KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 GIMNAZJUM NR 24 W KRAKOWIE

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 1

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

GIMNAZJUM NR 24 W KRAKOWIE

OPRACOWAŁY:

mgr Lidia Kościelniak mgr Magdalena Piwowar mgr Agnieszka Szczasiuk

1. Organizacja roku szkolnego

l.p. Zadanie Termin Odpowiedzialni

uwagi

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 02.09.2013r. dyrekcja

2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2013 ­ 31.12.2013

3. Ferie zimowe 03.02.2014 – 16.02.2014

4. Rekolekcje Marzec 2014 księża

5. Wiosenna przerwa świąteczna 17.04.2014 – 22.04.2014 6. Zakończenie zajęć dydaktycznych 27.06.2014

7. Dodatkowe dni wolne 02.05.2014;

(2)

20.06.2014 23,24,25 kwietnia 2014

2. Spotkania z Rodzicami

l.p. Zadanie Termin Odpowiedzialni

uwagi

1. Zebranie informacyjne kl. I­ 11.09.2013

II i III 12.09.2013

Dyrekcja, wychowawcy

2. Wywiadówki ogólnoszkolne połączone z pedagogizacją rodziców

07.11.2013 30.01.2014 20.03.2014 15.05.2014 12.06.2014

Wychowawcy , pedagodzy, dyrekcja

3. Dni otwarte – konsultacje dla Rodziców 05.12.2013 Wychowawcy ,

pedagodzy, dyrekcja

4. Spotkania Rady Rodziców Wrzesień 2013

Systematycznie w ciągu roku szkolnego

dyrekcja

3. Zebrania Rady Pedagogicznej

l.p. Zadanie Termin Odpowiedzialni

uwagi 1. Informacje dotyczące organizacji pracy w r. szk.2012/2013;

zatwierdzenie klasyfikacji po egzaminach poprawkowych;

zaopiniowanie pr. wych,profilakt; zatw.planu pracy.

30.08.2013 dyrekcja

2. Plan pracy na rok szkolny 2013/14, sprawy bieżące 12.09.2013 dyrekcja

3. Informacje bieżące; szkolenie wg potrzeb dyrekcja

4. Klasyfikacja za I okres; informacje bieżące 30.01.2014 dyrekcja

5. Podsumowanie pracy za I okres 31.01.2014 dyrekcja (20.02)

6. Procedury egzaminu gimnazjalnego; powołanie komisji;

sprawy bieżące

dyrekcja 7. Organizacja końca roku szkolnego; informacje bieżące;

szkolenie wg potrzeb

dyrekcja

8. Klasyfikacja końcoworoczna; informacje bieżące 18.06.2014 dyrekcja

9. Podsumowanie pracy 27.06.2014 dyrekcja

10. Dodatkowe posiedzenia RP Wg potrzeb dyrekcja

4. Uroczystości i wydarzenia szkolne

l.p. Zadanie Termin Odpowiedzialni

uwagi

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 02.09.2013 Dyrekcja, A.Krępa

2. Ślubowanie klas I 14.10.2013 Wychowawcy klas I,

A.Matracz­Gajko, I. Mozul

3. „Sprzątanie świata” 20.09. 2013 J. Grzeszek,

(3)

E.Wietki

4. Rocznica Odzyskania Niepodległości 08.11.2013 A.Krępa   (12.11)

R.Chartuniewicz

K.Wiśniewska

5. Jasełka 22.12.2013 I.Gwiżdż, L.Surówka

Księża

6. Dzień Otwarty Gimnazjum 20.02.2014 J.Kutyba

J.Grzeszek,

A.Wywrocka

7 Dzień Wiosny – Spartakiada Wiosenna 21.03.2014 Nauczyciele WF

8. Misterium Wielkanocne 16.04.2014 Księża

9. „Dzień Ziemi” kwiecień 2014 M. Piwowar

A.Wywrocka

10. Święto Konstytucji 3 maja 30.04.2014 R.Chartuniewicz,

A.Krępa, K.

Wiśniewska 11. Zakończenie Roku Szkolnego:      ­ klas III

      ­ klas I i II

26.06.2014

27.06.2014

Wychowawcy klas A.Gajko, I.Mozul M.Nowak, I.Mozul

12. Prezentacja dotycząca II Wojny Światowej i konkurs, propozycja piosenki związanej z wojną

Maj 2014

A.

Matracz ­

Gajko

5. Egzaminy, diagnozy zewnętrzne i wewnątrzszkolne

l.p. Zadanie Termin Odpowiedzialni

uwagi 1. Testy diagnozujące klas I po szkole podstawowej z zakresu:

matematyki, języka polskiego,

Wrzesień 2013 Nauczyciele przedmiotów

2. Diagnoza sprawności fizycznej młodzieży w klasach I Wrzesień, październik

Nauczyciele WF 3. Diagnoza wiedzy z fizyki, języka obcego na koniec klasy I Czerwiec 2014 Nauczyciele

przedmiotów 4. Sprawdzian przygotowania do egzaminu klas III:

 Humanistyczny

 Matematyczno­przyrodniczy  Z Języka Nowożytnego

Marzec 2013, Listopad 2013

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

(4)

5. Próbne egzaminy klas II: humanistyczny        Matematyczno­przyrodniczy        Z Języka Nowożytnego

23.06.2014 24.06.2014 25.06.2014

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

6. Egzaminy klas III: humanistyczny        Matematyczno­przyrodniczy        Z Języka Nowożytnego

23.04.2014 24.04.2014 25.04.2014

dyrekcja

7. Egzamin klasyfikacyjny Dyrekcja

8. Egzaminy poprawkowe Sierpień 2014 Dyrekcja

6.Wycieczki i wyjścia edukacyjne Klasa Miejsce lub temat

wycieczki

Przedmiot Termin Odpowiedzialni

uwagi Pier

wsza

Podziemia Rynku Głównego

Historia Cały rok R.Chartuniewicz

I. Gwiżdż

L. Surówka Sanktuarium w

Łagiewnikach

Religia Cały rok Księża

Konsulat Austriacki, Francuski

J. niemiecki

J. francuski

Raz w semestrze

A.

Hebenstreit, T. Błaszkiewicz

p. Kwiatkowska Lekcje historii na

Błoniach Krakowskich

Historia IX 2013 wychowawcy

Woda – źródłem życia Chemia, geografia Październik J. Grzeszek Wycieczki

zawodoznawcze TVP ­ Kraków

Doradztwo zawodowe Cały rok K.Kwiatkowska

Dru ga

Instytut Goethego J. niemiecki Listopad A.Hebenstreit,

T. Błaszkiewicz Muzeum Narodowe –

Historia Oręża Polskiego

Historia, Termin

dopasowany do roku szkolnego

A.Gajko

A.Krępa

Ogród Botaniczny Biologia, geografia wrzesień A.Wywrocka, M. Piwowar AGH ,PAN lub UJ interdyscyplinarna Grudzień

Październik

A.

Miszta      J. Grzeszek Dni otwarte Inst.Fizyki

PAN

Interdyscyplinarna Październik A.Wywrocka Ogród Doświadczeń

Instytut Fizyki UJ

Fizyka, matematyka Wrzesień, czerwiec

R. Sztramkowski

Trze cia

Oświęcim J. polski, historia, WOS Październik A. Krępa

A. Dziewolska Muzeum Schindlera J. polski, historia czerwiec A. Krępa

A. Gajko

Ludzimierz lub Religia Kwiecień Księża + wychowawcy

(5)

Częstochowa

Ekologiczny detektyw Biologia, Geografia, chemia

Październik J. Grzeszek

B. Miszta Muzeum Narodowe w

Sukiennicach

J. polski, historia, plastyka

Listopad M. Krawiec + wychowawcy VIII Baza Lotnictwa

Transportowego

Doradztwo zawodowe Cały rok K.Kwiatkowska Centrum Nauki

Kopernik

Interdyscyplinarna czerwiec A.Wywrocka, 

M. Piwowar

Młodzieżowe Biuro

Karier

Doradztwo zawodowe Cały rok K.Kwiatkowska

„Styczniowe spotkania gimnazjalistów”

Doradztwo zawodowe styczeń K.Kwiatkowska

Festiwal zawodów Doradztwo zawodowe Cały rok K.Kwiatkowska I,II,III Teatr, opera, filharmonia J.polski, integracja Raz w semestrze wychowawcy

7. Zielone szkoły i wycieczki min. 3 dniowe – wg harmonogramu zatwierdzonego przez Rodziców poszczególnych oddziałów

Termin klasa Odpowiedzialny

8. Konkursy wiedzy

­  konkursy przedmiotowe wg terminarza kuratorium

l.p. Zadanie Termin Odpowiedzialni

uwagi

1.

Informatyczny „Tik Tak” II semestr B.Miszta,

2.

Konkurs pięknego czytania II semestr Poloniści A.Szczasiuk

3.

Konkurs recytatorski II semestr Poloniści A.Szczasiuk

4.

Ortograficzny „O pióro Dyrektora szkoły” 03.2014­04.2014 A.Gajko, K. Wiśniewska

5.

Poezji obcojęzycznej 02 – 03.2014 J.Małek, T. Błaszkiewicz

6.

„Kangur matematyczny” 03.2014 I.Gwiżdż

7.

Biologiczny „Znam swoje ciało” – klasy II II semestr J.Solak,J.Klimkowska

8.

Genetyka ­ klasy III II semestr A.Wywrocka

9.

Konkurs fotograficzny „Borek w obiektywie” III 2014 M. Piwowar

10.

Konkurs badawczy „Uczę, badam, rozumiem” 10­12.2013 A.Wywrocka

11.

Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych 03­04.2014 J.Małek,

12.

„Mistrz mapy” – dla klas I Luty 2014 M. Piwowar

13.

„Bezpieczne wakacje” Czerwiec 2014 A.Dziewolska,M.Krawiec

14.

Matematyczny dla klas I – procenty i równania Grudzień, maj I.Gwiżdż, L. Kościelniak

15.

Konkurs chemiczny dla klas II II semestr J.Grzeszek

16.

Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych 03.2014 A.Hebenstreit,

(6)

T. Błaszkiewicz

17.

Konkurs międzygimnazjalny „Matematyka w

języku angielskim’

maj B.Chramęga

18.

Szkolny Konkurs z Astronomii 10.2013 R.Sztramkowski

19.

Zabawa z j. niemieckim 01.2014 A.Hebenstreit,

T. Błaszkiewicz

20.

Konkurs historyczny dla klas I 03.2014 A. Krępa

21.

Konkurs matematyczny „Makabra” Maj, czerwiec I. Gwiżdż

22.

Konkurs biologiczny klas I Maj J. Klimkowska

23.

Konkurs wiedzy o Francji II semestr K. Kwiatkowska

24.

Zabawa z j.francuskim K.Kwiatkowska

25.

Konkurs „Kompetencje językowe z j.francuskiego”

II semestr K.Kwiatkowska

26.

Konkurs „Podgórskie dyktando” II semestr A.Gajko

27.

 Konkurs informatyczny „Bóbr” I semestr B. Miszta

28.

Konkurs „Podgórskie dyktando” II semestr A. Gajko

29.

 Konkurs „Jedz smacznie i zdrowo” II semestr A.Wywrocka

30.

Konkurs zdrowy styl życia (Trzymaj formę) Cały rok M. Cioch

31.

Konkurs fotograficzny Rady Dzielnicy IX 11.2013 M. Cioch

9. Zawody sportowe

l.p. Zadanie Termin Odpowiedzialni

uwagi 1. „Liga szkolna” – rozgrywki na poziomie klas I, II i III cały rok Nauczyciele WF

2. Dzień Sportu i dzień bez przemocy 06.2014 Nauczyciele WF

3. Organizacja i udział w zawodach sportowych Dni Dzielnicy IX

06.2014 Nauczyciele WF

 10. Akcje charytatywne

l.p. Zadanie Termin Odpowiedzialni

uwagi

1. „Gwiazdka dla zwierzaka” 11­12.2013 B.Miszta, J.Grzeszek

2. Dyskoteki wg planu pracy SU Cały rok SU, opiekun SU

3. „Ciastko dla osłody” – akcja SK Caritas w czasie zebrań z rodzicami

M.Piwowar

4. Świąteczna paczka – SK Caritas 12.2013 M.Piwowar

5. „Ciasta świata” – akcja dla Hospicjum 04­05.2014 J.Małek,

6. Akcje charytatywne: współpraca z Domem Samotnej Matki, Góra Grosza, „Zakręcona akcja”, kwesty PCK

Cały rok A. Szczasiuk,

7. Szkolny Finał WOŚP I 2014

A.

Szczasiuk,

J. Grzeszek

11. Promocja szkoły

l.p. Zadanie Termin Odpowiedzialni

uwagi

1. Prowadzenie strony internetowej Cały rok B.Miszta, A.Szczasiuk

2. Prowadzenie strony internetowej pracowni geograficznej Cały rok M. Piwowar 3. Prowadzenie strony internetowej pracowni nr 24 Cały rok I. Gwiżdż

(7)

4. Prowadzenie strony internetowej pracowni fizycznej Cały rok R. Sztramkowski 5. Prowadzenie strony internetowej – Edukacja dla

bezpieczeństwa

Cały rok M. Kordaszewski

6. Prowadzenie strony internetowej biblioteki Cały rok A.Szczasiuk 7. „Z przyrodą za pan brat” – konkurs dla klas 6 02.2014 M.Piwowar 8. Przygotowanie informatora o szkole Do stycznia 2014 H. Węgrzyn,

A. Szczasiuk,

R. Sztramkowski

9. Wizyty w szkołach podstawowych II semestr J.Grzeszek

10. Dzień otwarty Gimnazjum 20.02.2014 J.Grzeszek

11. Warsztaty przyrodnicze dla klas VI Marzec 2014 A.Wywrocka

12. Inne zadania realizowane w roku szkolnym 2013/2014

Lp. Zadanie Termin Odpowiedzialni

1.

Udział w zbiórce makulatury maj / czerwiec I. Gwiżdż,

L. Surówka

2.

Zbiórka zużytych wkładów do drukarek Cały rok K.Kwiatkowska

3.

Zbiórka zużytych baterii Cały rok K.Kwiatkowska

4.

Opieka nad terenem przy obelisku Stalag 369 Cały rok B. Chramęga

5.

Opieka nad cmentarzem żołnierzy Armii

Czerwonej

Cały rok A. Krępa

6.

Udział w projekcie „Uczeń obywatel” Cały rok  R.Chartuniewicz, A. Krępa

7.

Kółko interdyscyplinarne dla klas I Cały rok R.Sztramkowski

8.

Projekt – Młodzież pamięta Cały rok R. Chartuniewicz,

A.Krępa

9.

Edukacja patriotyczna dla szkół miasta

Krakowa

Cały rok wg harmonogramu

R. Chartuniewicz

10.

Opieka nad Tablicą Harcerzy poległych w

czasie II wojny Światowej

Cały rok J.Małek

11.

Udział w akcji „Bezpieczne Gimnazjum” Cały rok

A.

Ryś

12.

Udział w projekcie „Droga do przedsiębiorczości”

Cały rok Nauczyciele,

Dyrekcja

13.

Opieka nad pocztem sztandarowym Cały rok M.Kordaszewski

14.

.Projekt „Krokus” Cały rok R. Chartuniewicz

15.

Tramwaj patriotyczny 11XI 2013, 3 V 2014 R.Chartuniewicz, I.Mozul

16.

Dokumentowanie ważnych wydarzeń

szkolnych w kronice szkolnej

Cały rok M.Nowak

(8)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :