• Nie Znaleziono Wyników

Akt o domu cesarskim

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Akt o domu cesarskim "

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Aneks

465

Akt o domu cesarskim

Akt o domu cesarskim

|

|

Ewa Pałasz-Rutkowska

Cesarz Meiji (1852-1912). Wizerunek władcy w modernizowanej Japonii WUW, Warszawa 2012

(Aneks 2 - tłum. z japońskiego EPR)

(2)
(3)

Aneks

467

SESSHŌ

TAIFU

KŌZOKU

(4)
(5)

Aneks

469

.

(6)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Kochałam tego pradziada i nie bałam się go zupełnie. Stałam nieraz długie minuty nieruchomo przed jego portre­.. tem i snułam o nim romantyczną bajkę, dopóki

Jeżeli napisałem tyle o tym zjeździe, to dlatego, że oprócz mnie przysłuchiwało się obradom jeszcze trzech późniejszych członków „Samsary”: znany mi jeszcze z liceum

Zajadając na werandzie zsiadłe mleko, które czepiało się uparcie jego rozłożystej rosyjskiej brody, gawędził z papą z zapałem, przy czym mówił zupełnie

Wizerunek władcy w modernizowanej

Aby przestrzeni można było doświadczyć jako społecznościowej, należy więc zredukować, a przynajmniej uświadomić sobie mechanizmy kształtują- ce ją w i dla

Jeśli z posiadania zwierzęcia mamy tyle korzyści, to wydaje się idealnym pomysłem na prezent dla dziecka. Czy jednak

Tę nieobiektywność, a nawet wręcz alegoryczność domu stwierdzono w wymiarze ontologicznym (roz- patrując sens tytułowego pojęcia), aksjologicznym (badając związek domu ze

1683 pisze, że ołtarz różańcowy jest ozdobiony kopią cudownego obrazu M atki Boskiej Częstochowskiej (już Częstochowskiej!), który jest celem trad y c y jn ej