Czy podobała Ci się taka forma pracy? Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania 3

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Załącznik 3 Maria Małycha

Ankieta ewaluacyjna

1. Czy lekcja z wykorzystaniem komputera pomogła Ci w powtórzeniu i utrwaleniu pod- stawowych wiadomości o funkcji kwadratowej?

Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania 

2. Czy podobała Ci się taka forma pracy?

Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania 

3. Czy miałeś/miałaś możliwość wykazania się posiadanymi wiadomościami i umiejętnościami?

Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania 

4. Czy brałeś/brałaś aktywny udział w lekcji?

Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania 

5. Czy chciałbyś/chciałabyś w podobnej formie powtórzyć inne wiadomości z matematyki?

Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania Jeśli tak, to jakie?

...

6. Czy należałoby coś zmienić w przeprowadzonej lekcji?

Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania Jeśli tak, to co?

...

http://www.mariamalycha.pl/

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :