Cennik oraz Przewodnik po Usługach UPS Base. Dla klientów w Polsce. Obowiązuje od 26 czerwca 2022, Stawki w PLN (zawierają podatek VAT)

Pełen tekst

(1)

Cennik oraz

Przewodnik po Usługach UPS ® 2022 - Base

Dla klientów w Polsce.

Obowiązuje od 26 czerwca 2022, Stawki w PLN

(zawierają podatek VAT)

(2)

Cennik oraz Przewodnik po Usługach UPS 2022 - Base ma zastosowanie do klientów, których

kontraktowe stawki za wysyłkę do i z Wielkiej

Brytanii zostały aktywowane po 1 stycznia

2021 r.

(3)

3

CZĘŚĆ A Usługi Podstawowe

SEKCJA 1

WYBÓR WŁAŚCIWEJ USŁUGI

Proszę ustalić, która usługa najlepiej odpowiada Państwa potrzebom i dowiedzieć się, przy pomocy naszych tabel strefowych, skąd możecie Państwo otrzymać przesyłkę i dokąd ją wysłać.

SEKCJA 2

STAWKI OPŁAT ZA WYSYŁANIE PRZESYŁEK Proszę sprawdzić stawkę dla wybranej opcji usługi.

SEKCJA 3,

STAWKI OPŁAT ZA PRZESYŁKI PRZYCHODZĄCE Proszę sprawdzić stawkę dla wybranej opcji usługi.

SEKCJA 4

USŁUGI I OPŁATY DODATKOWE

Dowiedz się więcej o dostępnych usługach dodatkowych i wszelkich opłatach dodatkowych do podstawowych opłat przewozowych.

SEKCJA 5

INFORMACJA REFERENCYJNA

Proszę o zapoznanie się z opcjami rozliczeń, listą artykułów, których przewóz jest niedozwolony, oraz innymi ograniczeniami usług, a także z zakresem odpowiedzialności UPS, gwarancją zwrotu pieniędzy oraz Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług.

CZĘŚĆ B Usługi Frachtowe

SEKCJA 6 FRACHT

Proszę zapoznać się z naszymi usługami frachtowymi i ustalić, która usługa będzie najbardziej odpowiadała Państwa potrzebom. Mogą Państwo sprawdzić także inne dostępne usługi związane z łańcuchem dostaw.

To jest wersja Przewodnika aktualna w dniu jego publikacji. Najnowsza wersja, która zawsze powinna być stosowana w przypadku nowych przesyłek, znajduje się na stronie www.ups.com/stawki/pl

(4)

Podstawowe opcje usług UPS

UPS to w pełni zintegrowana firma kurierska, oferująca szeroki zakres usług. UPS realizuje wysyłki towarów w kraju i za granicą, oferując trzy ekspresowe usługi dostawy w określonym dniu i czasie. UPS oferuje pakiet usług z dostawą w ustalonym dniu do godziny 9.00, 10.30, zazwyczaj do 12.00 w południe lub do końca dnia. Dla mniej pilnych przesyłek UPS oferuje ponadto oszczędne rozwiązania alternatywne.

Dostępne są również usługi importu. Stawki importowe można sprawdzić w Sekcji 3 niniejszego przewodnika lub po kliknięciu na "Strefy i taryfy" w zakładce Obliczanie czasu i kosztu przesyłki na stronie www.ups.com

Wysyłając przesyłkę za pośrednictwem UPS, mogą Państwo oczekiwać:

• Niezawodnych usług

• Gwarancji zwrotu pieniędzy¹ za przesyłki typu UPS Express oraz we wskazanych przypadkach, za przesyłki kurierskie, w rozumieniu art. 3 pkt 19) ustawy Prawo Pocztowe (“przesyłki kurierskie”)

• Do trzech prób doręczenia²

• Oprogramowania ułatwiającego przygotowanie przesyłki

• Pełnego monitoringu Państwa przesyłki od momentu nadania do doręczenia

• Bezpośredniego odbioru przesyłki kurierskiej od nadawcy, jak również punktów nadawania przesyłek rozmieszczonych w dogodnych miejscach w centrum miasta

• Uzyskania przez UPS pokwitowania odbioru przesyłki

• Usług firmy kurierskiej szanowanej i rozpoznawanej przez Państwa klientów na całym świecie.

Szczegółowych informacji na temat usług i opłat dodatkowych UPS prosimy szukać w Sekcji 4 niniejszego przewodnika.

Jeżeli nie wskażą Państwo konkretnego rodzaju usługi, bądź wybrany rodzaj usługi jest niedostępny dla wybranego miejsca przeznaczenia, przesyłka zostanie automatycznie nadana i rozliczona jako UPS Express lub UPS Express Freight w przypadku lokalizacji, w których usługa ta jest dostępna dla wybranego miejsca przeznaczenia.

¹Gwarancja zwrotu pieniędzy

Gwarancja podlega ograniczeniom. Gwarancja zwrotu pieniędzy obejmuje zwrot kosztów przesyłki na żądanie, jeżeli nie podejmiemy próby jej doręczenia w określonym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące naszej gwarancji zwrotu pieniędzy można znaleźć w Sekcji 5 tego Cennika oraz w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług.

² Nie dotyczy krajowej usługi UPS Standard oraz UPS Worldwide Express Freight.

SEKCJA 1

WYBÓR WŁAŚCIWEJ USŁUGI STRONA 4

SEKCJA 2

STAWKI OPŁAT ZA WYSYŁANIE PRZESYŁEK

STRONA 11 SEKCJA 3

STAWKI OPŁAT ZA PRZESYŁKI PRZYCHODZĄCE STRONA 30 SEKCJA 4

USŁUGI I OPŁATY DODATKOWE STRONA 39

SEKCJA 5

INFORMACJA REFERENCYJNA STRONA 57

SEKCJA 6 FRACHT STRONA 67

Część A - Usługi podstawowe

1. WYBÓR WŁAŚCIWEJ USŁUGI

(5)

Podstawowe Międzynarodowe i Krajowe Usługi UPS

Usługa Opis Charakterystyka

UPS Express Plus®

Dostawa wczesnym rankiem dla najpilniejszych przesyłek

• Gwarantowany termin doręczenia.

• Doręczenie przesyłki do godziny 9.00 do większości rejonów handlowych w Polsce i Europie.

• Doręczenie do większości firm w Stanach Zjednoczonych i do głównych rejonów handlowych w Kanadzie już o godzinie 8.00, oraz do godziny 9.00, drugiego dnia roboczego

• Do kluczowych ośrodków handlowych w Azji do godziny 9.00 drugiego dnia roboczego.

• Dla przesyłek kurierskich, w przypadkach innych niż wskazane powyżej, doręczenie do 4 dni roboczych.

• Gwarancja zwrotu pieniędzy*.

• Najlepsza opcja, gdy przesyłka musi dotrzeć na początek dnia roboczego.

• Priorytetowa obsługa na każdym etapie, zapewniająca dodatkowe poczucie pewności.

• Dostępne jest bezpłatne opakowanie UPS dla wygody użytkownika.

• Dostępne usługi importu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy skorzystać z narzędzia „Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” na stronie www.ups.com.

• Bezpośredni odbiór przesyłki kurierskiej od nadawcy.

• Śledzenie przesyłki kurierskiej od momentu nadania do doręczenia.

• Doręczenie przesyłki kurierskiej bezpośrednio do rąk adresata.

• Uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej.

UPS Express®

Doręczenie następnego dnia rano na obszarze Europy oraz terminowe doręczenie na całym świecie

• Gwarantowany termin doręczenia.

• Doręczenie przesyłki następnego dnia roboczego do godziny 10:30 do większości ośrodków handlowych w Polsce oraz do 12.00 następnego dnia roboczego.

• Doręczenie przesyłki następnego dnia roboczego do godziny 10.30 lub do godziny 12.00 w południe do większości firm w Europie.

• Doręczenie przesyłki w drugim dniu roboczym do godziny 10.30, 12.00 lub 14.00 do większości firm w USA i głównych ośrodków handlowych w Kanadzie.

• Terminowe doręczenie do większości ośrodków handlowych w Azji do 12.00 lub 14.00 drugiego lub trzeciego dnia roboczego.

• Czasy doręczeń różnią się w zależności od miejsca przeznaczenia.

• Dla przesyłek kurierskich, w przypadkach innych niż wskazane powyżej, doręczenie do 5 dni roboczych.

• Gwarancja zwrotu pieniędzy*.

• Idealny wybór dla pilnych przesyłek, które muszą być dostarczone rano.

• Dostępne jest bezpłatne opakowanie UPS dla wygody użytkownika.

• Dostępne usługi importu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy skorzystać z narzędzia „Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” na stronie www.ups.com.

• Bezpośredni odbiór przesyłki kurierskiej od nadawcy.

• Śledzenie przesyłki kurierskiej od momentu nadania do doręczenia.

• Doręczenie przesyłki kurierskiej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru.

• Uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej.

UPS Express Saver®

Doręczenie następnego dnia roboczego na obszarze Europy oraz szybka dostawa na całym świecie

• Gwarantowany termin doręczenia.

• Doręczenie przesyłki następnego dnia roboczego do godziny 12:00 i 14:00 do większości ośrodków handlowych w Polsce oraz do końca dnia roboczego.

• Doręczenie w ciągu następnego dnia roboczego do praktycznie wszystkich ośrodków gospodarczych w Europie.

• Doręczenie do większości firm w USA i do głównych ośrodków handlowych w Kanadzie do końca drugiego dnia roboczego.

• Doręczenie w ciągu drugiego lub trzeciego dnia roboczego w całej Azji.

• Dla przesyłek kurierskich, w przypadkach innych niż wskazane powyżej, doręczenie w ciągu 3 do 10 dni roboczych.

W odniesieniu do usługi UPS Express Saver używana jest czasem nazwa UPS Saver

• Usługa dostępna w ponad 200 krajach i terytoriach.

• Gwarancja zwrotu pieniędzy*.

• Usługa dostawy na koniec dnia w przypadku przesyłek ekspresowych.

• Dostępne jest bezpłatne opakowanie UPS dla wygody użytkownika.

• Dostępne usługi importu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy skorzystać z narzędzia „Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” na stronie www.ups.com.

• Bezpośredni odbiór przesyłki kurierskiej od nadawcy.

• Śledzenie przesyłki kurierskiej od momentu nadania do doręczenia.

• Doręczenie przesyłki kurierskiej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru.

• Uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej.

UPS Standard®

Planowe doręczenia przesyłek na obszarze Europy

Ekonomiczna usługa dostawy w określonym dniu dla mniej pilnych przesyłek do miejsc przeznaczenia w kraju oraz na terenie UE, Liechtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii. Czas tranzytu uzależniony jest od kraju pochodzenia i przeznaczenia, przy czym gwarantowany termin doręczenia dla przesyłek kurierskich to od 1 do 3 dni roboczych do większości miejsc przeznaczenia, ale nie dłużej niż 9 dni (dla wszystkich miejsc przeznaczenia).

Aby poznać terminy doręczeń krajowych i międzynarodowych w usłudze UPS Standard lub sprawdzić przewidzianą datę dostawy w ramach gwarantowanego dla tej usługi terminu doręczenia, proszę odwiedzić zakładkę „Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” na polskiej stronie głównej www.ups.com.

• Idealny wybór, gdy szybkość trzeba zrównoważyć z opłacalnością.

• Precyzyjne określenie dat doręczenia umożliwia planowanie doręczeń.

• Usługa UPS Standard pomiędzy dwoma państwami członkowskimi Unii Europejskiej obejmuje wyłącznie towary podlegające swobodnemu przepływowi w UE.

• Usługa obejmuje odprawę celną, tam gdzie ma to zastosowanie.

• Dostępne usługi importu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy skorzystać z narzędzia „Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” na stronie www.ups.com.

• Bezpośredni odbiór przesyłki kurierskiej od nadawcy.

• Śledzenie przesyłki kurierskiej od momentu nadania do doręczenia.

• Doręczenie przesyłki kurierskiej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru.

• Uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej.

UPS Expedited Planowe doręczenia przesyłek do krajów pozaeuropejskich

Ekonomiczna usługa dostawy w określonym dniu dla mniej pilnych przesyłek do miejsc przeznaczenia poza obszarem UE, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, przy czym gwarantowany termin doręczenia dla przesyłek kurierskich to od 3 do 5 dni roboczych do większości miejsc przeznaczenia, ale nie dłużej niż 10 dni roboczych (dla wszystkich miejsc przeznaczenia).

Aby poznać terminy doręczeń w usłudze UPS Expedited, proszę odwiedzić zakładkę

„Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” na polskiej stronie głównej www.ups.com.

• Usługa dostępna w ponad 200 krajach i terytoriach.

• Idealna opcja dla mniej pilnych przesyłek.

• Precyzyjne określenie dni doręczenia umożliwia planowanie z wyprzedzeniem.

• Usługa z wewnętrzną odprawą celną.

• Dostępne usługi importu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy skorzystać z narzędzia „Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” na stronie www.ups.com.

• Bezpośredni odbiór przesyłki kurierskiej od nadawcy.

• Śledzenie przesyłki kurierskiej od momentu nadania do doręczenia.

• Doręczenie przesyłki kurierskiej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru.

• Uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej.

• Niedostępna w przypadku przesyłek krajowych.

UPS Worldwide Express Freight®

Szybka dostawa przesyłek paletowych na całym świecie

Doręczenie przesyłek paletowych o wadze powyżej 70kg w ciągu 1-3 dni roboczych w zależności od miejsca dostawy.

Międzynarodowe przesyłki paletowe są realizowane wyłącznie w serwisie lotniczym.

• „Od drzwi do drzwi”, dostawa do końca dnia.

• Opcje wysyłkowe inne niż "Od drzwi do drzwi" również dostępne.

• Gwarancja zwrotu pieniędzy*.

• Do/z około 50 krajów i terytoriów.

• Obejmuje odbiór, dostawę i standardową odprawę celną.

UPS Worldwide Express Freight ® Midday

Dostawa premium przesyłek paletowych na całym świecie

Doręczenie przesyłek paletowych powyżej 70 kg w ciągu 1-3 dni roboczych z terminem doręczenia do 12:00 lub 14:00 do wybranych obszarów w ponad 30 krajach i terytoriach.

• Doręczenie “Od drzwi do drzwi” do 12:00 lub 14:00.

• Opcje wysyłkowe inne niż “Od drzwi do drzwi” również dostępne.

• Gwarancja zwrotu pieniędzy*.

• Z ponad 60 krajów i terytoriów.

• Do określonych obszarów w ponad 30 krajach i terytoriach.

• Obejmuje odbiór, dostawę i standardową odprawę celną.

* Gwarancja zwrotu pieniędzy. Gwarancja podlega ograniczeniom. Gwarancja zwrotu pieniędzy obejmuje zwrot kosztów przesyłki na żądanie, jeżeli nie podejmiemy próby jej doręczenia w określonym czasie.

Szczegółowe informacje dotyczące naszej gwarancji zwrotu pieniędzy można znaleźć na stronie 62 tego cennika oraz w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług.

5

WYBÓR USŁUGI 06/2022 Cennik Oraz Przewodnik Po Usługach VAT_Base

(6)

Usługi Krajowe

Krajowe Usługi Paletowe

Usługa Opis

UPS Express Paletowy –

Doręczenie pilnych przesyłek paletowych na obszarze Polski

Doręczenie przesyłek paletowych następnego dnia roboczego do godziny 12.00 do głównych miast na terenie Polski oraz do końca dnia roboczego do pozostałych lokalizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć na polskiej stronie głównej www.ups.com.

UPS Standard Paletowy –

Doręczenie planowych przesyłek paletowych na obszarze Polski

Ekonomiczna usługa dostawy w przypadku mniej pilnych przesyłek paletowych. Szczegółowe informacje można znaleźć na polskiej stronie głównej www.ups.com.

Krajowe Usługi Przesyłkowe Doręczane Tego Samego Dnia

Usługa Opis

UPS Today Express® –

Doręczenie tego samego dnia bardzo pilnych przesyłek na obszarze miasta

Doręczenie do 1 h od odbioru przesyłki w granicach administracyjnych wybranych miast – siedzib przedstawicielstw UPS, z gwarancją zwrotu pieniędzy w razie niedotrzymania terminu.

UPS Today Express Saver® –

Doręczenie tego samego dnia pilnych przesyłek na obszarze miasta

Doręczenie do 2,5 h od odbioru przesyłki w granicach administracyjnych wybranych miast – siedzib przedstawicielstw UPS, z gwarancją zwrotu pieniędzy w razie niedotrzymania terminu.

UPS Today Standard® –

Doręczenie planowych przesyłek na obszarze miasta

Doręczenie planowych przesyłek w granicach administracyjnych wybranych miast – siedzib przedstawicielstw UPS, przy czym gwarantowany termin termin doręczenia dla przesyłek kurierskich to nie dłużej niż do końca dnia roboczego.

UPS Today Dedykowany Kurier® –

Doręczenie bardzo pilnych przesyłek na obszarze Polski

Przesyłka doręczana bezpośrednio do odbiorcy przez dedykowanego kuriera.

Czas doręczenia uzależniony jest od odległości przewozu, przy czym gwarantowany termin doręczenia dla przesyłek kurierskich to nie dłużej niż 24 h od podjęcia przesyłki.

Dostępność Usług Krajowych. Aby poznać dostępność usług krajowych, prosimy odwiedzić zakładkę „Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” na polskiej stronie głównej www.ups.com lub skontaktować się telefonicznie z biurem obsługi klienta UPS.

WYBÓR USŁUGI 06/2022 Cennik Oraz Przewodnik Po Usługach VAT_Base

(7)

Tabele stref

Wysyłanie lub otrzymywanie

Proszę korzystać z kolumn dotyczących strefy wysyłki, kiedy opłatę za wysyłkę ponosi strona w kraju nadania.*

Proszę korzystać z kolumn dotyczących strefy odbioru, kiedy opłatę za wysyłkę ponosi strona w kraju doręczenia.*

Korzystanie z tabeli stref

1. Znaleźć miejsce, do którego ma być wysłana przesyłka lub z którego ma być odebrana.

2. Sprawdzić, czy w kolumnie dotyczącej wysyłania lub odbioru pod nazwą wybranej opcji znajduje się numer strefy – jeśli tak, to usługa ta jest dostępna.

3. Zapisać numer strefy, gdyż będzie on potrzebny przy obliczaniu kosztu przesyłki.

* Prosimy zapoznać się z Przewodnikiem po Usługach UPS, aby uzyskać więcej informacji oraz poznać opcje rozliczeniowe.

+ Dla pewnych rejonów mogą obowiązywać opłaty za strefę rozszerzoną lub obszary odległe. Więcej inforamcji znajduje się w Przewodniku po Usługach UPS.

Tabele przedstawiające wszystkie strefy rozszerzone lub obszary odległe znajdują się w sekcji „Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” na stronie www.ups.

com.

Zakres stref rozszerzonych lub obszarów odległych może ulegać zmianom.

Kraj / Terytorium Kod kraju Strefy Wysyłki Strefy Odbioru

Kod ISO Express Plus Express Express Saver Standard Expedited WW Express Freight Express Freight Midday Express Plus Express Express Saver Standard Expedited WW Express Freight Express Freight Midday A

Afganistan AF 11 3 11 11 11

Afryka Centralna, Republika CF 13 5

Afryka Południowa (RPA) ZA + 12 12 12 4 12 12 12 12 4 12 12

Albania AL 7 7 7 90 7 7 7

Algieria DZ 13 13 5 13 13 13

Amerykańskie Samoa AS 12 12 4 12 12 12

Andora AD 7 7 8

Anglia GB + 704 704 704 706 4 4 784 754 754 756 4 4

Angola AO 13 5 13 13 13

Anguilla AI 12 4 12 12 12

Antigua i Barbuda AG 12 4 12 12 12

Arabia Saudyjska SA 11 11 11 3 11 11 11 11 3 11 11

Argentyna AR + 12 12 4 12 12 12 12 4 12 12

Armenia AM 10 10 10 201 10 10 10

Aruba AW 12 4 12 12 12

Australia AU + 11 11 11 3 11 11 11 11 11 3 11 11

Austria AT + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Azerbejdżan AZ 10 201 10 10 10

Azory PT + 6 5 6 5 5

B

Bahama Wyspy BS + 12 12 4 12 12 12

Bahrain BH 11 11 11 3 11 11 11 11 3 11 11

Bangladesz BD + 12 4 12 12 12 12 12 12

Barbados BB 12 12 4 12 12 12

Barbuda (Antigua) AG 12 4 12 12 12

Belgia BE 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4

Belize BZ 12 4

Benin BJ 13 5 13 13 13

Bermudy BM 12 12 4 12 12 12

Bhutan BT 12 12 4 12 12 12

Białoruś BY + 7 7 7 90 7 7 7

Birma MM 12 12 4 12 12 4

Boliwia BO 12 12 4 12 12 12

Bonaire BQ 12 4 12 12 12

Bośnia-Hercegowina BA 7 7 7 90 7 7 7

Botswana BW 13 5 13 13 13

Brazylia BR + 12 12 12 4 12 12 12 12 4 12 12

Brunei BN + 11 11 3 11 11 11

Bryt. Wyspy Dziewicze VG 12 4 12 12 12

Brzeg Zachodni (Gaza) PS 10 201 10 10 10 10 31 10 10

Bułgaria BG 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Burkina Faso BF 13 5 13 13 13

Burundi BI 13 5 13 13 13

C

Ceuta ES + 9

Chile CL + 12 12 4 12 12 12 12 12 4 12 12

Chiny (Ludowa Rep.) CN + 11 11 11 3 11 11 11 11 3 11 11

Chorwacja HR + 5 5 6 5 5 5 6

Cooka Wyspy CK 13 5

Curaçao CW 12 4 12 12 12

Cypr CY 6 6 6 6 6 6

Dostępność usług. Prosimy skorzystać z narzędzia „Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” w polskiej wersji językowej strony www.ups.com, co pozwoli Państwu w ciągu kilku sekund poznać wszystkie opcje przesyłek między wybranymi kodami pocztowymi miejsca nadania i miejsca odbioru.

7

WYBÓR USŁUGI 06/2022 Cennik Oraz Przewodnik Po Usługach VAT_Base

(8)

Kraj / Terytorium Kod kraju Strefy Wysyłki Strefy Odbioru

ISO Code Express Plus Express Express Saver Standard Expedited WW Express Freight Express Freight Midday Express Plus Express Express Saver Standard Expedited WW Express Freight Express Freight Midday

Czad TD 13 5 13 13 13

Czarnogóra ME 7 7 7 90 7 7 7

Czechy CZ + 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

D

Dania DK + 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Dominika DM 12 4 12 12 12

Dominikana, Republika DO + 12 12 4 12 12 12 12 4 12 12

Dżibuti DJ 13 5 13 13 13

E

Egipt EG 12 12 4 12 12 12 4

Ekwador EC + 12 12 4 12 12 12 12 4 12 12

Erytrea ER 13 5 13 13 13

Estonia EE 5 5 5 5 5 5 5

Etiopia ET 13 5 13 13 13

F

Faroe Wyspy (Owcze) FO 9 2

Fidżi FJ 13 13 5 13 13 13

Filipiny PH + 11 11 11 3 11 11 11 11 3 11 11

Finlandia FI + 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5

Francja FR + 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4

G

Gabon GA 13 5 13 13 13

Gambia GM 13 13 5 13 13 13

Gaza (Brzeg Zachodni) PS 10 201 10 10 10 10 31 10 10

Ghana GH 13 5 13 13 13

Gibraltar GI 9 2 9 9 9

Grecja GR + 5 5 7 5 5 5 5 5 7 5 5

Grenada GD 12 4 12 12 12

Grenlandia GL 9 2

Gruzja GE + 10 10 10 201 10 10 10

Guam GU 13 5 13 13 13

Gujana GY + 12 4 12 12 12

Gujana Francuska GF 12 12 4

Gwadelupa GP + 12 12 4 12 12 12

Gwatemala GT + 12 12 4 12 12 12 12 4 12 12

Gwinea GN 13 5 13 13 13

Gwinea-Bissau GW 13 5 13 13 13

H

Haiti HT + 12 4 12 12 12 4

Hiszpania (z wyłączeniem Wysp Kanaryjskich oraz Ceuty i Melilli)

ES + 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5

Holandia NL + 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4

Honduras HN + 12 12 4 12 12 12 12 4 12 12

Hong Kong HK 11 11 11 3 11 11 11 11 11 3 11 11

I

Indie IN + 11 11 11 3 11 11 11 11 11 3 11 11

Indonezja ID + 11 11 11 3 11 11 11 11 3 11 11

Irak IQ + 11 3 12 12 12 4

Irlandia (Eire) IE 5 5 5 7 5 5 5 5 5 7 5 5

Irlandia Północna GB 4 7 4 4 4 4 4 7 4 4

Islandia IS 9 9 2 9 9 9

Izrael IL 10 10 201 10 10 10 10 10 31 10 10

J

Jamajka JM + 12 12 4 12 12 12

Kraj / Terytorium Kod kraju Strefy Wysyłki Strefy Odbioru

ISO Code Express Plus Express Express Saver Standard Expedited WW Express Freight Express Freight Midday Express Plus Express Express Saver Standard Expedited WW Express Freight Express Freight Midday

Japonia JP + 11 11 3 11 11 11 11 11 3 11 11

Jemen, Republika YE 11 11 11

Jordania JO 11 11 3 11 11 11 11 11 11

K

Kajmany KY 12 4 12 12 12

Kambodża KH + 12 12 4 12 12 12

Kamerun CM 13 5 13 13 13

Kanada CA + 8 8 8 1 8 8 8 8 8 1 8 8

Katar QA 11 11 11 3 11 11 11 11 3 11 11

Kazachstan KZ + 10 10 201 10 10 10 31

Kenia KE 12 12 4 12 12 12 4

Kirgistan KG 10 10 201 10 10 10

Kiribati KI 13 5

Kolumbia CO + 12 12 4 12 12 12 12 4 12 12

Komoros KM 13 5 13 13 13

Kongo (Brazzaville) CG 13 5 13 13 13

Kongo, Republika Demokratyczna CD 13 5 13 13 13

Korea Południowa KR 11 3 11 11 11 11 11 3 11 11

Kosowo KV 7 7 7 90 7 7 7

Kosrae (Mikronezja, Federalne Stany)

FM 13 5

Kostaryka CR + 12 12 4 12 12 12 12 12 4 12 12

Kuwejt KW 11 11 11 3 11 11 11 11 3

L

Laos LA 12 12 4 12 12 12

Lesoto LS 12 4 12 12 12

Liban LB 11 11 3 11 11 11 11 11 11

Liberia LR 13 5 13 13 13

Libia LY 13 13 13

Liechtenstein LI 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7

Litwa LT 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Łotwa LV 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Luksemburg LU 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4

M

Macau (Makao) MO 11 11 3 11 11 11 3

Macedonia (FYROM) MK 7 7 7 90 7 7 7

Madagaskar MG 13 5 13 13 13

Madera PT + 6 6 5 5

Malawi MW 13 13 5 13 13 13

Malediwy MV 13 13 5 13 5

Malezja MY + 11 11 3 11 11 11 11 11 3 11 11

Mali ML 13 5 13 13 13

Malta MT 6 6 6 6 6 6 6 6

Maroko MA 13 13 5 13 13 13 13 5 13 13

Marshalla Wyspy MH 13 5

Martynika MQ 12 4 12 12 12

Mauretania MR 13 13 5 13 13 13

Mauritius MU 13 13 5 13 13 13

Mayotte YT 13 5 13 13 13

Meksyk MX + 8 8 8 1 8 8 8 8 8 1 8 8

Melilla ES + 9

Mikronezja (Federalne Stany) FM 13 13 5

Mołdawia MD + 7 7 7 90 7 7 7

Monako MC 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4

Mongolia MN 11 3 11 11 11

WYBÓR USŁUGI 06/2022 Cennik Oraz Przewodnik Po Usługach VAT_Base

(9)

Tabele stref

Wysyłanie lub otrzymywanie

Proszę korzystać z kolumn dotyczących strefy wysyłki, kiedy opłatę za wysyłkę ponosi strona w kraju nadania.*

Proszę korzystać z kolumn dotyczących strefy odbioru, kiedy opłatę za wysyłkę ponosi strona w kraju doręczenia.*

Korzystanie z tabeli stref

1. Znaleźć miejsce, do którego ma być wysłana przesyłka lub z którego ma być odebrana.

2. Sprawdzić, czy w kolumnie dotyczącej wysyłania lub odbioru pod nazwą wybranej opcji znajduje się numer strefy – jeśli tak, to usługa ta jest dostępna.

3. Zapisać numer strefy, gdyż będzie on potrzebny przy obliczaniu kosztu przesyłki.

* Prosimy zapoznać się z Przewodnikiem po Usługach UPS, aby uzyskać więcej informacji oraz poznać opcje rozliczeniowe.

+ Dla pewnych rejonów mogą obowiązywać opłaty za strefę rozszerzoną lub obszary odległe. Więcej inforamcji znajduje się w Przewodniku po Usługach UPS.

Tabele przedstawiające wszystkie strefy rozszerzone lub obszary odległe znajdują się w sekcji „Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” na stronie www.ups.

com.

Zakres stref rozszerzonych lub obszarów odległych może ulegać zmianom.

Kraj / Terytorium Kod kraju Strefy Wysyłki Strefy Odbioru

Kod ISO Express Plus Express Express Saver Standard Expedited WW Express Freight Express Freight Midday Express Plus Express Express Saver Standard Expedited WW Express Freight Express Freight Midday

Montserrat MS 12 4 12 12 12

Mozambik MZ 13 5 13 13 13

N

Namibia NA 13 13 5 13 13 13

Nepal NP + 12 12 4 12 12 12

Nevis (St. Kitts) KN 12 12 4 12 12 12 4

Niemcy

Dla nadań i doręczeń z poniższych zakresów kodowych w Polsce 56200-56299, 60000-62099 62000-62239, 62241-62399 63000-63199, 63705-63706 63740-63740, 63743-63743 63800-64699, 65000-67199 67300-67499, 68100-68399 69100-69299, 70000-74499 i poniższych zakresów kodowych w Niemczech

01000-18699, 19281-19417 38000-39699, 96500-96599 98500-99999

DE + 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Niemcy - Dla pozostałych zakresów kodowych w Niemczech i Polsce

DE + 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3

Niger NE 13 13 5 13 13 13

Nigeria NG + 12 12 12 4 12 12 12 4

Nikaragua NI 12 4 12 12 12 12 4 12 12

Norwegia NO + 7 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7

Nowa Kaledonia NC 13 13 5 13 13 13

Nowa Zelandia NZ + 11 11 3 11 11 11 11 3 11 11

O

Oman OM 11 11 3 11 11 11 11 3 11 11

P

Pakistan PK + 11 11 3 11 11 11 11 3 11 11

Palau PW 13 5

Panama PA + 12 12 4 12 12 12 12 4 12 12

Papua Nowa Gwinea PG 13 13 5

Paragwaj PY 12 4 12 12 12

Peru PE + 12 12 4 12 12 12 4

Polinezja Francuska (Tahiti) PF 13 5 13 13 13

Północne Mariany MP + 13 5 13 13 13

Polska PL + 1 1 1 1 1 1 1 1

Ponape (Mikronezja, Federalne Stany)

FM 13 5

Portugalia (z wyłączeniem Azorów i Madery)

PT + 5 5 5 7 5 5 5 5 5 7 5 5

Puerto Rico PR + 8 8 1 8 8 8 8 8 1 8 8

R

Reunion RE 13 13 5 13 13 13

Rosja - Dla poniższych kodów pocztowych

101000-453999, 460000-619999

RU + 7 7 7 90 7 7 7 99 7 7

Rosja - Dla pozostałych kodów pocztowych

RU + 9 9 9 2 9 9 9 2 9 9

Dostępność usług. Prosimy skorzystać z narzędzia „Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” w polskiej wersji językowej strony www.ups.com, co pozwoli Państwu w ciągu kilku sekund poznać wszystkie opcje przesyłek między wybranymi kodami pocztowymi miejsca nadania i miejsca odbioru.

9

WYBÓR USŁUGI 06/2022 Cennik Oraz Przewodnik Po Usługach VAT_Base

(10)

Kraj / Terytorium Kod kraju Strefy Wysyłki Strefy Odbioru

Kod ISO Express Plus Express Express Saver Standard Expedited WW Express Freight Express Freight Midday Express Plus Express Express Saver Standard Expedited WW Express Freight Express Freight Midday

Rota (Północne Mariany) MP + 13 5 13 13 13

Rumunia RO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Rwanda RW 13 5 13 13 13

S

Saba BQ 12 4 12 12 12

Saipan (Północne Mariany) MP 13 13 5 13 13 13

Salomona Wyspy SB 13 13 5

Salwador SV + 12 4 12 12 12 12 4 12 12

Samoa WS 13 13 5 13 13 13

San Marino SM + 7 8 7 7 7 7 8 7 7

Senegal SN 13 13 5 13 13 13

Serbia RS 7 7 7 90 7 7 7 7 7

Seszele SC 13 5 13 13 13

Sierra Leone SL 13 5 13 13 13

Singapur SG + 11 11 11 3 11 11 11 11 3 11 11

Słowacja SK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Słowenia SI 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5

Sri Lanka LK + 12 12 4 12 12 12 12 12 12

St. Barthelemy BL 12 4 12 12 12

St. Christopher (St. Kitts) KN 12 12 4 12 12 12 4

St. Croix (Wyspy Dziewicze USA) VI 12 4 12 12 12

St. Eustatius BQ 12 4 12 12 12

St. John (Wyspy Dziewicze USA) VI 12 4 12 12 12

St. Kitts (St. Christopher) KN 12 12 4 12 12 12 4

St. Lucia LC 12 12 4 12 12 12 4

St. Maarten SX 12 4 12 12 12

St. Martin (Gwadelupa) SX 12 4 12 12 12

St. Thomas (Wyspy Dziewicze USA) VI 12 4 12 12 12

St. Vincent i Grenadyny VC 12 4 12 12 12

Stany Zjednoczone Ameryki US + 8 8 8 1 8 8 8 8 8 1 8 8

Surinam SR 12 12 4 12 12 12

Swaziland SZ 12 4 12 12 12

Szkocja GB + 704 704 706 4 4 784 754 754 756 4 4

Szwajcaria CH + 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 7

Szwecja SE + 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5

T

Tadżykistan TJ + 10 201

Tahiti PF 13 13 5 13 13 13

Tajlandia TH + 11 11 11 3 11 11 11 11 11 3 11 11

Tajwan TW + 11 11 3 11 11 11 11 11 3 11 11

Tanzania TZ 13 5 13 13 13

Timor Wschodni TL 13 5

Tinian (Północne Mariany) MP + 13 5 13 13 13

Togo TG 13 5 13 13 13

Kraj / Terytorium Kod kraju Strefy Wysyłki Strefy Odbioru

Kod ISO Express Plus Express Express Saver Standard Expedited WW Express Freight Express Freight Midday Express Plus Express Express Saver Standard Expedited WW Express Freight Express Freight Midday

Tonga TO 13 5

Tortola (Bryt. Wyspy Dziewicze) VG 12 4 12 12 12

Truk (Mikronezja, Federalne Stany) FM 13 5

Trynidad i Tobago TT + 12 12 4 12 12 12

Tunezja TN 13 13 5 13 13 13 13 13 13

Turcja TR 9 9 9 2 9 9 9 9 9 2 9 9

Turkmenistan TM 201 10

Turks i Caicos Wyspy TC 12 4 12 12 12

Tuvalu TV 13 5

U

Uganda UG 13 5 13 13 13

Ukraina UA + 7 7 7 90 7 7 7

Union Island (ST. Vincent i Grenadyny) VC 12 4 12 12 12

Urugwaj UY 12 4 12 12 12

Uzbekistan UZ 10 201 10 10 10

V

Vanuatu VU 13 13 5

Virgin Gorda (Bryt. Wyspy Dziewicze) VG 12 4 12 12 12

W

Walia GB 704 704 706 4 4 784 754 754 756 4 4

Wallis i Futuna Wyspy WF 13 13 5

Węgry HU + 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5

Wenezuela VE + 12 4 12 12 12 4

Wielka Brytania GB +

- Anglia GB + 704 704 704 706 4 4 784 754 754 756 4 4

- Irlandia Północna GB 4 7 4 4 4 4 4 7 4 4

- Szkocja GB + 704 704 706 4 4 784 754 754 756 4 4

- Walia GB 704 704 706 4 4 784 754 754 756 4 4

Wietnam VN + 12 12 12 4 12 12 12 12 4 12 12

Włochy IT + 4 4 4 6 4 4 4 4 4 6 4 4

Wybrzeże Kości Słoniowej CI 13 5 13 13 13

Wyspy Dziewicze USA VI 12 4 12 12 12

Wyspy Kanaryjskie IC + 9 9 9

Wyspy Normandzkie (Guernsey) GG 7 7 8 7 7 7 8

Wyspy Normandzkie (Jersey) JE 7 7 8 7 7 7 8

Wyspy Zielonego Przylądka CV 13 5 13 13 13

Y

Yap (Mikronezja, Federalne Stany) FM 13 5

Z

Zambia ZM 13 5 13 13 13

Zimbabwe ZW 13 5 13 13 13

Zjednoczone Emiraty Arabskie AE 11 11 11 3 11 11 11 11 11 3 11 11

WYBÓR USŁUGI 06/2022 Cennik Oraz Przewodnik Po Usługach VAT_Base

(11)

11

Koszt wysłania przesyłki UPS zależy od rodzaju usługi, strefy miejsca przeznaczenia, wagi oraz ewentualnych opłat dodatkowych.

Jak obliczyć koszt przesyłki:

1. Proszę sprawdzić, czy wybrali Państwo właściwą sekcję przewodnika. Stawki opłat w tej sekcji dotyczą wszystkich wychodzących przesyłek krajowych oraz międzynarodowych, w przypadku gdy opłatę za wysyłkę ponosi strona w kraju nadania.

2. Proszę obliczyć wagę rozliczeniową.

3. Proszę odszukać część dotyczącą wybranej usługi (UPS Express Plus, Express, Express Saver, Standard, Expedited, Worldwide Express Freight, Express Paletowy, Standard Paletowy, Today Express, Today Express Saver, Today Standard lub Today Dedykowany Kurier).

4. Proszę wybrać tabelę odpowiadającą rodzajowi przesyłki (Koperta UPS Express, dokumenty lub paczki).

UPS oferuje oddzielne stawki dla pojedynczych paczek i przesyłek wielopaczkowych w usłudze UPS Standard.

5. Proszę odszukać opłatę stosowną do wagi rozliczeniowej i strefy przeznaczenia przesyłki.

6. Proszę zwrócić uwagę na ewentualne opłaty dodatkowe, w tym na opłaty za usługi dodatkowe.

Wskazówka, która pozwoli Państwu zaoszczędzić czas

Całkowity koszt wysłania przesyłki można również ustalić za pośrednictwem narzędzia UPS„Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” dostępnego na polskiej stronie głównej www.ups.com.

Zmiany stawek i opłat dodatkowych

Aby sprostać zmieniającym się kosztom i podatkom oraz utrzymać konkurencyjność, UPS zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat dodatkowych i stawek oraz do wprowadzania nowych opłat.

Informacje o zmianach będą podawane z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.

SEKCJA 1

WYBÓR WŁAŚCIWEJ USŁUGI STRONA 4

SEKCJA 2

STAWKI OPŁAT ZA WYSYŁANIE PRZESYŁEK

STRONA 11 SEKCJA 3

STAWKI OPŁAT ZA PRZESYŁKI PRZYCHODZĄCE STRONA 30 SEKCJA 4

USŁUGI I OPŁATY DODATKOWE STRONA 39

SEKCJA 5

INFORMACJA REFERENCYJNA STRONA 57

SEKCJA 6 FRACHT STRONA 67

Część A - Usługi podstawowe

2. STAWKI OPŁAT ZA WYSYŁANIE PRZESYŁEK

(12)

Ograniczenia dotyczące usług

UPS nie dostarcza i nie odbiera przesyłek ze skrytek pocztowych.

Przesyłki przesyłane w usługach krajowych UPS (z wyjątkiem usługi UPS Today Dedykowany Kurier®) nie mogą zawierać ofert handlowych, dokumentacji przetargowej ani wypowiedzeń umów.

Maksymalna wartość i zadeklarowana wartość jednej paczki w usłudze krajowej lub międzynarodowej lub palety w usłudze krajowej może wynosić 50 tys. USD lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie. Maksymalna wartość i zadeklarowana wartość jednej palety w przypadku przesyłki Worldwide Express Freight może wynosić 100.000 USD lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie.

Niezależnie od powyższego maksymalna wartość lub deklarowana wartość paczki zawierającej biżuterię lub zegarki (z wyjątkiem sztucznej biżuterii i niskiej klasy zegarków¹) wynosi 500 USD lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie. Jednakże w przypadku przesyłek z oraz do krajów

wymienionych na stronie ups.com/jewelry maksymalna deklarowana wartość paczki zawierającej biżuterię i zegarki (z wyjątkiem sztucznej biżuterii i niskiej klasy zegarków¹), nieoprawione kamienie szlachetne i diamenty przemysłowe wynosi 2500 USD lub równowartość w lokalnej walucie. Alternatywne rozwiązania ograniczające ryzyko dla przesyłek o wyższej wartości mogą być dostępne w wybranych krajach za pośrednictwem UPS Capital.

Usługa Przesyłka za pobraniem (COD) jest świadczona w obrębie UE, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Maksymalna kwota, jaka może być pobrana, wynosi 50 tys. USD lub równowartość w walucie lokalnej za paczkę w przypadku transakcji czekowych. Usługa COD nie jest dostępna dla usług paletowych.

Maksymalna kwota w gotówce przyjmowana przez UPS od jednego adresata dla jednego nadawcy na dzień wynosi 5 tys. USD lub równowartość w walucie lokalnej (w Polsce 15,000 PLN, we Francji 750 EUR, 1,999.99 EUR we Włoszech). Maksymalna wartość i zadeklarowana wartość paczki w przypadku przesyłki krajowej zwrotnej UPS 1 Attempt Returns Plus wynosi 999 USD, a w przypadku przesyłki krajowej zwrotnej UPS 3 Attempts Returns Plus - 50,000 USD lub równowartość w walucie lokalnej. Maksymalna wartość i

zadeklarowana wartość palety w przypadku przesyłki Worldwide Express Freight wynosi 100,000 USD lub równowartość w walucie lokalnej.

Maksymalna wartość i zadeklarowana wartość paczki nadanej w lokalizacji UPS Access Point lub w placówkach MBE wynosi 1,000 USD lub równowartość w lokalnej walucie.

Maksymalna wartość i zadeklarowana wartość paczki w przesyłce międzynarodowej UPS 1 Attempt Returns Plus lub UPS 3 Attempts Returns Plus wynosi 50,000 USD; pod warunkiem, że dla każdej takiej przesyłki z rzeczywistą lub zadeklarowaną wartością przekraczającą kwotę 999 USD, nadawca stworzy zestawienie wartości przesyłki i uzyska na nim podpis kuriera przy przekazywaniu przesyłki do UPS. W przypadku braku podpisanego zestawienia wartości przesyłki, maksymalna lub zadeklarowana wartość jest ograniczona do 999 USD.

Informację o równowartości tych kwot w lokalnej walucie można uzyskać w biurze obsługi klienta UPS.

SENDING RATES 06/2022 Cennik Oraz Przewodnik Po Usługach VAT_Base

(13)

Waga rozliczeniowa dla przesyłek UPS Worldwide Express

Dla danej przesyłki frachtowej proszę porównać ciężar rzeczywisty oraz ciężar wymiarowy. Najwyższą z tych wartości nazywamy ciężarem podlegającym opłacie i na jego podstawie obliczamy opłatę.

Dla przesyłek wielopaletowych waga rozliczeniowa określana jest na podstawie sumy wag wszystkich palet w przesyłce. Dla każdej z palet brana jest pod uwagę waga rzeczywista lub wymiarowa, w zależności od tego, która z nich, po zaokrągleniu w górę, jest wyższa.

1. Proszę obliczyć ciężar rzeczywisty, zaokrąglając ułamkowe części kilograma w górę do najbliższego pełnego kilograma.

2. Proszę obliczyć ciężar wymiarowy, mnożąc długość przesyłki przez jej szerokość i wysokość. Dla każdego wymiaru proszę zmierzyć największą odległość, zaokrąglając ją w górę do najbliższego pełnego centymetra.

Otrzymany wynik jest objętością paczki. Następnie objętość należy podzielić przez 5000. Ułamki kilograma zaokrągla się w górę i pobiera opłatę wg następnej wyższej pozycji (co pełen kilogram).

3. Przedmiotem usługi jest przesyłka frachtowa, a nie poszczególne paczki wchodzące w jej skład.

Przykład

Waga płatna przesyłki: Przesyłki paletowe*

Liczba paczek Typ Długość

każdej

Szerokość każdej

Wysokość każdej

Ciężar przesyłki Ciężar palety Ciężar rzeczywisty

Ciężar wymiarowy

Waga płatna

1 Paleta 90 cm 90 cm 90 cm 143 kg 19 kg 162 kg 146 kg 162 kg

* Ciężar przesyłki paletowej podlegający opłacie jest równy sumie ciężaru przesyłki (143 kg) i ciężaru palety (ok. 19 kg).

Prosimy zauważyć, że każda paleta wraz z zabezpieczonym na niej ładunkiem jest traktowana jako jeden element.

13

STAWKI OPŁAT ZA WYSYŁANIE PRZESYŁEK 06/2022 Cennik Oraz Przewodnik Po Usługach VAT_Base

(14)

UPS Express Plus

DOSTAWA WCZESNYM RANKIEM DLA NAJPILNIEJSZYCH PRZESYŁEK

UPS Express Envelopes (Koperty UPS)

strefa 1 3 4 5 6 7 704 8 9 10 11 12 13

PLN 212,73 752,88 772,07 803,01 806,57 657,60 626,50 676,80 725,35 741,20 742,20 824,15 827,35

Dokumenty o wadze do 2,5 kg Ciężar

0,5 kg 230,32 914,57 950,24 950,30 962,97 759,30 771,10 769,50 806,00 822,70 823,40 900,65 905,60

1,0 kg 230,32 1.018,56 1.058,97 1.060,75 1.104,91 861,00 859,35 872,50 923,05 960,85 963,15 1.053,75 1.071,30

1,5 kg 230,32 1.122,44 1.183,94 1.189,41 1.246,67 964,40 960,75 977,30 1.039,50 1.076,20 1.103,05 1.207,00 1.237,20

2,0 kg 230,32 1.228,22 1.309,03 1.318,19 1.392,85 1.067,55 1.062,25 1.081,90 1.154,30 1.192,65 1.242,70 1.361,75 1.403,10

2,5 kg 230,32 1.332,27 1.436,03 1.447,34 1.534,61 1.170,80 1.165,25 1.186,60 1.270,90 1.307,50 1.384,20 1.514,90 1.567,40

Dokumenty o wadze powyżej 2,5 kg i paczki

strefa 1 3 4 5 6 7 704 8 9 10 11 12 13

Ciężar

0,5 kg 230,32 914,57 950,24 950,30 962,97 875,30 945,25 908,50 953,90 966,30 977,60 1.046,00 1.082,75

1,0 kg 230,32 1.018,56 1.058,97 1.060,75 1.104,91 978,55 1.033,50 1.009,15 1.068,30 1.085,45 1.120,60 1.196,05 1.247,00

1,5 kg 230,32 1.122,44 1.183,94 1.189,41 1.246,67 1.081,85 1.134,90 1.111,95 1.189,60 1.210,25 1.252,45 1.345,95 1.398,55

2,0 kg 230,32 1.228,22 1.309,03 1.318,19 1.392,85 1.188,20 1.236,40 1.216,00 1.310,80 1.336,45 1.384,35 1.497,50 1.546,85

2,5 kg 230,32 1.332,27 1.436,03 1.447,34 1.534,61 1.294,55 1.339,45 1.323,70 1.430,50 1.462,35 1.514,55 1.647,50 1.695,20

3,0 kg 230,32 1.468,80 1.593,90 1.680,55 1.664,13 1.390,05 1.467,55 1.414,40 1.530,70 1.579,10 1.639,90 1.774,75 1.837,05

3,5 kg 230,32 1.559,33 1.695,80 1.788,30 1.795,43 1.485,40 1.550,25 1.509,15 1.632,75 1.694,60 1.765,35 1.913,55 1.977,35

4,0 kg 230,32 1.649,68 1.797,83 1.899,86 1.927,16 1.580,95 1.633,05 1.604,00 1.734,90 1.803,40 1.890,90 2.052,35 2.117,80

4,5 kg 230,32 1.740,14 1.901,89 2.007,61 2.058,71 1.676,35 1.717,45 1.698,75 1.837,05 1.918,35 2.014,90 2.191,05 2.258,05

5,0 kg 230,32 1.830,55 2.003,85 2.117,32 2.190,20 1.771,85 1.800,25 1.795,55 1.939,05 2.033,15 2.140,40 2.331,35 2.398,40

5,5 kg 239,17 1.876,80 2.069,23 2.188,54 2.371,26 1.828,20 1.853,25 1.852,60 2.006,10 2.111,30 2.221,50 2.412,70 2.486,15

6,0 kg 239,17 1.923,04 2.130,85 2.261,66 2.445,24 1.884,60 1.903,25 1.910,80 2.071,45 2.187,80 2.302,45 2.494,15 2.573,80

6,5 kg 239,17 1.969,17 2.196,17 2.334,85 2.521,38 1.940,80 1.956,30 1.968,80 2.138,40 2.266,00 2.381,90 2.577,00 2.663,20

7,0 kg 239,17 2.015,42 2.259,76 2.406,00 2.595,18 1.997,10 2.007,90 2.026,60 2.203,90 2.342,55 2.462,75 2.658,40 2.752,50

7,5 kg 239,17 2.061,54 2.321,38 2.479,19 2.669,16 2.053,60 2.057,90 2.084,40 2.269,15 2.420,70 2.543,90 2.739,70 2.840,25

8,0 kg 239,17 2.109,63 2.386,75 2.552,37 2.745,36 2.109,85 2.110,90 2.143,85 2.336,15 2.497,20 2.624,90 2.822,80 2.927,95

8,5 kg 239,17 2.155,88 2.450,28 2.623,47 2.817,25 2.166,15 2.162,45 2.201,60 2.401,65 2.575,40 2.704,35 2.904,00 3.015,65

9,0 kg 239,17 2.201,88 2.513,81 2.696,59 2.893,45 2.222,60 2.214,05 2.259,50 2.467,00 2.652,10 2.785,45 2.989,60 3.103,45

9,5 kg 239,17 2.250,16 2.577,28 2.769,78 2.969,40 2.278,90 2.265,55 2.317,45 2.534,05 2.730,20 2.866,40 3.074,40 3.192,75

10 kg 239,17 2.298,13 2.642,78 2.840,93 3.043,45 2.335,15 2.318,70 2.376,80 2.599,40 2.806,70 2.947,25 3.158,20 3.280,55

11 kg 254,49 2.346,29 2.706,18 2.914,05 3.129,67 2.400,95 2.370,15 2.442,65 2.669,55 2.902,45 3.050,70 3.293,20 3.409,65

12 kg 254,49 2.394,44 2.775,43 2.996,83 3.216,20 2.466,70 2.426,35 2.510,15 2.736,65 2.996,60 3.154,00 3.409,65 3.540,50

13 kg 254,49 2.440,69 2.844,74 3.081,58 3.302,49 2.532,30 2.482,60 2.576,10 2.802,05 3.092,30 3.258,80 3.527,60 3.669,70

14 kg 254,49 2.488,84 2.912,21 3.166,14 3.388,96 2.598,15 2.537,35 2.641,95 2.867,45 3.188,00 3.362,00 3.644,15 3.798,90

15 kg 254,49 2.534,78 2.981,52 3.250,77 3.472,97 2.663,80 2.593,55 2.709,45 2.934,40 3.283,65 3.465,45 3.762,20 3.928,00

16 kg 254,49 2.581,28 3.048,68 3.335,70 3.557,41 2.729,75 2.648,05 2.775,40 2.999,80 3.379,35 3.568,65 3.878,55 4.059,05

17 kg 254,49 2.629,37 3.116,14 3.418,23 3.643,94 2.795,35 2.702,80 2.842,80 3.066,80 3.475,15 3.673,55 3.996,70 4.188,05

18 kg 254,49 2.677,34 3.183,49 3.502,92 3.730,28 2.861,50 2.757,45 2.908,55 3.132,10 3.569,15 3.776,75 4.114,60 4.317,35

19 kg 254,49 2.723,53 3.252,80 3.587,73 3.816,51 2.930,65 2.813,70 2.976,15 3.199,30 3.665,00 3.880,05 4.231,20 4.448,00

20 kg 254,49 2.769,78 3.322,17 3.672,47 3.902,85 2.999,90 2.870,00 3.042,10 3.264,50 3.760,65 3.983,20 4.349,20 4.575,75

21 kg 277,67 2.821,99 3.388,65 3.767,55 4.007,46 3.140,75 2.923,95 3.182,75 3.371,35 3.872,80 4.119,35 4.511,45 4.817,95

22 kg 277,67 2.858,64 3.440,74 3.844,92 4.094,06 3.203,60 2.966,20 3.246,50 3.436,95 3.938,25 4.202,25 4.600,50 4.933,30

23 kg 277,67 2.895,30 3.492,89 3.924,32 4.178,74 3.266,50 3.008,55 3.310,15 3.502,70 4.008,70 4.285,35 4.695,10 5.050,40

24 kg 277,67 2.932,20 3.543,20 4.003,53 4.265,58 3.329,55 3.049,35 3.374,00 3.569,95 4.080,85 4.365,15 4.789,80 5.164,10

25 kg 277,67 2.968,85 3.595,41 4.082,80 4.352,42 3.400,15 3.091,75 3.445,60 3.638,90 4.151,30 4.446,65 4.877,45 5.281,10

26 kg 277,67 3.007,60 3.649,53 4.158,20 4.439,13 3.469,40 3.135,65 3.515,80 3.702,65 4.221,85 4.527,95 4.972,00 5.398,00

27 kg 277,67 3.044,25 3.699,96 4.237,35 4.525,85 3.538,60 3.176,55 3.585,80 3.760,55 4.283,00 4.609,25 5.055,55 5.513,55

28 kg 277,67 3.082,87 3.752,12 4.316,93 4.612,68 3.607,70 3.218,90 3.655,95 3.830,95 4.353,60 4.689,30 5.151,70 5.628,85

29 kg 277,67 3.119,83 3.802,42 4.396,20 4.699,52 3.659,65 3.259,70 3.708,55 3.893,10 4.417,30 4.770,50 5.239,30 5.753,70

30 kg 277,67 3.178,94 3.882,86 4.534,27 4.850,26 3.755,00 3.325,00 3.811,60 4.017,25 4.555,25 4.918,90 5.409,15 5.951,90

31 kg 316,54 3.283,61 4.011,21 4.685,07 5.010,96 3.879,50 3.429,10 3.938,45 4.151,05 4.706,85 5.082,20 5.589,30 6.149,90

32 kg 316,54 3.336,13 4.077,63 4.787,04 5.123,69 3.946,35 3.483,05 4.023,65 4.240,40 4.802,05 5.181,20 5.708,10 6.296,25

33 kg 316,54 3.374,20 4.133,78 4.865,08 5.213,60 4.001,70 3.528,60 4.093,60 4.311,70 4.873,35 5.265,25 5.805,95 6.415,55

34 kg 316,54 3.412,02 4.187,54 4.947,06 5.303,21 4.056,90 3.572,20 4.162,15 4.381,40 4.946,15 5.349,45 5.903,65 6.534,80

35 kg 316,54 3.452,06 4.239,50 5.028,86 5.392,75 4.112,25 3.614,40 4.230,65 4.449,15 5.017,40 5.433,65 6.001,35 6.654,05

40 kg 316,54 3.601,99 4.487,22 5.342,75 5.744,96 4.388,40 3.815,40 4.525,90 4.767,15 5.378,50 5.869,25 6.476,70 7.250,25

45 kg 316,54 3.751,75 4.735,32 5.656,52 6.097,29 4.664,75 4.016,70 4.819,55 5.085,30 5.737,90 6.304,75 6.952,10 7.844,95

50 kg 316,54 3.903,90 4.983,10 5.970,24 6.449,51 4.940,95 4.217,75 5.078,25 5.401,80 6.098,95 6.740,30 7.427,65 8.438,20

55 kg 371,83 4.053,71 5.232,73 6.280,07 6.801,72 5.217,30 4.420,35 5.336,90 5.719,80 6.458,60 7.185,85 7.903,05 9.034,40

60 kg 408,18 4.203,59 5.480,63 6.593,97 7.154,23 5.493,65 4.621,55 5.597,15 6.037,80 6.832,40 7.629,65 8.378,50 9.629,00

65 kg 433,70 4.355,25 5.728,42 6.905,65 7.508,60 5.769,95 4.822,60 5.855,65 6.354,25 7.193,50 8.073,55 8.853,80 10.223,65

70 kg 474,53 4.505,31 5.976,39 7.219,42 7.860,93 6.046,10 5.023,80 6.126,75 6.672,15 7.558,45 8.519,00 9.329,05 10.816,80

Ponad 70 kg

Cena za kg 6,78 64,35 85,37 103,12 112,30 86,37 71,76 87,52 95,31 107,97 121,70 133,27 154,52

Min. opłata 474,53 4.505,31 5.976,39 7.219,42 7.860,93 6.046,10 5.023,80 6.126,75 6.672,15 7.558,45 8.519,00 9.329,05 10.816,80

STAWKI OPŁAT ZA WYSYŁANIE PRZESYŁEK 06/2022 Cennik Oraz Przewodnik Po Usługach VAT_Base

(15)

UPS Express

DORĘCZENIE NASTĘPNEGO DNIA RANO NA OBSZARZE EUROPY ORAZ GWARANCJA TERMINOWEGO DORĘCZENIA NA CAŁYM ŚWIECIE Uzyskaj 4,00 PLN zniżki od poniższych stawek przy wysyłce do lokalizacji UPS Access Point.*

UPS Express Envelopes (Koperty UPS)

strefa 1 3 4 5 6 7 704 8 9 10 11 12 13

PLN 69,68 471,77 488,62 515,92 530,99 432,35 396,50 444,20 472,60 488,50 508,45 571,40 574,70

Dokumenty o wadze do 2,5 kg Ciężar

0,5 kg 87,39 612,17 648,03 699,99 687,26 523,20 525,85 530,20 553,20 584,20 590,05 647,95 652,85

1,0 kg 87,39 740,95 781,97 832,53 829,27 629,55 634,55 637,95 670,30 708,15 730,65 801,10 818,60

1,5 kg 87,39 846,18 907,62 968,32 971,15 727,40 736,50 748,20 786,75 823,45 871,40 954,25 984,55

2,0 kg 87,39 953,50 1.031,11 1.102,45 1.117,09 825,15 836,70 856,35 901,65 940,00 1.012,10 1.109,10 1.150,40

2,5 kg 87,39 1.058,85 1.157,00 1.236,52 1.258,91 924,75 938,90 964,50 1.018,15 1.054,75 1.154,20 1.262,10 1.314,70

Dokumenty o wadze powyżej 2,5 kg i paczki

strefa 1 3 4 5 6 7 704 8 9 10 11 12 13

Ciężar

0,5 kg 87,39 612,17 648,03 699,99 687,26 643,20 700,00 672,95 701,20 713,65 745,35 793,30 830,05

1,0 kg 87,39 740,95 781,97 832,53 829,27 745,65 808,75 773,00 815,65 832,65 889,20 943,25 994,30

1,5 kg 87,39 846,18 907,62 968,32 971,15 848,10 910,65 883,65 936,90 957,60 1.021,85 1.093,20 1.145,80

2,0 kg 87,39 953,50 1.031,11 1.102,45 1.117,09 949,10 1.010,85 992,05 1.058,10 1.083,70 1.154,30 1.244,70 1.294,20

2,5 kg 87,39 1.058,85 1.157,00 1.236,52 1.258,91 1.052,00 1.113,05 1.102,15 1.177,75 1.209,65 1.285,40 1.394,80 1.442,45

3,0 kg 87,39 1.157,00 1.280,37 1.357,98 1.388,36 1.144,50 1.213,15 1.181,95 1.278,05 1.326,35 1.411,60 1.522,00 1.584,25

3,5 kg 87,39 1.257,43 1.395,56 1.479,51 1.519,85 1.240,25 1.306,65 1.277,20 1.380,05 1.441,90 1.537,75 1.660,85 1.724,65

4,0 kg 87,39 1.360,01 1.508,66 1.600,97 1.651,40 1.334,65 1.398,40 1.378,55 1.482,20 1.550,70 1.664,10 1.799,65 1.865,00

4,5 kg 87,39 1.462,72 1.621,94 1.722,25 1.783,01 1.429,15 1.490,35 1.467,95 1.584,25 1.665,65 1.788,70 1.938,20 2.005,25

5,0 kg 87,39 1.563,45 1.734,98 1.843,83 1.914,62 1.523,70 1.582,05 1.570,05 1.686,35 1.780,45 1.914,90 2.078,65 2.145,60

5,5 kg 96,19 1.610,13 1.799,86 1.919,29 2.095,43 1.575,95 1.634,70 1.621,45 1.753,35 1.858,60 1.996,50 2.160,00 2.233,35

6,0 kg 96,19 1.656,81 1.866,83 1.994,57 2.169,60 1.628,60 1.689,05 1.681,30 1.818,75 1.935,05 2.077,85 2.241,45 2.321,00

6,5 kg 96,19 1.703,67 1.929,81 2.072,30 2.245,67 1.712,80 1.740,15 1.739,45 1.885,55 2.013,35 2.157,75 2.324,25 2.410,40

7,0 kg 96,19 1.750,41 1.996,91 2.146,04 2.319,60 1.766,20 1.794,60 1.797,70 1.951,20 2.089,75 2.239,30 2.405,75 2.499,85

7,5 kg 96,19 1.797,34 2.060,31 2.220,27 2.393,46 1.819,50 1.846,05 1.855,90 2.016,40 2.168,00 2.320,85 2.486,85 2.587,45

8,0 kg 96,19 1.843,83 2.126,49 2.294,07 2.469,72 1.874,45 1.899,75 1.915,70 2.083,45 2.244,50 2.402,35 2.570,00 2.675,15

8,5 kg 96,19 1.890,02 2.190,81 2.366,15 2.541,61 1.929,60 1.951,90 1.973,80 2.148,95 2.322,65 2.482,30 2.651,30 2.762,90

9,0 kg 96,19 1.935,96 2.255,14 2.440,44 2.617,87 1.986,55 2.004,15 2.032,00 2.214,15 2.399,20 2.563,65 2.736,80 2.850,70

9,5 kg 96,19 1.982,15 2.319,47 2.514,43 2.693,70 2.041,55 2.056,30 2.090,30 2.281,35 2.477,45 2.645,25 2.821,70 2.940,00

10 kg 96,19 2.032,27 2.385,77 2.586,51 2.767,87 2.096,65 2.110,15 2.150,15 2.346,65 2.553,90 2.726,75 2.905,55 3.027,75

11 kg 111,50 2.085,59 2.450,10 2.660,55 2.854,03 2.156,95 2.162,35 2.216,40 2.416,75 2.649,60 2.830,65 3.040,45 3.156,90

12 kg 111,50 2.134,42 2.520,33 2.744,50 2.940,56 2.216,90 2.219,35 2.284,05 2.483,80 2.743,75 2.934,55 3.156,90 3.287,65

13 kg 111,50 2.181,16 2.590,38 2.830,23 3.026,78 2.277,35 2.276,20 2.350,40 2.549,35 2.839,50 3.040,00 3.274,80 3.416,90

14 kg 111,50 2.229,87 2.658,58 2.915,96 3.113,25 2.339,30 2.331,50 2.416,75 2.614,75 2.935,30 3.143,75 3.391,40 3.546,10

15 kg 111,50 2.276,55 2.728,51 3.001,51 3.197,39 2.399,40 2.388,30 2.484,60 2.681,70 3.030,85 3.247,80 3.509,40 3.675,20

16 kg 111,50 2.323,41 2.796,90 3.086,13 3.281,70 2.461,85 2.443,75 2.550,90 2.747,10 3.126,60 3.351,70 3.625,85 3.806,15

17 kg 111,50 2.372,12 2.861,90 3.163,44 3.368,23 2.521,20 2.496,55 2.618,80 2.813,95 3.222,35 3.457,05 3.743,90 3.935,35

18 kg 111,50 2.420,82 2.928,88 3.236,81 3.454,52 2.583,10 2.550,85 2.685,10 2.879,35 3.316,40 3.560,95 3.861,85 4.064,55

19 kg 111,50 2.467,75 2.993,88 3.314,48 3.540,86 2.639,90 2.603,60 2.753,00 2.946,60 3.412,20 3.664,90 3.978,40 4.195,25

20 kg 111,50 2.514,43 3.060,86 3.391,85 3.627,09 2.704,75 2.657,95 2.819,25 3.011,70 3.507,80 3.768,75 4.096,45 4.322,95

21 kg 134,32 2.562,21 3.122,17 3.486,25 3.731,64 2.830,65 2.707,70 2.940,55 3.118,55 3.620,10 3.940,00 4.258,75 4.565,20

22 kg 134,32 2.591,73 3.170,51 3.564,23 3.818,41 2.892,70 2.746,95 3.008,75 3.184,30 3.685,50 4.015,70 4.347,80 4.680,60

23 kg 134,32 2.619,29 3.219,03 3.640,00 3.903,10 2.954,75 2.786,30 3.075,50 3.249,95 3.756,00 4.096,15 4.442,30 4.797,60

24 kg 134,32 2.650,65 3.265,16 3.717,80 3.989,94 3.016,75 2.823,75 3.143,60 3.317,15 3.828,10 4.176,50 4.537,00 4.911,35

25 kg 134,32 2.680,11 3.313,50 3.795,78 4.076,71 3.086,50 2.862,95 3.210,10 3.386,15 3.898,55 4.251,50 4.624,80 5.028,40

26 kg 134,32 2.753,91 3.404,03 3.918,90 4.163,49 3.154,65 2.936,40 3.276,75 3.449,95 3.969,20 4.333,35 4.719,25 5.145,25

27 kg 134,32 2.790,99 3.454,89 3.995,53 4.250,14 3.223,00 2.977,70 3.344,90 3.507,75 4.030,35 4.404,10 4.802,80 5.260,85

28 kg 134,32 2.830,29 3.507,78 4.073,51 4.336,98 3.291,30 3.020,60 3.411,65 3.578,25 4.100,70 4.484,45 4.899,00 5.376,20

29 kg 134,32 2.867,38 3.558,76 4.153,65 4.423,88 3.342,40 3.062,00 3.472,95 3.640,30 4.164,55 4.559,50 4.986,55 5.504,55

30 kg 134,32 2.938,72 3.654,15 4.296,21 4.575,97 3.448,70 3.139,40 3.590,35 3.763,70 4.306,00 4.708,45 5.157,60 5.693,85

31 kg 172,75 3.035,27 3.775,05 4.439,38 4.727,57 3.563,45 3.237,45 3.709,50 3.888,65 4.449,20 4.865,05 5.329,25 5.882,75

32 kg 172,75 3.067,80 3.827,64 4.534,09 4.838,76 3.653,00 3.280,15 3.797,40 3.979,20 4.540,95 4.964,65 5.446,95 6.035,05

33 kg 172,75 3.098,31 3.879,36 4.614,65 4.928,55 3.718,00 3.322,15 3.867,80 4.050,50 4.612,10 5.049,10 5.544,75 6.154,25

34 kg 172,75 3.128,87 3.929,24 4.697,25 5.018,22 3.769,85 3.362,60 3.936,55 4.120,20 4.684,90 5.133,70 5.642,45 6.273,65

35 kg 172,75 3.161,47 3.979,42 4.777,63 5.107,88 3.821,70 3.403,30 4.005,60 4.187,95 4.756,10 5.218,65 5.740,05 6.392,80

40 kg 172,75 3.311,34 4.223,14 5.084,33 5.460,09 4.089,80 3.601,15 4.302,55 4.505,95 5.117,30 5.656,55 6.215,50 6.989,10

45 kg 172,75 3.461,59 4.464,65 5.393,61 5.812,43 4.361,55 3.797,10 4.598,05 4.824,15 5.476,65 6.094,70 6.690,95 7.583,85

50 kg 172,75 3.611,65 4.706,04 5.704,37 6.164,64 4.612,65 3.992,95 4.858,15 5.140,55 5.837,70 6.532,95 7.166,40 8.176,90

55 kg 228,17 3.763,80 4.945,34 6.013,53 6.516,85 4.885,20 4.187,10 5.118,30 5.458,55 6.197,35 6.981,00 7.641,85 8.773,20

60 kg 264,51 3.914,11 5.188,82 6.320,17 6.869,37 5.157,65 4.384,70 5.380,15 5.776,50 6.571,15 7.427,45 8.117,30 9.367,85

65 kg 289,97 4.063,98 5.430,45 6.629,15 7.223,73 5.430,20 4.580,80 5.640,35 6.093,00 6.932,25 7.874,05 8.592,55 9.962,45

70 kg 330,69 4.216,56 5.671,78 6.938,00 7.576,06 5.702,55 4.776,65 5.902,20 6.410,95 7.297,25 8.321,95 9.067,85 10.555,50

Ponad 70 kg

Cena za kg 4,72 60,23 81,02 99,11 108,23 81,46 68,23 84,31 91,58 104,24 118,88 129,54 150,79

Min. opłata 330,69 4.216,56 5.671,78 6.938,00 7.576,06 5.702,55 4.776,65 5.902,20 6.410,95 7.297,25 8.321,95 9.067,85 10.555,50

Uwaga:

Do niektórych miejsc przeznaczenia mogą być przesyłane tylko listy i dokumenty. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę www.ups.com.

* Wysyłka do UPS Access Point dostępna dla paczek o maksymalnej wadze (wadze rzeczywistej) 20 kg. Usługa dostępna od 6 stycznia 2020.

15

STAWKI OPŁAT ZA WYSYŁANIE PRZESYŁEK 06/2022 Cennik Oraz Przewodnik Po Usługach VAT_Base

(16)

UPS Express Saver

DORĘCZENIE W CIĄGU NASTĘPNEGO DNIA ROBOCZEGO NA TERENIE EUROPY I SZYBKA DOSTAWA NA CAŁYM ŚWIECIE Z GWARANTOWANYM TERMINEM DORĘCZENIA

Uzyskaj 4,00 PLN zniżki od poniższych stawek przy wysyłce do lokalizacji UPS Access Point.*

UPS Express Envelopes (Koperty UPS)

strefa 1 3 4 5 6 7 704 8 9 10 11 12 13

PLN 61,38 436,83 452,39 477,67 500,92 400,40 367,10 419,05 439,35 456,20 476,10 532,25 538,55

Dokumenty o wadze do 2,5 kg Ciężar

0,5 kg 77,43 566,85 599,87 648,15 648,21 492,80 486,75 499,50 512,30 546,50 549,00 600,35 611,40

1,0 kg 77,43 687,02 725,82 772,50 782,34 593,25 588,95 601,35 624,65 655,60 679,30 745,85 766,45

1,5 kg 77,43 784,00 840,40 896,79 915,98 685,55 681,95 704,55 735,45 766,45 812,35 891,55 921,55

2,0 kg 77,43 882,96 954,79 1.020,72 1.053,86 778,00 774,75 807,20 846,45 875,80 942,35 1.037,10 1.076,60

2,5 kg 77,43 981,97 1.071,15 1.144,82 1.187,57 870,45 869,20 909,75 957,40 984,90 1.072,50 1.182,70 1.230,25

Dokumenty o wadze powyżej 2,5 kg i paczki

strefa 1 3 4 5 6 7 704 8 9 10 11 12 13

Ciężar

0,5 kg 77,43 566,85 599,87 648,15 648,21 606,20 660,95 633,75 655,00 665,35 695,05 739,80 777,80

1,0 kg 77,43 687,02 725,82 772,50 782,34 703,40 763,15 728,40 764,15 776,25 828,50 879,00 931,20

1,5 kg 77,43 784,00 840,40 896,79 915,98 800,60 856,10 833,20 873,45 891,60 950,45 1.016,80 1.072,25

2,0 kg 77,43 882,96 954,79 1.020,72 1.053,86 896,15 948,95 935,75 984,30 1.008,85 1.072,65 1.156,05 1.211,30

2,5 kg 77,43 981,97 1.071,15 1.144,82 1.187,57 991,65 1.043,40 1.038,15 1.095,25 1.124,20 1.194,75 1.295,20 1.350,65

3,0 kg 77,43 1.071,15 1.185,54 1.257,31 1.309,77 1.069,80 1.136,20 1.115,05 1.199,60 1.249,25 1.329,20 1.429,65 1.483,40

3,5 kg 77,43 1.164,26 1.292,24 1.369,97 1.433,81 1.170,15 1.222,75 1.204,90 1.297,95 1.355,40 1.446,60 1.559,40 1.614,85

4,0 kg 77,43 1.259,27 1.396,91 1.482,21 1.558,04 1.259,20 1.307,70 1.296,40 1.394,65 1.462,85 1.564,05 1.689,30 1.746,25

4,5 kg 77,43 1.354,35 1.501,71 1.594,82 1.682,03 1.348,60 1.392,80 1.386,20 1.491,20 1.568,95 1.681,45 1.817,45 1.877,55

5,0 kg 77,43 1.449,37 1.606,32 1.707,30 1.806,19 1.437,75 1.477,65 1.477,45 1.587,85 1.674,95 1.798,70 1.947,25 2.009,05

5,5 kg 86,47 1.491,99 1.666,53 1.777,17 1.976,86 1.487,15 1.526,50 1.530,60 1.651,25 1.747,80 1.876,50 2.026,35 2.091,30

6,0 kg 86,47 1.534,55 1.728,58 1.846,91 2.046,72 1.536,60 1.576,85 1.581,85 1.713,00 1.819,10 1.952,70 2.105,45 2.173,70

6,5 kg 86,47 1.577,35 1.786,88 1.918,80 2.118,49 1.585,90 1.624,15 1.634,85 1.774,85 1.891,80 2.028,65 2.183,25 2.255,95

7,0 kg 86,47 1.622,00 1.848,94 1.990,51 2.188,11 1.635,40 1.674,50 1.687,65 1.838,15 1.964,60 2.106,40 2.262,25 2.339,85

7,5 kg 86,47 1.664,62 1.908,96 2.058,34 2.258,10 1.684,75 1.723,20 1.742,30 1.899,90 2.035,95 2.182,55 2.341,50 2.422,05

8,0 kg 86,47 1.707,30 1.971,01 2.130,05 2.329,74 1.735,60 1.773,60 1.796,70 1.963,40 2.108,65 2.260,20 2.422,05 2.504,35

8,5 kg 86,47 1.749,86 2.030,98 2.201,76 2.397,64 1.786,65 1.822,25 1.849,90 2.025,15 2.179,85 2.336,40 2.501,05 2.586,80

9,0 kg 86,47 1.792,42 2.091,25 2.271,69 2.469,53 1.839,45 1.871,15 1.904,30 2.086,90 2.252,85 2.412,50 2.582,00 2.669,05

9,5 kg 86,47 1.835,34 2.151,45 2.343,46 2.541,18 1.890,30 1.920,00 1.958,90 2.150,25 2.325,60 2.490,10 2.662,70 2.753,00

10 kg 86,47 1.881,59 2.213,57 2.413,32 2.611,04 1.941,30 1.970,40 2.011,70 2.212,20 2.396,65 2.566,35 2.743,45 2.835,25

11 kg 106,03 1.941,86 2.283,50 2.500,53 2.692,53 1.997,05 2.027,15 2.072,55 2.258,10 2.484,00 2.631,35 2.848,00 2.955,40

12 kg 106,03 1.986,51 2.345,49 2.572,36 2.774,02 2.052,80 2.077,45 2.133,60 2.319,85 2.570,85 2.731,25 2.955,40 3.077,35

13 kg 106,03 2.029,25 2.405,57 2.644,13 2.855,51 2.108,60 2.126,20 2.196,20 2.381,60 2.657,95 2.831,15 3.064,75 3.199,30

14 kg 106,03 2.071,94 2.467,69 2.713,81 2.936,93 2.165,95 2.176,65 2.260,30 2.443,45 2.744,90 2.931,05 3.172,30 3.319,55

15 kg 106,03 2.116,46 2.527,77 2.785,64 3.016,39 2.221,70 2.225,40 2.322,90 2.505,35 2.832,05 3.030,95 3.279,90 3.441,55

16 kg 106,03 2.159,20 2.589,70 2.857,54 3.095,97 2.277,50 2.275,60 2.387,05 2.567,05 2.919,05 3.130,90 3.389,20 3.563,30

17 kg 106,03 2.201,76 2.649,91 2.929,06 3.177,64 2.333,35 2.324,45 2.451,10 2.628,95 3.004,50 3.230,80 3.496,90 3.683,55

18 kg 106,03 2.246,29 2.711,90 2.997,02 3.258,89 2.390,65 2.374,80 2.515,40 2.690,60 3.091,55 3.330,60 3.604,45 3.805,45

19 kg 106,03 2.289,21 2.772,11 3.068,91 3.340,43 2.446,55 2.423,65 2.577,80 2.752,30 3.178,65 3.430,65 3.712,00 3.927,40

20 kg 106,03 2.333,74 2.834,04 3.140,56 3.421,86 2.502,25 2.473,90 2.642,00 2.814,20 3.265,85 3.530,65 3.821,30 4.047,70

21 kg 126,32 2.372,49 2.890,81 3.228,07 3.520,38 2.613,75 2.519,95 2.769,25 2.942,65 3.413,65 3.718,25 4.018,15 4.274,10

22 kg 126,32 2.399,73 2.935,64 3.300,21 3.602,30 2.672,85 2.556,35 2.835,35 3.006,15 3.478,95 3.791,55 4.102,40 4.382,45

23 kg 126,32 2.425,07 2.980,47 3.370,32 3.682,07 2.733,80 2.592,70 2.900,10 3.068,25 3.545,70 3.864,85 4.189,90 4.492,05

24 kg 126,32 2.454,22 3.023,28 3.442,46 3.763,98 2.793,00 2.627,45 2.962,75 3.130,35 3.610,90 3.938,30 4.275,90 4.598,55

25 kg 126,32 2.481,53 3.068,11 3.514,60 3.845,96 2.852,40 2.663,85 3.027,30 3.192,45 3.677,70 4.011,45 4.363,30 4.706,85

26 kg 126,32 2.580,97 3.161,90 3.629,55 3.927,76 2.913,15 2.739,95 3.075,60 3.243,25 3.723,90 4.084,90 4.441,30 4.816,65

27 kg 126,32 2.608,15 3.206,61 3.699,59 4.009,62 2.972,50 2.776,20 3.140,10 3.305,45 3.789,15 4.158,15 4.527,10 4.924,75

28 kg 126,32 2.635,64 3.251,32 3.771,73 4.091,47 3.031,65 2.812,50 3.202,85 3.369,40 3.855,95 4.233,20 4.612,95 5.032,90

29 kg 126,32 2.664,67 3.296,15 3.845,96 4.173,21 3.092,50 2.848,85 3.269,75 3.431,25 3.920,95 4.304,70 4.700,45 5.155,05

30 kg 126,32 2.713,56 3.372,54 3.973,39 4.314,90 3.197,10 2.910,90 3.381,85 3.541,60 4.038,00 4.435,60 4.853,35 5.332,60

31 kg 159,53 2.803,35 3.484,77 4.105,06 4.458,63 3.303,30 3.001,95 3.493,95 3.659,25 4.171,90 4.582,90 5.014,40 5.510,25

32 kg 159,53 2.840,56 3.545,60 4.198,24 4.564,84 3.379,95 3.051,30 3.578,40 3.738,65 4.254,50 4.677,85 5.124,10 5.650,20

33 kg 159,53 2.868,79 3.591,91 4.272,77 4.649,52 3.442,70 3.088,90 3.646,55 3.802,85 4.323,50 4.751,95 5.214,70 5.761,90

34 kg 159,53 2.896,96 3.638,34 4.349,34 4.734,02 3.490,55 3.126,55 3.713,35 3.867,00 4.391,00 4.827,75 5.301,70 5.873,75

35 kg 159,53 2.927,22 3.684,59 4.423,88 4.818,71 3.538,65 3.164,10 3.781,60 3.931,25 4.458,35 4.903,45 5.392,00 5.985,45

40 kg 159,53 3.066,21 3.910,23 4.707,70 5.150,93 3.786,80 3.347,20 4.034,75 4.232,35 4.805,30 5.315,10 5.839,25 6.542,80

45 kg 159,53 3.205,20 4.133,97 4.994,05 5.483,46 4.035,05 3.528,75 4.287,85 4.535,05 5.153,85 5.726,95 6.284,75 7.099,95

50 kg 159,53 3.344,06 4.357,34 5.281,93 5.815,62 4.283,15 3.710,00 4.542,80 4.834,50 5.500,60 6.136,95 6.730,15 7.655,60

55 kg 220,42 3.485,08 4.578,86 5.567,96 6.148,03 4.533,25 3.889,75 4.796,00 5.137,25 5.847,40 6.548,85 7.177,30 8.212,90

60 kg 252,70 3.624,26 4.804,50 5.852,03 6.480,38 4.781,55 4.072,85 5.049,20 5.438,40 6.195,95 6.960,80 7.622,80 8.770,25

65 kg 284,93 3.763,06 5.028,30 6.138,01 6.814,82 5.029,70 4.254,45 5.302,35 5.741,30 6.542,80 7.370,60 8.068,15 9.327,30

70 kg 318,39 3.904,20 5.251,73 6.424,04 7.147,22 5.277,95 4.435,80 5.555,55 6.042,15 6.889,60 7.782,50 8.515,45 9.881,45

Ponad 70 kg

Cena za kg 4,54 55,77 75,02 91,77 102,10 75,39 63,36 79,36 86,31 98,42 111,17 121,64 141,16

Min. opłata 318,39 3.904,20 5.251,73 6.424,04 7.147,22 5.277,95 4.435,80 5.555,55 6.042,15 6.889,60 7.782,50 8.515,45 9.881,45

* Wysyłka do UPS Access Point dostępna dla paczek o maksymalnej wadze (wadze rzeczywistej) 20 kg. Usługa dostępna od 6 stycznia 2020.

STAWKI OPŁAT ZA WYSYŁANIE PRZESYŁEK 06/2022 Cennik Oraz Przewodnik Po Usługach VAT_Base

(17)

UPS Standard

DORĘCZENIE PLANOWYCH PRZESYŁEK NA OBSZARZE EUROPY Z GWARANTOWANYM TERMINEM DORĘCZENIA PRZESYŁEK KURIERSKICH Uzyskaj 4,00 PLN zniżki od poniższych stawek przy wysyłce do lokalizacji UPS Access Point.*

Przesyłka jednopaczkowa

strefa 1 3 4 5 6 7 706 707 8 10

PLN Ciężar

1 kg 52,52 440,83 473,18 512,73 536,28 556,08 606,05 622,10 582,55 680,35

2 kg 56,70 474,96 513,16 560,20 583,88 605,59 644,75 662,35 719,60 866,70

3 kg 56,70 511,31 553,32 607,93 633,70 653,07 685,25 700,95 858,55 1.045,45

4 kg 56,70 545,57 595,20 653,68 683,39 702,51 725,65 741,15 994,10 1.218,05

5 kg 56,70 581,85 637,08 701,28 732,83 751,84 765,85 781,30 1.131,35 1.390,65

6 kg 59,72 614,32 669,55 742,67 774,59 797,53 799,75 818,40 1.199,70 1.486,25

7 kg 59,72 646,73 703,93 782,53 818,32 840,95 835,35 853,75 1.266,80 1.581,75

8 kg 59,72 679,08 734,43 824,28 861,86 886,40 870,75 890,70 1.336,95 1.678,95

9 kg 59,72 713,40 768,63 865,86 903,56 931,85 904,60 927,65 1.405,55 1.779,35

10 kg 59,72 745,81 801,10 905,71 947,22 975,21 940,15 962,90 1.472,65 1.877,85

11 kg 64,76 759,16 814,44 929,39 973,05 1.003,00 961,15 985,45 1.499,60 1.911,90

12 kg 64,76 774,41 831,73 951,34 1.000,85 1.028,65 983,70 1.006,35 1.523,55 1.965,25

13 kg 64,76 789,78 844,95 973,05 1.026,68 1.052,45 1.004,75 1.025,65 1.550,70 2.018,65

14 kg 64,76 803,01 858,23 998,94 1.052,45 1.080,12 1.025,65 1.048,15 1.576,25 2.073,65

15 kg 64,76 816,23 873,36 1.020,65 1.082,22 1.103,99 1.049,85 1.067,60 1.601,65 2.126,85

16 kg 64,76 833,57 886,83 1.044,70 1.108,11 1.131,54 1.070,95 1.089,95 1.627,20 2.180,30

17 kg 64,76 846,79 902,27 1.068,38 1.137,93 1.155,40 1.095,20 1.109,40 1.654,30 2.233,65

18 kg 64,76 860,20 917,46 1.092,18 1.165,55 1.180,98 1.117,60 1.130,15 1.678,35 2.297,40

19 kg 64,76 875,51 930,74 1.114,07 1.193,53 1.208,72 1.140,40 1.152,70 1.705,35 2.351,10

20 kg 64,76 890,70 944,15 1.139,90 1.221,27 1.232,52 1.162,95 1.172,10 1.729,35 2.404,85

21 kg 70,11 906,57 965,86 1.161,24 1.243,16 1.260,26 1.180,75 1.194,60 1.755,35 2.511,70

22 kg 70,11 919,73 979,20 1.179,14 1.263,09 1.278,15 1.196,95 1.209,15 1.773,05 2.568,65

23 kg 70,11 931,54 992,67 1.197,28 1.278,89 1.298,08 1.209,80 1.225,40 1.790,50 2.627,10

24 kg 70,11 943,04 1.008,05 1.215,06 1.295,13 1.315,85 1.223,00 1.239,85 1.806,60 2.684,00

25 kg 70,11 958,11 1.023,24 1.231,05 1.313,03 1.335,60 1.237,55 1.255,90 1.824,20 2.741,05

26 kg 70,11 969,79 1.038,86 1.247,16 1.330,98 1.355,71 1.252,15 1.272,25 1.841,95 2.770,05

27 kg 70,11 981,11 1.052,14 1.267,21 1.348,94 1.373,48 1.266,75 1.286,65 1.857,95 2.826,40

28 kg 70,11 992,67 1.065,55 1.283,07 1.364,62 1.395,25 1.279,45 1.304,40 1.877,10 2.882,70

29 kg 70,11 1.005,96 1.080,74 1.301,03 1.380,74 1.413,27 1.292,60 1.319,05 1.893,20 2.940,65

30 kg 70,11 1.017,46 1.096,11 1.316,90 1.400,54 1.433,07 1.308,65 1.335,15 1.910,75 2.996,95

31 kg 96,74 1.030,92 1.109,58 1.334,98 1.416,41 1.450,97 1.321,55 1.349,70 1.928,35 3.053,40

32 kg 96,74 1.044,52 1.124,96 1.352,82 1.434,61 1.472,80 1.336,35 1.367,40 1.944,50 3.109,50

33 kg 96,74 1.055,83 1.138,30 1.368,74 1.450,60 1.490,64 1.349,40 1.381,90 1.962,00 3.167,55

34 kg 96,74 1.067,39 1.153,56 1.386,70 1.468,62 1.508,72 1.364,05 1.396,60 1.979,80 3.211,60

35 kg 96,74 1.079,14 1.168,87 1.404,66 1.486,52 1.528,52 1.378,55 1.412,75 1.997,35 3.255,70

40 kg 96,74 1.144,08 1.228,28 1.506,44 1.588,11 1.639,65 1.461,15 1.503,05 2.083,85 3.447,15

45 kg 96,74 1.209,21 1.287,75 1.610,13 1.688,05 1.753,00 1.542,45 1.595,20 2.168,80 3.673,05

50 kg 96,74 1.274,28 1.347,10 1.711,79 1.785,47 1.866,22 1.621,65 1.687,30 2.255,35 3.898,95

55 kg 118,08 1.341,44 1.406,32 1.815,36 1.885,22 1.977,47 1.702,75 1.777,75 2.340,25 4.126,45

60 kg 139,73 1.406,32 1.463,88 1.917,20 1.983,07 2.090,75 1.782,25 1.869,85 2.426,95 4.352,40

65 kg 160,21 1.471,57 1.523,29 2.021,07 2.082,82 2.203,98 1.863,40 1.961,85 2.513,30 4.578,45

70 kg 181,67 1.536,64 1.582,76 2.122,55 2.180,48 2.317,26 1.942,80 2.053,95 2.598,35 4.804,45

Przesyłka wielopaczkowa

strefa 1 3 4 5 6 7 706 707 8 10

Ciężar

5 kg 62,79 616,66 673,79 744,83 774,65 799,56 799,80 820,05 1.199,90 1.390,65

10 kg 71,16 791,69 849,07 959,46 1.003,07 1.036,83 985,50 1.012,95 1.557,30 1.877,85

15 kg 85,30 868,01 925,08 1.086,46 1.149,80 1.173,48 1.104,80 1.124,10 1.696,05 2.126,85

20 kg 85,30 942,24 1.001,34 1.211,49 1.298,76 1.309,77 1.225,90 1.234,85 1.836,30 2.404,85

25 kg 102,40 1.013,95 1.086,83 1.307,12 1.398,82 1.417,45 1.307,30 1.322,45 1.936,45 2.741,05

30 kg 102,40 1.077,17 1.161,49 1.400,97 1.488,73 1.522,68 1.380,35 1.407,95 2.032,75 2.996,95

40 kg 129,70 1.215,12 1.303,25 1.598,32 1.684,12 1.743,22 1.539,25 1.587,25 2.213,80 3.447,15

50 kg 129,70 1.353,12 1.431,23 1.819,54 1.889,40 1.977,72 1.706,15 1.777,95 2.394,85 3.898,95

60 kg 162,48 1.490,76 1.550,23 2.035,04 2.105,02 2.214,06 1.881,40 1.970,10 2.577,60 4.352,40

70 kg 199,26 1.628,83 1.678,70 2.250,35 2.320,40 2.460,49 2.056,55 2.170,45 2.758,70 4.804,45

80 kg 234,99 1.802,93 1.925,63 2.477,71 2.599,36 2.756,25 2.283,30 2.410,90 2.973,35 5.446,90

90 kg 268,94 1.981,16 2.172,73 2.703,05 2.886,50 3.054,46 2.516,75 2.653,35 3.188,20 6.078,80

100 kg 303,63 2.168,92 2.417,93 2.940,50 3.173,83 3.360,30 2.750,40 2.901,95 3.402,90 6.700,25

Ponad 100 kg

Cena za kg 3,03 21,68 24,17 29,40 31,73 33,59 27,50 29,01 34,02 67,00

Min. opłata 303,63 2.168,92 2.417,93 2.940,50 3.173,83 3.360,30 2.750,40 2.901,95 3.402,90 6.700,25

* Wysyłka do UPS Access Point dostępna dla paczek o maksymalnej wadze (wadze rzeczywistej) 20 kg. Usługa dostępna od 6 stycznia 2020.

17

STAWKI OPŁAT ZA WYSYŁANIE PRZESYŁEK 06/2022 Cennik Oraz Przewodnik Po Usługach VAT_Base

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :