ANEKS do Szkolnego Programu Profilaktyki część szczegółowa rok szkolny 2014/2015

Pełen tekst

(1)

ANEKS

do Szkolnego Programu Profilaktyki – część szczegółowa rok szkolny 2014/2015

POZIOM KLAS I

Obszary oddziaływań Forma i treść Załączniki Termin Odpowiedzialny UWAGI

1. Obszar osobistego i społecznego funkcjonowania ucznia

 wycieczka integracyjna

 zajęcia integracyjne

 Dzień Gimnazjalisty

 ankiety dla rodziców i uczniów

 lekcje wychowawcze:

o autoprezentacja

o budowanie poczucia własnej wartości o radzenie sobie ze stresem

o organizacja czasu o cenione wartości

o asertywność – uległość, agresja

 Lekcje języka polskiego

o „fotografia rodzinna” – więzi rodzinne o autocharakterystyka

o relacje w rodzinie – osoba znacząca o tradycje i obyczaje w rodzinie

 apele organizacyjne i porządkowe

 Klub Miłośników gry w ping-ponga

 spotkania z Policją

o „Niepełnoletni w świetle prawa”

- zał. nr 2 - zał. nr 1 zał. nr 3 zał. nr 4 zał. nr 5 zał. nr 6 zał. nr 7 zał. nr 8

IX IX IX/X IX/X

w roku szkolnym

w roku szkolnym

w rok. szk.

w rok. szk.

X

wychowawca wych./psych.

wych./naucz.

wych./psych./ped.

wychowawca

naucz. j. polskiego

Dyrektor nauczyciele w-f pedagog

2. Obszar zachowań zdrowotnych

 Zwiększenie atrakcyjności zajęć sportowych

 Dzień Sportu (dla uczniów i rodziców)

 lekcje biologii

o szkodliwość hałasu

o trudny i piękny okres dojrzewania o co to jest stres – różne metody relaksu

 zdrowe żywienie, bulimia, anoreksja, napoje energetyzujące

 „Higiena osobista na co dzień” – pogadanka

 „Zdrowe serce – stres” – pogadanka

Propozycja n-li

zał. nr 9

w rok. szk.

w rok. szk.

X-XII IX II

nauczyciele wych.- fizycz -//-

naucz. biologii

pielęgniarka szk.

-//- -//-

(2)

3. Obszar niepowodzeń szkolnych i opóźnień

rozwojowych

 Pomoc pp, zajęcia wyrównawcze – j. polski, matematyka

 diagnozowanie niepowodzeń szkolnych w PPP

 pomoc koleżeńska w nauce – wolontariat

 działania interwencyjne – procedura postępowania przy 3 ocenach ndst

 lekcje biologii

o pamięć – magazyn informacji o różne sposoby uczenia się

o znaczenie picia wody dla efektów uczenia się

w rok. szk.

-//- -//- -//-

w rok. szk.

naucz. przedmiot.

wychowawcy samorząd uczniow.

Opiekun samorządu ped./psych.

naucz. biologii

4. Obszar zachowań

ryzykownych  lekcje biologii

o choroby przenoszone drogą płciową – AIDS o wpływ palenia tytoniu na organizm człowieka.

w rok. szk. naucz. biologii

5. Obszar marginalizacji

społecznej  zaniedbania w rodzinie – współpraca z MOPR

 zapomogi – Komisja Pomocy Materialnej

w rok. szk.

-//- pedagog

6. Obszar funkcjonowania w

wirtualnej rzeczywist.  lekcje informatyki

o „Internet – możliwości i zagrożenia”

 Lekcje wychowawcze

o manipulacja w mediach , zagrożenia.

III-IV

naucz. informatyki wychowawcy 7. Obszar bezradności

wychowawczej  pedagogizacja rodziców

o „Specyfika okresu dojrzewania”

o „Komunikacja w relacji RODZIC-DZIECKO” zał. nr 11 I semestr

II semestr wychowawcy/specjaliści

8. Obszar bierności społecznej

 koła zainteresowań

 Tydzień Europejski, OTK

 Dzień Patrona

 akcje charytatywne

 konkursy językowe i przedmiotowe

cały rok V IV w rok. szk.

-//-

naucz. przedmiot.

POZIOM KLAS II

Obszary oddziaływań Forma i treść Załączniki Termin Odpowiedzialny UWAGI

1. Obszar osobistego i społecznego funkcjonowania

ucznia

 lekcje wychowawcze

o relacje międzyludzkie o poznanie i ekspresja emocji o komunikacja interpersonalna o budowanie wewnętrznej motywacji o sprawiedliwe ocenianie

 lekcje języka polskiego

zał. nr 12 zał. nr 13 zał. nr 14 zał. nr 15 zał. nr 16

w ciągu roku szkolnego

w rok. szk.

wychowawcy

naucz. j. polskiego

(3)

o tolerancja – stosunek do niepełnosprawn.

o rywalizacja a współpraca o altruizm, empatia

o nauczyciel jako mistrz i przewodnik – budowanie wzajemnych relacji, rozwijanie umiejętności społecznych.

 apele organizacyjne i porządkowe

w rok. szk.

nauczyciela przedmiotów Dyrektor

2. Obszar zachowań

zdrowotnych  podniesienie atrakcyjności zajęć sportowych

 Klub Miłośników gry w ping-ponga, rozgrywki klasowe i szkolne

 obrona cywilna

w ciągu roku

szkolnego nauczyciele w-f /nauczyciele wych.

fizycznego 3. Obszar niepowodzeń

szkolnych i opóźnień rozwojowych

 pomoc pp, zajęcia wyrównawcze – j. polski, matematyka

 diagnozowanie niepowodzeń szkolnych w PPP

 pomoc koleżeńska w nauce - wolontariat

 działania interwencyjne– procedura postępowania przy 3 ocenach ndst

w rok. szk.

-//- -//- -//-

naucz. przedmiot.

wychowawcy samorząd uczniów.

Opiek. samorządu ped./psych.

4. Obszar zachowań ryzykownych

 ankieta diagnozująca na temat używek

 biologia/chemia

o referaty na temat szkodliwości środk. uzależniających – uczniowskie prezentacje tematu na lekcjach wychowawczych przez uczniów klas trzecich

 lekcje wychowawcze o filmy edukacyjne

 „Przepaść uzależnień”

 „Nikotyna – legalny narkotyk”

 „AIDS”

 „Narkotyki”

o pogadanki Policji dla uczniów i rodziców

 pedagogizacja rodziców

o czynniki wpływające na zachowania ryzykowne o zajęcia warsztatowe z rodzicami

 test: „czynniki ryzyka i czynniki chroniące”

 spotkania rodziców z Policją - pogadanka

zał. nr 17

zał. nr 18

IX

XI, XII ,I

XI, XII, I I, II

XI

psych./ped.

nauczyciele przedmiotowi

pielęgniarka szkol.

wychowawcy psych./ped.

ped./psych.

specjalista psycholog pedagog 5. Obszar marginalizacji

społecznej  zaniedbania w rodzinie – współpraca z MOPR

 zapomogi – Komisja Pomocy Materialnej w rok. szk.

-//- pedagog

6. Obszar funkcjonowania w

wirtualnej rzeczywistości.  Lekcje wychowawcze, informatyka

o manipulacja w mediach – zagrożenia.

 lekcje j. polskiego

o krytyczne podejście do mediów

w rok. szk.

III-IV

Wychowawcy/n-le naucz. j. polskiego

(4)

7. Obszar bezradności wychowawczej

 spotkania wychowawców z rodzicami

o metody wychowawcze – wychowanie bez porażek

 indywidualne konsultacje i porady w roku szkol.

wychowawcy klas psych./ped.

8. Obszar bierności społecznej  koła zainteresowań

 Tydzień Europejski, OTK

 Dzień Patrona

 konkursy i akcje charytatywne

cały rok w rok. szk.

naucz. przedmiot.

wych./naucz.

POZIOM KLAS III

Obszary oddziaływań Forma i treść Załączniki Termin Odpowiedzialny UWAGI

1. Obszar osobistego i społecznego funkcjonowania

ucznia

 moje aspiracje – ankieta wyboru szkoły

 lekcje języka polskiego

o „Ja jako Polak, obywatel, Europejczyk

o „Moje korzenie europejskie” –wzorce osobowe

zał. nr 19

w rok. szk.

Wych./doradca zaw.

naucz. j. polskiego

2. Obszar zachowań

zdrowotnych  zajęcia sportowe

 Klub Miłośników gry w ping-ponga, rozgrywki klasowe i szkolne

 Dzień Sportu dla rodziców i uczniów

w rok. szk. nauczyciele wych.

fizycznego -//-

3. Obszar niepowodzeń szkolnych i opóźnień

rozwojowych

 Pomoc pp, zajęcia wyrównawcze – j. polski, matematyka

 diagnozowanie niepowodzeń szkolnych w PPP

 pomoc koleżeńska w nauce - wolontariat

 działania interwencyjne– procedura postępowania przy 3 ocenach ndst

 organizacja pracy własnej – jak się uczyć i zdawać egzaminy

w rok. szk.

-//- -//- I semestr

naucz. przedmiot.

wychowawcy samorząd uczniow.

Opiek. samorządu ped./psych.

4. Obszar zachowań ryzykownych

 lekcje biologii i chemii

o AIDS – zespół nabytego upośledzenia odporności o przyczyny nałogów, palenie tytoniu – trująca

przyjemność, alkohol – przyczyna wielu tragedii, narkotyki – narastający problem

w rok. szk.

w rok. szk.

nauczyciel biologii naucz. biol./chemii 5. Obszar marginalizacji

społecznej  zaniedbania w rodzinie – współpraca z MOPR

 zapomogi – Komisja Pomocy Materialnej

w rok. szk.

-//- pedagog

6. Obszar funkcjonowania w wirtualnej rzeczywistości

 Lekcje wychowawcze, informatyka

o manipulacja w mediach , zagrożenia

 lekcje j. polskiego

o krytyczne podejście do reklamy

III-IV Wychowawcy, n-le inf naucz. j. polskiego

(5)

7. Obszar bezradności wychowawczej

 pedagogizacja rodziców

o wybór dalszej ścieżki kształcenia – zebranie ogólne o konferencje dla rodziców

III wychowawcy

doradca zawodowy

8. Obszar bierności społecznej

 rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce (autonomia w myśleniu i działaniu)

 lekcje wychowawcze o analizuję swoje

 zainteresowania

 uzdolnienia

 temperament

 rozpoznawanie swoich cech osobowości

 lekcje przedmiotowe w ramach WOS o planowanie własnej kariery

 przygotowanie się do I rozmowy kwalifikacyjnej

 przeprowadzanie wywiadów z przedst..

różnych zawodów –

 analiza i porównanie zebranego mat. z własnymi predyspozycjami

 diagnoza wyboru szkoły

 koła zainteresowań

 Tydzień Europejski, OTK

 Dzień Patrona

 prezentowanie swoich referatów w klasach niższych

 konkursy przedmiotowe

 akcje charytatywne

zał. nr 20 zał. nr 21 zał. nr 22 zał. nr 23

zał. nr 24 zał. nr 25 zał. nr 26

w rok. szk.

w rok. szk.

III cały rok V IV w rok. szk.

naucz. przedmiot.

wychowawcy

naucz. przedm.

doradca zawodowy, nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :