9 + 8 = ......6 + 7 = ......13 + 4 = ......5 + 9 = ...... 7 + 9 = ......4 + 8 = ...... 4 + 7 =......9 + 3 = ......

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

...

imię i nazwisko

zadanie 1 Oblicz:

9 + 8 = ... 6 + 7 = ...

13 + 4 = ... 5 + 9 = ...

7 + 9 = ... 4 + 8 = ...

4 + 7 = ... 9 + 3 = ...

zadanie 2

Połącz chmurki z działaniami z odpowiadającym wynikom liczbom na osi liczbowej.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I I I I I I I I I I I

zadanie 3

W zagrodzie było 18 zwierząt: 8 krów, 4 owce, a pozostałe zwierzęta to konie. Ile koni było w zagrodzie?

Obliczenie: ...

Odpowiedź: ...

18

5

7 + 8

17

7

9 + 9

5 +

9 8 +

8 20

3 12 +

7

(2)

zadanie 4

Przedstaw liczbę 20 jako wynik dodawania.

zadanie dodatkowe

Na parkingu przed szkołą stało 14 samochodów. Odjechały 4 z nich, ale za chwilę zaparkowały 3 nowe samochody. Ile samochodów stoi teraz na parkingu?

Obliczenie: ...

Odpowiedź: ...

Liczba uzyskanych punktów:...

Ocena nauczyciela: ...

...

...

20

16 + 4

+

+ + +

+

+

+

(3)

Informacje o sprawdzianie:

Sprawdzian z edukacji matematycznej w klasie pierwszej – dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Sprawdzian przeprowadzamy w drugiej połowie kwietnia..

Punktacja:

zadanie 1 – po ½ punktu za każde działanie, razem 4 punkty.

zadanie 2 – po ½ punktu za każde dobrze połączone z wynikiem działanie, razem 4 punkty.

zadanie 3 – po 1 punkcie za dobrze napisane działanie, obliczenie i poprawnie zapisaną odpowiedź, razem 3 punkty.

zadanie 4 – po ½ punktu za każde dobrze zapisane działanie, razem 4 punkty.

zadanie dodatkowe: bez punktów.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 15 punktów.

15 – 14 punktów: poziom wysoki 13 – 11punktów: poziom średni

10 – 8 punktów: poziom zadowalający 7 – 0 punktów: poziom niski

Odpowiedzi zadanie 1.

Oblicz:

9 + 8 = 17 6 + 7 =13

13 + 4 = 17 5 + 9 = 14

7 + 9 = 16 4 + 8 = 12

4 + 7 = 11 9 + 3 = 12

zadanie 2.

zadanie 3.

Odpowiedź: 6 zadanie 4

13 15 10 18

14 16 17 19

(4)

np.

zadanie dodatkowe Odpowiedź: 13

20

16 + 4 1+19

17+3 18+2 9+11

13+7

12+8

10+10

Figure

Updating...

References

Related subjects :