PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2019/2020

Pełen tekst

(1)

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY

SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2019/2020

(2)

Wrzesień

Temat tygodnia: Żegnajcie wakacje, witaj szkoło, witaj świetlico!

2.09 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

3.09 - Proces adaptacyjny dzieci poprzez zabawy integrujące grupę.

4.09 - Zapoznanie dzieci z zasadami panującymi w świetlicy i na placu zabaw oraz przedstawianie ramowego planu dnia.

5.09 - Regulamin bezpiecznego zachowania w świetlicy – burza mózgów.

6.09 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

Temat tygodnia: Wspomnienia z wakacji.

9.09 - Wspomnienia o wakacjach na podstawie zgromadzonych pamiątek i zdjęć.

10.09 - Tworzenie wakacyjnych rebusów, zagadek i krzyżówek – zabawy słowem.

11.09 - Praca plastyczna wykonana dowolną techniką na temat ,, Moje wakacyjne wspomnienia”.

12.09 - Pamiętnik z wakacji – tworzenie lapbooka.

13.09 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

Temat tygodnia: Bezpieczni w szkole, bezpieczni w drodze do szkoły.

16.09 - Bezpieczna droga do szkoły. Zapoznanie z najważniejszymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze.

17.09 - Utrwalenie znajomości podstawowych znaków drogowych, poznanie kolorów sygnalizacji świetlnej.

18.09 - Rozwiązywanie zagadek na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowy.

19.09 - Projektowanie znaków drogowych – praca plastyczno – techniczna.

20.09 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

Temat tygodnia: Kiedy wrzesień, to już jesień - dary jesieni.

23.09 - Obserwacja środowiska i dostrzeganie zmian jesiennych.

Wypowiedzi dzieci na temat dostrzeganych zmian w przyrodzie.

24.09 - ,,Suknia Pani Jesieni” - praca plastyczna.

25.09 - ,,Witaminki z sadów i ogrodów” - pogadanka na temat darów

(3)

jesieni i sposobów ich przechowywania.

26.09 - Kosz darów jesiennych - praca plastyczna.

27.09 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

Temat tygodnia: Ptaki, ssaki i pełzaki, ukochane to zwierzaki!

30.09 - Jestem odpowiedzialnym opiekunem – pogadanka na temat zwierząt, jakie uczniowie mają w domu i zasad prawidłowej opieki nad nimi.

1.10 - Zwierzaki są bezbronne – rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt domowych na podstawie przeczytanych artykułów. Zagadki tematyczne.

2.10 - ,,Mam kota na punkcie....psa/kota” - rysowanie portretów zwierząt.

3.10 - Spisanie reguł, które należy przestrzegać, aby zwierzęta nie cierpiały.

Wyklejanie wydzierankami z kolorowego papieru swego ulubionego zwierzaka.

4.10 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

Październik

Temat tygodnia: Dzień Edukacji Narodowej.

7.10 - ,,DEN – co to za święto?” - pogadanka z dziećmi.

8.10 - Wykonanie laurek i kwiatów dla nauczycieli – praca plastyczno- techniczna.

9.10 - ,,Idealny nauczyciel..” - pogadanka na temat preferowanych cech nauczycieli.

10.10 - Wykonanie portretów ulubionych nauczycieli wg. własnego pomysłu – praca plastyczna.

11.10 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

Temat tygodnia: Jesień w sadzie i ogrodzie.

14.10 - Swobodne wypowiedzi uczniów na temat piękna polskiej jesieni, zmian zachodzących jesienią w polu, lesie, sadzie i ogrodzie.

15.10 - Kolorowanki z owocami i warzywami.

16.10 - Jesienne bukiety – praca plastyczna wykonana dowolną techniką.

17.10 - Ozdabiamy naszą świetlicę – wykonanie jesiennych dekoracji.

18.10 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

(4)

Temat tygodnia: Dary jesieni.

21.10 - Piękno jesiennego krajobrazu – wykazanie cech charakterystycznych tej pory roku w pracy plastycznej.

22.10 - Dary lasu, sadu i ogrodu – zagadki tematyczne.

23.10 - Wyklejanie szablonów orzechów, szyszek ,żołędzi plasteliną i kolorowym papierem.

24.10 - Zapoznanie się z atlasem grzybów. Wyklejanie plasteliną szablonu muchomora i śliwek.

25.10 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

Temat tygodnia: Pamiętajmy o tych, którzy już odeszli.

28.10 - Przypomnienie polskiej tradycji dnia Wszystkich Świętych i wdrażanie do pielęgnowania tych zwyczajów. Zapoznanie z innymi nietypowymi obchodami tego święta na świecie.

29.10 - Wyklejanie szablonów zniczy kolorowym papierem.

30.10 - ,,Wszystkich Świętych, czyli jak czci się pamięć o zmarłych w Polsce?” - pogadanka na temat polskich tradycji i właściwego zachowania w miejscu pamięci.

31.10 - Halloween – wykonanie halloweenowej dekoracji. Wyklejanie szablonów dyń wydzieranką.

Listopad

Temat tygodnia: Kartka z historii – Święto Niepodległości.

4.11 - Zapoznanie z historią odzyskania przez Polskę niepodległości i postaciami wielkich Polaków, związanymi z tymi wydarzeniami.

5.11 ,,Jeszcze Polska nie zginęła...” - rozmowa na temat symboli narodowych. Wspólny śpiew ,,Hymnu państwowego”.

6.11 - Flaga i godło Polski – kolorowanka.

7.11 - ,,Mapa Polski” - praca plastyczna wykonana plasteliną. Dzieci nanoszą na szablon Polski: góry, Wisłę, Odrę, lasy, Bałtyk, Gdańsk, Warszawę.

8.11 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

(5)

Temat tygodnia: Potrafię porozumiewać się z innymi- tolerancja, szacunek.

12.11 - Kształtowanie u dzieci umiejętności aktywnego słuchania.

Pogadanka na temat czynników ułatwiających i utrudniających komunikację.

13.11 - Uświadomienie dzieciom potrzeby okazywania szacunku i

serdeczności ludziom starszym. Karta pracy – pomoc osobom starszym.

14.11 - Kształtowanie u dzieci nawyków grzecznościowych, pogadanka o potrzebie używania zwrotów grzecznościowych – scenki.

15.11 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

Temat tygodnia: Szanujmy ludzi, którzy ciężko pracują. Poznajemy zawody.

18.11 - Zapoznanie dzieci z tematem zajęć – co to jest zawód?, jakie zawody znamy?.Budzenie szacunku wobec ludzi różnych profesji.

19.11 - Zawodowe skojarzenia – przypisywanie cech charakterystycznych oraz atrybutów do różnych zawodów – praca w grupach.

20.11 - Krzyżówka ,, Znam zawody”. Zabawa pantomimiczna ,, Jaki to zawód?”

21.11 - Rozmowa z dziećmi na temat ,, Kim chciałabym/ chciałbym zostać w przyszłości. Wykonanie rysunku.

22.11 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

Temat tygodnia: Andrzejki.

25.11 - Pogadanka na temat zwyczajów ludowych dotyczących andrzejek, omówienie wróżb andrzejkowych.

26.11 - ,, Co oznacza Twoje imię?”. Kolorowanki tematyczne.

27.11 - Klucze i Czarne Koty – wycinanie konturów- praca plastyczno- techniczna.

28.11 - Zabawy andrzejkowe integrujące grupę.

29.11 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

(6)

Grudzień

Temat tygodnia: W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja.

2.12 - Omówienie postaci Świętego Mikołaja, wypowiedzi uczniów.

3.12 - ,,Portret Świętego Mikołaja” - praca plastyczna.

4.12 - Wyklejanie szablonu czapki Mikołaja wydzierankami oraz watą.

5.12 - List do Świętego Mikołaja.

6.12 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

Temat tygodnia: Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę.

9.12 - Jak zwierzęta przygotowują się na nadejście zimy? - wypowiedzi uczniów.

10.12 - Ptaki zimujące w Polsce – zagadki.

11.12 - Jak należy opiekować się ptakami i zwierzętami w zimie? - wypowiedzi uczniów.

12.12 - ,,Karmnik dla ptaków” - praca plastyczna.

13.12 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

Temat tygodnia: Magia Świąt Bożego Narodzenia.

16.12 - Omówienie świątecznych zwyczajów, potraw wigilijnych- burza mózgów, wypowiedzi uczniów.

17.12 - Kolorowe choinki – praca plastyczna.

18.12 - Ozdabianie kartek świątecznych wg. pomysłu dzieci.

19.12 - Świąteczne ozdoby – praca plastyczna. Wspólne kolędowanie.

20.12 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

Styczeń

Temat tygodnia: Postanowienia noworoczne.

2.01 - Marzenia na Nowy Rok – praca plastyczna (malowanie rękami przez uczniów na dużym arkuszu papieru).

3.01 – Noworoczne postanowienia (lepszym być, co to znaczy?) - rozmowy i wypowiedzi uczniów.

(7)

Temat tygodnia: Bezpieczne ferie.

7.01 - Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych – rozmowy i wypowiedzi uczniów.

8.01 - Sposoby ciekawego spędzania czasu wolnego – burza mózgów.

9.01 - Zabawy zimowe – praca plastyczna, technika collage.

10.01 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

Ferie zimowe : 13-26.01.2020r.

Temat tygodnia: Przygotowania do karnawału.

27.01 – Swobodne wypowiedzi dzieci na temat karnawału i zwyczajów, jakie się z nim wiążą (bale karnawałowe, maski, przebrania).

28.01 - Wykonanie masek karnawałowych – technika dowolna.

29.01 - Wesoły klaun – wypowiedzi dzieci na temat wyglądu klauna, jego zajęcia oraz tego, gdzie najczęściej można go spotkać. Dzieci za pomocą szablonu wykonują klauna wg. własnego pomysłu.

30.01 - Zabawy karnawałowe – integracja społeczności świetlicowej.

31.01 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

Luty

Temat tygodnia: Nie taka złość straszna – profilaktyka przemocy.

3.02 - Pogadanka na temat złości - czy to dobre czy złe uczucie. Czy złość jest nam potrzebna?

4.02 - ,, Kartki złości” - dzieci wypisują lub rysują na kartce to, co ich złości. Następnie ich zadaniem jest zniszczenie tej kartki i wyrzucenie do ,,kosza złości”.

5.02 – Wyjaśnienie dzieciom pojęcia przemocy – pogadanka, burza mózgów.

6.02 -,, Przemocy mówimy NIE” - praca w grupach.

7.02 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

Temat tygodnia: Walentynki dniem przyjaźni i miłości.

10.02 - Poznawanie tradycji związanych z walentynkami – rozmowa o

(8)

historii i zwyczajach walentynek.

11.02 - Z kim możemy się kolegować, a z kim przyjaźni, a kogo kochać? - pogadanka na temat miłości, przyjaźni i koleżeństwa.

12.02 - Wykonanie kartki walentynkowej dla bliskich osób.

13.02 - Wykonanie upominków walentynkowych z wcześniej przygotowanych serduszek.

14.02 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

Temat tygodnia: Warto marzyć.

17.02 - Pogadanka na temat marzeń. Czym są marzenia? Czy warto marzyć? Czy próbujemy spełniać nasze marzenia?

18.02 - ,,Moje marzenia” - praca plastyczna.

19.02 - Zabawa rozwijająca pamięć ,, Na Wyspę Marzeń zabiorę...” - dzieci kolejno dokładają wyrazy do rozpoczynającego się przez

nauczyciela zdania.

20.02 - Tłusty Czwartek – omówienie historii i tradycji tego dnia, praca plastyczna.

21.02 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

Temat tygodnia: Śnieżne krainy

24.02 – Mieszkańcy Arktyki –odnalezienie Arktyki na globusie, wypisanie informacji kojarzących się z Eskimosami. Poszukiwanie informacji o

zwierzętach polarnych.

25.02 – Wykonanie pingwina z tektury –praca techniczno-plastyczna.

26.02 – Praca z mapą i globusem –„Gdzie ukryła się Arktyka, Antarktyda oraz Grenlandia”. Niedźwiedź polarny z talerza papierowego –praca plastyczna.

27.02 – Znaczenie twórczości ludowej w kulturze narodowej.

Zapoznanie z twórczością, muzyką i strojami ludowymi.

Tradycje ludowe naszego regionu- ciekawostki.

28.02 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

(9)

Marzec

Temat tygodnia: Kobiety w naszym życiu (02.03-06.03)

02.03 - Małe i duże kobiety – rozmowa na temat szacunku wobec kobiet.

ABC dobrych manier – jak zachować się wobec mam, nauczycielek, koleżanek.

03.03 - Słuchanie piosenek i zabawy rytmiczne przy muzyce.

Praca plastyczna – wykonujemy laurki okolicznościowe.

04.03 - Zapoznanie dzieci z zawodami wykonywanymi przez kobiety.

Rozwijanie szacunku dla kobiet pracujących zawodowo i w domu. Pod- kreślanie roli kobiet w codziennym życiu.

05.03 – Kwiaty - technika origami. Korale z makaronu.

06.03 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

Temat tygodnia: Sztuka porozumiewania się (09.03-13.03)

09.03 - „Jak pielęgnować kontakty koleżeńskie?” – burza mózgów.

10.03 Wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, bezpieczeństwo podczas zabaw na boisku szkolnym, o właściwe odżywianie się, higienę osobistą oraz uprawianie sportu, kształtowania nawyków higieny osobistej,

otoczenia pracy i nauki.

11.03 - Pogadanka "Komputer - przyjaciel czy wróg?"

Nasze bezpieczeństwo w Internecie – rozmowa kierowana nt. zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci.

12.03 - „W zdrowym ciele zdrowy duch”- praca plastyczna, interpretacja powiedzenia.

13.03 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

Temat tygodnia: Wiosna, ach to ty! (16.03-20.03)

16.03 - Dlaczego lubimy wiosnę? – rozmowa

17.03 - Zmiany następujące w przyrodzie - Obserwowanie zmian zacho- dzących w przyrodzie, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu.

18.03 - Wiosenne kwiaty - Zapoznanie z wyglądem i nazwami wiosen- nych kwiatów, w tym kwiatów chronionych.

(10)

19.03- Jak witamy wiosnę?, Wiosenne powroty - Zapoznanie z nazwami ptaków, które wracają wiosną z Afryki, przybliżenie zwyczajów ptaków.

20.03 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia

Temat tygodnia: Magia teatru (23.03-27.03)

23.03 - Pogadanka na temat zachowania się w teatrze, ubioru do teatru.

Dlaczego ludzie chodzą do teatru – swobodne wypowiedzi dzieci, odwo- ływanie się do własnych doświadczeń.

24.03 - Kto pracuje w teatrze – rozmowa kierowana. Aktor i jego praca.

25.03 - Prezentacja różnych zabaw aktorskich. Zabawa w rozwijanie zdań;

Zabawy w naśladowanie – uczniowie naśladują gestem i mimiką dobrze im znane zwierzęta.

Zabawa w fotografa – dziecko fotograf ustawia modela do zdjęcia. Nau- czyciel odczytuje tekst, który jest odgrywany przez dzieci.

26.03 - Nauka poprawnej wymowy. Ćwiczenia w mówieniu – powtarzanie zestawu sylab od szeptu do krzyku i inne.

Zabawa w teatr. Inscenizacja wybranego wiersza. Nauczyciel odczytuje tekst, który jest odgrywany przez dzieci.

27.03 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia

Temat tygodnia: Nadchodzi Wielkanoc (30.03-08.04)

30.03 - W koszyku wielkanocnym - symbolika koszyka - rozmowa kierowana nt. produktów znajdujących się w koszyku wielkanocnym (baranek, jajko, chleb, sól, mięso itd.).

31.03 - Mazurki, Pisanki, Kraszanki, Święconka, Dyngus - pogadanka tematyczna w kręgu – zwyczaje wielkanocne.

Kwiecień

01.04 - Wykonanie dekoracji wielkanocnych do wystroju świetlicy.

„Świąteczny zwierzyniec” – kurczaczki, zajączki, baranki – wykonanie techniką dowolną.

02.04 - Wielkanocny stół- malowanie farbami lub rysowanie kredkami.

Zając z podarunkiem – praca przestrzenna.

03.04 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia

06.04 - Zapoznanie z zasadami zachowania się przy stole świątecznym.

(11)

07.04 - Wysyłamy kartki świąteczne do najbliższych – umiejętne adreso- wanie kopert, zapoznanie z nazwą: adresat, nadawca.

Wiosenne porządki w świetlicy.

Wiosenna przerwa świąteczna (09.04-14.04)

Temat tygodnia: Ziemia-nasz wspólny dom (15.04-17.04)

15.04 - Wdrażanie dzieci do szanowania Ziemi – naszej planety. Swobod- ne wypowiedzi dzieci na temat: "Jak szanujemy naszą planetę?" Rozmowy na temat zagrożeń środowiska

16.04 - "Ratujmy przyrodę" - debata ekologiczna. Projektowanie znaków zakazu, które uczniowie umieściliby nad jeziorem, w górach, nad morzem aby chronić je przed zanieczyszczeniem

17.04 - Poszerzanie wiedzy na temat recyklingu i segregacji śmieci.

Zachęcanie do stosowania tych zasad w życiu codziennym. "Recykling" - objaśnienie znaczenia (encyklopedia). Rodzaje, symbolika i kolorystyka znaków .

Temat tygodnia: „Kto czyta książki, żyje podwójnie” (20.04-24.04)

20.04 - Prezentacja wierszy dla dzieci Brzechwy i Tuwima. Głośne czyta- nie wybranych utworów przez dzieci.

21.04 - Rozmowa na temat „Co i kiedy lubicie czytać?”, jakie wiersze Brzechwy i Tuwima znacie?”

22.04 - Wykonywanie zakładki do książki – wykorzystanie kolorowego papieru. (Dzień Ziemi)

23.04 - Rebusy i zagadki związane ze znanymi wierszami. Jak powstaje książka czyli od karteczki do książeczki. Budowa książki.

Wyjaśnienie pojęć: druk, autor, pisarz, ilustrator, okładka, ilustracja. (Mię- dzynarodowy Dzień Książki)

24.04 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia

Temat tygodnia: Majowe święta 27.04-30.04

27.04 - Pogadanka na temat obchodów świąt majowych oraz ich rangi.

Dopasowywanie dat do nazw trzech świat majowych. Próba odpowiedzi na pytanie „Dlaczego świętujemy?”.

(12)

28.04 - Przypomnienie wiersza „Kto ty jesteś?” W. Bełzy. Prezentacja multimedialna o historii godła polskiego lub pokaz filmu „Polskie Symbo- le Narodowe”. Quiz dotyczący obejrzanego filmu.

29.04 - "Barwy majowe" – chorągiewki, biało – czerwone kwiaty – prace przestrzenne.

"Godło polskie" – odwzorowywanie/ wydzieranka

30.04 - Podróż po Europie – poznanie krajów UE. Praca z mapą. Flagi kra- jów UE – zagadki.

Symbole unijne – flaga, hymn, waluta, maskotka. Prezentacja symboli i ich omówienie.

Maj

Temat tygodnia: Nasze emocje 4.05-8.05

4.05 - Emocje- co to takiego? - Wyjaśnienie znaczenia pojęcia emocje.

05.05 - Jaka to emocja? Zachowania pozytywne i negatywne - Wyrażanie i nazywanie uczuć. Sprzyjanie identyfikowaniu się z bohaterami

pozytywnymi. Zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych.

06.05 - Co to jest tolerancja? - Wyrabianie zdolności do przyjaźni, akceptacji dla innych, empatii, tolerancji. Tolerancja dla inności.

07.05 - Wszyscy jesteśmy równi - Akceptowanie osób które różnią się od nas, przyjmowanie właściwej postawy wobec chorych, niepełnosprawnych, kształtowanie postaw tolerancyjnych i antydyskryminacyjnych.

08.05 - Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

Temat tygodnia: Mój dom, moja rodzina (11.05-15.05)

11.05 – Rola rodziny w życiu człowieka - rozmowa kierowana.

Rodzina bliższa i dalsza – wyjaśnienie pojęć takich jak kuzyn, siostrze- niec, bratowa, teściowa, itp.

12.05 – Drzewo genealogiczne - Tworzenie drzewa genealogicznego swo- jej rodziny.

13.05 – Jak mogę pomóc mamie i tacie w codziennych obowiązkach – bu- rza mózgów. Wykonanie upominku dla mamy i taty.

14.05 - Czytanie wierszy poświęconych Dniu Mamy i Taty.

Przysłowia i mądrości o mamie i tacie.

(13)

Zagadka ruchowa - inscenizacja zajęć, które najczęściej wykonują nasze mamy

15.05 Pisanie listów na temat: ”Kim jest dla mnie moja Mama?” Pogłębia- nie więzi rodzinnych – wskazanie cech charakterystycznych mamy i taty.

Nauka piosenek na Dzień Matki i Dzień Ojca (Międzynarodowy Dzień Ro- dzin)

Temat tygodnia: Gwiezdne podróże 18.05-22.05

18.05 – Poznanie wiadomości dot. przestrzeni kosmicznej.

Omówienie pojęć: planeta, Układ Słoneczny, kosmos, gwiazda, gwiazdo- zbiór. Słońce – źródłem życia na Ziemi.

19.05 – Jak powstał Układ Słoneczny – pogadanka z wykorzystaniem in- formacji z Internetu. Projekcja filmu dokumentalnego pt. „ Tajemnice Słońca”. Projekcja filmu „Czerwona planeta Mars” .

20.05 – Ziemia – nasza planeta. Miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym.

Oglądanie zdjęć satelitarnych Ziemi, Słońca, Księżyca, Marsa. Prace pla- styczne – „Życie na Marsie” – pastele.

21.05 – „Słońce” – wydzieranka, Gwiazdozbiory półkuli północnej i połu- dniowej – odwzorowywanie.

22.05 – Przedstawienie krótkiej historii pierwszego człowieka w kosmosie.

Napisanie listu do kosmity opisującego życie na Ziemi.

Rysunek kosmity według opisu nauczyciela.

Temat tygodnia: Podróże małe i duże (25.05-29.05)

25.05 – Rozmowa na temat: „Co to jest hobby”, „Czy każdy człowiek ma hobby?” Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich zainteresowań.

Formy spędzania wolnego czasu –burza mózgów.

26.05 – Moje hobby a obowiązek szkolny – rozmowa kierowana.

„Moje hobby” -prezentacje indywidualne.

27.05 – Wykonanie pracy plastycznej pt. „Moje hobby”. Prezentacja nie- typowych zainteresowań.

28.05 – Utrwalenie wiadomości o recyclingu, wprowadzenie pojęcie zero- waste. Przypomnienie zasad segregacji śmieci, kształtowanie postawy proekologicznej

29.05 – Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

(14)

Czerwiec

Temat tygodnia: Dzień Dziecka (01.06-05.06)

01.06 – Przypomnienie i poszerzenie wiadomości na temat praw i

obowiązków dziecka. Uświadamianie dzieciom ich wartości oraz prawa do bezpieczeństwa i radosnego dzieciństwa. Projekt plakatu z okazji Dnia Dziecka – technika dowolna, praca w grupach.

02.06 – Zapoznanie z życiem i wyglądem dzieci z różnych stron świata.

Podkreślanie znaczenia przyjaźni, kształtowanie postaw koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości podczas zabaw.

03.06 – Pogadanka na temat: „Dlaczego obchodzony jest Dzień Dziecka ? Czy wszystkie dzieci są w tym dniu szczęśliwe? Dzieci – ich prawa i obo- wiązki – dlaczego została uchwalona Konwencja Praw Dziecka.

Poznanie Praw Dziecka - omówienie poszczególnych punktów Konwencji o Prawach Dziecka.

04.06 – Dzieciństwo bez przemocy – rozmowa na temat relacji między rodzicami a dziećmi. Rozmowa na temat obchodów dnia Dziecka w innych krajach.

05.06 – Historia mojego imienia – swobodne wypowiedzi uczniów (kto nadał mi moje imię i dlaczego akurat takie wybrał… itp.), poznanie znaczenia poszczególnych imion

Temat tygodnia: Wakacyjny poradnik (08.06-12.06)

08.06 – Zapoznanie dzieci z rodzajami map i z globusem. Dlaczego warto podróżować? Co dają nam podróże? – rozmowa prowadzona. Zwiedzamy cały świat. Co nam będzie potrzebne? – swobodne wypowiedzi dzieci 09.06 – Wakacje w górach: rozmowa na temat: Czym charakteryzuje się krajobraz górski? (najwyższe szczyty, roślinność, zwierzęta).

Oglądanie albumów, widokówek z pasmami gór w Polsce

10.06 – Wykonanie prac plastycznych pt. „ W góry czy nad morze?”

11.06 – Rozmowa na temat krajobrazu morskiego, oglądanie widokówek i folderów miejscowości nadmorskich.

Wykonanie pracy plastycznej „Nadmorska plaża”.

(15)

12.06 – Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

Temat tygodnia: Na moim podwórku (15.06-19.06)

15.06 – Podwórkowe zabawy - Zapoznanie dzieci z zabawami, w które można bawić się na podwórku.

16.06 – Zabawy na placu zabaw - Przypomnienie regulaminu placu zabaw, wspólna zabawa na wybranym placu zabaw

17.06 – Malowanie na asfalcie.

18.06 – Letnia piosenka - nauka piosenki o lecie.

19.06 – Piątki z bajką / Zwierzę tygodnia.

Temat tygodnia Jestem bezpieczny (22.06-26.06)

22.06 – Numery alarmowe, pierwsza pomoc.

23.06 – Uwaga: prąd i gaz - gorące niebezpieczeństwa Z wodą nie przelewki.

24.06 – Komu otworzyć? Przyjaciele i wrogowie małego człowieka. Le- karstwa i dzieci. Środki czystości - Zapoznanie ze sposobami radzenia so- bie w sytuacjach zagrożenia. Zapoznanie z oznaczeniami na opakowa-

niach, elementami pierwszej pomocy.

25.06 – Rozsądne zabawy na powietrzu, zachowanie wobec psa.

26.06 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :