• Nie Znaleziono Wyników

Dany jest trapez, którego podstawy mają długość

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Dany jest trapez, którego podstawy mają długość "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zestaw 24

1. Rozwiąż układ równań:

{

𝑎𝑏 = 𝑎 + 𝑏 + 1 𝑏𝑐 = 𝑏 + 𝑐 + 3 𝑐𝑎 = 𝑐 + 𝑎 + 7

2. Na boku 𝐴𝐵 trójkąta 𝐴𝐵𝐶 obrano taki punkt 𝐾, że

𝐾𝐵 = 3𝐴𝐾, a na boku 𝐵𝐶 taki punkt 𝐿, że 𝐶𝐿 = 3𝐵𝐿. Niech 𝑄 będzie punktem przecięcia prostych 𝐴𝐿 i 𝐶𝐾. Policz, w jakim stosunku punkt 𝑄 podzielił odcinek 𝐴𝐿.

3. Dany jest trapez, którego podstawy mają długość 𝑎 i 𝑏.

Oblicz długość odcinka równoległego do podstaw, który dzieli ten trapez na dwa trapezy o równych polach.

Rozwiązania należy przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 28 marca do północy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Oblicz miary pozostałych kątów trapezu równoramiennego wiedząc, że kąty przy dłuższej podstawie mają po 70ºC. Oblicz miary kątów trapezu prostokątnego wiedząc, że

Rozwiązania należy przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 21 listopada

Rozwiązania należy przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 28 listopada

Zad3. Dany jest trójkąt równoramienny o bokach długości 13cm, 13cm, 24cm. Oblicz:. a) długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt b)długość promienia okręgu opisanego

Zad3. Dany jest trójkąt prostokątny w którym jedna przyprostokątna ma długość 8 dm a druga jest o 7dm od niej dłuższa. Oblicz:. a)długość promienia okręgu opisanego na

11) Wazon ma kształt sześcianu, w którym wydrążony jest walec w taki sposób, że styczne górnej podstawy walca, równoległe do odpowiednich krawędzi górnej podstawy sześcianu,

Pytanie brzmi: czy w koło o średnicy 1,4m da się wpisać kwadrat o boku 1m? Największy kwadrat jaki da się wpisać w takie koło to kwadrat wpisany. Jeżeli oznaczymy bok

Oblicz maksymalną zmianę długości fali fotonów w zjawisku Comptona, przy ich rozproszeniu na swobodnych elektronach. Foton promieniowania rentgenowskiego ulega rozproszeniu pod