Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 Budowa napowietrznej linii o wietlenia ulicznego. słup

Pełen tekst

(1)

p. jedn.

1 Budowa napowietrznej linii oĞwietlenia ulicznego 1

d.

1

KNNR 5 0901- 02

MontaĪ i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy z ustojami, koparka 0, 15m3 ĩN-10

obmiar = 11słup

słup

-- R --

1* Robotnicy

10.4r-g/słup

r-g 114.4000 0.000 0.00

-- M --

2* ĩerdĨ Īelbetowa ĩN-10 długoĞci 10m 1szt/słup

szt 11.0000 0.000 0.00

3* Belka ustojowa Īelbetowa typ B-80 1szt/słup

szt 11.0000 0.000 0.00

4* ĝruba M-16x250

1szt/słup

szt 11.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --

6* Koparka podsiĊbierna 0.15 m3 (1) 0.13m-g/słup

m-g 1.4300 0.000 0.00

7* ĩuraw samochodowy (1)

1.58m-g/słup

m-g 17.3800 0.000 0.00

8* ĝrodek transportowy (1) 0.45m-g/słup

m-g 4.9500 0.000 0.00

9* Przyczepa dłuĪycowa

0.4m-g/słup

m-g 4.4000 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

2 d.

1

KNNR 5 0903- 01

MontaĪ i stawianie słupów linii napowietrznej NN z Īerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m, ĪerdĨ EPV-10.5 E-10,5/4,3 obmiar = 6słup

słup

-- R --

1* Robotnicy

6.1r-g/słup

r-g 36.6000 0.000 0.00

-- M --

2* ĩerdĨ strunobetonowa wirowana dla słupów, E- 10.5/4.3

1szt/słup

szt 6.0000 0.000 0.00

3* Płyty Īelbetowe ustojowe typu U-85 2szt/słup

szt 12.0000 0.000 0.00

4* Objemka OU-1/V

2szt/słup

szt 12.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --

6* Koparka podsiĊbierna 0.15 m3 (1) 0.09m-g/słup

m-g 0.5400 0.000 0.00

7* ĩuraw samochodowy (1)

1.4m-g/słup

m-g 8.4000 0.000 0.00

8* ĝrodek transportowy (1) 0.45m-g/słup

m-g 2.7000 0.000 0.00

9* Przyczepa dłuĪycowa

0.4m-g/słup

m-g 2.4000 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

3 d.

1

KNNR 5 0903- 04

MontaĪ i stawianie słupów linii napowietrznej NN z Īerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi 16

obmiar = 19szt

szt

-- R --

1* Robotnicy

0.41r-g/szt

r-g 7.7900 0.000 0.00

-- M --

2* Haki wieszakowe Ğrednie 4x70 mm2, SOT 21.116

1szt/szt

szt 19.0000 0.000 0.00

(2)

p. jedn.

3* Uchwyt odciągowy SO 117.225S, linia 2x25- 35mm2

0.421053szt/szt

szt 8.0000 0.000 0.00

4* Uchwyt przelotowy SO 130

0.578947szt/szt

szt 11.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --

6* ĝrodek transportowy (1) 0.01m-g/szt

m-g 0.1900 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

4 d.

1

KNNR 5 0902- 01

MontaĪ konstrukcji stalowych i osprzĊtu linii na- powietrznej nn, poprzecznik przelotowy obmiar = 1szt

szt

-- R --

1* Robotnicy

0.61r-g/szt

r-g 0.6100 0.000 0.00

-- M --

2* Poprzecznik PP-4

1szt/szt

szt 1.0000 0.000 0.00

3* Obejma O3

1szt/szt

szt 1.0000 0.000 0.00

4* Izolator N-80/2

4szt/szt

szt 4.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --

6* ĝrodek transportowy (1) 0.0955m-g/szt

m-g 0.0955 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

5 d.

1

KNNR 5 0905-

01 MontaĪ przewodów izolowanych linii napo- wietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, prze- wód 4x50 mm2 - AsXSn 2x25

obmiar = 0.517km

km

-- R --

1* Robotnicy

109r-g/km

r-g 56.3530 0.000 0.00

-- M --

2* Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 2x25 mm2 1040m/km

m 537.6800 0.000 0.00

3* Osłonka gumowa PK 99.025

23.210832szt/km

szt 12.0000 0.000 0.00

4* Zacisk odgałĊĨny typu SL 24 15.473888szt/km

szt 8.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --

6* ĝrodek transportowy (1) 0.17m-g/km

m-g 0.0879 0.000 0.00

7* Przyczepa do przewoĪenia kabli do 4 t 1.55m-g/km

m-g 0.8014 0.000 0.00

8* Ciągnik kołowy (1)

1.55m-g/km

m-g 0.8014 0.000 0.00

9* ĩuraw samochodowy (1)

1.55m-g/km

m-g 0.8014 0.000 0.00

10

*

PodnoĞnik montaĪowy PHM samochodowy (2) 19.5m-g/km

m-g 10.0815 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

6 d.

1

KNNR 5 0906- 03

MontaĪ ogranicznika przepiĊü obmiar = 5szt

szt

-- R --

1* Robotnicy

0.99r-g/szt

r-g 4.9500 0.000 0.00

(3)

p. jedn.

-- M --

2* Ogranicznik przeiĊü nn, ASA 660-5 1szt/szt

szt 5.0000 0.000 0.00

3* Przewód ALYd 450/750V 50 mm2

3m/szt

m 15.0000 0.000 0.00

4* KoĔcówka kablowa rurkowa 2kA, do zapraso- wania na Īyłach Al, 50 mm2

1szt/szt

szt 5.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --

6* ĝrodek transportowy (1) 0.01m-g/szt

m-g 0.0500 0.000 0.00

7* PodnoĞnik montaĪowy PHM samochodowy (2) 0.17m-g/szt

m-g 0.8500 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

7 d.

1

KNNR 5 0907- 02

MontaĪ uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III obmiar = 75m

m

-- R --

1* Robotnicy

0.95r-g/m

r-g 71.2500 0.000 0.00

-- M --

2* Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm 1.04kg/m

kg 78.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --

4* ĝrodek transportowy (1) 0.06m-g/m

m-g 4.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

8 d.

1

KNNR 5 0907- 05

Mechaniczne pogrąĪanie uziomów pionowych prĊtowych, kategoria gruntu III

obmiar = 150m

m

-- R --

1* Robotnicy

0.46r-g/m

r-g 69.0000 0.000 0.00

-- M --

2* PrĊt uziemiający stalowy ocynkowany Bezpol 0.166667szt/m

szt 25.0001 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --

4* ĝrodek transportowy (1) 0.1m-g/m

m-g 15.0000 0.000 0.00

5* Wibromłot elektryczny 4.5 kW 0.21m-g/m

m-g 31.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

9 d.

1

KNNR 5 0603- 01

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kana- łach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tu- nelach luzem, bednarka do 120 mm2

obmiar = 50m

m

-- R --

1* Robotnicy

0.153r-g/m

r-g 7.6500 0.000 0.00

-- M --

2* Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm 1.04kg/m

kg 52.0000 0.000 0.00

3* TaĞma COT 37

0.5m/m

m 25.0000 0.000 0.00

4* Klamerka COT 36

0.3szt/m

szt 15.0000 0.000 0.00

(4)

p. jedn.

5* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --

6* Spawarka

0.0765m-g/m

m-g 3.8250 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10 d.

1

KNNR 5 1304- 03

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, pioru- nochronnej i skutecznoĞci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy

obmiar = 5szt

szt

-- R --

1* Robotnicy

1.26r-g/szt

r-g 6.3000 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11 d.

1

KNNR 5 1304-

04 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, pioru- nochronnej i skutecznoĞci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar kaĪdy nastĊpny

obmiar = 10szt

szt

-- R --

1* Robotnicy

0.56r-g/szt

r-g 5.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12 d.

1

KNNR 5 1002- 02

MontaĪ wysiĊgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysiĊgnik do 30 kg obmiar = 17szt

szt

-- R --

1* Robotnicy

0.87r-g/szt

r-g 14.7900 0.000 0.00

-- M --

2* WysiĊgnik rurowy WR 2000/1500 0.823529szt/szt

szt 14.0000 0.000 0.00

3* WysiĊgnik rurowy WR 2000/2500 0.176471szt/szt

szt 3.0000 0.000 0.00

4* Uchwyt do wysiĊgnika KW-1 0.352941szt/szt

szt 6.0000 0.000 0.00

5* Uchwyt do wysiĊgnika UW I 1.294118szt/szt

szt 22.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --

7* ĝrodek transportowy (1) 0.11m-g/szt

m-g 1.8700 0.000 0.00

8* PodnoĞnik montaĪowy PHM samochodowy (2) 0.45m-g/szt

m-g 7.6500 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13 d.

1

KNNR 5 1004- 02

MontaĪ opraw oĞwietlenia zewnĊtrznego, na wysiĊgniku

obmiar = 17szt

szt

-- R --

1* Robotnicy

0.72r-g/szt

r-g 12.2400 0.000 0.00

-- M --

2* Oprawa do lamp sodowych uliczna mocowana na wysiĊgniku OUSd-100, -150, z klasa 1szt/szt

szt 17.0000 0.000 0.00

3* Lampa sodowa WLS 100 W

1szt/szt

szt 17.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --

5* ĝrodek transportowy (1) 0.06m-g/szt

m-g 1.0200 0.000 0.00

(5)

p. jedn.

6* PodnoĞnik montaĪowy PHM samochodowy (2) 0.41m-g/szt

m-g 6.9700 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14 d.

1

KNNR 5 1003-

04 MontaĪ przewodów do opraw oĞwietleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i

wysiĊgniki, wysokoĞü latarĔ do 12 m, przewody kabelkowe

obmiar = 17kpl

kpl

-- R --

1* Robotnicy

1.91r-g/kpl

r-g 32.4700 0.000 0.00

-- M --

2* Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm2 5m/kpl

m 85.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --

4* PodnoĞnik montaĪowy PHM samochodowy (2) 0.92m-g/kpl

m-g 15.6400 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15 d.

1

KNNR 5 0906- 02

MontaĪ skrzynki bezpiecznikowej obmiar = 17szt

szt

-- R --

1* Robotnicy

0.99r-g/szt

r-g 16.8300 0.000 0.00

-- M --

2* Skrzynka bezpiecznikowa typ SV 29.253 1szt/szt

szt 17.0000 0.000 0.00

3* Zacisk odgałĊĨny typu SL 24 2szt/szt

szt 34.0000 0.000 0.00

4* Wkładka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 6A

1szt/szt

szt 17.0000 0.000 0.00

5* KoĔcówka kablowa rurkowa 2kA, do zapraso- wania na Īyłach Al, 16 mm2

1szt/szt

szt 17.0000 0.000 0.00

6* Przewód ALYd 450/750V 16 mm2

2m/szt

m 34.0000 0.000 0.00

7* Opaska PER 15

2szt/szt

szt 34.0000 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --

9* ĝrodek transportowy (1) 0.01m-g/szt

m-g 0.1700 0.000 0.00

10

*

PodnoĞnik montaĪowy PHM samochodowy (2) 0.17m-g/szt

m-g 2.8900 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16 d.

1

KNNR 5 0701- 02

Kopanie rowów dla kabli, rĊcznie, grunt katego- rii III

obmiar = 12.24m3

m3

-- R --

1* Robotnicy

2.24r-g/m3

r-g 27.4176 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

17 d.

1

KNNR 5 0706-

01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- wego, szerokoĞü do 0,4 m

KrotnoĞü = 2 obmiar = 34m

m

-- R --

1* Robotnicy

0.0126*2=0.0252r-g/m

r-g 0.8568 0.000 0.00

(6)

p. jedn.

-- M --

2* Piasek naturalny do zapraw odmiana I uziarnie- nie do 2.0mm

0.056*2=0.112m3/m

m3 3.8080 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --

4* Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) 0.008*2=0.016m-g/m

m-g 0.5440 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

18 d.

1

KNNR 5 0702- 02

Zasypanie rowów dla kabli, rĊcznie, grunt kate- gorii III

obmiar = 9.18m3

m3

-- R --

1* Robotnicy

1.21r-g/m3

r-g 11.1078 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

19 d.

1

KNNR 5 0705- 01

UłoĪenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm obmiar = 34m

m

-- R --

1* Robotnicy

0.128r-g/m

r-g 4.3520 0.000 0.00

-- M --

2* Osłona rurowa SRS-75 AROT do kabli, sztyw- na

1.04m/m

m 35.3600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --

4* ĝrodek transportowy (1) 0.014m-g/m

m-g 0.4760 0.000 0.00

5* ĩuraw samochodowy (1)

0.007m-g/m

m-g 0.2380 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

20 d.

1

KNNR 5 0713- 02

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kana- łach zamkniĊtych, kabel do 1,0 kg/m

obmiar = 34m

m

-- R --

1* Robotnicy

0.127r-g/m

r-g 4.3180 0.000 0.00

-- M --

2* Kabel YAKY 0,6/1kV 4x25 mm2 SE 1.04m/m

m 35.3600 0.000 0.00

3* Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) 0.04kg/m

kg 1.3600 0.000 0.00

4* Opaski kablowe instalacyjne typu OKi 0.08szt/m

szt 2.7200 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --

6* ĝrodek transportowy (1) 0.0067m-g/m

m-g 0.2278 0.000 0.00

7* Przyczepa do przewoĪenia kabli 0.0044m-g/m

m-g 0.1496 0.000 0.00

8* Ciągnik kołowy (1)

0.0044m-g/m

m-g 0.1496 0.000 0.00

9* ĩuraw samochodowy (1)

0.0044m-g/m

m-g 0.1496 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

(7)

p. jedn.

21 d.

1

KNNR 5 0717- 02

Układanie kabli na słupach betonowych, bezpo- Ğrednio na słupie, masa do 1,0 kg/m, w uchwy- tach

obmiar = 7m

m

-- R --

1* Robotnicy

0.34r-g/m

r-g 2.3800 0.000 0.00

-- M --

2* Kabel YAKY 0,6/1kV 4x25 mm2 SE 1.04m/m

m 7.2800 0.000 0.00

3* Uchwyty dystansowe, typu SO 79.6 1szt/m

szt 7.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --

5* ĝrodek transportowy (1) 0.0067m-g/m

m-g 0.0469 0.000 0.00

6* Przyczepa do przewoĪenia kabli 0.0044m-g/m

m-g 0.0308 0.000 0.00

7* Ciągnik kołowy (1)

0.0044m-g/m

m-g 0.0308 0.000 0.00

8* ĩuraw samochodowy (1)

0.0044m-g/m

m-g 0.0308 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

22 d.

1

KNNR 5 0717-

06 Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0 kg/m, w uchwytach

obmiar = 3m

m

-- R --

1* Robotnicy

0.6r-g/m

r-g 1.8000 0.000 0.00

-- M --

2* Kabel YAKY 0,6/1kV 4x25 mm2 SE 1.04m/m

m 3.1200 0.000 0.00

3* Osłona rurowa sztywna BE fi 50mm 1.04m/m

m 3.1200 0.000 0.00

4* Uchwyty odstĊpowe

1szt/m

szt 3.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --

6* ĝrodek transportowy (1) 0.0067m-g/m

m-g 0.0201 0.000 0.00

7* Przyczepa do przewoĪenia kabli 0.0044m-g/m

m-g 0.0132 0.000 0.00

8* Ciągnik kołowy (1)

0.0044m-g/m

m-g 0.0132 0.000 0.00

9* ĩuraw samochodowy (1)

0.0044m-g/m

m-g 0.0132 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

23 d.

1

KNNR 5 0726-

10 Obróbka na sucho kabli na napiĊcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-Īyłowy, do 50 mm2

obmiar = 2szt

szt

-- R --

1* Robotnicy

2.52r-g/szt

r-g 5.0400 0.000 0.00

-- M --

2* KoĔcówka kablowa rurkowa 2kA, do zapraso- wania na Īyłach Al, 25 mm2

4szt/szt

szt 8.0000 0.000 0.00

3* Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 50 mm2 1szt/szt

szt 2.0000 0.000 0.00

4* Opaski kablowe instalacyjne typu OKi 1szt/szt

szt 2.0000 0.000 0.00

(8)

p. jedn.

5* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

24 d.

1

KNNR 5 1302-

03 Badanie linii kablowej Ğredniego napiĊcia, nis- kiego napiĊcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-Īyło- wy

obmiar = 1odcinek

od- ci- nek

-- R --

1* Robotnicy

1.8r-g/odcinek

r-g 1.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

25 d.

1

KNNR 1 0103- 03

ĝcinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 26-35 cm obmiar = 10szt

szt

-- R --

1* Robotnicy

1.58r-g/szt

r-g 15.8000 0.000 0.00

-- S --

2* Piła motorowa łaĔcuchowa 3,1kW (4.2 KM) 0.165m-g/szt

m-g 1.6500 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

26 d.

1

KNNR 1 0105- 03

RĊczne karczowanie pni, Fi 26-35 cm obmiar = 10szt

szt

-- R --

1* Robotnicy

3.78r-g/szt

r-g 37.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

27 d.

1

KW Kalkulacja własna: Opłata za drzewo Mazo- wieckiemu Zarządowi Dróg w Warszawie obmiar = 1kpl

kpl

-- M --

1* Opłata za drzewo Mazowieckiemu Zarządowi Dróg w Warszawie

1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpoĞrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Budowa napowietrznej linii oĞwietlenia ulicznego RAZEM Robocizna Materiały SprzĊt RAZEM

OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały SprzĊt RAZEM

OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :