Szwan, Henryk (1898-1940)

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Katoviic - -Założę . or~a o . lis roi: . ^ / . 'P O 3 W I A O \ 3 if ] E .

Pośmiać -za się 3zwano i Henrykowi, funkej .Pol. Woj . 31.ze stanu Koni s ar j atu Z,-, łęże.że otrzymuje od i.4.i925r .do dnie dzi­

siejszego pokory miesięczny w wysokości I8o złotych.

/ 7 i

i

erow .ik - .o. iis£.r,i e t a

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :