• Nie Znaleziono Wyników

1. Ciche czytanie ze zrozumieniem to sztuka! Analizujemy wyniki naszej pracy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1. Ciche czytanie ze zrozumieniem to sztuka! Analizujemy wyniki naszej pracy"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

1. Ciche czytanie ze zrozumieniem to sztuka! Analizujemy wyniki naszej pracy

a. 1. Cele lekcji

i. a) Wiadomości Uczeń:

• wie, jakie zadanie (lub zadania) sprawiło mu największą trudność,

• wie, jakie są przyczyny popełnionych w teście błędów,

• wie, na jakie problemy powinien zwrócić uwagę, rozwiązując test.

ii. b) Umiejętności Uczeń:

• potrafi wskazać przyczyny swoich błędów,

• próbuje skorygować swoje błędy,

• potrafi zredagować kodeks uważnego czytelnika.

b. 2. Metoda i forma pracy

Praca z całą klasą.

c. 3. Środki dydaktyczne

1. Kopia fragmentu Pchły Szachrajki Jana Brzechwy i kopia testu dla nauczyciela.

2. Testy rozwiązane dla uczniów.

d. 4. Przebieg lekcji

i. a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel uświadamia, że druga lekcja z cyklu ma na celu przede wszystkim analizę

trudności, które mieli uczniowie w trakcie wypełniania testu. Prosi uczniów, by przyjrzeli się swoim pracom i zaznaczyli na marginesie wykrzyknikiem zadanie, które sprawiło im

najwięcej trudnościa, a także zapisali pytania, które z tych trudności wynikają.

ii. b) Faza realizacyjna

Nauczyciel omawia z uczniami test, pytanie po pytaniu. Zwraca uwagę na błędy najczęściej popełniane przez uczniów, analizuje przyczynę ich powstania. Wnioski zapisuje na tablicy.

(2)

Przy każdym pytaniu prosi o zgłoszenie się uczniów, którzy mieli z nim problemy.

Uczniowie ci mówią, jak zrozumieli pytanie i jakiej udzielili odpowiedzi. Skorygować ich błąd może inny uczeń lub nauczyciel. Nauczyciel zwraca szczególną uwagę na uczniów zgłaszających problem przy danym pytaniu. Po zakończeniu jego omawiania uczniowie powinni je rozumieć, wiedzieć gdzie popełnili błąd i znać prawidłową odpowiedź.

Numer

pytania Prawidowa odpowiedź Przyczyny błędów

1. puchowe łoże, purpurowe rękawiczki, długi płaszcz

źle przeczytanie polecenie, nieznajomość części mowy 2. bogate wnętrza, wielka sala, saska porcelana,

barwne ściany

niezrozumienie pytania 3. zaroiło się, biegną, poruszenie nieprawidłowo odnaleziony

cytat lub niedokładne przeczytanie polecenia, należało wskazać słowa

4. Przykładowy plan ramowy:

Pojawienie się Pchły na zamku.

Opis zamku.

Kłamstwo Szachrajki.

Oświadczyny króla.

Odkrycie kłamstwa.

Chęć ukarania Pchły.

zbyt szczegółowy plan lub niejednorodne zapisanie punktów

5. Zaroiło się jak w ulu – zrobiło się głośno, wszyscy zaczęli na raz mówić

nietrafna interpretacja, nieznajomość związku frazeologicznego 6. Nazywam się księżniczka Białoliczka. Jestem

córką władcy wyspy Patatajki. Mieszkam w złotym pałacu, a państwa mego strzeże sto okrętów.

wybór zbyt wielu informacji, niezrozumienie pytania, nieumiejętność zapisania własnymi słowami cytatu 7. Pchłę Szachrajkę skłoniła do kłamstwa chęć

prowadzenia luksusowego, wygodnego życia w pałacu.

nieumiejętność uogólniania, wyrażania własnych sądów, wyciągania logicznych wniosków, niezrozumienie pytania

iii. c) Faza podsumowująca

Uczniowie zastanawiają się, które z powodów wypisanych na tablicy najczęściej były przyczyną ich błędów. Zasanawiają się, jak mogą zaradzić problemom z czytaniem.

Z pomocą nauczyciela zapisują w zeszycie kodeks uważnego czytelnika.

Przykładowy kodeks:

• Skoncentruję się na pytaniach.

• Będę czytał pytania powoli i uważnie.

(3)

• Będę czyta pytania dwa razy.

• Będę udzielał lub udzielała tylko tych informacji, o które proszą mnie w pytaniu.

e. 5. Bibliografia

1. Majer-Gemińska B., Zagadnienia rozumienia tekstu, „Życie Szkoły”, nr 6, 1992, s. 332.

2. Malmquist E., Nauka czytania w szkole podstawowej, przeł.

A. Thierry, WSiP, Warszawa 1982.

3. http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=983

f.

g. 6. Załączniki

i. Zadanie domowe

W domu ponownie przeczytam test. Sprawdzę i skoryguję błędy, które zrobiłem lub zrobiłam.

h. 7. Czas trwania lekcji

45 minut

i. 8. Uwagi do scenariusza

Błędy w teście mogą oczywiście powstać z innych, niewymienionych powyżej przyczyn.

Należy omówić je z uczniami.

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, warto przyznać uczniom dodatkowy czas na uzupełnienie testu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Tekst będzie niezgłębioną krainą sensów i znaczeń, jeśli postawione pytania dasz koledze do rozwiązania, a sam potem wcielisz się w sprawdzającego odpowiedzi. Dzięki

A kiedy nadchodzi mroźna i śnieżna zima bociany znów wędrują tam, gdzie będzie im dobrze, czyli do ciepłych krajów?. O jakiej porze roku bociany wracają

zgłosili się bez zastanawiania. Jak pomyśleli, tak uczynili. Wybiegli, porzucając linijki, cyrkle i ołówki. Nie zauważyli, ze strącili dziennik i kredę. Jak jeden mąż już

Ale ona powiedziała sobie „nie wiem” i te właśnie słowa przywiodły ją, i to dwukrotnie, do Sztokholmu, gdzie ludzi o duchu niespokojnym i

Uczniowie słuchają nagrań jeszcze raz i odpowiadają na pytania typu prawda czy fałsz, rozwiązują zadanie wielokrotnego wyboru lub kończą zdania

ii. Uczniowie, korzystając ze wskazówek wypisanych na tablicy, przygotowują się do czytania. Nauczyciel przed rozdaniem tekstów informuje uczniów, że pracują samodzielnie nad

 Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj polecenia do tekstu.. Pewnego ciepłego, słonecznego sobotniego dnia Krzyś z tatą wybrali się

Pakuje więc do zielonego plecaka strój gimnastyczny: granatowe spodenki, żółtą koszulkę i żółte skarpetki, tylko dwa zeszyty i piórnik. Dzieci nie zapomniały o