• Nie Znaleziono Wyników

Czy podobała Ci się taka forma pracy? Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania 3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Czy podobała Ci się taka forma pracy? Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania 3"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik 3 Maria Małycha

Ankieta ewaluacyjna

1. Czy lekcja z wykorzystaniem komputera pomogła Ci w powtórzeniu i utrwaleniu pod- stawowych wiadomości o funkcji kwadratowej?

Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania 

2. Czy podobała Ci się taka forma pracy?

Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania 

3. Czy miałeś/miałaś możliwość wykazania się posiadanymi wiadomościami i umiejętnościami?

Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania 

4. Czy brałeś/brałaś aktywny udział w lekcji?

Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania 

5. Czy chciałbyś/chciałabyś w podobnej formie powtórzyć inne wiadomości z matematyki?

Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania Jeśli tak, to jakie?

...

6. Czy należałoby coś zmienić w przeprowadzonej lekcji?

Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania Jeśli tak, to co?

...

http://www.mariamalycha.pl/

Cytaty

Powiązane dokumenty

własnych, zrozumiałam, czego wspinacz musi się nauczyć, jaki ro- dzaj doświadczenia cielesnego musi osiągnąć, by móc w ogóle za- cząć się wspinać i wykonywać zjazdy oraz

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na

Ludzie, którzy mnie znają cenią mnie za obiektywność. Zdecydowanie

Zgodnie z tymi aktami prawnymi Centrum Dokumentacji Sądowej wdraża system rozpowszechniania wyroków i innych orzeczeń sądów w drodze oficjalnej publikacji wyroków i innych

Staram się jej wytłumaczyć, że na tę drogę »kompromitacji« niektórzy pruscy generałowie próbowali wejść już w 1921 roku i że dla nas jest niewiele pociechy z tego, co

Za cztery batoniki i jedną czekoladę Radek zapłacił Czekolada jest trzy razy droższa od batonika.. / 3 pkt) Zadanie 3.. Rozwiąż zadanie za

nie był podjęty żaden środek nadzorczy przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działanie innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do mnie

Reakcją na pojawiające się przejawy agresji wobec Żydów, którzy po wojnie zdecydowali się pozostać w kraju, gdzie rozpoczął się Holocaust, stały się nowe programy