Prędkość tra n sm isji MB/s]

Dysk <■> B ufo r 6,19 B ufor <■> Host 11,1

Niezawodność B łę dy (xx->1 na Exx)

M TBF piOOOh] MTTR [m in ] CDL [la ta ] ON/OFF [*1000] RER UER SER

300 5 13 7

B ufo r dysku [kB ] 256

Prędkość obr. [1 /m in ] 4500

Sytem kodowania (1,7)RLL

Gęstość zapisu [ TPI] 4030

Pozycjoner Voice Coil

Start / Stop [s] 10,1/(3,5) Poz. hał. [dBA @ 1m ] 38

Typowy R W w w n Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

p o b ó r m o c y [W ] 4,860 9,800 4,980 0,940 0,730

lin ia + 1 2 V [A ] lin ia +5V [A ]

(2)

1 —

RST o e GND D37 « o D38 D36 0 o DB9 DBS 0 o DBA DB4 « o D 38 D33 « o DBC DB2 o o DBD DB1 0 o DBF D30 0 o DBF GND o o KEY RES 0 o GND IOW 0 o GNO IOR o o GND (OCR 0 o CSrSC

RES 0 o GNO m 0 o S i 6 AD1 e © PDG AD2 e © AD2 CSO 0 o CS1 DSP 0 o GND

Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Slave Drive).

Pierwszy z dysków w systemie dwudyskowym lub jedyny dysk w systemie (Master in Dual or Single Drive System).

mŚ>

Buforowanie zapisu włączone.

J 2 3 ^

Buforowanie zapisu wyłączone.

Wybór Master/Slave dokonywany za pomocą zwory.

J 2 4 ^

Wybór Master/Slave dokonywany przez magistralę.

Pozycja zarezerwowana przez producenta.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :